Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

90. rocznica urodzin Stanisława Lema.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "90. rocznica urodzin Stanisława Lema."— Zapis prezentacji:

1 90. rocznica urodzin Stanisława Lema.
Scenariusz wystawy.

2 Temat wystawy: 90. rocznica urodzin Stanisława Lema.
Cel: przypomnienie i przybliżenie sylwetki oraz twórczości Stanisława Lema.W gablotach przedstawiono informacje dotyczące m.in. biografii pisarza, jego relacji rodzinnych, opinii znanych ludzi o jego twórczości. Na wystawie zaprezentowano fragmenty utworów Stanisława Lema oraz zdjęcia z albumu rodzinnego Lemów. Osoby odwiedzające wystawę mogły zapoznać się z bogato ilustrowanymi informacjami o ekranizacjach utworów Lema. Materiały: do przygotowania wystawy wykorzystano wydawnictwa zwarte i ciągłe, pochodzące ze zbiorów PBW w Warszawie, materiały własne autorek wystawy oraz informacje zaczerpnięte z Internetu. Układ materiału: w 12. gablotach przedstawiono informacje dotyczące Stanisława Lema z podziałem na zagadnienia.

3 Gablota 1. Napis tytułowy wystawy oraz zdjęcie Stanisława Lema wykonane przez Henryka Makarewicza, zaczerpnięte z Tygodnika Powszechnego nr 5 z 2006 r.

4 Gablota 2. Twórczość Stanisława Lema. Nurty. Książki. Bibliografia.

5 Twórczość Stanisława Lema.
Nurty. Twórczość Stanisława Lema jest bardzo różnorodna, można jednak wyróżnić w niej z pewnym przybliżeniem kilka nurtów, rozwijanych równolegle przez pisarza z różnym nasileniem w kolejnych okresach twórczych: nurt powieści realistycznych – Szpital Przemienienia (1955), Wysoki Zamek (1966); nurt klasycznej fantastyki naukowej – powieści: Eden (1959), Powrót z gwiazd (1961), Solaris (1961), Niezwyciężony (1964), Głos Pana (1968), Opowieści o pilocie Pirxie (1968), Fiasko (1987);

6 nurt groteski fantastycznonaukowej
utwory zbliżone do powiastki filozoficznej w stylu oświeceniowym, pamiętnika oraz opowiadania o szalonych naukowcach i cudownym wynalazku – Dzienniki gwiazdowe (1957 i późniejsze wydania) w tym opowiadania z cyklu Podróże Ijona Tichego oraz Ze wspomnień Ijona Tichego, groteskowe widowiska telewizyjne z tomu Noc księżycowa (1963), Kongres futurologiczny (1971), powieści Wizja lokalna (1982) i Pokój na Ziemi (1987); utwory o zabarwieniu groteskowym archaizowane na baśń, epos rycerski, gawędę szlachecką, napisane językiem stylizowanym na staropolski – Bajki robotów (1964) i Cyberiada (1965 i późniejsze wydania); nurt z pogranicza literatury pięknej i eseistyki filozoficznej, zbiory recenzji i wstępów do fikcyjnych książek – Doskonała próżnia (1971), Wielkość urojona (1973), Prowokacja (1984), Biblioteka XXI wieku (1986);

7 nurt utworów na granicy powieści kryminalnej i fantastycznej, powieści „statystyczne”, groteskowa powieść szpiegowska – Śledztwo (1959), Pamiętnik znaleziony w wannie (1961), Katar (1976); nurt eseistyki naukowej, filozoficznej i futurologicznej – Dialogi (1957), Summa technologiae (1964), Filozofia przypadku (1968), Fantastyka i futurologia (1970), Okamgnienie (2000). Tekst opracowany na podstawie książki pt."Stanisław Lem" Antoniego Smuszkiewicza.

