Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie środowiskiem i przestrzenią KATEDRA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ ŚRODOWISKA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie środowiskiem i przestrzenią KATEDRA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ ŚRODOWISKA."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie środowiskiem i przestrzenią KATEDRA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ ŚRODOWISKA

2 Atuty specjalności Zgodnie z wizją długofalowego rozwoju Polski i Unii Europejskiej istnieje pilna potrzeba kształcenia na wysokim poziomie i zatrudniania ekonomistów specjalizujących się w zarządzaniu środowiskiem oraz przestrzenią, przygotowanych do działalności we współczesnej globalnej gospodarce ukierunkowanej na zrównoważony rozwój, ekoinnowacje i społeczną odpowiedzialność biznesu.

3 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I PRZESTRZENIĄ Przedmioty specjalnościowe I stopieńPrzedmioty do wyboru I stopień Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych Zrównoważony rozwój gospodarki wodno-ściekowej Podstawy ekologii i ochrony środowiska Zrównoważony rozwój miast Programowanie zrównoważonego rozwoju Zrównoważona konsumpcja i produkcja Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie Rewitalizacja terenów zdegradowanych Zarządzanie środowiskowe w samorządzie terytorialnym GIS w zarządzaniu środowiskiem Ocena projektów środowiskowych

4 Perspektywy zatrudnienia  biznes o profilu prośrodowiskowej i prospołecznej działalności  firmy konsultingowe zajmujące się analizami rynkowymi, sporządzaniem ocen oddziaływania na środowisko, audytami i przeglądami ekologicznymi  korporacje, holdingi wykorzystujące zrównoważone technologie, systemy zarządzania środowiskiem ISO, EMAS itp.

5 Perspektywy zatrudnienia  wydziały ochrony środowiska na różnych poziomach administracji publicznej  fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej  podmioty gospodarki komunalnej  instytucje finansowe i ubezpieczeniowe  organizacje pozarządowe  ośrodki badawcze

6 Profil Absolwenta  analityk rynkowy  menedżer projektów proekologicznych w interdyscyplinarnych zespołach projektowych w podmiotach gospodarczych  menadżer publiczny w instytucjach samorządowych i agendach publicznych  lider zespołu w organizacjach pozarządowych o profilu ekologicznym

7 Profil Absolwenta  audytor systemów zarządzania środowiskiem  organizator „zielonych” przedsięwzięć (imprez/eventów) w biznesie lub sektorze publicznym  podmiot prowadzący własną działalność gospodarczą  ekspert strategii ekoinnowacyjnych  lider interdyscyplinarnych zespołów ds. rewitalizacji

8 Umiejętności Absolwenta  rozwiązywanie problemów ekonomicznych i środowiskowych w praktyce gospodarczej  stosowanie nowoczesnych metod i technik zarządzania i audytu w organizacjach prośrodowiskowych i prospołecznych  zarządzanie środowiskiem na poziomie lokalnym i regionalnym  pozyskiwanie środków na przedsięwzięcia proekologiczne  badanie marketingowe rynku dóbr i usług środowiskowych  zarządzanie rozwojem zrównoważonym

9 Kompetencje Absolwenta  formułowanie zasad i celów polityki przestrzennej, zrównoważonego rozwoju oraz ich racjonalnego wdrażania  opracowywanie strategii i planu rozwoju organizacji, miast, regionów i innych  planowanie i organizowanie zadań  rozpoznawanie potrzeb organizacji  wycena i szacowanie kosztów przygotowania i wdrożenia innowacji  opracowywanie budżetów działów i projektów

10


Pobierz ppt "Zarządzanie środowiskiem i przestrzenią KATEDRA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ ŚRODOWISKA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google