Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA O STANIE OŚWIATY W RYBNIKU za rok szkolny 2009-2010.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA O STANIE OŚWIATY W RYBNIKU za rok szkolny 2009-2010."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA O STANIE OŚWIATY W RYBNIKU za rok szkolny

2 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Art. 5a ust 4 Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b-f, w szkołach tych typów, których prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego.

3 Miasto Rybnik prowadzi 84 oświatowe zakłady budżetowe 32 przedszkola 4 zespoły szkolno-przedszkolne 21 szkół podstawowych 10 gimnazjów 1 liceum ogólnokształcące 9 zespołów szkół 3 zespoły szkół specjalnych Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną OPP Zespół Przygoda i Młodzieżowy Dom Kultury oraz jednostkę budżetową – Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych.

4 Dane porównawcze rok szkolny 2007/2008 do 2009/2010: rok szkolny 2007/2008 rok szkolny 2009/2010 uczniowie ogółem

5 przedszkola rok szkolny 2007/2008 rok szkolny 2009/2010 przedszkola 37 przedszkoli (w tym jedno przedszkole specjalne) dzieci oddziały

6 szkoły podstawowe rok szkolny 2007/2008 rok szkolny 2009/2010 szkoły podstawowe 27 szkół (w tym dwie specjalne) uczniowie oddziały

7 gimnazja rok szkolny 2007/2008 rok szkolny 2009/2010 gimnazja 14 gimnazjów (w tym dwa specjalne) 15 gimnazjów (w tym dwa specjalne) uczniowie oddziały

8 licea ogólnokształcące rok szkolny 2007/2008 rok szkolny 2009/2010 licea ogólnokształcące 66 uczniowie oddziały 8778

9 licea profilowane rok szkolny 2007/2008 rok szkolny 2009/2010 licea profilowane 55 uczniowie oddziały 6116

10 technika rok szkolny 2007/2008 rok szkolny 2009/2010 technika 66 uczniowie oddziały 3588

11 zasadnicze szkoły zawodowe rok szkolny 2007/2008 rok szkolny 2009/2010 zasadnicze szkoły zawodowe 7 (w tym dwie specjalne) uczniowie oddziały 4953

12 szkoły dla dorosłych rok szkolny 2007/2008rok szkolny 2009/2010 liceum ogólnokształcące12 uczniowie20865 oddziały72 liceum uzupełniające22 (w tym jedno specjalne) uczniowie9690 oddziały44 szkoła policealna55 uczniowie oddziały2313 technikum uzupełniające35 uczniowie oddziały17 zasadnicza szkoła zawodowa11 uczniowie3713 oddziały21

13 Specyficzne oddziały w rybnickich szkołach: rok szkolny 2007/2008rok szkolny 2009/2010 Klasy sportowe 10 w szkołach podstawowych15 w szkołach podstawowych 11 w gimnazjach 3 w liceum 3 klasy mistrzostwa sportowego w gimnazjum Oddziały dwujęzyczne 6 w gimnazjum8 w gimnazjum 6 w liceum12 w liceum Oddziały integracyjne 3 w przedszkolach2 w przedszkolach 14 w szkołach podstawowych15 w szkołach podstawowych 5 w gimnazjach7 w gimnazjach

14 nauczyciele w rybnickiej oświacie rok szkolny 2007/2008 rok szkolny 2009/2010 etaty przeliczeniowe pełnozatrudnieni (osoby): Stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani

15 Demografia Rybnika

16 Elektroniczny nabór do przedszkoli Miejsc w Przedszkolach rybnickich3 906 Przyjęto następujące ilości dzieci: - odroczone (siedmiolatki)7 - sześciolatki967 - pięciolatki czterolatki trzylatki761 Zabrakło miejsc311 Wolnych miejsc24 Podstawową cechą naboru było zastosowanie jednolitych kryteriów na terenie całego miasta Liczba dzieci 6 letnich w szkołach podstawowych – 293 (12 oddziałów przedszkolnych)

