Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY W RYBNIKU za rok szkolny 2009-2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA O STANIE OŚWIATY W RYBNIKU za rok szkolny 2009-2010."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA O STANIE OŚWIATY W RYBNIKU za rok szkolny 2009-2010

2 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Art. 5a ust 4 Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

3 Miasto Rybnik prowadzi 84 oświatowe zakłady budżetowe 32 przedszkola 4 zespoły szkolno-przedszkolne 21 szkół podstawowych 10 gimnazjów 1 liceum ogólnokształcące 9 zespołów szkół 3 zespoły szkół specjalnych Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną OPP Zespół Przygoda i Młodzieżowy Dom Kultury oraz jednostkę budżetową – Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.

4 Dane porównawcze rok szkolny 2007/2008 do 2009/2010: rok szkolny 2007/2008 rok szkolny 2009/2010 uczniowie ogółem 25 10423 488

5 przedszkola rok szkolny 2007/2008 rok szkolny 2009/2010 przedszkola 37 przedszkoli (w tym jedno przedszkole specjalne) dzieci 3 4893 656 oddziały 149154

6 szkoły podstawowe rok szkolny 2007/2008 rok szkolny 2009/2010 szkoły podstawowe 27 szkół (w tym dwie specjalne) uczniowie 8 2407 873 oddziały 380369

7 gimnazja rok szkolny 2007/2008 rok szkolny 2009/2010 gimnazja 14 gimnazjów (w tym dwa specjalne) 15 gimnazjów (w tym dwa specjalne) uczniowie 4 9364 331 oddziały 194173

8 licea ogólnokształcące rok szkolny 2007/2008 rok szkolny 2009/2010 licea ogólnokształcące 66 uczniowie 2 8312 504 oddziały 8778

9 licea profilowane rok szkolny 2007/2008 rok szkolny 2009/2010 licea profilowane 55 uczniowie 1 711399 oddziały 6116

10 technika rok szkolny 2007/2008 rok szkolny 2009/2010 technika 66 uczniowie 1 0732 560 oddziały 3588

11 zasadnicze szkoły zawodowe rok szkolny 2007/2008 rok szkolny 2009/2010 zasadnicze szkoły zawodowe 7 (w tym dwie specjalne) uczniowie 1 2741 204 oddziały 4953

12 szkoły dla dorosłych rok szkolny 2007/2008rok szkolny 2009/2010 liceum ogólnokształcące12 uczniowie20865 oddziały72 liceum uzupełniające22 (w tym jedno specjalne) uczniowie9690 oddziały44 szkoła policealna55 uczniowie586318 oddziały2313 technikum uzupełniające35 uczniowie527425 oddziały17 zasadnicza szkoła zawodowa11 uczniowie3713 oddziały21

13 Specyficzne oddziały w rybnickich szkołach: rok szkolny 2007/2008rok szkolny 2009/2010 Klasy sportowe 10 w szkołach podstawowych15 w szkołach podstawowych 11 w gimnazjach 3 w liceum 3 klasy mistrzostwa sportowego w gimnazjum Oddziały dwujęzyczne 6 w gimnazjum8 w gimnazjum 6 w liceum12 w liceum Oddziały integracyjne 3 w przedszkolach2 w przedszkolach 14 w szkołach podstawowych15 w szkołach podstawowych 5 w gimnazjach7 w gimnazjach

14 nauczyciele w rybnickiej oświacie rok szkolny 2007/2008 rok szkolny 2009/2010 etaty przeliczeniowe 2 4642 364 pełnozatrudnieni (osoby): 1 9111 864 -Stażyści 8153 - kontraktowi 278312 - mianowani 879577 - dyplomowani 673922

