Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EKO-turystyczne wybrzeże – rozwój sieci miast i gmin morskich przez edukację ekologiczną 2011-2012 RAPORT Z ANKIET PO BADANIACH PRZEPROWADZONYCH W RAMACH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EKO-turystyczne wybrzeże – rozwój sieci miast i gmin morskich przez edukację ekologiczną 2011-2012 RAPORT Z ANKIET PO BADANIACH PRZEPROWADZONYCH W RAMACH."— Zapis prezentacji:

1 EKO-turystyczne wybrzeże – rozwój sieci miast i gmin morskich przez edukację ekologiczną 2011-2012 RAPORT Z ANKIET PO BADANIACH PRZEPROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU

2 W terminie 01.05.2011 – 30.06.2012, w ramach projektu „EKO – turystyczne wybrzeże – rozwój sieci miast i gmin morskich przez edukację ekologiczną” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, przeprowadzone zostały badania ankietowe na temat aktywności Związku Miast i Gmin Morskich. Celem przeprowadzenia badań ankietowych było : 1.pozyskanie opinii na temat potrzeby istnienia Związku, 2.jego wpływ na lokalną społeczność 3. ocena prowadzonej działalności, 4. poznanie aktywności organizacji pozarządowych w jego przedsięwzięciach. Ankiety zostały przeprowadzone wśród JST, losowo wybranych NGO, oraz przedstawicieli biznesu naszego wybrzeża, zajmujących się nie tylko propagowaniem walorów turystycznych i kulturowych regionu, ale również prowadzących działalność związkową, naukową, szkoleniową i inne.

3 Ankiety zostały podzielone na 3 moduły: Moduł 1: Ankiety dotyczące komunikacji wewnętrznej pomiędzy Związkiem Miast i Gmin Morskich a gminami / miastami zrzeszonymi w związku oraz ankiety dotyczące procedur komunikacji wewnętrznej w Związku Miast i Gmin Morskich skierowane do miasta / gminy. Ankiety Modułu 1 zostały podzielony na dwie części: 1.dotycząca komunikacji wewnętrznej pomiędzy Związkiem Miast i Gmin Morskich a gminami / miastami zrzeszonymi w związku Została ona wypełniona przez 6 gmin / miast członkowskich Związku Miast i Gmin Morskich : Sztutowo, Ustka, Darłowo, Lębork, Gniewino, Międzyzdroje. 2.dotycząca procedur komunikacji wewnętrznej w Związku Miast i Gmin Morskich skierowane do miasta / gminy zawierała następujące pytania: Ankietę tę wypełnili przedstawiciele 4 gmin / miast : Pruszcz Gdański, Gdynia, Ustronie Morskie, Władysławowo.

4 Moduł 2: Ankiety skierowane do władz miast i gmin nadmorskich polskiego wybrzeża zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Morskich i ich przedstawicieli. Ankieta została wypełniona przez 12 przedstawicieli władz miast i gmin nadmorskich : Elbląg, Cedry Wielkie, Gniewino, Jastarnia, Krokowa, Lębork, Szczecin, Sztutowo, Świnoujście, Kołobrzeg, Ustka, Ustronie Morskie.

5 Moduł 3: Ankiety dotyczące procedur komunikacji wewnętrznej w Związku Miast i Gmin Morskich skierowane do przedstawicieli lokalnej społeczności – przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych. W ankiecie wzięli udział przedstawiciele 17 społeczności lokalnych: Fundacja im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, MTG Międzynarodowe Targi Gdańskie, MOSIR Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku, Region Gdański NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, Sopocka Szkoła Wyższa, Pomorskie Stowarzyszenie „Wspólna Europa”, CONEC. TO, Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu, Centrum Doskonalenia Kadr „EUROPARTNER” Sp. z o.o, Stowarzyszenie Ekologiczne „Nasze Sarbinowo”, Obywatelskie Biuro Interwencji, Stowarzyszenie „Ekowspólnota”, Mieleńska Lokalna Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie „Moje Mikoszewo, Nasza Wisła”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddz. Puck, MOKSiR Puck.