8 Książki. Zadebiutował jeszcze w 1946 roku nowelą Człowiek z Marsa, drukowaną w odcinkach w "Nowym Świecie Przygód”. Pisywał wiersze i opowiadania publikowane między innymi w "Tygodniku Powszechnym", "Żołnierzu Polskim", "Kuźnicy". W 1948 roku zaczął pisać swoją pierwszą powieść, Szpital Przemienienia, która z powodów cenzuralnych ukazała się dopiero osiem lat później. Będąc w trudnej sytuacji finansowej, wyrzucony ze Związku Literatów i bez ukończonych studiów, w efekcie przypadkowego spotkania z dyrektorem "Czytelnika" w Zakopanem zdecydował się napisać "dla chleba" wydanych w 1951 roku Astronautów. Nieoczekiwany sukces Astronautów skłonił pisarza do napisania kolejnych książek z dziedziny fantastyki naukowej, które zdobyły dla niego pozycję jednego z największych pisarzy w historii s.f.

9 Obok form beletrystycznych Lem uprawiał także prozę dyskursywną: Dialogi (1957), Summa Technologiae (1964), Filozofia przypadku (1968), Fantastyka i futurologia (1970), Mój pogląd na literaturę (2003). Na początku lat siedemdziesiątych ukazały się dwa zbiory szkiców literackich na temat nieistniejących książek (Doskonała próżnia i Wielkość urojona), których uzupełnieniem była późniejsza Prowokacja (1984) i Biblioteka XXI wieku (1986): całość zebrana została w tomie Biblioteka XXI wieku. W latach dziewięćdziesiątych Lem zajmował się opracowywaniem prognoz futurologicznych. Współpracował z "Tygodnikiem Powszechnym" (stały felieton "Świat według Lema": wybór ukazał się w formie książkowej jako Krótkie zwarcia), z "Odrą" (cykl artykułów pt. "Rozważania Sylwiczne": Sex Wars) oraz z nieistniejącą już polską edycją "PC Magazine" (artykuły z tego czasopisma zostały zebrane w książce Moloch). Tekst opracowany na bazie informacji ze strony internetowej poświęconej Stanisławowi Lemowi

10 Bibliografia. Wykaz książek napisanych przez Stanisława Lema z podziałem na: beletrystykę, apokryfy, eseje oraz inne. Tekst opracowany na podstawie książki pt."Stanisław Lem" Antoniego Smuszkiewicza. Beletrystyka Astronauci (1951 r.) Cyberiada (1956 r.) Człowiek z Marsa (1946 r.) Dzienniki gwiazdowe (utwory z lat ) Eden (1959 r.) Fiasko (1987 r.) Głos Pana (1968 r.) Katar (1976 r.) Kongres futurologiczny (1971 r.) Niezwyciężony (1964 r.) Obłok Magellana (1955 r.) Opowieści o pilocie Pirxie (1968 r.) Pamiętnik znaleziony w wannie (1961 r.) Pokój na Ziemi (1987 r.) Powrót z gwiazd (1961 r.)

11 Przekładaniec (utwory z lat 1955-1979, wydane w 2000 r.)
Solaris (1961 r.) Szpital Przemienienia (1948 r.) Śledztwo (1959 r.) Wizja lokalna (1982 r.) Wysoki Zamek (1966 r.) Zagadka (utwory z lat , wydane w 1996 r.) Apokryfy Biblioteka XXI wieku (1986 r.) Golem XIV (1981 r. ) Eseje Dialogi (1957 r.) Fantastyka i futurologia (1970 r.) Filozofia przypadku (1968 r.)

12 Krótkie zwarcia ( r.) Moloch (utwory z lat , wydane w 2003 r.) Mój pogląd na literaturę (2003 r.) Okamgnienie (2000 r.) Sex Wars (1996 r.) Summa Technologiae (1964 r.) Wejście na orbitę (1962 r.) Inne Dyktanda (2005 r.) Rasa drapieżców (2006 r.) Sknocony kryminał (2009 r.) Świat na krawędzi (2000 r.) Tako rzecze... Lem (2002 r.)