15 Demografia Rybnika

16 Elektroniczny nabór do przedszkoli - 2010 Miejsc w Przedszkolach rybnickich3 906 Przyjęto następujące ilości dzieci: - odroczone (siedmiolatki)7 - sześciolatki967 - pięciolatki1 138 - czterolatki1 009 - trzylatki761 Zabrakło miejsc311 Wolnych miejsc24 Podstawową cechą naboru było zastosowanie jednolitych kryteriów na terenie całego miasta Liczba dzieci 6 letnich w szkołach podstawowych – 293 (12 oddziałów przedszkolnych)

17 Elektroniczny nabór do przedszkoli - 2010 Prezydent Miasta Rybnika podjął decyzję o otwarciu 12 dodatkowych oddziałów: Dla 153 dzieci dodatkowe oddziały przedszkolne w następujących przedszkolach: Przedszkole nr 7 (Północ) – 25 miejsc Przedszkole nr 19 (Boguszowice) – 25 miejsc Przedszkole nr 41 (Chabrowa) – 25 miejsc Przedszkole nr 43 (Nowiny) – 50 miejsc Przedszkole nr 4 (Ligota) – 18 miejsc Dla kolejnych 75 dzieci oddziały przedszkolne w następujących szkołach podstawowych: Przedszkole nr 25 i Szkoła Podstawowa nr 22 (Niedobczyce) – 25 miejsc Przedszkole nr 26 i Szkoła Podstawowa nr 24 (Popielów) – 25 miejsc Przedszkole nr 6 i Szkoła Podstawowa nr 6 (Zamysłów) – 25 miejsc Dla 75 chętnych dzieci popołudniowe pięciogodzinne oddziały przedszkolne w następujących przedszkolach: Przedszkole nr 18 (Boguszowice Stare) – 50 miejsc Przedszkole nr 14 (Chwałowice) – 25 miejsc

18 Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych - 2010 Podstawową cechą naboru było zastosowanie jednolitych kryteriów na terenie całego województwa W trakcie naboru została dokonana korekta zadań – zlikwidowano sześć oddziałów W porównaniu do roku poprzedniego uruchomiono mniej o 3 oddziały wyniki naboru 2009liczba miejsc korekta liczby miejsc uruchomione klasy licea ogólnokształcące797025 licea profilowane3201 technika928- 6427 szkoły zawodowe512- 12812 razem Rybnik2 269- 19265

19 Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej - 2010 średni wynik w poszczególnych szkołach (pkt) na 40 możliwych średni wynik w Rybniku – 25,04 średni wynik na Śląsku – 24,37 średni wynik w Polsce – 24,10 SP 1SP 2SP 3SP 5SP 6SP 8SP 11SP 12SP 13SP 15SP 16SP 18SP 19 22,529,725,028,627,826,223,924,723,223,830,519,723,5 SP 20SP 21SP 22SP 24SP 26SP 27SP 28SP 29SP 32SP 34SP 35SP 37SPSp 25,326,820,524,524,428,424,523,824,325,125,925,329

20 G 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 10G 11G 12G 13G 17GUrGSpGzdz 32,7531,8828,4429,6024,3427,0532,7130,6127,0131,9631,7240,3540,563816,8 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2010 średni wynik - część humanistyczna (pkt) na 50 możliwych średni wynik w Rybniku – 30,24 średni wynik na Śląsku – 30,88 średni wynik w Polsce – 30,34

21 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2010 średni wynik - część matematyczno-przyrodnicza (pkt) na 50 możliwych średni wynik w Rybniku – 23,11 średni wynik na Śląsku – 23,65 średni wynik w Polsce – 23,90 G 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 10G 11G 12G 13G 17GUrGSpGzdz 25,5825,4920,8523,1317,4619,1423,0622,0118,2722,5520,8737,8538,73211,4

22 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2010 średni wynik – języki obce (pkt) na 50 możliwych G 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 10G 11G 12G 13G 17GUrGSpGzdz 33,931,427,528,421,123,230,231,525,730,530,047,543,54415 średni wynik w Rybniku – 30,91 średni wynik na Śląsku – 30,20 średni wynik w Polsce – 29,88

