Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA MODEL INTEGRACJI INFORMACYJNEJ SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Opiekun naukowy Autor: Prof. dr hab. Jerzy KISIELNICKI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA MODEL INTEGRACJI INFORMACYJNEJ SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Opiekun naukowy Autor: Prof. dr hab. Jerzy KISIELNICKI."— Zapis prezentacji:

1 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA MODEL INTEGRACJI INFORMACYJNEJ SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Opiekun naukowy Autor: Prof. dr hab. Jerzy KISIELNICKI mgr Krzysztof SZWARC Seminarium 09.04.2014

2 PLAN WYSTĄPIENIA I.Kryzys i sytuacja kryzysowa II.Założenia badawcze III.Pytanie badawcze, cel i hipoteza IV.Robocza koncepcja ZSIZK 2

3 KRYZYS I SYTUACJA KRYZYSOWA 3

4 Symptomy sytuacji kryzysowej można identyfikować; można skutecznie prognozować oraz ograniczać zakres i skutki sytuacji kryzysowych; podejmowanie działań antykryzysowych wymaga zgromadzenia i zaangażowania pewnego potencjału; informacja to strategiczny zasób systemu zarządzania kryzysowego. ZAŁOŻENIA: 4

5 PYTANIE BADAWCZE Czy aktualny system informacyjny zarządzania kryzysowego wymaga usprawnienia? 5

6 SYSTEMCHARAKTERYSTYKA OST 112 Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna stworzona na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112. Powstała na podstawie modernizacji policyjnego sytemu POLWAN. Umożliwia transmisję głosu i danych, wykorzystywana przez Policję, PSP oraz PRM, a także (W)/CPR. Jednym z aspektów projektu jest standaryzacja numeru alarmowania na terenie UE oraz optymalizacja wykorzystania dostępnych środków ABAKUS To nazwa dostawcy zintegrowanego systemu informatycznego wykorzystywanego przez PSP. Funkcjonalność systemu obejmuje m.in. moduł wspomagania decyzji, zintegrowaną bazę danych sił i środków, rejestrowania zgłoszeń / wyjazdów, zobrazowania graficznego, kreatora raportów i zestawień. System stanowi wyposażenie wszystkich jednostek PSP w kraju. ARCUS Pod tą nazwą można rozumieć zestaw aplikacji opracowanych przez pracowników WBiZK UW w Poznaniu, umożliwiających: gromadzenie informacji o dostępnych siłach i środkach (wraz z eksportem do systemu GIS), zobrazowania terenu z wykorzystaniem wielu warstw tematycznych, optymalizacji czasu dojazdu na miejsce zdarzenia, prognozowanie obszaru dotkniętego skutkami zdarzenia, ewidencjonowanie wydatków na rzecz ZK. DART System ewidencjonowania i monitorowania zdarzeń i wydarzeń publicznych, wykorzystywany do koordynacji działania służb i straży. Jeden z dostępnych wariantów umożliwia wsparcie działalności straży miejskiej, przy wykorzystaniu pracy w trybie on-line. System umożliwia również wspomaganie jednostek systemu obrony przed BMR zgodnie z wytycznymi normy ATP-45. 6

7 7

8 HIPOTEZA: Integracja informacyjna systemu zarządzania kryzysowego zwiększa jego skuteczność, ponieważ: zapewnia decydentom dostęp do odpowiedniej informacji; umożliwia standaryzację procedur gromadzenia i przetwarzania danych; ułatwia wymianę informacji pomiędzy podmiotami systemu. 8

9 CEL PRACY Sformułować model integracji informacyjnej systemu zarządzania kryzowego ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów interoperacyjności i bezpieczeństwa informacji. 9

10 CELE SZCZEGÓŁOWE 1.Identyfikacja podmiotów oraz potrzeb informacyjnych SZK oraz otoczenia; 2.Analiza sposobu komunikacji w systemie zarządzania kryzysowego. 10

