Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocena poziomu bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 3 – Szkole Podstawowej nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu w I półroczu 2014/2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocena poziomu bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 3 – Szkole Podstawowej nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu w I półroczu 2014/2015."— Zapis prezentacji:

1 Ocena poziomu bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 3 – Szkole Podstawowej nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu w I półroczu 2014/2015

2 Ocena stanu bezpieczeństwa uczniów została dokonana na podstawie analizy ankiet skierowanych do uczniów klas 3,4,5,6 / 128 badanych/ i rodziców uczniów klas 3,4,5,6/ 133 badanych/ przeprowadzonych w listopadzie 2014 r. w celu zebrania informacji na temat poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole.

3 1. Ocena poziomu poczucia bezpieczeństwa przez uczniów i rodziców

4 2. Ogólna ocena poziomu bezpieczeństwa Ogólna ocena poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole podstawowej w I półroczu 2014/2015 roku wynosi 94,1%

5 3. Ocena poziomu bezpieczeństwa w porównaniu z II półroczem 2013/2014

6 4. Poziom poczucia bezpieczeństwa uczniów – porównanie

7 5. Najmniej bezpieczne miejsca wskazane przez uczniów Uczniowie klas 3 wskazali: - korytarze szkolne i sale lekcyjne podczas przerw Uczniowie klas 4 nie wskazali takich miejsc - Uczniowie klas 5 wskazali: - - korytarz, szatnia, łącznik Uczniowie klas 6 nie wskazali takich miejsc

8 6.Najmniej bezpieczne miejsca wskazane przez rodziców Rodzice uczniów klas 3 : 92,1% /35 / rodziców nie wskazało niebezpiecznych miejsc w szkole, 2 rodziców wskazało korytarz jako miejsce bójek, biegania, 1 osoba toalety; Rodzice uczniów klas 4: Szatnia, boisko, biegające dzieci po korytarzach; Rodzice uczniów klas 5 i 6 nie wskazali niebezpiecznych miejsc:

9 7. Ilość uczniów, którzy czuli się ofiarą przemocy:

10 8. Formy przemocy wskazane przez uczniów

11 9. Przejawy niewłaściwego zachowania wskazane przez rodziców, z którymi zetknęło się ich dziecko w szkole

12 10. Ilość uczniów, którzy mieli kontakt z używkami i alkoholem Badani uczniowie nie mieli kontaktu z alkoholem, i narkotykami. Problem palenia papierosów zaistniał wśród 3 uczennic klasy 5b i jednej uczennicy klasy 6a.

13 11. Kogo informują uczniowie o swoich problemach ?

14 12. Poziom zadowolenia uczniów ze sposobu rozwiązywania problemu 12. Poziom zadowolenia uczniów ze sposobu rozwiązywania problemu

15 13. Propozycje od uczniów i rodziców w celu poprawy ich bezpieczeństwa w szkole: Według uczniów klas 3 należy: - nie wychodzić na przerwach przed szkołę, - Rozmawiać z uczniami na temat bezpieczeństwa, Według uczniów klas 4; - - zabronić biegania po korytarzu,, - -stawiać minusowe punkty za bieganie, - - bardziej kontrolować uczniów i rozmawiać z rodzicami Według uczniów klas 5: - - należy stawiać minusowe punkty za przezywanie Według uczniów klas 6: - - częściej sprawdzać monitoring, - -zabraniać chłopcom wchodzenia do toalety damskiej,

16 cd. Według rodziców uczniów klas 3: - 86,8% rodziców nie udzieliło odpowiedzi, pozostali wskazali na - ograniczenie wejścia na teren szkoły osób obcych, - więcej patrol policji i straży miejskiej na terenie szkoły i wokół niej Według rodziców uczniów klas 4: - - należy prowadzić programy profilaktyczne, aktywne dyżury nauczycieli, rozmowy z uczniami i rodzicami

17 cd. Według rodziców uczniów klas 5: - - należy prowadzić rozmowy z uczniami nt bezpieczeństwa, utrzymywać dotychczasowy monitoring, - 100%ankietowanych rodziców uczniów klas 6 nie udzieliło odpowiedzi.

18 Wnioski Na podstawie uzyskanych wyników stwierdza się, że 98,,4% ankietowanych rodziców uważa, że ich dziecko czuje się w szkole bezpiecznie, 89,8% uczniów twierdzi, że czuje się w szkole bezpiecznie. Najczęściej występujące formy przemocy to: agresja słowna: przezywanie, wyzywanie, groźby słowne, zastraszanie i grożenie/ wskazało 89 rodziców i 13 uczniów/ największa ilość wskazana w klasach 3 i 4, - bójki / wskazało 58 rodziców i 13 uczniów/. Najmniej bezpiecznym miejscem w szkole dla uczniów jest w dalszym ciągu korytarz i szatnia, wskazywane zarówno przez rodziców jak i uczniów. W szkole nie zauważa się problemu stosowania przez uczniów picia alkoholu, zaistniał problem palenia papierosów wśród 3 uczennic klasy 5b i 1 uczennicy klasy 6a. Uczniowie o swoich problemach informują wychowawców oraz rodziców. Ok.71% uczniów jest zadowolonych ze sposobu rozwiązania problemu przez osoby do których się zwracają.

19 Rekomendacje: Dla nauczycieli: - w dalszym ciągu podczas dyżurów należy zwracać uwagę na toalety szkolne, szatnie uczniów klas 4-6, 1-3 i szatnie wf - aktywnie pełnić dyżury. Dla wychowawców: W dalszym ciągu należy dokumentować wszystkie działania profilaktyczno-wychowawcze podejmowane wobec uczniów zagrażających swoim zachowaniem bezpieczeństwo innych i sobie Dla pedagoga: - monitorować poziom bezpieczeństwa uczniów w szkole, - przeprowadzić zajęcia profilaktyczne w klasach 5 nt szkodliwości stosowania używek. Dla uczniów: - na bieżąco informować wychowawców o zaistniałych sytuacjach problemowych i zagrożeniach w szkole. Dla rodziców: - W sytuacjach problemowych na bieżąco kontaktować się z wychowawcami i korzystać z pomocy pedagoga szkolnego.


Pobierz ppt "Ocena poziomu bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 3 – Szkole Podstawowej nr 3 im. Elizy Orzeszkowej w Zamościu w I półroczu 2014/2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google