23 Wyniki egzaminu maturalnego 2010 Zdawalność matury w liceach ogólnokształcących OZB nazwa szkoły liczba uczniów którzy rozpoczynali naukę w klasie pierwszej liczba uczniów którzy ukończyli naukę w ostatniej klasie liczba uczniów którzy przystąpili do matury liczba uczniów którzy zdali maturę (bez poprawek) liczba uczniów którzy zdali maturę (po uwzględnieniu sesji poprawkowej) ZS1I Liceum Ogólnokształcące229 228229 ZS2II Liceum Ogólnokształcące228227225224225 IV LOIV Liceum Ogólnokształcące138 132135 ZS3V Liceum Ogólnokształcące201192178173176 ZS4VI Liceum Ogólnokształcące6356522735 ZS5VII Liceum Ogólnokształcące25 1214

24 Wyniki egzaminu maturalnego 2010 Zdawalność matury w liceach profilowanych OZB nazwa szkoły liczba uczniów którzy rozpoczynali naukę w klasie pierwszej liczba uczniów którzy ukończyli naukę w ostatniej klasie liczba uczniów którzy przystąpili do matury liczba uczniów którzy zdali maturę (bez poprawek) liczba uczniów którzy zdali maturę (po uwzględnieniu sesji poprawkowej) ZSTI Liceum Profilowane5554533038 ZSMEII Liceum Profilowane372423610 ZSEUIII Liceum Profilowane11481786471 ZSBIV Liceum Profilowane8650391422

25 Wyniki egzaminu maturalnego 2010 Zdawalność matury w technikach OZB nazwa szkoły liczba uczniów którzy rozpoczynali naukę w klasie pierwszej liczba uczniów którzy ukończyli naukę w ostatniej klasie liczba uczniów którzy przystąpili do matury liczba uczniów którzy zdali maturę (bez poprawek) liczba uczniów którzy zdali maturę (po uwzględnieniu sesji poprawkowej) ZSTTechnikum nr 19785836270 ZSMETechnikum nr 26456 5256 ZSEUTechnikum nr 39579 6872 ZSBTechnikum nr 46343 2734 ZS5Technikum nr 519131212

26 Wyniki egzaminu maturalnego 2010 Zdawalność matury w szkołach dla dorosłych OZB nazwa szkoły liczba uczniów którzy rozpoczynali naukę w klasie pierwszej liczba uczniów którzy ukończyli naukę w ostatniej klasie liczba uczniów którzy przystąpili do matury liczba uczniów którzy zdali maturę (bez poprawek) liczba uczniów którzy zdali maturę (po uwzględnieniu sesji poprawkowej) ZSS Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne 2211000 RCEZ Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 4318623 ZS2 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 6726845 ZSTTechnikum Uzupełniające nr 1151711836 ZSEUTechnikum Uzupełniające nr 32819744

27 Wyniki egzaminu maturalnego 2010 Szkoły, dla których organem prowadzącym nie jest miasto Rybnik Zdawalność matury w liceach młodzieżowych nazwa szkoły liczba uczniów którzy rozpoczynali naukę w klasie pierwszej liczba uczniów którzy ukończyli naukę w ostatniej klasie liczba uczniów którzy przystąpili do matury liczba uczniów którzy zdali maturę (bez poprawek) liczba uczniów którzy zdali maturę (po uwzględnieniu sesji poprawkowej) Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek 90838281 Liceum Ogólnokształcące im. gen. Andersa 75444

28 Wyniki egzaminu maturalnego 2010 Szkoły, dla których organem prowadzącym nie jest miasto Rybnik nazwa szkoły liczba uczniów którzy rozpoczynali naukę w klasie pierwszej liczba uczniów którzy ukończyli naukę w ostatniej klasie liczba uczniów którzy przystąpil i do matury liczba uczniów którzy zdali maturę (bez poprawek) liczba uczniów którzy zdali maturę (po uwzględnieniu sesji poprawkowej) AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 153301256 AP Edukacja Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 39776391013 OświataTechnikum Uzupełniające dla Dorosłych 3616212 OświataUzupełniające Liceum Ogólnokształcące 2510433 PrymusPrywatne Technikum Uzupełniające 4117634 Twoja- Szkoła Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 2519422 Twoja- Szkoła Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące 8346744 ZDZNiepubliczne Liceum dla Dorosłych 2516411 ŻAKUzupełniające Liceum Ogólnokształcące 92371944