11 METODY BADAWCZE Badanie dokumentów, wywiad  studium przypadku, badania ankietowe. 11

12 SYSTEMY UTRZYMYWANIA ZASOBÓW INFORMACYJNYCH 12

13 JAKOŚĆ INFORMACJI w kontekście ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 13

14 14

15 ZAKRES INTEGRACJI Diagnoza zastanego stanu (badania) Cel integracji: ▫wzmocnienie zdolności operacyjnych? ▫wsparcie decydentów? ▫bezpieczeństwo informacji? ▫reorganizacja systemu zarządzania kryzysowego? Zakres integracji: ▫sprzęt komputerowy ▫systemy informatyczne ▫sieci ▫zbiory danych ▫użytkownicy / administratorzy 15

16 PYTANIA DO MODELU Jak przejść od aktualnego do modelowanego stanu? Czego potrzebujemy – na co nas stać? Jak integrować ? 16

17 WYBRANE PUBLIKACJE A.R. Pach, Z. Rau, M. Wągrowski (red. nauk.), Nowoczesne systemy łączności i transmisji danych na rzecz bezpieczeństwa, Wolters Kluwers Polska, Warszawa 2013. D. Put, Integracja heterogenicznych zasobów informacyjnych w organizacjach dynamicznych, Wyd. UE w Krakowie, Kraków, 2012. S. Jasper (ed.), Conflict and Cooperation in the Global Commons. A Comprehensive Approach for International Security, Georgetown University Press, 2012. K. Liderman, Bezpieczeństwo informacyjne, PWN, Warszawa 2012. B. Stefanowicz, Informacja, SGH, Warszawa 2010. Najgebauer A. (red.), Modele zagrożeń aglomeracji miejskiej wraz z systemem zarządzania kryzysowego na przykładzie miasta stołecznego Warszawy, WAT, Warszawa 2009. J. Kisielnicki, Systemy informatyczne zarządzania, Placet, Warszawa 2008. Krzakiewicz K., Zarządzanie antykryzysowe w organizacji, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2008. K. Ficoń: Inżynieria zarządzania kryzysowego, Podejście systemowe, BEL Studio, Warszawa 2007. Oleński J., Ekonomika informacji: podstawy, PWE, Warszawa 2001. 17

18 WYBRANE PUBLIKACJE K. Szwarc, Wyzwania wobec menedżera w dobie gospodarki opartej na wiedzy [w:] J. P. Lendzion, M. Szczepanik (red. nauk.), Społeczne i organizacyjne aspekty zarządzania zmianą, Politechnika Łódzka, Łódź 2011; K. Szwarc, Integracja usług informatycznych na bazie systemów klasy ERP [w:] W. Załoga, Wybrane metody zarządzania w organizacjach XXI wieku, WAT, Warszawa 2012; K. Szwarc, P. Zaskórski, Identyfikacja zagrożeń dla ciągłości działania organizacji, Studia Bezpieczeństwa Narodowego, Cz. 3, WAT, Warszawa 2012; K. Szwarc, Wybrane ekonomiczne aspekty kreowania bezpieczeństwa państwa [w:] W. Śmiałek, Wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku, WAT, Warszawa 2012 P. Zaskórski, K. Szwarc, Bezpieczeństwo zasobów informacyjnych determinantą informatycznych technologii zarządzania, Zeszyty naukowe WWSI, NR 9, Warszawa 2013; K. Szwarc, Krajowe i międzynarodowe uwarunkowania systemu zarządzania kryzysowego RP [w:] W. Śmiałek, Rola i miejsce RP w systemie / systemach bezpieczeństwa narodowego, WAT, Warszawa 2013; P. Zaskórski, J. Wożniak, K. Szwarc, Ł. Tomaszewski, Zarządzanie projektami w ujęciu systemowym, WAT, Warszawa 2013. K. Szwarc, P. Zaskórski, „Chmura” obliczeniowa jako usługa ograniczająca ryzyko utraty ciągłości działania [w:] M. Żuber (red. nauk.), Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Zagrożenia i ochrona infrastruktury krytycznej, WSO WL Wrocław, 2013. 18

19


Pobierz ppt "POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA MODEL INTEGRACJI INFORMACYJNEJ SYSTEMU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Opiekun naukowy Autor: Prof. dr hab. Jerzy KISIELNICKI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google