Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kierunki rozwoju polskiego programu kosmicznego a europejska strategia kosmiczna Jakub Ryzenko Polska w kosmosie wczoraj, dziś,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kierunki rozwoju polskiego programu kosmicznego a europejska strategia kosmiczna Jakub Ryzenko Polska w kosmosie wczoraj, dziś,"— Zapis prezentacji:

1 Kierunki rozwoju polskiego programu kosmicznego a europejska strategia kosmiczna Jakub Ryzenko jakub.ryzenko@cbk.waw.pl Polska w kosmosie wczoraj, dziś, jutro,Warszawa, 13 listopada 2014

2 Cele strategiczne  Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój zaawansowanych technologii (technik satelitarnych i technologii kosmicznych) oraz wspieranie współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym i przedsiębiorstwami  Zwiększanie sprawności i efektywności działania administracji publicznej poprzez rozwój i wdrażanie rozwiązań opartych na technikach satelitarnych, umożliwiających bardziej efektywne wykorzystywanie posiadanych zasobów i infrastruktury  Zaspokajanie potrzeb obronności i bezpieczeństwa narodowego poprzez wykorzystanie dostępnych instrumentów i rozwój autonomicznego potencjału w wybranych obszarach

3

4 +

5

6 Norwegia – wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw W 2012 roku norweskie przedsiębiorstwa z każdego 1 euro kontraktów programu kosmicznego (narodowego + ESA) uzyskały 4,8 euro dodatkowej sprzedaży. NSC Annual Report, 2012

7 + ++

8 2013: Przychody przedsiębiorstw sektora kosmicznego na świecie 256 mld USD The Space Economy at a Glance 2014

9

10 Wymierne korzyści z polskiego członkostwa w ESA  Zwrot geograficzny – powrót do Polski większości środków przekazywanych ESA  Napływ środków UE przeznaczanych na programy kosmiczne  Wzrost sprzedaży polskich firm uczestniczących w programach kosmicznych  Wzrost liczby nowych miejsc pracy w obszarze wysokich technologii  Wzrost poziomu innowacyjności podmiotów uczestniczących w programach kosmicznych (know-how, zabezpieczone prawa własności intelektualnej i efekty ich komercjalizacji)

11 Polska w programach opcjonalnych ESA Earth observation (EOEP, GSC-3, Metop-SG)21,8 Robotic exploration (MREP-2 1)0,8 IAP3,0 Artes 10,5 Navigation (EGEP)3,8 Space Situational Awareness (SSA)2,2 Technologies (GSTP-6)13,7

12 Earth observation (EOEP, GSC-3, Metop-SG)21,8 Robotic exploration (MREP-2 1)0,8 IAP3,0 Artes 10,5 Navigation (EGEP)3,8 Space Situational Awareness (SSA)2,2 Technologies (GSTP-6)13,7 Polska w programach opcjonalnych ESA

13 2012: Nakłady publiczne na działalność kosmiczną wybranych państw Space Foundation: The Space Report 2013

14 Rynek publiczny w Polsce (rocznie) wpłatazwrot* Składka obowiązkowa (przyjęto zwrot 74%) 19,214,2 Składka opcjonalna (zwrot 90%) 9,58,6 Członkostwo w ESA Kwoty w mln euro * Zwrot finansowy (wartość kontraktów powracających do podmiotów w Polsce)

15 Rynek publiczny w Polsce (rocznie) wpłatazwrot* Składka obowiązkowa (przyjęto zwrot 74%) 19,214,2 Składka opcjonalna (zwrot 90%) 9,58,6 Członkostwo w ESA Organizacja EUMETSAT (obecnie finansowana przez PL)51,7 ? Program kosmiczny UE (obecnie finansowany przez PL)5317,4 ? Wtórne efekty członkostwa w ESA Kwoty w mln euro * Zwrot finansowy (wartość kontraktów powracających do podmiotów w Polsce)

16 Rynek publiczny w Polsce (rocznie) wpłatazwrot* Składka obowiązkowa (przyjęto zwrot 74%) 19,214,2 Składka opcjonalna (zwrot 90%) 9,58,6 Członkostwo w ESA Organizacja EUMETSAT (obecnie finansowana przez PL)51,7 ? Program kosmiczny UE (obecnie finansowany przez PL)5317,4 ? Wtórne efekty członkostwa w ESA Program narodowy? Kwoty w mln euro * Zwrot finansowy (wartość kontraktów powracających do podmiotów w Polsce)

17 Rynek publiczny w Polsce (rocznie) wpłatazwrot* Składka obowiązkowa (przyjęto zwrot 74%) 19,214,2 Składka opcjonalna (zwrot 90%) 9,58,6 Członkostwo w ESA Organizacja EUMETSAT (obecnie finansowana przez PL)51,7 ? Program kosmiczny UE (obecnie finansowany przez PL)5317,4 ? Wtórne efekty członkostwa w ESA Program narodowy? Kwoty w mln euro Nowa (wygenerowana dzięki ESA) sprzedaż polskich przedsiębiorstw (szacunek ok. 2018) 8,2 * Zwrot finansowy (wartość kontraktów powracających do podmiotów w Polsce)

18 Obserwacje  Zasada zwrotu geograficznego ESA daje szansę na rozwój przemysłu kosmicznego w Polsce  Znaczenie polityki kosmicznej UE będzie rosło –Konieczna jest efektywna komunikacja z agendami UE na poziomie administracji państwowej –Istotne jest uczestnictwo polskich podmiotów w projektach unijnych od samego początku ich rozwoju  Konieczna jest realizacja narodowego programu kosmicznego –Skoncentrowanie wysiłku rozwojowego poprzez identyfikację ograniczonej liczby tematów/programów flagowych –Rozwój krajowych kompetencji jako uzupełnienie działań ESA –Dostarczenie wymiernych efektów, zauważalnych w kraju –Zapewnienie koordynacji finansowania krajowego i zagranicznego (ESA i UE)

19 Kosmos – to się opłaca !


Pobierz ppt "Kierunki rozwoju polskiego programu kosmicznego a europejska strategia kosmiczna Jakub Ryzenko Polska w kosmosie wczoraj, dziś,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google