Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studia miejskie i regionalne czyli do czego możecie wykorzystać wiedzę i umiejętności analityczne o miastach i regionach? Oferta dla Studentów II stopnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studia miejskie i regionalne czyli do czego możecie wykorzystać wiedzę i umiejętności analityczne o miastach i regionach? Oferta dla Studentów II stopnia."— Zapis prezentacji:

1 Studia miejskie i regionalne czyli do czego możecie wykorzystać wiedzę i umiejętności analityczne o miastach i regionach? Oferta dla Studentów II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna

2 Studia miejskie i regionalne To studia gwarantujące niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne: cenione w firmach, których rynki są mocno związane ze specyfiką miasta i regionu niezbędne dla samodzielnej pracy projektowej i kierowania zespołami zadaniowymi zajmującymi się formułowaniem i wdrażaniem strategii oraz programów rewitalizacji, czy rozwoju miast kluczowe dla organizatorów miejskich usług publicznych, w tym m.in. usług edukacyjnych, społecznych i kulturowych, transportowych, …

3 Studia miejskie i regionalne to studia przygotowujące do pracy w urzędzie miejskim, powiatowym, marszałkowskim i wojewódzkim, w urzędach administracji specjalnej, to studia przygotowujące do pracy w firmach konsultacyjnych zajmujących się rozwojem, restrukturyzacją i rewitalizacją w miastach i regionach, ale przede wszystkim to studia o tym: jak działają dzisiaj oraz w obliczu jakich przyszłych warunków będą realizować swoje strategiczne / innowacyjne aktywności różne podmioty publiczne oraz firmy skupione w miastach i regionach to studiowanie o tym czym jest miasto i jak ono funkcjonuje

4 Studia miejskie i regionalne dostarczają wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu: strategii rozwoju miast i regionów, czyli jak obserwować i aktywizować zmiany w mieście / regionie (jako mieszkaniec, firma oraz jako władze samorządowe) rewitalizacji miast, czyli jak przekształcać przestrzeń, by zmiany przynosiły korzyści mieszkańcom i gospodarce miast monitoringu i ewaluacji rozwoju lokalnego i regionalnego, czyli dlaczego każdej zmianie musi towarzyszyć odpowiedzialne przygotowanie uczenia się na bazie tego co zostało zmienione w miastach i regionie zarządzania projektami rozwoju lokalnego i regionalnego, czyli tego co jest niezbędne, by odnosić ekonomiczny, społeczny i środowiskowy sukces w dostarczaniu już oferowanych lub zupełnie nowych usługach i ofercie infrastrukturalnej miast i regionu

5 To co nas wyróżnia interdyscyplinarny charakter studiów łączący wiedzę ekonomiczną, biznesową osadzoną w specyfice przestrzennej. praktyczny charakter prac studialnych. praca zespołowa, ambitne projekty, życzliwa atmosfera pracy. możliwość rozwijania swoich zainteresowań i pasji naukowych w ramach dwóch kół naukowych. możliwość podjęcia studiów zagranicznych, m.in. w ramach międzynarodowego projektu dydaktycznego CEEPUS-REDENE (Regional Development Network)

6 Studia miejskie i regionalne a jeśli i to jest wciąż zbyt mało – studia doktoranckie, to kolejna ścieżka; dla tych najbardziej ambitnych? czy można porozmawiać z kimś, kto np. związał się z miastem / regionem i skończył taką specjalność albo prowadzi firmę? tak, nasi absolwenci chętnie dzielą się z nami doświadczeniami zdobytymi w pracy w kraju i za granicą; napisz do nas email: kbsir@ue.katowice.pl

7


Pobierz ppt "Studia miejskie i regionalne czyli do czego możecie wykorzystać wiedzę i umiejętności analityczne o miastach i regionach? Oferta dla Studentów II stopnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google