Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt edukacyjny wykonany przez uczniów klasy IIa gimnazjum: -Małgorzatę Górkę; -Amandę Szymańską; -Magdalenę Czyżniak; -Kingę Ignaczak; -Michała Pisarka;

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt edukacyjny wykonany przez uczniów klasy IIa gimnazjum: -Małgorzatę Górkę; -Amandę Szymańską; -Magdalenę Czyżniak; -Kingę Ignaczak; -Michała Pisarka;"— Zapis prezentacji:

1 Projekt edukacyjny wykonany przez uczniów klasy IIa gimnazjum: -Małgorzatę Górkę; -Amandę Szymańską; -Magdalenę Czyżniak; -Kingę Ignaczak; -Michała Pisarka; -Kamila Niemca; pod kierunkiem pani Danuty Chrząstek.

2

3 Euklides Urodził się ok. 365r. p. n.e. Stworzył geometrię,,Euklidesową”, czyli – klasyczną odmianę geometrii opisaną przez niego w jego dziele,,Elementy’’. Równie ważnym osiągnięciem jest algorytm Euklidesa Zmarł ok. 300r.p.n.e.

4 Tales z Miletu Urodził się ok.620r.p.n.e. Opracował teorię dotyczącą geometrii m.in. : 1.Dowiódł, że koło jest podzielone przez średnoce na połowy. 2. Odkrył rowność kątów przy podstawach w trójkącie równoramiennym; 3. Stworzył twierdzenie o równości kątów wierzchołkowych; Zmarł ok. 540r.pn.e.

5 Pitagoras Urodził się ok. 572 r.p.n.e. Sformułował także „twierdzenie Pitagorasa”- „Jeżeli trójkąt jest prostokątny,to suma kwadratów długości przyprostokątnych jest równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej.” Zmarł ok. 497 p.n.e.

6 Archimedes z Syrakuz Urodził się ok. 287 r.p.n.e. Był autorem traktatu o kwadraturze odcinka paraboli, twórcą hydrostatyki i statyki, prekursorem rachunku różniczkowego i całkowego. Badał liczbę Pi. Zmarł ok. 212 r.p.n.e.

7 Eratostenes Urodził się ok. 276 r.p.n.e. Był greckim matematykiem, astronomem, filozofem, geografem. Wyznaczył obwód Ziemi oraz oszacował odległość od Słońca i Księżyca do Ziemi. Zmarł ok. 194 r.p.n.e..

8 Platon Urodził się ok. 427 r. p.n.e. Wprowadził nową zasadę związaną z rysowaniem konstrukcji matematycznych, przyjął,że należy je wykonywać tylko cyrklem i linijką. Zmarł ok. 347 p.n.e. Pojęciem związanym z imieniem filozofa są bryły platońskie, czyli wielościany foremne.

9 Heron z Aleksandrii Urodził się ok. 10 r. n.e. Opracował wzór na pole trójkąta zwany wzorem Herona, a także wzory na powierzchnię i objętość innych figur geometrycznych oraz wynalazł metody przybliżonego obliczania pierwiastków. Zmarł ok. 70 r.n.e.

10 Mikołaj Kopernik Urodził się w 1473 roku. Był wybitnym astronomem, lekarzem, matematykiem.Napisał,,Trygonometrię”, która była jego jedynym czystym dziełem matematycznym. W dziełach astronomicznych zamiescił rozważania dotyczące algebry. Zmarł w 1543 roku.

11 Abu al-Wafa Urodził się ok. 940 roku. Zasłynął z opracowania matematycznych, 8- cyfrowych Tablic sinusów i tangensów oraz odkryciem nierównomierności w ruchu księżyca. Zmarł ok. 998 roku.

12 Mikołaj z Oresme Urodził się w 1320 roku. Wprowadzenie potęgi o wykładniku ułamkowym. Zmarł w 1382 roku.

13 Isaac Newton Urodził się w 1642 roku. Stworzył podstawy intelektualne współczesnej fizyki oraz odkrył zasady dynamiki, był także wybitnym matematykiem. Zmarł w 1727 roku.

14 Leonhard Euler Urodził się w 1707 roku. Był jednym z tworców nowoczesnej matematyki, jego dzieła zapełniłyby 60-80 tomów kwarto. Zmarł w 1783 roku.

15 Albert Einstein Urodził się w 1879 roku. Był laureatem Nagrody Nobla w 1921 roku w dziedzinie fizyki, jego prace nad teorią względności stanowią podstawy zrozumienia praw natury. Zmarł w 1955 roku.

16 Galileusz Urodził się w 1564 roku. Jako pierwszy opisał zasady bezwładności ciał,a także badał przez teleskop nocne niebo. Galileusz udoskonalił tzw. "kompas geometryczny i wojskowy". Zmarł w 1642 roku.

17 Pascal Blaise Urodził się w 1623 roku. Jako szesnastolatek napisał pracę obejmującą zagadnienia geometrii rzutowej i teorii prawdopodobieństwa. Skonstruował także trójkąt, który stanowi schemat wyznaczania współczynników dwumiennych. Zmarł w 1662 roku.

18 Zygmunt Janiszewski Urodził się w 1888 roku. Opublikował "Poradnik samouków", zbiór artykułów wielu polskich uczonych, będący ciekawą syntezą ówczesnej wiedzy matematycznej, w którym zamieścił własny cykl rozpraw o matematyce. Zmarł w 1920 roku.

19 Józef Marcinkiewicz Urodził się w 1910 roku. Odkrył różnicę własności wielomianów. W teorii prawdopodobieństwa znane jest twiedzenie Marcinkiewicza. Zmarł w 1940r.

20 Dawid Hilbert Urodził się w 1862 roku. W pierwszym okresie swej działalności naukowej pracował nad teorią niezmienników algebraicznych. Udowodnił ważne twierdzenie o istnieniu skończonej bazy dla układu niezmienników. Zmarł w 1943 roku.

21 Kazimierz Paulin Stefan Żorowski Urodził się w 1866 roku. Napisał teorie równań różniczkowych, geometrii różniczkowej, teorii grup i mechaniki,wykłady geometrii analitycznej. Zmarł w 1953 roku.

22 Hugo Steinhaus Urodził się w 1887 roku. Głównymi dziedzinami jego badań były szeregi trygonometryczne i ortogonalne, a także zagadnienia sumowalności. Zmarł w 1972 roku.

23


Pobierz ppt "Projekt edukacyjny wykonany przez uczniów klasy IIa gimnazjum: -Małgorzatę Górkę; -Amandę Szymańską; -Magdalenę Czyżniak; -Kingę Ignaczak; -Michała Pisarka;"

Podobne prezentacje


Reklamy Google