17 Elektroniczny nabór do przedszkoli Prezydent Miasta Rybnika podjął decyzję o otwarciu 12 dodatkowych oddziałów: Dla 153 dzieci dodatkowe oddziały przedszkolne w następujących przedszkolach: Przedszkole nr 7 (Północ) – 25 miejsc Przedszkole nr 19 (Boguszowice) – 25 miejsc Przedszkole nr 41 (Chabrowa) – 25 miejsc Przedszkole nr 43 (Nowiny) – 50 miejsc Przedszkole nr 4 (Ligota) – 18 miejsc Dla kolejnych 75 dzieci oddziały przedszkolne w następujących szkołach podstawowych: Przedszkole nr 25 i Szkoła Podstawowa nr 22 (Niedobczyce) – 25 miejsc Przedszkole nr 26 i Szkoła Podstawowa nr 24 (Popielów) – 25 miejsc Przedszkole nr 6 i Szkoła Podstawowa nr 6 (Zamysłów) – 25 miejsc Dla 75 chętnych dzieci popołudniowe pięciogodzinne oddziały przedszkolne w następujących przedszkolach: Przedszkole nr 18 (Boguszowice Stare) – 50 miejsc Przedszkole nr 14 (Chwałowice) – 25 miejsc

18 Elektroniczny nabór do szkół ponadgimnazjalnych Podstawową cechą naboru było zastosowanie jednolitych kryteriów na terenie całego województwa W trakcie naboru została dokonana korekta zadań – zlikwidowano sześć oddziałów W porównaniu do roku poprzedniego uruchomiono mniej o 3 oddziały wyniki naboru 2009liczba miejsc korekta liczby miejsc uruchomione klasy licea ogólnokształcące licea profilowane3201 technika szkoły zawodowe razem Rybnik

19 Wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej średni wynik w poszczególnych szkołach (pkt) na 40 możliwych średni wynik w Rybniku – 25,04 średni wynik na Śląsku – 24,37 średni wynik w Polsce – 24,10 SP 1SP 2SP 3SP 5SP 6SP 8SP 11SP 12SP 13SP 15SP 16SP 18SP 19 22,529,725,028,627,826,223,924,723,223,830,519,723,5 SP 20SP 21SP 22SP 24SP 26SP 27SP 28SP 29SP 32SP 34SP 35SP 37SPSp 25,326,820,524,524,428,424,523,824,325,125,925,329

20 G 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 10G 11G 12G 13G 17GUrGSpGzdz 32,7531,8828,4429,6024,3427,0532,7130,6127,0131,9631,7240,3540,563816,8 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2010 średni wynik - część humanistyczna (pkt) na 50 możliwych średni wynik w Rybniku – 30,24 średni wynik na Śląsku – 30,88 średni wynik w Polsce – 30,34

21 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2010 średni wynik - część matematyczno-przyrodnicza (pkt) na 50 możliwych średni wynik w Rybniku – 23,11 średni wynik na Śląsku – 23,65 średni wynik w Polsce – 23,90 G 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 10G 11G 12G 13G 17GUrGSpGzdz 25,5825,4920,8523,1317,4619,1423,0622,0118,2722,5520,8737,8538,73211,4

22 Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2010 średni wynik – języki obce (pkt) na 50 możliwych G 1G 2G 3G 4G 5G 6G 7G 10G 11G 12G 13G 17GUrGSpGzdz 33,931,427,528,421,123,230,231,525,730,530,047,543,54415 średni wynik w Rybniku – 30,91 średni wynik na Śląsku – 30,20 średni wynik w Polsce – 29,88

23 Wyniki egzaminu maturalnego 2010 Zdawalność matury w liceach ogólnokształcących OZB nazwa szkoły liczba uczniów którzy rozpoczynali naukę w klasie pierwszej liczba uczniów którzy ukończyli naukę w ostatniej klasie liczba uczniów którzy przystąpili do matury liczba uczniów którzy zdali maturę (bez poprawek) liczba uczniów którzy zdali maturę (po uwzględnieniu sesji poprawkowej) ZS1I Liceum Ogólnokształcące ZS2II Liceum Ogólnokształcące IV LOIV Liceum Ogólnokształcące ZS3V Liceum Ogólnokształcące ZS4VI Liceum Ogólnokształcące ZS5VII Liceum Ogólnokształcące