29 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2010 Technika OZB nazwa szkołyzawód liczba uczniów którzy rozpoczynali naukę w klasie pierwszej liczba uczniów którzy ukończyli naukę w ostatniej klasie liczba uczniów którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe liczba uczniów którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe ZSTTech. nr 1 technik górnictwa podziemnego 9785 82 ZSMETech. nr 2technik elektronik 3227 5 ZSMETech. nr 2technik elektryk 3229 17 ZSEUTech. nr 3Kelner 3018 10 ZSEUTech. nr 3technik hotelarstwa 65615832 ZSBTech. nr 4technik budownictwa 3124 ZSBTech. nr 4technik drogownictwa 3219 18 ZS5Tech. nr 5technik techn. odzieży 1913 8

30 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2010 Szkoły Policealne OZB nazwa szkołyzawód liczba uczniów którzy rozpoczynali naukę w klasie pierwszej liczba uczniów którzy ukończyli naukę w ostatniej klasie liczba uczniów którzy przystąpili do egzaminu potwierdzające go kwalifikacje zawodowe liczba uczniów którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe ZSTSz. Polic. Dor. nr 1technik górnik 9043 35 ZSTSz. Polic. Dor. nr 1technik wiertnik 25990 ZSMESz. Polic. Dor. nr 2technik elektryk 4219 5 RCEZSz. Polic. Dor. nr 6technik administracji 3118 15 RCEZSz. Polic. Dor. nr 6technik informatyk 43665 ZSTSz. Polic. nr 1technik elektryk 1217136 ZSTSz. Polic. nr 1technik informatyk 42403725 ZSTSz. Polic. nr 1technik mechanik 1419 10 ZSEUSz. Polic. nr 3technik rachunkowości 2613

31 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2010 Technika Uzupełniające OZB nazwa szkołyzawód liczba uczniów którzy rozpoczynali naukę w klasie pierwszej liczba uczniów którzy ukończyli naukę w ostatniej klasie liczba uczniów którzy przystąpili do egzaminu potwierdzają cego kwalifikacje zawodowe liczba uczniów którzy zdali egzamin potwierdzają cy kwalifikacje zawodowe ZSTTech. Uzup. nr 1technik górnictwa podziemnego 86524937 ZSTTech. Uzup. nr 1technik pojazdów samochodowych 65191713 ZSEUTech. Uzup. nr 3 technik żywienia i gospodarstwa domowego 2819 9

32 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2010 Szkoły, dla których organem prowadzącym nie jest miasto Rybnik nazwa szkołyzawód liczba uczniów którzy rozpoczynali naukę w klasie pierwszej liczba uczniów którzy ukończyli naukę w ostatniej klasie liczba uczniów którzy przystąpili do egzaminu potwierdzające go kwalifikacje zawodowe liczba uczniów którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Prywatna szkoła Policealna im. Andersa technik farmaceutyczny2417 15 Policealna Szkoła Cobra- Południe technik ochrony fizycznej osób i mienia 4212 Szkoła Policealna AP Edukacjafototechnik5315 9 Szkoła Policealna AP Edukacjareklama i multimedia33776 Szkoła Policealna AP Edukacjatechnik BHP6014 8 Szkoła Policealna AP Edukacjatechnik logistyk38776 Szkoła Policealna AP Edukacjatechnik rachunkowości37181710 Szkoła Policealna AP Edukacja technik usł. kosmetycznych 49282524 Szkoła Policealna AP Edukacjatechnik administracji404242312 Szkoła Policealna AP Edukacjatechnik informatyk10917 2

