Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POWIECIE SKARŻYSKIM ORAZ W MIEŚCIE I GMINIE SUCHEDNIÓW SUCHEDNIÓW, 18.02.2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POWIECIE SKARŻYSKIM ORAZ W MIEŚCIE I GMINIE SUCHEDNIÓW SUCHEDNIÓW, 18.02.2016."— Zapis prezentacji:

1 SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POWIECIE SKARŻYSKIM ORAZ W MIEŚCIE I GMINIE SUCHEDNIÓW SUCHEDNIÓW, 18.02.2016

2 WYSOKOŚĆ BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W GRUDNIU 2015r. POLSKAWOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE POWIAT SKARŻYSKISUCHEDNIÓW Liczba zarejestrowanych bezrobotnych Grudzień 2015 1 563 30066 1315 808814 Grudzień 2014 1 815 20075 4346 653971 Stopa bezrobocia Grudzień 2015 9,812,522,3 Grudzień 2014 11,414,224,9 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

3 Materiał ze strony www.wup.kielce.pl

4 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS STOPA BEZROBOCIA W POWIECIE SKARŻYSKIM W 2015r.

5 POZIOM BEZROBOCIA W POWIECIE SKARŻYSKIM W 2015R. I W STYCZNIU 2016R. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS-01

6 Stan na 31.01.2016 O kobiety2.96847,83% O z prawem do zasiłku1.04716,87% O zamieszkali na wsi2.16234,84% O do 25 roku życia66010,64% O powyżej 50 roku życia1.87630,23% O długotrwale bezrobotni3.83061,72% O niepełnosprawni 2994,82% PODSTAWOWE DANE NA TEMAT BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W POWIECIE SKARŻYSKIM

7 O W 2015r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku -Kamiennej zgłoszono łącznie 1.909 ofert pracy. Spośród nich oferty zamknięte stanowiły 75,23%. O W ramach tych ofert zgłoszonych zostało 3.297 miejsc pracy. Dominowały oferty pracy tymczasowej, zawierane w oparciu o umowy cywilno-prawne. O Z terenu miasta i gminy Suchedniów pochodziło 202 ofert pracy (10,58 % ogółu ofert pracy). LICZBA OFERT PRACY ZGŁOSZONYCH W 2015

8 PROCENTOWY UDZIAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH W OGÓLNEJ LICZBIE BEZROBOTNYCH W POWIECIE SKARŻYSKIM. Stan na 31.01.2016 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS-01

9 POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W MIEŚCIE I GMINIE SUCHEDNIÓW W 2015r. oraz w STYCZNIU 2016R. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS-01

10 Stan na 31.01.2016 O kobiety38443,69% O z prawem do zasiłku14616,61% O zamieszkali na wsi14816,84% O do 25 roku życia9510,81% O powyżej 50 roku życia25729,24% O długotrwale bezrobotni53560,86% O niepełnosprawni 353,98% PODSTAWOWE DANE NA TEMAT BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W MIEŚCIE I GMINIE SUCHEDNIÓW

11 BEZROBOTNI MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY SUCHEDNIÓW WG.WIEKU. Stan na 31.01.2016r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS-01

12 BEZROBOTNI MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY SUCHEDNIÓW WG.POZIOMU WYKSZTAŁCENIA. Stan na 31.01.2016r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS-01

13 BEZROBOTNI MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY SUCHEDNIÓW WG.PROFILI POMOCY. Stan na 31.01.2016r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS-01

14 Aktywność bezrobotnych mieszkańców miasta i gminy Suchedniów w 2015r. Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdania MPiPS-01

15 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POWIECIE SKARŻYSKIM ORAZ W MIEŚCIE I GMINIE SUCHEDNIÓW SUCHEDNIÓW, 18.02.2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google