Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA SZKOŁY PODSTAWOWE (1.06.14 - 31.05.15) przeprowadzono 205 ewaluacji, w tym: 25 ewaluacji całościowych 180 ewaluacji problemowych Podsumowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EWALUACJA ZEWNĘTRZNA SZKOŁY PODSTAWOWE (1.06.14 - 31.05.15) przeprowadzono 205 ewaluacji, w tym: 25 ewaluacji całościowych 180 ewaluacji problemowych Podsumowanie."— Zapis prezentacji:

1 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA SZKOŁY PODSTAWOWE (1.06.14 - 31.05.15) przeprowadzono 205 ewaluacji, w tym: 25 ewaluacji całościowych 180 ewaluacji problemowych Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015

2 Ewaluacje problemowe w zakresie wskazanym przez Ministra Edukacji Narodowej (w okresie 1.09.14-31.05.15) dotyczyły następujących wymagań: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej (wymaganie 3). Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, uwzględniając ich indywidualną sytuację (wymaganie 6). Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych (wymaganie 11).

3 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacje problemowe w zakresie wskazanym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (w okresie 1.09.14-31.05.15) dotyczyły następującego wymagania: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się (wymaganie 2).

4 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. A 56 2 11 26 3 35 B 9 20 60 13 31 6018 12 1419 67 14 337 C 14 4564 6 8 45 39 4 334 21 256 D 27 17 4 5 4 2 4 20 1 66 E 102244423115 4 51 Zestawienie poziomów spełniania wymagań

5 Zestawienie poziomów spełniania wymagań – szkoły podstawowe lipiec 2014 Poziom Wymagania wobec szkół podstawowych Razem 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. A 1541301013111 31 B 93645145911963123820 262 C 34442620557431838 195 D 41272 13380139 74 E 143221021033 22

6 wnioski lipiec 2014 1.Analizy wyników egzaminów zewnętrznych w małym stopniu wpływają na efekty kształcenia. 2.Nauczyciele angażują się w ewaluację, ale czasami wielość i ogólnikowość wniosków z nadzoru nie pozwala na ukierunkowanie dalszej pracy; 3.Wpływ uczniów na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się jest ograniczony; 4.Spośród umiejętności kluczowych, w najmniejszym stopniu kształtowane są umiejętności matematyczne i myślenia naukowego.

7 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 WNIOSKI MOCNE STRONY Uczniowie szkół podstawowych dzięki rzetelnej realizacji podstawy programowej mogą kontynuować edukację na dalszych etapach kształcenia. Udział uczniów w wielu różnorodnych projektach edukacyjnych pozwala na poszerzenie ich horyzontów poznawczych, interpersonalnych i społecznych. Dzięki właściwej organizacji pracy szkół w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniowie uzyskują wsparcie stosowne do potrzeb edukacyjnych i możliwości rozwojowych. Szkoły organizują liczne i bardzo różnorodne zajęcia pozalekcyjne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom uczniów.

8 Podsumowanie nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2014/2015 WNIOSKI SŁABE STRONY Brak wykorzystania badań zewnętrznych i wewnętrznych oraz niski poziom analiz osiągnięć uczniów nie pozwala na pozytywne zmiany w strategii i sposobach kształcenia. Brak wykorzystywania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym (logicznym) nie sprzyja podnoszeniu osiągnieć uczniów w tym zakresie. Szkoły powszechnie prowadzą analizy wyników sprawdzianu, lecz nie oceniają skuteczności podejmowanych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych nauczycieli, co przekłada się na brak wzrostu efektów kształcenia. Metodologia prowadzenia ewaluacji wewnętrznej nie gwarantuje jej użyteczności. Szkoły nie tworzą sytuacji, które pozwalałyby na wpływanie uczniów na organizację i realizację procesów edukacyjnych oraz umożliwiałyby wzajemne uczenie się, szkoły nie kierunkują swojego kształcenia na budowanie w uczniach odpowiedzialności za własny rozwój.


Pobierz ppt "EWALUACJA ZEWNĘTRZNA SZKOŁY PODSTAWOWE (1.06.14 - 31.05.15) przeprowadzono 205 ewaluacji, w tym: 25 ewaluacji całościowych 180 ewaluacji problemowych Podsumowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google