Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja podsumowująca projekt „Eko – turystyczne wybrzeże – rozwój sieci miast i gmin morskich przez edukację ekologiczną” Koszalin, 3 grudnia 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja podsumowująca projekt „Eko – turystyczne wybrzeże – rozwój sieci miast i gmin morskich przez edukację ekologiczną” Koszalin, 3 grudnia 2012."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja podsumowująca projekt „Eko – turystyczne wybrzeże – rozwój sieci miast i gmin morskich przez edukację ekologiczną” Koszalin, 3 grudnia 2012 r. Podsumowanie szkoleń: „Strategie rozwojowe portów morskich – przykłady małych portów” Prowadzący: Bogdan Ołdakowski, prezes zarządu Actia Forum Sp. z o.o.

2 Podsumowanie szkoleń: „Strategie rozwojowe portów morskich – przykłady małych portów” Trzy szkolenia jednodniowe: - Elbląg – 12 grudzień 2011 - Koszalin – 2 kwiecień 2012 - Elbląg – 30 maja 2012 Łącznie ok. 25 przeszkolonych osób (urzędy miasta, zarządy portów jako wydzielone jednostki urzędu, zarządy portów, osoby zarządzające marinami)

3 Projekt Ekowybrzeże Szkolenie: „Strategie rozwojowe portów morskich – przykłady małych portów”, Program Część wykładowa: 1.Europejskie modele zarządzania portami morskimi 2. Polski system zarządzania portami, małe porty 3. Relacje port-miasto 4. Zarządzanie środowiskowe w portach 5. Studium przypadku: Studium rozwoju małych portów Województwa Pomorskiego 6. Przykłady strategii rozwojowych małych portów w Regionie Morza Bałtyckiego 7. Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej/ Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego

4 Projekt Ekowybrzeże Szkolenie: „Strategie rozwojowe portów morskich – przykłady małych portów”, Program Część ćwiczeniowa (praca grupowa) Warsztat: strategia rozwoju małego portu – studium przypadku: - Port Dziwnów, - Port Darłowo, - Port Elbląg.

5 Projekt Ekowybrzeże Szkolenie: „Strategie rozwojowe portów morskich – przykłady małych portów”, Wnioski: 1. Brak forum dyskusji o małych portach: - pomiędzy osobami zaangażowanymi w zarządzanie portami; - pomiędzy w/w osobami a decydentami (politycy, administracja rządowa). - ogólnopolska forum/konferencja małych portów; - wymiana doświadczeń na forum międzynarodowym (projekty).

6 Projekt Ekowybrzeże Szkolenie: „Strategie rozwojowe portów morskich – przykłady małych portów”, Wnioski: 2. Obecna Ustawa o portach i przystaniach morskich nie odpowiada na potrzeby małych portów - podczas dyskusji o zmianie ustawy należałoby przyjrzeć się potrzebom małych portów (np. ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej)

7 Projekt Ekowybrzeże Szkolenie: „Strategie rozwojowe portów morskich – przykłady małych portów”, Wnioski: 3. Zróżnicowane problemy małych portów, dominacja różnych funkcji. - jednak uniwersalna funkcje to turystyka i zarządzanie marinami - potrzeba specjalistycznych szkoleń w tym zakresie.

8 POTENCJAŁ Funkcja handlowo - przeładunkowa OBSZARY AKTYWNOŚCI: przewozy ładunków, przewozy pasażerskie, przewozy pasażersko – samochodowe. CZYNNIKI ROZWOJOWE: poziom produkcji i konsumpcji na zapleczu portów (miasta, SSE, nowe inwestycje), rozwój sezonowego ruchu turystycznego, przeciążenie połączeń drogowych,

9 POTENCJAŁ Funkcja przemysłowa OBSZARY AKTYWNOŚCI: przetwórstwo rybne, przemysł stoczniowy, inne obszary produkcji (np. elektrownie wiatrowe, akwakultury). CZYNNIKI ROZWOJOWE: modernizacja floty rybackiej oraz poprawa światowej koniunktury - stocznie, lokalne wyroby rybne jako atrakcja turystyczna – przetwórstwo rybne, aktywizacja rozwoju odnawialnych źródeł energii.

10 POTENCJAŁ Funkcja rybacka OBSZARY AKTYWNOŚCI: połowy, handel rybą, przetwórstwo rybne. CZYNNIKI ROZWOJOWE: limity połowowe na Bałtyku, polityka UE (m.in. lokalne grupy, złomowanie), regulacja rynku rybnego (LCPSR).

11 POTENCJAŁ Funkcja turystyczna OBSZARY AKTYWNOŚCI: żeglarstwo rekreacyjne, regaty żeglarskie i motorowodne, wędkarstwo morskie, nurkowanie, rejsy wycieczkowe. CZYNNIKI ROZWOJOWE: wzrost zamożności społeczeństwa, rozwój rynku turystycznego, wzrost popularności turystyki wodnej aktywnej, promocja oraz kompleksowa oferta.

12 POTENCJAŁ Inne funkcje portowe OBSZARY AKTYWNOŚCI: działalność handlowa i usługowa, działalność hotelowa i gastronomiczna, mieszkalnictwo. CZYNNIKI ROZWOJOWE: wzrost gospodarczy, rozwój lokalnego rynku, sezonowość, oddziaływanie aglomeracji trójmiasta, lokalne czynniki wzrostu.

13 REKOMENDACJE Struktura funkcjonalna układu sieci małych portów i przystani morskich

14 DIAGNOZA Sytuacja finansowa małych portów

15 DIAGNOZA Sytuacja finansowa małych portów Powołanie podmiotu zarządzającego będzie racjonalne w sytuacji: − Istnienia relatywnie nowej infrastruktury portowej, której utrzymanie nie wymaga dużych nakładów inwestycyjnych; − Ograniczonych planów rozwojowych związanych z rozbudową infrastruktury; − Możliwości dywersyfikacji działalności podmiotu zarządzającego, który będzie uzyskiwał przychody z innych źródeł, co na dzisiaj nie jest zgodne z założeniami ustawy o portach i przystaniach morskich.


Pobierz ppt "Konferencja podsumowująca projekt „Eko – turystyczne wybrzeże – rozwój sieci miast i gmin morskich przez edukację ekologiczną” Koszalin, 3 grudnia 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google