33 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2010 Szkoły, dla których organem prowadzącym nie jest miasto Rybnik nazwa szkołyzawód liczba uczniów którzy rozpoczynali naukę w klasie pierwszej liczba uczniów którzy ukończyli naukę w ostatniej klasie liczba uczniów którzy przystąpili do egzaminu potwierdzające go kwalifikacje zawodowe liczba uczniów którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Policealna Szkoła Eurocollege asystentka stomatologiczna 2120 Policealna Szkoła Eurocollege technik budownictwa19776 Policealna Szkoła Eurocollege technik usług fryzjerskich 32222115 Policealna Szkoła Eurocollege technik usług kosmetycznych 4937 29 Policealna Szkoła Eurocollege technik elektryk2413 5 Policealna Szkoła Eurocollege technik ekonomista3514136 Policealna Szkoła Eurocollege technik informatyk3713 7 Policealna Szkoła Eurocollege opiekun medyczny281710 Policealna Szkoła Eurocollege technik logistyk23666

34 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2010 Szkoły, dla których organem prowadzącym nie jest miasto Rybnik nazwa szkołyzawód liczba uczniów którzy rozpoczynali naukę w klasie pierwszej liczba uczniów którzy ukończyli naukę w ostatniej klasie liczba uczniów którzy przystąpili do egzaminu potwierdzają cego kwalifikacje zawodowe liczba uczniów którzy zdali egzamin potwierdzają cy kwalifikacje zawodowe Szkoła Policealna Twoja-Szkołatechnik informatyk30930 Szkoła Policealna Administracji ŻAK technik administracji108404125 Policealna Szkoła Budownictwa ŻAKtechnik budownictwa 2911 Policealna Szkoła Logistyki ŻAK technik logistyk84777 Policealna Szkoła BHP ŻAK technik BHP110262417 Szkoła Policealna SP Oświata technik górnictwa podziemnego 2710 9 Szkoła Policealna SP Oświata technik usług kosmetycznych 2920

35 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2010 Szkoły, dla których organem prowadzącym nie jest miasto Rybnik nazwa szkołyzawód liczba uczniów którzy rozpoczynali naukę w klasie pierwszej liczba uczniów którzy ukończyli naukę w ostatniej klasie liczba uczniów którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe liczba uczniów którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Zasadnicza Szkoła Zawodowa Izby Rzemieślniczej lakiernik 1614129 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Izby Rzemieślniczej malarz- tapeciarz 5544 Technikum Uzupełniające SP Oświata technik usług fryzjerskich 2113 Technikum Uzupełniające SP Oświata technik mechanik 15320 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Prymus technik technologii żywności 21883 Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Prymus technik handlowiec 20991

36 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2010 Zasadnicze Szkoły Zawodowe OZB nazwa szkoły zawód liczba uczniów którzy rozpoczynali naukę w klasie pierwszej liczba uczniów którzy ukończyli naukę w ostatniej klasie liczba uczniów którzy przystąpili do egzaminu potwierdzająceg o kwalifikacje zawodowe liczba uczniów którzy zdali egzamin potwierdzają cy kwalifikacje zawodowe ZSTZSZ nr 1 elektromechanik pojazdów samochodowych 2921 14 ZSEUZSZ nr 3kucharz małej gastronomii65474341 ZSMEZSZ nr 2elektryk2115 9 ZSMEZSZ nr 2 mechanik monter maszyn i urządzeń 16863 ZSMEZSZ nr 2 operator obrabiarek skrawających 12888