24 Wyniki egzaminu maturalnego 2010 Zdawalność matury w liceach profilowanych OZB nazwa szkoły liczba uczniów którzy rozpoczynali naukę w klasie pierwszej liczba uczniów którzy ukończyli naukę w ostatniej klasie liczba uczniów którzy przystąpili do matury liczba uczniów którzy zdali maturę (bez poprawek) liczba uczniów którzy zdali maturę (po uwzględnieniu sesji poprawkowej) ZSTI Liceum Profilowane ZSMEII Liceum Profilowane ZSEUIII Liceum Profilowane ZSBIV Liceum Profilowane

25 Wyniki egzaminu maturalnego 2010 Zdawalność matury w technikach OZB nazwa szkoły liczba uczniów którzy rozpoczynali naukę w klasie pierwszej liczba uczniów którzy ukończyli naukę w ostatniej klasie liczba uczniów którzy przystąpili do matury liczba uczniów którzy zdali maturę (bez poprawek) liczba uczniów którzy zdali maturę (po uwzględnieniu sesji poprawkowej) ZSTTechnikum nr ZSMETechnikum nr ZSEUTechnikum nr ZSBTechnikum nr ZS5Technikum nr

26 Wyniki egzaminu maturalnego 2010 Zdawalność matury w szkołach dla dorosłych OZB nazwa szkoły liczba uczniów którzy rozpoczynali naukę w klasie pierwszej liczba uczniów którzy ukończyli naukę w ostatniej klasie liczba uczniów którzy przystąpili do matury liczba uczniów którzy zdali maturę (bez poprawek) liczba uczniów którzy zdali maturę (po uwzględnieniu sesji poprawkowej) ZSS Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne RCEZ Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ZS2 Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZSTTechnikum Uzupełniające nr ZSEUTechnikum Uzupełniające nr

27 Wyniki egzaminu maturalnego 2010 Szkoły, dla których organem prowadzącym nie jest miasto Rybnik Zdawalność matury w liceach młodzieżowych nazwa szkoły liczba uczniów którzy rozpoczynali naukę w klasie pierwszej liczba uczniów którzy ukończyli naukę w ostatniej klasie liczba uczniów którzy przystąpili do matury liczba uczniów którzy zdali maturę (bez poprawek) liczba uczniów którzy zdali maturę (po uwzględnieniu sesji poprawkowej) Liceum Ogólnokształcące Sióstr Urszulanek Liceum Ogólnokształcące im. gen. Andersa 75444

28 Wyniki egzaminu maturalnego 2010 Szkoły, dla których organem prowadzącym nie jest miasto Rybnik nazwa szkoły liczba uczniów którzy rozpoczynali naukę w klasie pierwszej liczba uczniów którzy ukończyli naukę w ostatniej klasie liczba uczniów którzy przystąpil i do matury liczba uczniów którzy zdali maturę (bez poprawek) liczba uczniów którzy zdali maturę (po uwzględnieniu sesji poprawkowej) AP Edukacja Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych AP Edukacja Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące OświataTechnikum Uzupełniające dla Dorosłych OświataUzupełniające Liceum Ogólnokształcące PrymusPrywatne Technikum Uzupełniające Twoja- Szkoła Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Twoja- Szkoła Prywatne Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące ZDZNiepubliczne Liceum dla Dorosłych ŻAKUzupełniające Liceum Ogólnokształcące

29 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2010 Technika OZB nazwa szkołyzawód liczba uczniów którzy rozpoczynali naukę w klasie pierwszej liczba uczniów którzy ukończyli naukę w ostatniej klasie liczba uczniów którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe liczba uczniów którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe ZSTTech. nr 1 technik górnictwa podziemnego ZSMETech. nr 2technik elektronik ZSMETech. nr 2technik elektryk ZSEUTech. nr 3Kelner ZSEUTech. nr 3technik hotelarstwa ZSBTech. nr 4technik budownictwa 3124 ZSBTech. nr 4technik drogownictwa ZS5Tech. nr 5technik techn. odzieży

