Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZAGROŻENIE POŻAROWE ORAZ PORAŻENIOWE POCHODZĄCE OD POCHODZĄCE OD OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ mgr inż. Julian WIATR WARSZAWA, LUTY 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZAGROŻENIE POŻAROWE ORAZ PORAŻENIOWE POCHODZĄCE OD POCHODZĄCE OD OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ mgr inż. Julian WIATR WARSZAWA, LUTY 2015."— Zapis prezentacji:

1 ZAGROŻENIE POŻAROWE ORAZ PORAŻENIOWE POCHODZĄCE OD POCHODZĄCE OD OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ mgr inż. Julian WIATR WARSZAWA, LUTY 2015 NARODOWY OŚRODEK BEZPIECZEŃSTWA ELEKTRYCZNEGO

2 OGRANICZNIKI ISKIERNIKOWE  podczas normalnej pracy stanowią przerwę w obwodzie  w momencie pojawienia się przepięcia następuje przepływ prądu wyładowczego, po którym następuje przepływ prądu następczego  są zdolne do odprowadzania prądu piorunowego o kształcie 10/350  s.

3 DZIAŁANIE ISKIERNIKOWYCH OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ 1. stan izolowania (normalny stan pracy) 2. przewodzenie prądu wyładowczego po zapłonie odgromnika 3. przewodzenie prądu następczego, który płynie pod działaniem napięcia roboczego dzięki zjonizowaniu przestrzeni międzyelektrodowej przez prąd wyładowczy 4. wyłączenie prądu następczego (przejście w stan izolowania)

4 PRĄD NASTĘPCZY jest praktycznie równy spodziewanemu prądowi zwarciowemu, który może wystąpić w miejscu zainstalowania odgromnika. Produkowane są dwa rodzaje iskiernikowych ograniczników przepięć (iskierników): -nieograniczające prądu następczego posiadają zdolność wyłączenia prądu następczego w zakresie 1,5kA  I f  4 kA. Jeżeli spodziewany prąd następczy I f posiada większą wartość od podawanego przez producenta ogranicznika wymaga się zastosowania dobezpieczenia -ograniczające prąd następczy

5 Umieszczenie ISKIERNIKA (SPD) względem złącza

6 Rozpływ prądu piorunowego w instalacji zasilanej ze złącza kablowego - współczynnik rozpływu prądu (w referacie przyjęto = 0,5) I G – prąd piorunowy I ES – prąd odprowadzony przez instalacje odgromowa do ziemi I LV – prąd wpływający do instalacji elektrycznej budynku cząstkowy prąd wpływający do przewodów instalacji m – liczba przewodów w instalacji

7 Efekt jaki wywołuje przepływ prądu piorunowego o kształcie 10/350  s przez bezpiecznik o charakterystyce gG i napięciu znamionowych 500 V [1].

8 Poziom ochronyIIIIII i IV Wartość szczytowa prądu I G kA200150100 Całka Joule’a W G kA 2 s100005600 2500 Obliczeniowe parametry pierwszego udaru piorunowego 10/350  s w zależności od poziomu ochrony [4;5]

9 Udarowy prąd zadziałania wkładek bezpiecznikowych klasy gG [6] Prąd znamionowy wkładkiPrzedłukowa całka Joul’a I 2 t p przy prądzie 50 Hz Prąd zadziałania bezpiecznika przy udarze o kształcie 10/350  s8/20  s AA2sA2skA 2512102,29,3 3225003,213,4 4040004,016,9 5057504,820,3 6390006,025,4 80137007,531,3 100212009,338,9 1253600012,150,7 1606400016,167,6 2001040020,686,2 2501850027,5115,0

10 OGRANICZNIKI WARYSTOROWE W skutek przepływu prądu piorunowego o kształcie 10/350  s przestrzeń między elektrodowa ulega zjonizowaniu i następuje przepływ prądu następczego w czasie do 10ms. Przepływ dwóch prądów muszą być wytrzymywane przez przewody. W tabelach 3 i 4 podano przyrosty temperatury osiągane przez przewody miedziane o izolacji polwinitowej powodowane przepływem prądu piorunowego o kształcie 10/350  s oraz prądu następczego około 10ms. Przyrost temperatury przewodów miedzianych wywołany prądem piorunowym [1] Prąd piorunowy 10/350  s Przyrost temperatury przewodu miedzianego o przekroju Wartość szczyto wa Całka Joule’a 4 mm 2 6 mm 2 10 mm 2 16 mm 2 kAkA 2 sKKKK 56,252,510,50,2 102510421 1556221041,5 251566227104 506252481104015 7514065602478935 1002500?44015862