37 Wyniki egzaminu czeladniczego 2010 (rzemieślnicy) Zasadnicze Szkoły Zawodowe OZB nazwa szkołyzawód liczba uczniów którzy rozpoczynali naukę w klasie pierwszej liczba uczniów którzy ukończyli naukę w ostatniej klasie liczba uczniów którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe liczba uczniów którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe ZSBZSZ nr 4dekarz 5411 ZSBZSZ nr 4lakiernik 10555 ZSBZSZ nr 4malarz-tapeciarz 3218 17 ZSBZSZ nr 4 monter inst. i urządzeń.sanit. 29222016 ZSBZSZ nr 4murarz 342117 ZSBZSZ nr 4stolarz 13666 ZSSZSZ Spec. kucharz małej gastronomii 8884 ZSSZSZ Spec.murarz 7440 ZSSZSZ Spec.piekarz 3200

38 Wyniki egzaminu czeladniczego 2010 (rzemieślnicy) Zasadnicze Szkoły Zawodowe OZB nazwa szkołyzawód liczba uczniów którzy rozpoczynali naukę w klasie pierwszej liczba uczniów którzy ukończyli naukę w ostatniej klasie liczba uczniów którzy przystąpili do egzaminu potwierdzająceg o kwalifikacje zawodowe liczba uczniów którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe ZSMEZSZ nr 2 blacharz samochodowy 1914 ZSMEZSZ nr 2 elektromechanik pojazdów samoch. 1711 10 ZSMEZSZ nr 2 mechanik pojazdów samoch. 6037 36 ZSEUZSZ nr 3cukiernik 21666 ZSEUZSZ nr 3piekarz 1716 ZS5ZSZ nr 5fryzjer 33302928 ZS5ZSZ nr 5sprzedawca 29 2523

39 Finansowanie oświaty Dopłata miasta nie obejmuje wydatków na inwestycje i remonty oświatowe rok 2009rok 2010 Wydatki na oświatę ogółem 177 192 483190 635 213 Subwencja oświatowa 114 174 309121 622 368 Dopłata Miasta do zadań subwencjonowanych 26 348 06029 699 397 Zadania niesubwencjonowane (przedszkola) 20 660 96321 189 735

40 Szkolnictwo niepubliczne Placówki z rejestru prowadzonego w Urzędzie Miasta Placówki publiczne: 3 (Zespół Szkół Urszulańskich) Średnia miesięczna dotacja Miasta – 230 000 zł Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych: 34 Średnia miesięczna dotacja Miasta – 510 000 zł Szkoły niepubliczne bez uprawnień szkół publicznych: 3 Przedszkola niepubliczne: 2 Średnia miesięczna dotacja Miasta – 18 000 zł Placówki niepubliczne: 38 (ośrodki kursowe)

41 Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych Rozpatrzono wnioski dotyczące 241 pracowników młodocianych Przyznano dofinansowanie na łączną kwotę 1 433 417 zł zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Pracy

42 Pomoc materialna dla uczniów i studentów Stypendium szkolne 2009/2010 Pomoc stypendialna dla uczniów o niskim statusie materialnym (dochód poniżej 351 zł/osobę w rodzinie) ze wszystkich typów szkół Złożono 634 wniosków o przyznanie stypendium, przyznano 611. Stypendium wypłacono w formie refundacji poniesionych wydatków na cele edukacyjne – w roku szkolnym 2009/2010 wypłacono łącznie 246 574,58 zł Źródło finansowania: budżet państwa za okres od stycznia do czerwca 2010 konieczne było uruchomienie dodatkowych środków z rezerwy ogólnej budżetu Miasta w wysokości 39 269,86 zł w celu uzupełnienia brakującej puli środków Dodatkowo do końca roku 2010 konieczne jest zabezpieczenie dodatkowej kwoty 120 032 zł z rezerwy ogólnej budżetu Miasta.

43 Pomoc materialna dla uczniów i studentów Zasiłek szkolny 2009/2010 Jednorazowa pomoc finansowa dla uczniów wszystkich typów szkól, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej z przyczyn losowych. Złożono 5 wniosków o zasiłek, przyznano 3 zasiłków na łączną kwotę 1 095 zł; źródło finansowania: budżet państwa.