30 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2010 Szkoły Policealne OZB nazwa szkołyzawód liczba uczniów którzy rozpoczynali naukę w klasie pierwszej liczba uczniów którzy ukończyli naukę w ostatniej klasie liczba uczniów którzy przystąpili do egzaminu potwierdzające go kwalifikacje zawodowe liczba uczniów którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe ZSTSz. Polic. Dor. nr 1technik górnik ZSTSz. Polic. Dor. nr 1technik wiertnik ZSMESz. Polic. Dor. nr 2technik elektryk RCEZSz. Polic. Dor. nr 6technik administracji RCEZSz. Polic. Dor. nr 6technik informatyk ZSTSz. Polic. nr 1technik elektryk ZSTSz. Polic. nr 1technik informatyk ZSTSz. Polic. nr 1technik mechanik ZSEUSz. Polic. nr 3technik rachunkowości 2613

31 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2010 Technika Uzupełniające OZB nazwa szkołyzawód liczba uczniów którzy rozpoczynali naukę w klasie pierwszej liczba uczniów którzy ukończyli naukę w ostatniej klasie liczba uczniów którzy przystąpili do egzaminu potwierdzają cego kwalifikacje zawodowe liczba uczniów którzy zdali egzamin potwierdzają cy kwalifikacje zawodowe ZSTTech. Uzup. nr 1technik górnictwa podziemnego ZSTTech. Uzup. nr 1technik pojazdów samochodowych ZSEUTech. Uzup. nr 3 technik żywienia i gospodarstwa domowego

32 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2010 Szkoły, dla których organem prowadzącym nie jest miasto Rybnik nazwa szkołyzawód liczba uczniów którzy rozpoczynali naukę w klasie pierwszej liczba uczniów którzy ukończyli naukę w ostatniej klasie liczba uczniów którzy przystąpili do egzaminu potwierdzające go kwalifikacje zawodowe liczba uczniów którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Prywatna szkoła Policealna im. Andersa technik farmaceutyczny Policealna Szkoła Cobra- Południe technik ochrony fizycznej osób i mienia 4212 Szkoła Policealna AP Edukacjafototechnik Szkoła Policealna AP Edukacjareklama i multimedia33776 Szkoła Policealna AP Edukacjatechnik BHP Szkoła Policealna AP Edukacjatechnik logistyk38776 Szkoła Policealna AP Edukacjatechnik rachunkowości Szkoła Policealna AP Edukacja technik usł. kosmetycznych Szkoła Policealna AP Edukacjatechnik administracji Szkoła Policealna AP Edukacjatechnik informatyk

33 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2010 Szkoły, dla których organem prowadzącym nie jest miasto Rybnik nazwa szkołyzawód liczba uczniów którzy rozpoczynali naukę w klasie pierwszej liczba uczniów którzy ukończyli naukę w ostatniej klasie liczba uczniów którzy przystąpili do egzaminu potwierdzające go kwalifikacje zawodowe liczba uczniów którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Policealna Szkoła Eurocollege asystentka stomatologiczna 2120 Policealna Szkoła Eurocollege technik budownictwa19776 Policealna Szkoła Eurocollege technik usług fryzjerskich Policealna Szkoła Eurocollege technik usług kosmetycznych Policealna Szkoła Eurocollege technik elektryk Policealna Szkoła Eurocollege technik ekonomista Policealna Szkoła Eurocollege technik informatyk Policealna Szkoła Eurocollege opiekun medyczny Policealna Szkoła Eurocollege technik logistyk23666

34 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2010 Szkoły, dla których organem prowadzącym nie jest miasto Rybnik nazwa szkołyzawód liczba uczniów którzy rozpoczynali naukę w klasie pierwszej liczba uczniów którzy ukończyli naukę w ostatniej klasie liczba uczniów którzy przystąpili do egzaminu potwierdzają cego kwalifikacje zawodowe liczba uczniów którzy zdali egzamin potwierdzają cy kwalifikacje zawodowe Szkoła Policealna Twoja-Szkołatechnik informatyk30930 Szkoła Policealna Administracji ŻAK technik administracji Policealna Szkoła Budownictwa ŻAKtechnik budownictwa 2911 Policealna Szkoła Logistyki ŻAK technik logistyk84777 Policealna Szkoła BHP ŻAK technik BHP Szkoła Policealna SP Oświata technik górnictwa podziemnego Szkoła Policealna SP Oświata technik usług kosmetycznych 2920