11 Przyrost temperatury przewodów miedzianych wywołany w ciągu jednego półokresu (10 ms) przepływem prądu następczego poprawnie wyłączanego przez odgromnik nieograniczający [1]. Prąd następczyPrzyrost temperatury przewodu miedzianego o przekroju Wartoś ć szczyto wa Całka Joule’a 4 mm 2 6 mm 2 10 mm 2 16 mm 2 kAkA 2 sKKKK 110420,60,3 2,562,5261141,5 41606328104 636014263229 1010003691766325 162560?45016263 256250??396155

12 Przykład P1 I k1 = 1,6 kA; poziom ochrony III, prąd znamionowy odgromników zainstalowanych w złączu I n = 25 kA, zdolność ograniczenia prądu następczego przez odgromniki wynosi 3 kA. Zgodnie z przyjmowanym założeniem, że podczas bezpośredniego trafienia pioruna w budynek 50 % prądu wyładowczego wpływa do budynku, można przy założony III poziomie ochrony wyznaczyć prąd jaki popłynie pojedynczym przewodem:

13 Przy spodziewanym prądzie jednofazowego zwarcia I k1 = 1,6 kA i zabezpieczeniu WTNgG 160 zainstalowanym w złączu, w przypadku zwarcia, wyłączenie zasilania nastąpi w czasie t = 0,8 s (patrz charakterystyki t = f(I k ) zamieszczone w katalogach producentów bezpieczników topikowych). W tym czasie prąd I k1 wywoła skutek cieplny W 0,8s = 1280 2  0,8= 1310720 A 2 s. Zatem minimalny wymagany przekrój przewodu wyniesie:

14 Przyjęcie jako podstawy obliczeń całki Joule,a wyłączenia podawanej dla celów oceny wybiórczości zadziałania zabezpieczeń podczas zwarć prowadzi do błędnych wyników: Przyjęcie tak wyznaczonego przekroju przewodu w przypadku pojawienia się prądu zwarciowego w gałęzi ogranicznika skończy się zapłonem izolacji a konsekwencji pożarem budynku. Obliczony przekrój przewodu S = 10 mm 2 jest absolutnym minimum jakie należy uznać za poprawne w rozpatrywanym przypadku.

15 Można w uproszczonym rozumowaniu przyjąć czas trwania zwarcia t = 5 s, dopuszczony jako maksymalny dla obwodów rozdzielczych, co w rozpatrywanym przypadku z zabezpieczeniem topikowym realizowanym z wykorzystaniem bezpiecznika WTNgG160 odpowiada prądowi wyłączającemu 915 A (patrz charakterystyka zamieszczona w katalogach producentów bezpieczników topikwych). Wówczas: Przekrój ten jest dobrany ze względu na wszelkie możliwe zagrożenia mogące pojawić się w wskutek przepływu prądów w ograniczniku iskiernikowym podczas wyładowania atmosferycznego przy bezpośrednim trafieniu w budynek.

16 zainstalowanie bezpiecznika o prądzie znamionowym 250 A lub większego ogranicznik przepięć bez zabezpieczenia ogranicznik przepięć z zabezpieczeniem poprzedzającym dobór bezpiecznika dobezpieczającego – przypadek ogólny

17 Zastosowanie ograniczników przepięć w układzie sieci: a) TN-C; b) TN-S

18 Zastosowanie ograniczników przepięć w układzie 4+0 (sieć TT)

19 Nieprawidłowe działanie wyłącznika różnicowoprądowego w układzie sieci TT spowodowane uszkodzeniem ogranicznika przepięć

20 Zastosowanie ograniczników przepięć w układzie 3+1 (sieć TT)

21 WNIOSKI Podczas wyboru SPD należy zwrócić uwagę (poza parametrami charakteryzującymi właściwości ochronne) na następujące dane podane producenta: min. przekrój przewodu jakim SPD może być przyłączony do głównego toru zasilającego. Ów przekrój należy porównać z wyznaczonym min. przekrojem (patrz przykład oraz rozdział 5 i 6 [3]); max wartość zabezpieczenia poprzedzającego SPD jeżeli jest większa niż Q1 (rys.1) należy dobezpieczyć ogranicznik (Q2 - rys.1) przy zachowaniu selektywności działania zabezpieczeń (patrz rozdział 6.4 [3]). dobór wkładek bezpieczników topikowych należy poprzedzić analizą ich zachowania się wskutek przepływu prądu piorunowego 10/350  s (patrz rysunek 3)- źle dobrana wkładka bezpiecznika topikowego wskutek przepływu prądu I Z o znacznej wartości może eksplodować. ograniczniki przepięć oraz ich zabezpieczenie powinno się wyposażać w optyczny wskaźnik zadziałania (zadziałanie bezpiecznika spowoduje wyeliminowanie ochrony przepięciowej).


Pobierz ppt "ZAGROŻENIE POŻAROWE ORAZ PORAŻENIOWE POCHODZĄCE OD POCHODZĄCE OD OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ mgr inż. Julian WIATR WARSZAWA, LUTY 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google