13 Gablota 3. Twórczość. Prezentacja 25. wybranych i zeskanowanych okładek książek Stanisława Lema.

14 Gablota 4. Lem w obiektywie. Siedem zdjęć Stanisława Lema zaczerpniętych z książki "Awantury na tle powszechnego ciążenia" Tomasza Lema. Zdjęcia pochodzące z lat 1925 – 1992 przedstawiają bohatera wystawy w towarzystwie: syna, żony, Władysława Bartoszewskiego, Sławomira Mrożka i in.

15 Gablota 5. Wśród bliskich. Zeskanowany i powiększony artykuł prezentujący rozmowę Katarzyny Janowskiej z Tomaszem Lemem z 39 numeru "Polityki" z 2009 r. pt.: "Ojciec był dużym dzieckiem". Zdjęcie z 1973 r. pochodzące z tego artykułu pt.: Stanisław Lem z synem Tomkiem.

16 Gablota 6. Cytaty. Cytaty Stanisława Lema z książek: "Fiasko", "Okamgnienie", "Solaris", "Szpital przemienienia", "Dialogi", "Cyberiada", "Śledztwo". Cytaty o Stanisławie Lemie. Wypowiedzi, których autorami są: Leszek Kołakowski, Philip Dick, Andrzej Wajda i Bogusław Wolniewicz. Opracowane na podstawie

17 Fiasko Gdyby ludzie od jaskiniowej epoki robili tylko to, co wyglądało na możliwe, do dzisiaj siedzieliby w jaskiniach. Wysoka technologia nie wyklucza wierzeń religijnego typu. Okamgnienie Odległy musi być czas, w którym kandydatów na najwyższe stanowiska jakichkolwiek państw będzie się kierowało na egzaminacyjne filtry, ażeby umysłowości wielostronnie marne bez wszelkiego miłosierdzia kierować do robót publicznych. Starożytni mawiali: „mundus vult decipi, ergo decipiatur”. Świat łaknie oszustw, więc jest oszukiwany. Wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane, aniżeli zdolny byłby pojąć umysł człowieka, który stroniąc od eksperymentalnej nauki, pragnie się schronić w królestwie filozoficznego myślenia. Można przypuścić, że wszyscy ludzie mają świadomość, lecz na ogół nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę

18 Solaris Człowiek może ogarnąć tak niewiele rzeczy naraz; widzimy tylko to, co dzieje się przed nami, tu i teraz; unaocznienie sobie równoczesnej mnogości procesów, jakkolwiek związanych ze sobą, jakkolwiek się nawet uzupełniających, przekracza jego możliwości. Doświadczamy tego nawet wobec zjawisk względnie prostych. Los jednego człowieka może znaczyć wiele, los kilkuset trudno jest objąć, ale dzieje tysiąca, miliona nie znaczą w gruncie rzeczy nic. Wyruszamy w kosmos, przygotowani na wszystko, to znaczy, na samotność, na walkę, męczeństwo i śmierć. Ze skromności nie wypowiadamy tego głośno, ale myślimy sobie czasem, że jesteśmy wspaniali. Tymczasem, tymczasem to nie wszystko, a nasza gotowość okazuje się pozą. Wcale nie chcemy zdobywać kosmosu, chcemy tylko rozszerzyć Ziemię do jego granic. Jedne planety mają być pustynne jak Sahara, inne lodowate jak biegun albo tropikalne jak dżungla brazylijska. Jesteśmy humanitarni i szlachetni, nie chcemy podbijać innych ras, chcemy tylko przekazać im nasze wartości i w zamian przejąć ich dziedzictwo. Mamy się za rycerzy świętego Kontaktu. To drugi fałsz. Nie szukamy nikogo oprócz ludzi. Nie potrzeba nam innych światów. Potrzeba nam luster. Nie wiemy, co począć z innymi światami. Wystarczy ten jeden, a już się nim dławimy.