6 PODSUMOWANIE Nadesłanych zostało łącznie 39 ankiet, które zostały opisane i pogrupowane według modułów. wnioski: 1. Wszyscy ankietowani są zgodni co do potrzeby istnienia Związku Miast i Gmin Morskich oraz w ocenie jego działalności uważając, że jest widoczna i potrzebna dla regionu Morza Bałtyckiego. 2.Związek Miast i Gmin Morskich powinien pracować nad rozszerzeniem wachlarza działań promocyjnych, aby każdy z członków mógł odnaleźć odpowiednią dla siebie formę promocji gminy lub miasta. Ankietowani pozytywnie oceniają jego działania, zgadzają się, że podejmuje właściwe inicjatywy i działa prężnie. 3.Nie można na podstawie zebranych odpowiedzi jednoznacznie określić, które działania Związku są najważniejsze. Jest to uzależnione od realizowanych priorytetów rozwoju gmin i miast, a w przypadku organizacji pozarządowych, od profilu ich działalności. 4.Z ankiet wynika jasno, że nie tylko miasta i gminy oczekują stałego kontaktu i pomocy ze strony ZMiGM, ale również organizacje pozarządowe. To przede wszystkim one potrzebują współpracy w dziedzinie promocji ich działań, ponieważ nie wszystkie z nich mają dostęp do tak szerokiej społeczności jak Związek, jak również nie biorą udziału w opiniowaniu aktów normatywnych ważnych dla lokalnych społeczności.

7 Wnioski cd: 5.We wszystkich ankietach można zauważyć potrzebę stworzenia silniejszej wspólnoty – zapewnienia jedności gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Morskich z organizacjami działającymi na ich terenie i konieczność zwiększenia patronatu nad nimi. Natomiast miasta i gminy liczą na pomoc w integracji ich działań w celu stworzenia silniejszej wspólnoty, a co się z tym wiąże – zapewnieniu ich jedności. 6.Została zwrócona również uwaga na potrzebę udziału Związku Miast i Gmin Morskich w tworzeniu prawa związanego z obszarami morskimi, jako przedstawiciela gmin i miast tworzącego wspólny głos zrzeszonych w nim, a także występowania w ich imieniu przed organami państwowymi i rządowymi. 5.Ankietowani doceniają wielostronną działalność Związku Miast i Gmin Morskich, jego prężne działanie i ogromne znaczenie dla polskiego wybrzeża. Za najlepszą formę komunikacji uznano komunikację drogą e- mail.

8 s Związek Miast i Gmin Morskich, w celu jak najbardziej efektywnego wykorzystania potencjału i różnorodności zrzeszonych w nim Przedstawicieli, powinien: 1.Wdrożyć działania, które będą sprzyjać jeszcze większej integracji zrzeszonych w nim miast i gmin. 2.Stworzyć elektroniczną platformę współpracy pozwalającą na wymianę informacji pomiędzy zrzeszonymi Członkami a Związkiem drogą elektroniczną. Platforma taka zostanie stworzona w ramach realizacji projektu „EKO – turystyczne wybrzeże – rozwój sieci miast i gmin morskich przez edukację ekologiczną. 3.Kontynuować zacieśnienie współpracy między gminami i organizacjami pozarządowymi poprzez konsolidację ich działań w celu promocji kultury i walorów turystycznych wybrzeża nie 4.Wypracować wspólne stanowisko na arenie międzynarodowej oraz przy tworzeniu aktów legislacyjnych mających wpływ na gospodarkę morską i turystyczną Członków zrzeszonych w Związku Miast i Gmin morskich.


Pobierz ppt "EKO-turystyczne wybrzeże – rozwój sieci miast i gmin morskich przez edukację ekologiczną 2011-2012 RAPORT Z ANKIET PO BADANIACH PRZEPROWADZONYCH W RAMACH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google