35 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2010 Szkoły, dla których organem prowadzącym nie jest miasto Rybnik nazwa szkołyzawód liczba uczniów którzy rozpoczynali naukę w klasie pierwszej liczba uczniów którzy ukończyli naukę w ostatniej klasie liczba uczniów którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe liczba uczniów którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Zasadnicza Szkoła Zawodowa Izby Rzemieślniczej lakiernik Zasadnicza Szkoła Zawodowa Izby Rzemieślniczej malarz- tapeciarz 5544 Technikum Uzupełniające SP Oświata technik usług fryzjerskich 2113 Technikum Uzupełniające SP Oświata technik mechanik Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Prymus technik technologii żywności Technikum Uzupełniające dla Dorosłych Prymus technik handlowiec 20991

36 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 2010 Zasadnicze Szkoły Zawodowe OZB nazwa szkoły zawód liczba uczniów którzy rozpoczynali naukę w klasie pierwszej liczba uczniów którzy ukończyli naukę w ostatniej klasie liczba uczniów którzy przystąpili do egzaminu potwierdzająceg o kwalifikacje zawodowe liczba uczniów którzy zdali egzamin potwierdzają cy kwalifikacje zawodowe ZSTZSZ nr 1 elektromechanik pojazdów samochodowych ZSEUZSZ nr 3kucharz małej gastronomii ZSMEZSZ nr 2elektryk ZSMEZSZ nr 2 mechanik monter maszyn i urządzeń ZSMEZSZ nr 2 operator obrabiarek skrawających 12888

37 Wyniki egzaminu czeladniczego 2010 (rzemieślnicy) Zasadnicze Szkoły Zawodowe OZB nazwa szkołyzawód liczba uczniów którzy rozpoczynali naukę w klasie pierwszej liczba uczniów którzy ukończyli naukę w ostatniej klasie liczba uczniów którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe liczba uczniów którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe ZSBZSZ nr 4dekarz 5411 ZSBZSZ nr 4lakiernik ZSBZSZ nr 4malarz-tapeciarz ZSBZSZ nr 4 monter inst. i urządzeń.sanit ZSBZSZ nr 4murarz ZSBZSZ nr 4stolarz ZSSZSZ Spec. kucharz małej gastronomii 8884 ZSSZSZ Spec.murarz 7440 ZSSZSZ Spec.piekarz 3200

38 Wyniki egzaminu czeladniczego 2010 (rzemieślnicy) Zasadnicze Szkoły Zawodowe OZB nazwa szkołyzawód liczba uczniów którzy rozpoczynali naukę w klasie pierwszej liczba uczniów którzy ukończyli naukę w ostatniej klasie liczba uczniów którzy przystąpili do egzaminu potwierdzająceg o kwalifikacje zawodowe liczba uczniów którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe ZSMEZSZ nr 2 blacharz samochodowy 1914 ZSMEZSZ nr 2 elektromechanik pojazdów samoch ZSMEZSZ nr 2 mechanik pojazdów samoch ZSEUZSZ nr 3cukiernik ZSEUZSZ nr 3piekarz 1716 ZS5ZSZ nr 5fryzjer ZS5ZSZ nr 5sprzedawca

39 Finansowanie oświaty Dopłata miasta nie obejmuje wydatków na inwestycje i remonty oświatowe rok 2009rok 2010 Wydatki na oświatę ogółem Subwencja oświatowa Dopłata Miasta do zadań subwencjonowanych Zadania niesubwencjonowane (przedszkola)

40 Szkolnictwo niepubliczne Placówki z rejestru prowadzonego w Urzędzie Miasta Placówki publiczne: 3 (Zespół Szkół Urszulańskich) Średnia miesięczna dotacja Miasta – zł Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych: 34 Średnia miesięczna dotacja Miasta – zł Szkoły niepubliczne bez uprawnień szkół publicznych: 3 Przedszkola niepubliczne: 2 Średnia miesięczna dotacja Miasta – zł Placówki niepubliczne: 38 (ośrodki kursowe)

41 Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych Rozpatrzono wnioski dotyczące 241 pracowników młodocianych Przyznano dofinansowanie na łączną kwotę zł zadanie finansowane jest ze środków Funduszu Pracy

42 Pomoc materialna dla uczniów i studentów Stypendium szkolne 2009/2010 Pomoc stypendialna dla uczniów o niskim statusie materialnym (dochód poniżej 351 zł/osobę w rodzinie) ze wszystkich typów szkół Złożono 634 wniosków o przyznanie stypendium, przyznano 611. Stypendium wypłacono w formie refundacji poniesionych wydatków na cele edukacyjne – w roku szkolnym 2009/2010 wypłacono łącznie ,58 zł Źródło finansowania: budżet państwa za okres od stycznia do czerwca 2010 konieczne było uruchomienie dodatkowych środków z rezerwy ogólnej budżetu Miasta w wysokości ,86 zł w celu uzupełnienia brakującej puli środków Dodatkowo do końca roku 2010 konieczne jest zabezpieczenie dodatkowej kwoty zł z rezerwy ogólnej budżetu Miasta.