19 Śledztwo – (...) Jeżeli świat nie jest rozsypaną przed nami łamigłówką, tylko zupą, w której pływają bez ładu i składu kawałki, od czasu do czasu zlepiające się przez przypadek w jakąś całość? Jeżeli wszystko, co istnieje, jest fragmentaryczne, nie donoszone, poronne, zdarzenia mają koniec bez początku albo tylko środek, sam przód albo tył, a my wciąż segregujemy, wyławiamy i rekonstruujemy, aż zaczynamy widzieć całe miłości, całe zdrady i klęski, chociaż naprawdę jesteśmy cząstkowi, byle jacy. Nasze twarze, nasze losy urabia statystyka, jesteśmy wypadkową ruchów brownowskich, ludzie to nie dokończone szkice, przypadkowo zarysowane projekty. Perfekcja, pełnia, doskonałość – to rzadki Wyjątek, zdarzający się tylko dlatego, że wszystkiego jest tak niesłychanie, niewyobrażalnie wiele! Olbrzymiość świata, nieprzeliczalna jego mnogość jest automatycznym regulatorem codziennej zwyczajności, dzięki niej uzupełniają się pozornie luki i wyrwy, myśl dla własnego zbawienia odnajduje i scala odległe fragmenty. Religia, filozofia są klejem, wciąż składamy i zbieramy rozpełzające się w statystykę ochłapy, żeby je złożyć w sens, jak w dzwon naszej chwały, żeby odezwały się jednym, jedynym głosem! Tymczasem jest tylko zupa. Matematyczny ład świata to nasza modlitwa do piramidy chaosu.

20 Na wszystkie strony wystają kawałki życia poza znaczenia, które ustaliliśmy jako jedyne, a my nie chcemy, nie chcemy tego widzieć! Tymczasem istnieje tylko statystyka. Człowiek rozumny to człowiek statystyczny. Czy dziecko będzie piękne czy brzydkie? Czy muzyka da mu rozkosz? Czy dostanie raka? O tym wszystkim decyduje gra w kości. Statystyka stoi u naszego poczęcia, ona wylosowuje zlepki genów, z których tworzą się nasze ciała, ona wylosowuje naszą śmierć. O spotkaniu kobiety, którą pokocham, o mojej długowieczności, o wszystkim decyduje normalny rozkład statystyczny, więc może także o tym, czy będę nieśmiertelny? Może ona staje się czyimś udziałem na ślepo, przez przypadek, od czasu do czasu, tak samo jak uroda lub kalectwo? A skoro nie istnieją jednoznaczne przebiegi, skoro rozpacz, piękno, radość i brzydota są dziełem statystyki, statystyką jest podszyte nasze poznanie, istnieje tylko ślepa gra, wiekuiste układanie się przypadkowych wzorów. Nieskończona liczba Rzeczy szydzi z naszego umiłowania Ładu. Szukajcie – a znajdziecie; zawsze w końcu znajdziecie, jeżeli będziecie tylko dość żarliwie szukali, statystyka bowiem niczego nie wyklucza, czyni wszystko możliwym, jedynie mniej lub więcej prawdopodobnymi. Historia zaś jest ziszczaniem się brownowskich ruchów, statystycznym tańcem cząstek, które nie przestają marzyć o innym doczesnym świecie...

