Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narzędzia architektury krajobrazu-efekty kształcenia Dr inż. arch

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narzędzia architektury krajobrazu-efekty kształcenia Dr inż. arch"— Zapis prezentacji:

1 Narzędzia architektury krajobrazu-efekty kształcenia Dr inż. arch
Narzędzia architektury krajobrazu-efekty kształcenia Dr inż.arch.Michał Uruszczak

2 1.RYSUNEk ODRĘCZNY Efektem kształcenia jest nabycie przez studenta umiejętności: 1.Komponownia rysunku 2. Wprowadzania w umiejętny sposób zasad perspektywy 3. Propozycje projektowe, narysowane w konkretnej technice plastycznej 4. Odpowiednio wykończona praca rysunkowa, czy malarska mogąca stanowić ilustrację koncepcji projektowych, z dziedziny architektury krajobrazu

3 MARTWA NATURA

4

5

6

7 RYSUNKI KOMPONOWANE: OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

8 OGRODZENIE WRAZ Z BRAMĄ

9 ALTANA OGRODOWA

10 ALTANA OGRODOWA

11 TRZY JEDNORODNE STYLISTYCZNIE DETALE W PARKU LAMPA, ŁAWKA, KOSZ

12 LAMPA, ŁAWKA, KOSZ

13 DWÓR W PERSPEKTYWIE

14 DWÓR W PERSPEKTYWIE

15 ALEJA PARKOWA W TRADYCYJNYM OTOCZENIU

16 ALEJA PARKOWA W NOWOCZESNYM PARKU

17 RZUT I WIDOK OGRODU, TECHNIKA BARWNA

18 BUDOWNICTWO REGIONALNE

19 BUDOWNICTWO REGIONALNE
EFEKTEM KSZTAŁCENIA STUDENTÓW MA BYĆ ZAPOZNANIE Z TRADYCYJNYM BUDOWNICTWEM LUDOWYM W POLSCE. ODBYWA SIĘ TO POPREZ TRZY CAŁODNIOWE WIZYTY TERENOWE STUDENTÓW Z OPIEKUNAMI, W MUZEACH SKANSENOWSKICH. PIERWSZA WIZYTA TO WYKONANIE INWENTARYZACJI KONKRETNEGO BUDYNKU I OPRACOWANIE BADAŃ W FORMIE ZESZYTU. DWIE NASTĘPNE WIZYTY TO STWORZENIE OPRACOWAŃ RYSUNKOWYCH SYLWET FRAGMENTÓW ODTWORZONYCH UKŁADÓW DAWNYCH WSI

20

21

22

23 METODYKA WALORYZACJI KRAJOBRAZU

24 METODYKA WALORYZACJI KRAJOBRAZU
EFEKTEM KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE TEGO PRZEDMIOTU, JEST NABYCIE PRZEZ STUDENTA UMIEJĘTNOŚCI: ANALIZY BADANEGO OBSZARU (OKREŚLENIE ZASOBU). W TYM CELU DOKONUJE SZEREGU ANALIZ SKŁADOWYCH TAKICH JAK: UKSZTAŁTOWANIA, POKRYCIA, HISTORYCZNEGO PODZIAŁU ANTROPOGENICZNYCH ELEMENTÓW BADANEGO KRAJOBRAZU)

25

26 WYNIKIEM TEGO JEST PODZIAŁ TERENU, NA TZW
WYNIKIEM TEGO JEST PODZIAŁ TERENU, NA TZW.JEDNOSTKI ARCHITEKTONICZNO- KRAJOBRAZOWE (JARK). PO ICH OKREŚLENIU, NAZWANIU, PONUMEROWANIU, WRAZ Z TABELARYCZNYM ZETAWIENIEM, STUDENT DOKONUJE WALORYZACJI TERENU. SKUTKUJE TO MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDSTAWIENIA WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH WRAZ Z PLANEM STREFOWANIA.

27

28

29

30 PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

31 PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
PRZEDMIOT MA NAUCZYĆ STUDENTA PRWIDŁOWEGO SPOSOBU POSTĘPOWANIA PRZY PODEJMOWANIU SIĘ PRAC PROJEKTOWYCH STUDENT ZAPOZNAJE SIĘ Z KONKRETNYM MIEJSCEM GDZIE BĘDZIE WYKONYWAŁ PROJEKT. DOWIADUJE SIĘ O OCZEKIWANIACH UŻYTKOWNIKÓW, OTRZYMUJE KOMPLET INFORMACJI O TRADYCJI MIEJSCA, TAK ABY UMIEJĘTNIE WPROWADZIĆ ELEMENTARNĄ ZASADĘ : „PRAWO DOBREJ KONTYNUJACJI”, KTÓRA JEDNAKŻE NIE ELIMINUJE MOŻLIWOŚCI WDRAŻANIA NOWOCZESNOŚCI I WSPÓŁCZESNYCH TRENDÓW PROJEKTOWYCH DO TWORZONEGO OPRACOWANIA

32 BULWARY WIŚLANE W KRAKOWIE

33

34 PROJEKT RYNKU, WRAZ ZE SKWEREM W PACANOWIE

35

36

37

38

39

40 PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE

41 PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE
PRZEDMIOT MA NAUCZYĆ STUDENTÓW WŁŚCIWEGO PODEJŚCIA DO PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEGO, WRAZ Z UMIEJĘTNOŚCIĄ PRACY W GRUPIE. STUDENCI WYKONUJĄ PROJEKT W KONKRETNYM MIEJSCU, NIE TYLKO WDRAŻAJĄC ZASADĘ „OD OGÓŁU DO SZCZEGÓŁU”. ROWIĄZYWANE SĄ TAKŻE PROBLEMY KOMUNIKACYJNE I KOMPOZYCYJNE. PROPONOWANE SĄ ROZWIĄZANIA PODZIAŁU TERENU, ODPOWIEDNIO KSZTAŁTOWANEGO PRZEZ STUDENTÓW W ZALEŻNOŚCI OD LOKALIZACJI

42

43

44

45 PROJEKT URBANISTYCZNY UZUPEŁNIA MAKIETA

46 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Narzędzia architektury krajobrazu-efekty kształcenia Dr inż. arch"

Podobne prezentacje


Reklamy Google