Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 13 grudnia 2007 roku Przygotowanie Polskiej Grupy Energetycznej do debiutu giełdowego Warszawa, 3 czerwca 2008r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 13 grudnia 2007 roku Przygotowanie Polskiej Grupy Energetycznej do debiutu giełdowego Warszawa, 3 czerwca 2008r."— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 13 grudnia 2007 roku Przygotowanie Polskiej Grupy Energetycznej do debiutu giełdowego Warszawa, 3 czerwca 2008r.

2 2 Harmonogram IPO (przewidywany harmonogram prac) 20072008 VVIVIIVIIIIXXXIXIIIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXI Przygotowanie Spółki i prospektu emisyjnego Dokumenty i zgody formalne Organizacja projektu IPO Wybór Doradców prywatyzacyjnych Zbieranie danych od spółek do prospektu emisyjnego Wdrożenie MSSF / MSR Uchwała WZA ws. splitu, zmiany statutu i zgody na IPO (ok. 30 V 2008) Uchwała kierunkowa WZA ws. debiutu giełdowego PGE (27 VII 2007) Złożenie prospektu emisyjnego do KNF (ok. 30 VII 2008) Dopuszczenie decyzją KNF spółki do obrotu publicznego (ok. 30 IX 2008) SAS 72 Uchwała „podwyższeniowa” WZA (ok. 30 VI 2008) działania zrealizowanedziałania planowane 30.05.2008r. Zgoda RM na IPO (ok. 15 VI 2008)

3 3 Sukcesy i wyzwania Prospekt – prace idą bardzo sprawnie – gotowe są wstępne rozdziały prospektu Due diligence – sprawna organizacja prac mimo dużej liczby spółek – znakomita większość danych została zebrana w formie data room w ciągu 5 tygodni  Bieżąca komunikacja z KNF – PGE stanowi skomplikowany przypadek – kwestie budzące wątpliwości zostały omówione z KNF Wdrożenie MSSF – spółki objęte konsolidacją miały różny stan wiedzy na temat MSSF – występuje niewielkie opóźnienie w przekazaniu pakietów konsolidacyjnych według MSSF Pierwotnie planowany termin przygotowania PGE do debiutu giełowego jest realny X  

4 Wdrożenie procedur dotyczących wypełnienia obowiązków informacyjnych - prace nad opracowaniem procedur wkrótce zostaną ukończone - wdrożenie zostanie rozpoczęte od wskazania i przeszkolenia odpowiedzialnych osób - obowiązkami informacyjnymi będą objęte wszystkie spółki, nad którymi grupa ma kontrolę Zakończenie prac nad prospektem - przygotowanie rozdziałów zawierających dane finansowe - przygotowanie Competent Person’s Report na temat złóż mineralnych Zatwierdzenie prospektu emisyjnego przez KNF Zakończenie prac audytora - opinia do sprawozdania finansowego oraz inne raporty wymagane przez underwriterów - ostatnie spółki kończą przygotowanie pakietów konsolidacyjnych 4 Jakie zadanie nas czekają Zmiana statutu - przystosowanie statutu do wymogów rynku giełdowego - propozycja statutu została zaopiniowana pozytywnie przez Radę Nadzorczą 2 Relacje inwestorskie - prowadzimy rozmowy z kandydatami 1 3 4 5

5 5


Pobierz ppt "Warszawa, 13 grudnia 2007 roku Przygotowanie Polskiej Grupy Energetycznej do debiutu giełdowego Warszawa, 3 czerwca 2008r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google