21 – Może i Bóg istnieje tylko czasami. – rzucił niegłośno Inspektor
– Może i Bóg istnieje tylko czasami? – rzucił niegłośno Inspektor. Pochylił się do przodu i z niewidzialną twarzą słuchał tego, co Gregory z takim trudem wyrzucał z siebie, nie śmiejąc nań spojrzeć. – Może – obojętnie odparł Gregory. – A przerwy w jego istnieniu są bardzo długie, wie pan? Wstał, podszedł do ściany i wpatrzył się niewidzącymi oczami w jakąś fotografię. – Może i my... – zaczął i zawahał się – ... i my jesteśmy tylko czasami, to znaczy: raz mniej, niekiedy prawie znikamy, rozpływamy się, a potem nagłym skurczem, nagłym wysiłkiem, scalając na chwilę rozpadające się rojowisko pamięci... na dzień stajemy się... Szpital przemienienia Poeta to taki, co umie w ładny sposób być nieszczęśliwy. Kiedy dawać psu kiełbasę zapalając lampkę, po jakimś czasie pies będzie wydzielał ślinę na sam widok światła. A kiedy człowiekowi pokazywać atramentowe bazgroty na papierze, po jakimś czasie powie, że to wzór na nieskończoność wszechświata. Wszystko to fizjologia mózgu, tresura, nic więcej.

22 O tym, że się jest szczęśliwym, wie się dopiero potem, kiedy to minęło
O tym, że się jest szczęśliwym, wie się dopiero potem, kiedy to minęło. Człowiek żyje zmianą. (...)wielkie dzieła powstają nie dzięki obłędowi, lecz mimo niego. To, co subiektywnie może być usprawiedliwione, przestaje nim być wobec faktów. Nikt nie może być mi bliższy ode mnie, a ja, ja jestem sobie czasem taki daleki... Płci służą sobie nawzajem z powodów dość zawiłych, prawdopodobnie jest to konsekwencja tego, że kiedyś jakieś białko wykrzywiło się trochę, tu czegoś zabrakło, tam się coś uwypukliło, no i powstały pewne wklęsłości, i podporządkowane im wzniesienia, ale żeby stąd wiodła droga do bliskości?

23 Dialogi Gdy człowiek wierzy, że wszystko już do końca wie i rozumie, i nie ma dlań żadnych tajemnic, często wtedy właśnie wkracza na drogę do zguby. Cyberiada Idiotów uszczęśliwić można byle czym, z rozumnymi jest gorzej. Rozumowi niełatwo dogodzić. Rozum bezrobotny to wprost jedna zmartwiona dziura, nicość, potrzebne mu są przeszkody. Szczęśliwy przy ich pokonywaniu, zwyciężywszy, wnet popada we frustrację, a nawet wariację. Trzeba mu więc stawiać przeszkody wciąż nowe, podług jego miary.

24 Cytaty o Stanisławie Lemie
Ciężka sytuacja tego Lema, bo jest niewierzący! Leszek Kołakowski Lem jest najprawdopodobniej wieloosobowym komitetem, a nie pojedynczym osobnikiem, gdyż pisze wieloma stylami i raz zna niektóre obce języki, a raz nie. Philip Kindred Dick Opis: w donosie do FBI, 1974 r. Źródło: Wojciech Orliński, Lema nie ma?, 2007 Odszedł wielki artysta, człowiek o prawdziwych znamionach geniuszu. Andrzej Wajda, 28 marca 2006

25 Rzadko spotyka się kogoś, kto jak Stanisław Lem tak wnikliwie przenikał świat, którego my nie rozumiemy.(...) Mimo że jego powieści dotykały poważnych tematów, zachował poczucie humoru i dystansu do tego, co dopiero miało się wydarzyć. Andrzej Wajda, 28 marca 2006 Stanisław Lem to był jeden z niewielu twórczych umysłów filozoficznych XX wieku, umysł wizjonerski. Bogusław Wolniewicz

26 Gablota 6 i 7. Dedykowane Lemowi. Zeskanowane i powiększone artykuły z czasopism, w których znane osoby wypowiadają się na temat Stanisława Lema. “Czego nauczył nas Lem?” Krzysztof Fiałkowski “Tygodnik Powszechny” nr 15 z 2006 r., “Stanisław Lem nie umarł” Ewa Lipska “Tygodnik Powszechny” nr 15 z 2006 r., “Sparaliżowany zachwytem” Jonathan Carroll “Tygodnik Powszechny” nr 15 z 2006 r., “Lepiej już było” Marietta Czudakowa “Tygodnik Powszechny” nr 15 z 2006 r.,