44 Pomoc materialna dla uczniów i studentów Stypendia finansowane ze środków UE Nauka drogą do sukcesu na Śląsku dla uczniów szczególnie uzdolnionych z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wnioski o przyznanie stypendium złożyło 19 uczniów, stypendia przyznano 15 uczniom. Łącznie wartość zrealizowanego projektu: 90 999,90 zł

45 Programy realizowane w szkołach Miasto Rybnik realizuje 44 projekty na ogólna kwotę: 9 541 631,60 zł i 593 880,99 Є (2 316 135,86 zł) co daje sumarycznie 11 857 767,46 zł

46 Programy realizowane w szkołach l.pRealizujeTytuł projektuKwotaUwagiProgram 1 Szkoła Podstawowa Oddziałami Integracyjnymi nr 1 The European food passport project 15000 EUR Comenius 2 Szkoła Podstawowa nr 28 Nasza Europejska Gazeta 24000 EUR Comenius 3 Szkoła Podstawowa nr 34 Przewodnik przyjaźni24000 EUR Comenius 4 Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3 Żyjmy zdrowo!24000 EUR Comenius 5Gimnazjum nr 4Ekologia wokół nas24000 EUR Comenius 6 IV Liceum Ogólnokształcące Tożsamość Europejczyka - czyli jak wzmacniać poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej 24000 EUR Comenius

47 Programy realizowane w szkołach l.pRealizujeTytuł projektuKwotaUwagiProgram 7 Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny Uczę się działając, żyjąc pracuję 24000 EUR Comenius 8 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy My school life - Your school life 24000 EUR Comenius 9Szkoła Podstawowa 11A Word of Tales15000 EUR Rozpoczyna się (w trakcie podpisania umowy) Comenius 10Gimnazjum 7 Notre petite patrie - une fenetre sur le monde 20000 EUR Rozpoczyna się (w trakcie podpisania umowy) Comenius 11Szkoła Podstawowa 22 Search, share and achieve - Unity Makes Dreams Come True 15000 EUR Rozpoczyna się (w trakcie podpisania umowy) Comenius 12Szkoła Podstawowa 35 Building bridges between cultures 20000 EUR Rozpoczyna się (w trakcie podpisania umowy) Comenius

48 Programy realizowane w szkołach l.pRealizujeTytuł projektuKwotaUwagiProgram 13Zespół Szkół nr 2 Concepts for a Successful Self-Organised Learning 15000 EUR Rozpoczyna się (w trakcie podpisania umowy) Comenius 14Gimnazjum 10Fit for jobs in Europe20000 EUR Rozpoczyna się (w trakcie podpisania umowy) Comenius 15Szkoła Podstawowa 13World is screaming silently10000 EUR Rozpoczyna się (w trakcie podpisania umowy) Comenius 16 Zespół Szkolno- Przedszkolny 2 European children on the same stage 20000 EUR Rozpoczyna się (w trakcie podpisania umowy) Comenius 17 Zespół Szkolno- Przedszkolny 1 Children of Europe15000 EUR Rozpoczyna się (w trakcie podpisania umowy) Comenius 18 Zespół Szkół Budowlanych Architecture - a tool for "Building" European awareness in a multicultural society 15000 EUR Rozpoczyna się (w trakcie podpisania umowy) Comenius

49 Programy realizowane w szkołach l.pRealizujeTytuł projektuKwotaUwagiProgram 19 Zespół Szkół Budowlanych Międzynarodowy Staż Rozwoju Kompetencji Zawodowych - drogą do wspólnego europejskiego rynku pracy 38055 EUR 2011 Leonardo da Vinci 20Zespół Szkół nr 5 Kształcenie zawodowe fryzjerów w kontekście europejskiej mody 101792 EUR Leonardo da Vinci 21Gimnazjum nr 10 Mój wybór - moja przyszłość 632 430,00 zł negocjowana Rozpoczyna się w styczniu 2011 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 22 Zespół Szkół Specjalnych Odkrywam samodzielność360 925,00 zł Rozpoczyna się w styczniu 2011 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 23Gimnazjum nr 3 "Po rozum do głowy". Szkolny program wyrównywania szans edukacyjnych 198 540,00 zł Rozpoczyna się we wrześniu 2011 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

