Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czas teraźniejszy ciągły.  Czas Present Continuous jest czasem teraźniejszym ciągłym, którego najczęściej używamy do opisywania czynności, które dzieją.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czas teraźniejszy ciągły.  Czas Present Continuous jest czasem teraźniejszym ciągłym, którego najczęściej używamy do opisywania czynności, które dzieją."— Zapis prezentacji:

1 czas teraźniejszy ciągły

2  Czas Present Continuous jest czasem teraźniejszym ciągłym, którego najczęściej używamy do opisywania czynności, które dzieją się w chwili mówienia. W języku polskim nie ma on swojego odpowiednika, dlatego warto dokładnie zaznajomić się z jego konstrukcją, jak i użyciem.

3  Czasu Present Continuous używamy w przypadku:  1. Opisu czynności, które dzieją się w chwili mówienia, np.  My mother is reading a book now. (Moja matka czyta teraz książkę.)  2. Opisu dłuższych czynności, które niekoniecznie dzieją się w momencie mówienia, np.  I am studying to become a physician. (Uczę się, aby zostać lekarzem.)  3. Opisu nadchodzących, ustalonych już wydarzeń, bądź takich, które się nie wydarzą, np.  We are meeting with James this evening. (Spotykamy się z Jamesem dziś wieczorem.)

4  4. Opisu czegoś, co nas irytuje. Pojawiającymi się w tym przypadku przysłówkami czasu są najczęściej constantly (ciągle) i always (zawsze), które są domeną czasu Present Simple. To kontekst oraz konstrukcja zdania posłuży nam do poprawnego zidentyfikowania czasu.Present Simple  Steve is always biting his nails. (Steve zawsze obgryza paznokcie.)  5. Kiedy mówimy o stanach chwilowych, np.  I am staying at Clark's place until I find a new flat. (Mieszkam u Clark'a dopóki nie znajdę nowego mieszkania.)

5  Podmiot + czasownik to be (w odpowiedniej formie) + czasownik + końcówka ing + reszta zdania  People are complaining about the current price of fuel. (Ludzie narzekają na obecną cenę paliwa.)  Czasownik to be jest bardzo ważny w czasie Present Continuous. Pojawia się on zawsze przed czasownikiem właściwym, a jego odmiana wygląda następująco:  I am We are You are You are He/she/it/ is They are

6  Aby utworzyć przeczenie w czasie Present Continuous, wystarczy wstawić słówko not po odpowiednio odmienionym czasowniku to be.  Podmiot + odmieniony czasownik to be + not + czasownik + końcówka ing + reszta zdania  I am not doing the dishes now. (Nie zmywam teraz naczyń.)

7  Pytania tworzymy poprzez zastosowanie inwersji, czyli zmiany pozycji poszczególnych elementów zdania. W tym przypadku to odpowiednio odmieniony czasownik to be powędruje na jego początek:  To be (w opowiedniej formie) + podmiot + czasownik + końcówka ing + reszta zdania + ?  Is Sam studying now? (Czy Sam się teraz uczy?)

8  Now (teraz)  At the moment (teraz, w tym momencie)  This second (w tej chwili)  Currently (obecnie)  Always/constantly (zawsze/ciągle; użyjemy ich w przypadku narzekania na coś, co nas irytuje)  Tonight/tomorrow/in a week (Dziś wieczorem/jutro/za tydzień; tych okoliczników użyjemy w przypadku, kiedy mówimy o ustalonych już wydarzeniach)


Pobierz ppt "Czas teraźniejszy ciągły.  Czas Present Continuous jest czasem teraźniejszym ciągłym, którego najczęściej używamy do opisywania czynności, które dzieją."

Podobne prezentacje


Reklamy Google