27 “Uniwersum Lema” Łukasz Radwan “Wprost” nr 14 z 2006 r
“Uniwersum Lema” Łukasz Radwan “Wprost” nr 14 z 2006 r., “Realistyczny, fantastyczny, ironiczny, alegoryczny...” Ryszard Nycz “Tygodnik Powszechny” nr 15 z 2006 r., “Dobro ponadnarodowe” Andrzej Brzeziecki “Tygodnik Powszechny” nr 15 z 2006 r.. Zdjęcia zaczerpnięte z “Tygodnika Powszechnego” nr 15 z 2006 r., na których Stanisław Lem występuje z żoną Barbarą i z Jerzym Turowiczem podczas uroczystości wręczenia Orderu Orła Białego w 1996 r.

28 Gablota 8. Kalendarium. Kalendarium najważniejszych wydarzeń w życiu Stanisława Lema sporządzone na podstawie książki pt."Stanisław Lem" Antoniego Smuszkiewicza oraz strony internetowej poświęconej Satnisławowi Lemowi

29 Gablota 9, 10 i 11. Ekranizacje. Opis adaptacji filmowych i telewizyjnych dzieł Stanisława Lema wzbogacony fotografiami z ekranizacji, pochodzącymi ze strony internetowej

30 Książki, opowiadania i pomysły Stanisława Lema stanowiły podstawę wielu adaptacji filmowych, jednak Lem był znany z krytycznego do nich podejścia (wyjątkiem jest Przekładaniec z Bogumiłem Kobielą w roli głównej, do którego pisał scenariusz i którego powstawanie pilnie śledził). Milcząca Gwiazda (Der Schweigende Stern 1960) – reż. Kurt Maetzig (NRD, Polska). Na podstawie powieści Astronauci; Wycieczka w kosmos (1961) – reż. Krzysztof Dębowski (Polska). Film animowany na podstawie oryginalnego scenariusza; Bezludna planeta (1962) – reż. Krzysztof Dębowski (Polska). Film animowany na podstawie oryginalnego scenariusza; Pułapka (1962) – reż. Krzysztof Dębowski (Polska). Film animowany na podstawie oryginalnego scenariusza; Ikaria XB 1 (Ikarie XB ) – reż. Jindřich Polák (Czechosłowacja). Na podstawie powieści Obłok Magellana, aczkolwiek nie jest to wspomniane w napisach końcowych; Profesor Zazul (1965) – reż. Marek Nowicki, Jerzy Stawicki (Polska). Na podstawie opowiadania III – Ze wspomnień Ijona Tichego;

31 Przyjaciel (1965) – reż. Marek Nowicki, Jerzy Stawicki (Polska)
Przyjaciel (1965) – reż. Marek Nowicki, Jerzy Stawicki (Polska). Na podstawie opowiadania o tym samym tytule ze zbioru Inwazja z Aldebarana; Przekładaniec (1968) – reż. Andrzej Wajda (Polska). Na podstawie opowiadania Czy pan istnieje Mr Jones?, ale ze specjalnie napisanym scenariuszem; Thirty-Minute Theatre: Roly Poly (1969) – reż. Michael Hart (Wielka Brytania). Scenariusz odcinka serii dramatycznej na podstawie opowiadania Czy pan istnieje Mr Jones?; Solaris (Соля́рис 1970) – reż. Nikołaj Nirenburg (ZSRR). Dwuczęściowy film TV, na podstawie powieści o tym samym tytule; Cyberiada (1971) – reż. Stanisław Wohl, kier. muz. Antoni Wicherek (Polska). Pierwszy akt opery Krzysztofa Meyera do libretta na podstawie Cyberiady; Solaris (Solyaris, Соля́рис 1972) – reż. Andriej Tarkowski ZSRR). Na podstawie powieści o tym samym tytule; Opowieści o pilocie Pirxie (Pirx pilóta kalandjai 1972) – reż. András Rajnai (Węgry). Serial, na podstawie zbioru opowiadań o tym samym tytule;