43 Pomoc materialna dla uczniów i studentów Zasiłek szkolny 2009/2010 Jednorazowa pomoc finansowa dla uczniów wszystkich typów szkól, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej z przyczyn losowych. Złożono 5 wniosków o zasiłek, przyznano 3 zasiłków na łączną kwotę zł; źródło finansowania: budżet państwa.

44 Pomoc materialna dla uczniów i studentów Stypendia finansowane ze środków UE Nauka drogą do sukcesu na Śląsku dla uczniów szczególnie uzdolnionych z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wnioski o przyznanie stypendium złożyło 19 uczniów, stypendia przyznano 15 uczniom. Łącznie wartość zrealizowanego projektu: ,90 zł

45 Programy realizowane w szkołach Miasto Rybnik realizuje 44 projekty na ogólna kwotę: ,60 zł i ,99 Є ( ,86 zł) co daje sumarycznie ,46 zł

46 Programy realizowane w szkołach l.pRealizujeTytuł projektuKwotaUwagiProgram 1 Szkoła Podstawowa Oddziałami Integracyjnymi nr 1 The European food passport project EUR Comenius 2 Szkoła Podstawowa nr 28 Nasza Europejska Gazeta EUR Comenius 3 Szkoła Podstawowa nr 34 Przewodnik przyjaźni24000 EUR Comenius 4 Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3 Żyjmy zdrowo!24000 EUR Comenius 5Gimnazjum nr 4Ekologia wokół nas24000 EUR Comenius 6 IV Liceum Ogólnokształcące Tożsamość Europejczyka - czyli jak wzmacniać poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej EUR Comenius

47 Programy realizowane w szkołach l.pRealizujeTytuł projektuKwotaUwagiProgram 7 Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny Uczę się działając, żyjąc pracuję EUR Comenius 8 Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy My school life - Your school life EUR Comenius 9Szkoła Podstawowa 11A Word of Tales15000 EUR Rozpoczyna się (w trakcie podpisania umowy) Comenius 10Gimnazjum 7 Notre petite patrie - une fenetre sur le monde EUR Rozpoczyna się (w trakcie podpisania umowy) Comenius 11Szkoła Podstawowa 22 Search, share and achieve - Unity Makes Dreams Come True EUR Rozpoczyna się (w trakcie podpisania umowy) Comenius 12Szkoła Podstawowa 35 Building bridges between cultures EUR Rozpoczyna się (w trakcie podpisania umowy) Comenius

48 Programy realizowane w szkołach l.pRealizujeTytuł projektuKwotaUwagiProgram 13Zespół Szkół nr 2 Concepts for a Successful Self-Organised Learning EUR Rozpoczyna się (w trakcie podpisania umowy) Comenius 14Gimnazjum 10Fit for jobs in Europe20000 EUR Rozpoczyna się (w trakcie podpisania umowy) Comenius 15Szkoła Podstawowa 13World is screaming silently10000 EUR Rozpoczyna się (w trakcie podpisania umowy) Comenius 16 Zespół Szkolno- Przedszkolny 2 European children on the same stage EUR Rozpoczyna się (w trakcie podpisania umowy) Comenius 17 Zespół Szkolno- Przedszkolny 1 Children of Europe15000 EUR Rozpoczyna się (w trakcie podpisania umowy) Comenius 18 Zespół Szkół Budowlanych Architecture - a tool for "Building" European awareness in a multicultural society EUR Rozpoczyna się (w trakcie podpisania umowy) Comenius