50 Programy realizowane w szkołach l.pRealizujeTytuł projektuKwotaUwagiProgram 24 Specjalny Zespół Szkolno- Przedszkolny Bardziej Aktywni - Bardziej Sprawni 676816,50 zł negocjowana Rozpoczyna się w styczniu 2011 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 25 Zespół Szkół Technicznych Lepszy start młodzieży w życie zawodowe dzięki doradztwu zawodowemu i poprawie jakości kształcenia w szkołach zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku 101 134,40 zł Rozpoczyna się w styczniu 2011 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 26 Zespół Szkół Technicznych Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia ustawicznego z ZST w Rybniku 1 065 173,86 zł Regionalny Program Operacyjny 27Zespół Szkół nr 2Z angielskim do źródeł wiedzy306 499,00 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 28 Miasto Rybnik + Zespół Szkół Specjalnych Dodajcie nam skrzydeł1 079 534,00 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki

51 Programy realizowane w szkołach l.pRealizujeTytuł projektuKwotaUwagiProgram 29 Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej Azymut – moja pasja, moja szkoła, mój zawód, moja praca 996 730,00 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 30Miasto Rybnik Zawodowiec – przyszłościowiec. Strategia modernizacji kształcenia zawodowego w Rybniku 338 179,00 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 31 Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych „System podatkowy a działalność gospodarcza w Czechach i w Polsce” 19 341 EUR Koniec 30.06 Współpraca Transgraniczna Polska Czechy 32 Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych „Polsko – czeskie igraszki kulinarne. Praktyki zawodowe 30 000 EUR Koniec 30.09 Współpraca Transgraniczna Polska Czechy 33 Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych Z ekonomią na co dzień30 000 EUR Rozpoczyna się w styczniu 2011 Współpraca Transgraniczna Polska Czechy

52 Programy realizowane w szkołach l.pRealizujeTytuł projektuKwotaUwagiProgram 34 Szkoła Podstawowa nr 28 Z sąsiadem za pan brat26 692,99 EUR Rozpoczyna się w październiku 2011 Współpraca Transgraniczna Polska Czechy 35Miasto Rybnik Nauka drogą do sukcesu na Śląsku W zależności od przyznanych stypendiów W trakcie naboru wniosków Program Operacyjny Kapitał Ludzki 36Miasto Rybnik Szkoła dobrych pomysłów 2 554 970,00 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 37Miasto Rybnik Nowoczesny uczeń – w nowoczesnej szkole. Program aktywizacji edukacyjno- obywatelskiej uczniów rybnickich liceów 1 241 630,00 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 38 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 Mogę ja, możesz ty – możemy my 469 225,00 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki

53 Programy realizowane w szkołach l.pRealizujeTytuł projektuKwotaUwagiProgram 39 Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej Jasny horyzont996 730,00 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 40Przedszkole nr 9 Nasze przedszkole – nasza bajka 577 984,60 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 41 Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych Klucz do biznesu50 000,00 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 42 Zespół Szkół Budowlanych Trafić w sedno - czyli edukacja skrojona na miarę współczesnego rynku pracy 557 098,05 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 43 Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych Zawód z pasją494 901,97 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 44 Zespół Szkół Technicznych Poszerzenie wiedzy o rynkach pracy w Polsce i Norwegii 278 462,22 zł Projekt Norweski

54 18 nowych boisk szkolnych ze sztuczną trawą lub nawierzchnią poliuretanową

55 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Zapraszamy na stronę internetową www.edukacja.rybnik.eu


Pobierz ppt "INFORMACJA O STANIE OŚWIATY W RYBNIKU za rok szkolny 2009-2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google