32 Śledztwo (1973) – reż. Marek Piestrak (Polska)
Śledztwo (1973) – reż. Marek Piestrak (Polska). Na podstawie powieści o tym samym tytule; Test pilota Pirxa (Дознание пилота Пиркса 1978) – reż. Marek Piestrak (Polska, ZSRR – obecnie Estonia i Ukraina). Na podstawie opowiadania Rozprawa z Opowieści o pilocie Pirxie; Szpital Przemienienia (1978) – reż. Edward Żebrowski (Polska). Na podstawie powieści o tym samym tytule; Victim of the Brain (1988) – reż. Piet Hoenderos (Holandia). W filmie wykorzystano m.in. opowiadanie ze zbioru Cyberiada: Wyprawa siódma, czyli o tym jak własna doskonałość Trurla do złego przywiodła; Wyprawa profesora Tarantogi (1992) – reż. Maciej Wojtyszko (Polska). Teatr Telewizji na podstawie widowiska o tym samym tytule ze zbioru Noc księżycowa; Marianengraben (1994) – reż. Achim Bornhak (Niemcy). Na podstawie oryginalnego scenariusza; Śledztwo (1997) – reż. Waldemar Krzystek (Polska). Teatr Telewizji na podstawie powieści o tym samym tytule;

33 Solaris (2002) – reż. Steven Soderbergh (USA)
Solaris (2002) – reż. Steven Soderbergh (USA). Na podstawie powieści o tym samym tytule; Ijon Tichy - gwiezdny podróżnik (2007) – reż. Randa Chahoup, Dennis Jacobsen (Niemcy). Sześcioodcinkowy miniserial na podstawie niektórych opowiadań z Dzienników gwiazdowych. 1 (2009) – reż. Zoltán Verebes (pod pseud. Pater Sparrow) (Węgry). Film wykorzystuje motyw nieistniejącej książki Jedna minuta (One Human Minute), której recenzję Lem zamieścił w Prowokacji. The Congress (2010) (w przygotowaniu) – reż. Ari Folman (Izrael). Adaptacja opowiadania Kongres futurologiczny będąca połączeniem filmu aktorskiego z animacją.

34 Gablota 12. Nagrody. Lista wszystkich nagród i wyróżnień sporządzona na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej

35 Wybrana bibliografia:
Stanisław Bereś: Tako rzecze... Lem. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2002. ISBN Tomasz Fiałkowski: Świat na krawędzi. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2001. ISBN X. Jerzy Jarzębski: Wszechświat Lema. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2003. ISBN Tomasz Lem: Awantury na tle powszechnego ciążenia. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2009. ISBN Marek Oramus: Bogowie Lema. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz, 2007. ISBN Wojciech Orliński: Co to są sepulki? Wszystko o Lemie. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2007. ISBN Antoni Smuszkiewicz: Stanisław Lem. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 1995, seria: Czytani dzisiaj. ISBN Przydatne strony internetowe:

36 Miejsce wystawy: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka ul
Miejsce wystawy: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka ul. Gocławska 4 w Warszawie, II piętro, sala konferencyjna. Czas wystawy: od września 2011 r. do marca 2012 r. Odbiorca: wystawa przeznaczona dla wszystkich osób zainteresowanych edukacją, a przede wszystkim dla nauczycieli z młodzieżą. Wystawę przygotowały: Joanna Matoszko i Agnieszka Zdrojewska Wydział Informacyjno-Bibliograficzny PBW

37 Opracowała Joanna Matoszko
WIB PBW


Pobierz ppt "90. rocznica urodzin Stanisława Lema."

Podobne prezentacje


Reklamy Google