Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REFERENDUM 6 września 2015 r. WYKORZYSTANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 1 https://wow.kbw.gov.pl

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REFERENDUM 6 września 2015 r. WYKORZYSTANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 1 https://wow.kbw.gov.pl"— Zapis prezentacji:

1 REFERENDUM 6 września 2015 r. WYKORZYSTANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 1 https://wow.kbw.gov.pl www.gdansk.pl

2 Czynności przy obwodowej komisji ds. referendum Przewodniczący oraz zastępca przewodniczącego komisji odbierają login i hasło upoważniające do korzystania z systemu informatycznego https://wow.kbw.gov.pl Następnie pobierają-drukują !!! z tego systemu kody jednorazowe do uwierzytelniania protokołów obwodowych. Osoby, które posiadają login i hasło oraz kody jednorazowe mają obowiązek zabezpieczenia ich przed dostępem innych osób. W razie zniszczenia lub utraty, któregoś ze sposobów uwierzytelniania w systemie, należy niezwłocznie skontaktować się z opiekunem informatycznym w celu podjęcia dalszych kroków. Przewodniczący komisji i operator obsługi informatycznej najpóźniej w przeddzień głosowania ustalają harmonogram pracy i dokonują generacji haseł i drukują listy kodów jednorazowych. Po otrzymaniu informacji o przyjęciu protokołu głosowania w obwodzie przewodniczący i zastępca przewodniczącego obowiązani są dokonać zniszczenia loginu i hasła oraz kodów jednorazowych do systemu. Do urzędu przewodniczący przyjeżdża z kartą kodów! Hasło musi być zmienione przy pierwszym logowaniu (należy wpisać hasło bieżące ponownie i dwukrotnie podać nowe hasło)

3 Przewodniczący Komisji przekazuje operatorowi obsługi informatycznej projekt protokołu głosowania w celu wprowadzenia ustalonych przez Komisję danych liczbowych do systemu. W trakcie wprowadzania danych system może sygnalizować na ekranie monitora -błędy w kolorze czerwonym (to są takie uchybienia, które muszą być zlokalizowane i bezwzględnie usunięte) lub -ostrzeżenia w kolorze niebieskim ( to są takie uwagi, które sygnalizują możliwość wystąpienia w protokole pomyłek w podanej liczbie lub sumie liczb) Mimo tej sygnalizacji dane liczbowe należy wprowadzić do końca. W przypadku gdy, po wprowadzeniu wszystkich danych liczbowych system sygnalizuje błędy lub błędy i ostrzeżenia, należy wydrukować zestawienie błędów. Postępowanie z „Zestawieniem błędów” z „Zestawieniem błędów” zapoznają się wszyscy członkowie komisji, ustalają sposób usunięcia lub wyjaśnienia przyczyn i podpisują go zestawienie błędów pozostaje w aktach komisji Obowiązkiem komisji jest ustalenie przyczyny błędu i jego usunięcie przez wprowadzenie prawidłowych danych liczbowych, bowiem bez usunięcia błędów protokół nie zostanie wydrukowany. 3

4 4

5 5

6 Postępowanie z „Raportem ostrzeżeń” 1) z „Raportem ostrzeżeń” zapoznają się wszyscy członkowie komisji, 2) ostrzeżenia zasadne wymagają dokonania odpowiednich korekt danych liczbowych w protokole głosowania, 3) ostrzeżenia, w których dane liczbowe z protokołu głosowania są prawidłowe, wymagają odpowiedniego opisu - stanowiska komisji. Opis ten należy wpisać w systemie – nie odręcznie, zarówno na raporcie jak i w odpowiednich punktach protokołu. W takim przypadku raport ostrzeżeń przekazywany jest wraz z protokołem wyników głosowania w obwodzie, 4) w każdym przypadku raport ostrzeżeń podpisują wszyscy członkowie komisji uczestniczący w ustalaniu wyników głosowania, 6

7 7

8 Druk protokołu głosowania jest drukowany jeśli system informatyczny nie sygnalizuje błędów lub zostały one usunięte. Komisja sprawdza zgodność danych w wydrukowanym protokole z ustalonymi wynikami głosowania. Protokół w systemie można ponownie otworzyć i edytować, jednak będzie on miał inny kod kreskowy (na serwerze pojawi się kolejna wersja protokołu). Nie należy podmieniać poszczególnych stron, zawsze należy wydrukować cały protokół. Operator dokonuje transmisji danych z protokołu, a przewodniczący komisji lub jego zastępca uwierzytelnia kodem jednorazowym zgodność danych wprowadzonych do systemu informatycznego z danymi zawartymi w protokole przyjętym przez komisję. Przewodniczący zabiera do urzędu kartę kodów! 8

9

10

11 Można wejść do wypełniania protokołu w tym samym obwodzie jeszcze raz, poprzez „otwórz protokół”

12 Cyfra na żółtym polu wskazuje na ilość ostrzeżeń w protokole Pole wpisywania przez przewodniczącego kodu z karty kodów


Pobierz ppt "REFERENDUM 6 września 2015 r. WYKORZYSTANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO 1 https://wow.kbw.gov.pl"

Podobne prezentacje


Reklamy Google