Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kształcenie integracyjne jest alternatywną formą nauczania i wychowania w warunkach szkoły ogólnodostępnej. Włączenie uczniów niepełnosprawnych do zespołu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kształcenie integracyjne jest alternatywną formą nauczania i wychowania w warunkach szkoły ogólnodostępnej. Włączenie uczniów niepełnosprawnych do zespołu."— Zapis prezentacji:

1

2 Kształcenie integracyjne jest alternatywną formą nauczania i wychowania w warunkach szkoły ogólnodostępnej. Włączenie uczniów niepełnosprawnych do zespołu klasowego daje im szansę nawiązania więzi społecznych, poczucia akceptacji i przynależności do grupy rówieśniczej oraz aktywne w niej uczestniczenie. Możliwość wspólnego przebywania, nauki oraz zabawy daje poczucie bezpieczeństwa, uczy tolerancji i wzajemnego szacunku.

3 Pierwsze oddziały integracyjne w naszej szkole powstały we wrześniu 1999 r. W bieżącym roku szkolnym prowadzimy 21 klas integracyjnych, kształcąc w nich 99 uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szkoła jest w pełni dostosowana do potrzeb uczniów niepełnosprawnych ruchowo poprzez zniesione bariery architektoniczne. Wyposażona jest w windę, podjazdy, toalety. W klasach integracyjnych jak i ogólnodostępnych wszyscy uczniowie realizują ten sam program nauczania, natomiast wymagania edukacyjne dostosowane są do możliwości i potrzeb uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Liczba uczniów w oddziałach integracyjnych wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych tj.:  słabosłyszących  słabowidzących  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją  z upośledzeniem umysłowym  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera  z niepełnosprawnościami sprzężonymi W klasie integracyjnej równocześnie pracuje dwóch nauczycieli, prowadzący oraz wspomagający. Współpraca dwóch nauczycieli i mała liczebność klas pozwala na pełną indywidualizację pracy dydaktycznej, stopniowanie trudności, metody aktywizujące. Dodatkowo proces kształcenia, wychowania i opieki wspomagają specjaliści.

4 Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na terenie szkoły organizowane są zajęcia specjalistyczne: rewalidacja indywidualna prowadzona przez pedagogów specjalnych (oligofrenopedagogów, surdopedagogów, tyflopedagogów) zajęcia logopedyczne prowadzone przez neurologopedę zajęcia z psychologiem terapia Integracji Sensorycznej

5 Zajęcia rewalidacyjne

6 Terapia Integracji Sensorycznej

7 Zajęcia z psychologiem

8 Zajęcia z neurologopedą

9 Corocznie w naszej szkole organizowane są imprezy oraz akcje propagujące ideę kształcenia integracyjnego:  Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych  Światowy Miesiąc Wiedzy na temat Autyzmu  Słoneczne Igrzyska Olimpijskie  w bieżącym roku szkolnym jesteśmy organizatorami Turnieju o Puchar Przechodni Szkół Integracyjnych  od kilkunastu lat uczestniczymy w Festynie Integracyjnym w Korzkwi  prowadzimy „Klub Przyjaciół Integracji”

10

11

12

13

14 Cyklicznie organizujemy Dzień „Na niebiesko dla autyzmu”.

15

16

17

18 Fakt niepełnosprawności powoduje u dziecka skłonność do częstszego przeżywania porażek, uczucia ograniczenia własnych możliwości, niższej samooceny. W związku z tym, bardzo ważną rolę odgrywa zapewnienie naszym uczniom właściwego rozwoju psychofizycznego oraz stworzenia im jak najlepszych warunków kształcenia. Już od ponad piętnastu lat nauczyciele, pedagodzy oraz wszyscy pracownicy szkoły dbają o to, by wspólne przebywanie i kształcenie dzieci zdrowych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych było dla wszystkich podróżą, która pozostawia miłe wspomnienia na całe życie...


Pobierz ppt "Kształcenie integracyjne jest alternatywną formą nauczania i wychowania w warunkach szkoły ogólnodostępnej. Włączenie uczniów niepełnosprawnych do zespołu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google