Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Metoda oceny sposobów współpracy uczelni publicznych z otoczeniem gospodarczym w zakresie transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych mgr inż.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Metoda oceny sposobów współpracy uczelni publicznych z otoczeniem gospodarczym w zakresie transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych mgr inż."— Zapis prezentacji:

1 1 Metoda oceny sposobów współpracy uczelni publicznych z otoczeniem gospodarczym w zakresie transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych mgr inż. Jacek Mączyński Zakład Zarządzania Innowacjami J.Maczynski@wz.pw.edu.pl Prowadzona dydaktyka: Transfer Techniki i Technologii Ochrona Własności Intelektualnej Warszawa, listopad 2014

2 2 Plan prezentacji Co zostało zrobione – przepisy prawne Co zostało zrobione – administracja Co zostało zrobione – publikacji Proponowany temat rozprawy doktorskiej Cel główny pracy Cel teoretyczny pracy Cel metodyczny pracy Cel poznawczy pracy Liczba slajdów: 12

3 3 Co się zostało zrobione – zapoznanie się z przepisami prawnymi kwiecień/maj 2014 - wykonane Podstawy prawne rozprawy doktorskiej (art. 13.1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 o stopniach naukowych...) Rozprawa doktorska – czym jest w świetle przepisów? Ważne (bardzo) miejsca CK i WZ

4 4 Co się zostało zrobione – administracja przekazanie do DSS sprawozdania WZ za rok akademicki 2013/14 – 24.11.2014 Przekazanie rozliczeń w zakresie sprawozdawczości dydaktycznej WZ innej osobie. Wykonane zostało rozliczenie WZ za rok akademicki 2013/14 (semestry zima i lato) Wykonanie rozliczenia Wydziału jest ważne ale wymagająca wielu godzin pracy… Rok akademicki 2014/15 będzie rozliczany przez inną osobę.

5 5 Co się zostało zrobione – uporządkowanie publikacji kwiecień - wrzesień Wprowadzenie publikacji do baz bibliograficznych. Uporządkowanie i wyjaśnienie praw autorskich do publikacji. Wprowadzenie publikacji do repozytoriów. Wykaz baz danych i repozytoriów do których zostały wprowadzone publikacje: profil Baza Wiedzy Politechnika Warszawska profil Polska Bibliografia Naukowa profil Repozytorium CeON profil Google Scholar profil ResearchGate profil Academia.edu profil ResearcherID Thomson Reuters profil Microsoft Academic Search profil Mendeley profil OCLC WorldCat

6 6 Proponowany temat rozprawy doktorskiej Metoda oceny sposobów współpracy uczelni publicznych z otoczeniem gospodarczym w zakresie transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych Rozwój metod badań zagadnienia nauka – gospodarka Badanie (empiryczne) sposobów współpracy nauka – gospodarka

7 7 Cel główny pracy Opracowanie i weryfikacja metody oceny sposobów współpracy uczelni publicznych z otoczeniem gospodarczym w zakresie transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych (?oraz wypracowanie rekomendacji?). Przeprowadzenie badań opracowaną metodą. Na potrzeby pracy cel ten został zdekomponowany na cele częściowe w podziale na: teoretyczne, metodyczny, poznawczy.

8 8 Cel teoretyczny pracy obejmuje a) Analizę literaturową zagadnień związanych ze współpracą uczelni publicznych i gospodarki w zakresie transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych. b) Analizę literaturową zagadnień związanych z metodami oceny sposobów współpracy uczelni z otoczeniem gospodarczym.

9 9 Cel metodyczny pracy obejmuje Opracowanie metody oceny sposobów współpracy uczelni publicznych z otoczeniem gospodarczym w zakresie transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

10 10 Cel poznawczy pracy obejmuje Przeprowadzenie badań opracowaną metodą. Poznanie przez identyfikację, analizę i ocenę sposobów współpracy uczelni publicznych z otoczeniem gospodarczym w zakresie transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Badania empiryczne obejmą uczelniane: Centra Transferu Technologii Inkubatory Przedsiębiorczości Parki Naukowo-Technologiczne Regulaminy Własności Intelektualnej* *Zgodnie ze znowelizowaną w 2011 roku ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, od 1 października 2011 roku wszystkie uczelnie wyższe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, zobowiązane są do opracowania i wprowadzenia regulaminów własności intelektualnej oraz przyjęcia zasad komercjalizacji wyników badań naukowych.

11 11 Tezaurus pojęć - realizacja (bieżące rozszerzanie) Definicje zamieszczone w Tezaurusie zostały przyjęte lub opracowane na podstawie obowiązujących w Polsce aktów prawnych dotyczących nauki i techniki (definicje legalne), takich jak: ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawa o zasadach finansowania nauki, ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. A także publikacji krajowych i zagranicznych autorów dotyczące zagadnień nauki i techniki. Dodatkowo w publikacji zamieszczono definicje pojęć ogólnych takich jak algorytm, procedura, metoda, metodologia itp. bazując na definicjach zawartych w encyklopediach, słownikach, leksykonach oraz publikacjach uznanych autorów. Bibliografia (do Tezaurusa) – realizacja (bieżące rozszerzanie)

12 12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Metoda oceny sposobów współpracy uczelni publicznych z otoczeniem gospodarczym w zakresie transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych mgr inż."

Podobne prezentacje


Reklamy Google