49 Programy realizowane w szkołach l.pRealizujeTytuł projektuKwotaUwagiProgram 19 Zespół Szkół Budowlanych Międzynarodowy Staż Rozwoju Kompetencji Zawodowych - drogą do wspólnego europejskiego rynku pracy EUR 2011 Leonardo da Vinci 20Zespół Szkół nr 5 Kształcenie zawodowe fryzjerów w kontekście europejskiej mody EUR Leonardo da Vinci 21Gimnazjum nr 10 Mój wybór - moja przyszłość ,00 zł negocjowana Rozpoczyna się w styczniu 2011 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 22 Zespół Szkół Specjalnych Odkrywam samodzielność ,00 zł Rozpoczyna się w styczniu 2011 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 23Gimnazjum nr 3 "Po rozum do głowy". Szkolny program wyrównywania szans edukacyjnych ,00 zł Rozpoczyna się we wrześniu 2011 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

50 Programy realizowane w szkołach l.pRealizujeTytuł projektuKwotaUwagiProgram 24 Specjalny Zespół Szkolno- Przedszkolny Bardziej Aktywni - Bardziej Sprawni ,50 zł negocjowana Rozpoczyna się w styczniu 2011 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 25 Zespół Szkół Technicznych Lepszy start młodzieży w życie zawodowe dzięki doradztwu zawodowemu i poprawie jakości kształcenia w szkołach zawodowych Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku ,40 zł Rozpoczyna się w styczniu 2011 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 26 Zespół Szkół Technicznych Wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia ustawicznego z ZST w Rybniku ,86 zł Regionalny Program Operacyjny 27Zespół Szkół nr 2Z angielskim do źródeł wiedzy ,00 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 28 Miasto Rybnik + Zespół Szkół Specjalnych Dodajcie nam skrzydeł ,00 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki

51 Programy realizowane w szkołach l.pRealizujeTytuł projektuKwotaUwagiProgram 29 Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej Azymut – moja pasja, moja szkoła, mój zawód, moja praca ,00 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 30Miasto Rybnik Zawodowiec – przyszłościowiec. Strategia modernizacji kształcenia zawodowego w Rybniku ,00 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 31 Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych „System podatkowy a działalność gospodarcza w Czechach i w Polsce” EUR Koniec Współpraca Transgraniczna Polska Czechy 32 Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych „Polsko – czeskie igraszki kulinarne. Praktyki zawodowe EUR Koniec Współpraca Transgraniczna Polska Czechy 33 Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych Z ekonomią na co dzień EUR Rozpoczyna się w styczniu 2011 Współpraca Transgraniczna Polska Czechy

52 Programy realizowane w szkołach l.pRealizujeTytuł projektuKwotaUwagiProgram 34 Szkoła Podstawowa nr 28 Z sąsiadem za pan brat26 692,99 EUR Rozpoczyna się w październiku 2011 Współpraca Transgraniczna Polska Czechy 35Miasto Rybnik Nauka drogą do sukcesu na Śląsku W zależności od przyznanych stypendiów W trakcie naboru wniosków Program Operacyjny Kapitał Ludzki 36Miasto Rybnik Szkoła dobrych pomysłów ,00 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 37Miasto Rybnik Nowoczesny uczeń – w nowoczesnej szkole. Program aktywizacji edukacyjno- obywatelskiej uczniów rybnickich liceów ,00 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 38 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 Mogę ja, możesz ty – możemy my ,00 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki

53 Programy realizowane w szkołach l.pRealizujeTytuł projektuKwotaUwagiProgram 39 Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej Jasny horyzont ,00 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 40Przedszkole nr 9 Nasze przedszkole – nasza bajka ,60 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 41 Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych Klucz do biznesu50 000,00 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 42 Zespół Szkół Budowlanych Trafić w sedno - czyli edukacja skrojona na miarę współczesnego rynku pracy ,05 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 43 Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych Zawód z pasją ,97 zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 44 Zespół Szkół Technicznych Poszerzenie wiedzy o rynkach pracy w Polsce i Norwegii ,22 zł Projekt Norweski

54 18 nowych boisk szkolnych ze sztuczną trawą lub nawierzchnią poliuretanową

55 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Zapraszamy na stronę internetową


Pobierz ppt "INFORMACJA O STANIE OŚWIATY W RYBNIKU za rok szkolny 2009-2010."

Podobne prezentacje


Reklamy Google