Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PAWEŁ SZAŁAMACHA Minister Finansów

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PAWEŁ SZAŁAMACHA Minister Finansów"— Zapis prezentacji:

1 PAWEŁ SZAŁAMACHA Minister Finansów
Struktura organizacyjna Ministerstwa Finansów oraz podporządkowanie organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Finansów PAWEŁ SZAŁAMACHA Minister Finansów Samodzielne Stanowisko do Spraw Informatyzacji SI Główny Ekonomista Ministerstwa Finansów Samodzielne Stanowisko do Spraw Finansów GEM Gabinet Polityczny Biuro Ministra BMI Podsekretarz Stanu Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej Generalny Inspektor Informacji Finansowej WIESŁAW JASIŃSKI Podsekretarz Stanu Pełnomocnik Rządu do Spraw Wspierania Reform na Ukrainie Główny Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych LESZEK SKIBA Podsekretarz Stanu HANNA MAJSZCZYK Podsekretarz Stanu Szef Służby Celnej MARIAN BANAŚ Podsekretarz Stanu KONRAD RACZKOWSKI Podsekretarz Stanu PIOTR NOWAK Dyrektor Generalny MONIKA NOWOSIELSKA Departament Prawny PR Departament Polityki Wydatkowej PW z wyłączeniem zadań związanych z komórką audytu wewnętrznego Departament Budżetu Państwa BP Departament Kontroli Skarbowej KS Departament Informatyzacji DI Departament Podatku od Towarów i Usług PT Departament Rachunkowości i Rewizji Finansowej DR Departament Finansów i Księgowości FK Biuro Komunikacji i Promocji BKP Departament Kontroli Celnej, Podatkowej, i Kontroli Gier CP Departament Długu Publicznego DP Biuro Wsparcia Technicznego i Obsługi BWT Departament Finansów Samorządu Terytorialnego ST Departament Ochrony Interesów Finansowych Unii Europejskiej DO Departament Podatków Dochodowych DD Departament Ceł DC Departament Gwarancji i Poręczeń DG Departament Wspierania Polityk Gospodarczych PG Biuro Dyrektora Generalnego BDG Departament Polityki Makroekonomicznej PM Departament Wywiadu Skarbowego WS Departament Służby Celnej SC Departament Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier PS Departament Instytucji Płatniczej IP Departament Administracji Podatkowej AP Departament Informacji Finansowej IF Departament Systemu Podatkowego SP Departament Współpracy Międzynarodowej WM Departament Rozwoju Rynku Finansowego FN Biuro Kontroli Wewnętrznej BKW Departament Reformy Administracji Skarbowej RS Departament Finansowania Sfery Gospodarczej FG Departament Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji DB Departament Podatku Akcyzowego PA Izby i urzędy skarbowe Biuro Administracyjne BAD Biuro Dyscypliny Finansów Publicznych BDF Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Izby i urzędy celne Departament Finansowania Sfery Budżetowej FS Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych Dyrektorzy izb skarbowych i naczelnicy urzędów skarbowych Departament Polityki Wydatkowej PW w zakresie komórki audytu wewnętrznego Dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych Komitet Standardów Rachunkowości Urzędy Kontroli Skarbowej Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów Dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów


Pobierz ppt "PAWEŁ SZAŁAMACHA Minister Finansów"

Podobne prezentacje


Reklamy Google