Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA O REALIZACJI I WDRAŻANIU USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 16.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA O REALIZACJI I WDRAŻANIU USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 16."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA O REALIZACJI I WDRAŻANIU USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 16 stycznia 2014 r.

2 „Kamienie milowe” wdrażania ustawy 1 lipca 2011 r. – uchwalenie ustawy, 15 lipca 2011 r. – podpisanie przez Prezydenta RP, 1 stycznia 2012 r. – wejście w życie ustawy, 30 czerwca 2012 r. – aktualizacja WPGO, 31 grudnia 2012 r. – podjęcie uchwał przez gminę, 1 lipca 2013 r. – start systemu. 2

3 Plany uchwalone w terminie ustawowym dolnośląski 27 czerwca 2012 r. łódzki 21 czerwca 2012 r. podlaski 21 czerwca 2012 r. pomorski 25 czerwca 2012 r. świętokrzyski 28 czerwca 2012 warmińsko-mazurski 19 czerwca 2012 r. zachodniopomorski 29 czerwca 2012 r. Plany uchwalone po terminie ustawowym małopolski 2 lipca 2012 r. lubelski 30 lipca 2012 r. śląski 24 sierpnia 2012 r. wielkopolski 27 sierpnia 2012 r. podkarpacki 27 sierpnia 2012 r. opolski 28 sierpnia 2012 r. kujawsko-pomorski 24 września 2012 r. lubuski 10 września 2012 r mazowiecki 22 października 2012 r. 3 WPGO

4 Uchwały Stan podjęcia uchwał będących podstawą nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi Badania ankietowe w gminach marzec/kwiecień 2013 r. 4

5 Art. 10 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. Tryb zarządzenia zastępczego został zastosowany w przypadku jednej gminy. W przypadku niepodjęcia uchwał w terminie wojewoda wzywa radę gminy do ich podjęcia, wyznaczając termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu wojewoda powinien wydać zarządzenie zastępcze, wywołujące skutki prawne, takie jak akt prawa miejscowego 5

6 Stan realizacji przetargów Podpisana umowa z wykonawcą Wyłoniony wykonawca W trakcie procedur Nie zorganizowano przetargu Stan na dzień 28.06.2013 r. 1 97231717020 Stan na dzień 29.11.2013 r. 242454415 6

7 Stan realizacji przetargów 15 gmin, które nie zorganizowały przetargów (w tym jeden związek międzygminny) zleciło odbieranie odpadów komunalnych własnej jednostce organizacyjnej. Ministerstwo Środowiska pozostaje na stanowisku, że przetarg jest jedyną dopuszczalną formą wyboru wykonawcy, dlatego w takich wypadach powinna zostać wszczęta procedura nałożenia administracyjnej kary pieniężnej. 7

8 Stan realizacji przetargów Liczba zastosowanych „rozwiązań pomostowych” w gminach, które nie zakończyły procedur przetargowych - zlecenie własnej jednostce organizacyjnej, - zlecenie podmiotowi zewnętrznemu w trybie zamówienia z wolnej ręki, - porozumienie z przedsiębiorcami dotychczas odbierającymi odpady komunalne, - inne 8

9 Należy pamiętać, że żadna z form „działań pomostowych” nie stanowi realizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 9

10 Problemy Problemy we wdrażaniu ustawy brak wystarczającej liczby pojemników, niewystarczające informacje dla mieszkańców gmin, konieczność zmiany deklaracji przy zmianie stawek opłat, kwestionowanie statusu właściciela nieruchomości przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, wątpliwości interpretacyjne, brak nadzoru gmin nad odbierającymi odpady komunalne. 10

11 Planowane zmiany ustawy Decyzją Ministra Środowiska powołano Zespół ds. analizy wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach który skupia przedstawicieli różnych środowisk, związanych z funkcjonowaniem ustawy. Jego zadaniem będzie kompleksowa analiza nowego systemu oraz przedstawienie rekomendacji najlepszych możliwych rozwiązań. Została uruchomiona platforma konsultacji społecznych, jest ona dostępna na stronie www.naszesmieci.mos.gov.pl w zakładce „Kontakt”. Zgłaszane uwagi zostaną przekazane Zespołowi, który dokona ich analizy 11

12 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Emilia Kołaczek


Pobierz ppt "INFORMACJA O REALIZACJI I WDRAŻANIU USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 16."

Podobne prezentacje


Reklamy Google