Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Biuro Karier UAM Kontakt 61 829 24 28 61 829 25 11 ul. Zwierzyniecka 7c.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Biuro Karier UAM Kontakt 61 829 24 28 61 829 25 11 ul. Zwierzyniecka 7c."— Zapis prezentacji:

1 Biuro Karier UAM Kontakt ul. Zwierzyniecka 7c Poznań Zrób to sam! Napisz CV w języku angielskim. Pokażemy Ci jak!

2 CV kontra résumé. Co należy zamieścić w CV w języku angielskim? Cele zawodowe – co to takiego? Czego unikać w CV w języku angielskim? Klauzula w CV. Przydatne zwroty w języku angielskim.

3 résumé Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Opalińskiego podaj następujące informacje:  résumé [wym. rezüme] krótkie streszczenie, podsumowanie (dyskusji, rozprawy itd.).  Etym. - fr. 'jw.' od résumer 'streszczać' z łac. resumere 'podjąć na nowo’ A46.php

4 Brytyjskie CV, amerykańskie Resume. Wielka Brytania 1.Nazwa stosowana: CV (Curriculum Vitae). 2.Stosowany jest standardowy format papieru czyli A4. 3.Datę urodzenia umieszczamy opcjonalnie. 4.Cele zawodowe nie są umieszczane. 5.Ważne jest aby przetłumaczyć stopnie uzyskane podczas nauki w Polsce zgodnie z brytyjskim systemem klasyfikacji. 6.Różnice w pisowni, słownictwie i gramatyce np. centre, bill (rachunek), dialogue. Stany Zjednoczone 1.Nazwa stosowana: Resume (działania związane z pracą fizyczną) lub Curriculum Vitae (zawody akademickie). 2.Resume pisane jest w formacie listu Letter-Legal-Executive. 3.W dokumencie nie zapisujemy daty urodzenia. 4.Cele zawodowe są częścią życiorysu, występują z reguły na początku. 5.Nie jest konieczne tłumaczenie stopni uzyskanych podczas nauki w Polsce. 6.Różnice w pisowni, słownictwie i gramatyce np. center, check (rachunek), dialog.

5 Ze wszystkich formatów stosowanych w systemie amerykańskim największe praktyczne zastosowanie mają: letter - listowy (11 × 8½), legal - oficjalny (14 × 8½), executive - biurowy (10½ × 7¼). Wszystkie te formaty są zapisywane są w calach ( 1 cal = 2,54 cm). Oprócz tego, we wszystkich instytucjach rządowych USA stosuje się obowiązkowo format government-letter (8×10½ cala).

6 Najpopularniejszymi stopniami w Wielkiej Brytanii są: o Bachelor of Arts (BA – odpowiednik stopnia licencjata w dziedzinach humanistycznych). o Bachelor of Science (BSc – odpowiednik stopnia licencjata w naukach ścisłych). Tytuły są przyznawane tym, którzy ukończą dodatkowy rok studiów po poziomie Bachelor. Wyższym stopniem naukowym jest: o Master of Arts (MA – odpowiednik magistra w dziedzinie nauk humanistycznych). o Master of Science (MSc – magister nauk ścisłych). Od osób pragnących pracować w zawodzie nauczyciela wymagane jest ukończenie czteroletniego Bachelor of Education (BEd) lub rocznego kursu organizowanego przez uczelnię dla absolwentów (tzw. Postgraduate Certificate of Education, PGCE (Certyfikat Edukacji Podyplomowej). https://www.justlanded.com/polski/WielkaBrytania/Przewodnik/Wyksztalcenie/Szkoly-wyzsze

7 Pamietaj! CV w języku angielskim zazwyczaj składa się z pięciu elementów: 1.PERSONAL DATE - dane osobowe. 2.WORK EXPERIENCE - doświadczenie zawodowe. 3.EDUCATIONS AND TRAINING - wykształcenie i odbyte kursy. 4.QUALIFICATIONS AND ADDITIONAL SKILLS - kwalifikacje i dodatkowe umiejętności. 5.REFERENCES - informacje dodatkowe - np. referencje poprzednich pracodawców.

8 Personal date Name (imię i nazwisko) Telephone (telefon) Home address (adres zameldowania) Date of birth (data urodzenia) - opcjonalnie

9 Umieszczenie ich w dokumencie służy podkreśleniu Twoich doświadczeń i celów oraz zachęceniu pracodawcy do przeczytania całego CV. Tekst nie powinien zawierać więcej niż 50 znaków, a każde zdanie służy opisaniu Twoich mocnych stron. Te informacje należy umieścić pod danymi osobowymi.

10 Warto dokładnie opisać profil działalności firmy oraz rozwinąć i przetłumaczyć nazwę firmy, ponieważ przyszły pracodawca może nie znać profilu działalności polskiej firmy np. : -PZU (Poland's largest insurer) -Amica (leading household appliances manufacturer in Poland)

11 W tym segmencie podajemy nazwy firm i organizacji w których pracowaliśmy oraz wymieniamy dotychczasowe obowiązki i osiągnięcia.

12 W tym segmencie dodajemy ukończone szkoły i studia wyższe w porządku odwrotnym do chronologicznego ( patrz przykład na slajdzie 15).

13 Stosując ten zabieg jako pierwsze zapisujemy najbardziej aktualne fakty dotyczące naszego wykształcenia i doświadczenia. Zaczynamy od obecnego miejsca pracy, poniżej umieszczamy informacje o poprzednich miejscach zatrudnienia. Zasada ta odnosi się również do wykształcenia, które prezentujemy od najwyższego, ostatnio ukończonego poziom.

14 Przykład odwróconej chronologii.

15 Nazwy szkół piszemy zawsze w języku angielskim. Zamiast pisać XII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja Warszawie, wystarczy użyć nazwy High School in Warsaw.

16 Podajemy kategorie posiadanego prawa jazdy, ukończone kursy i szkolenie np. z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (training in health and safety), czy kurs pierwszej pomocy (first aid course) jak również znajomość języków obcych czy umiejętność obsługi programów komputerowych.

17 W tej części można zawrzeć dodatkowe kwalifikacje nabyte podczas praktyk oraz zdobyte w trakcie zatrudnienia.

18 References W Wielkiej Brytanii i USA referencje mają ogromne znaczenie. Sami pracodawcy często zasięgają opinii o kandydatach. Jeśli możesz pochwalić się referencjami od byłych przełożonych, warto dołączyć je do CV lub załączyć w osobnych plikach. Inną stosowną formą jest umieszczenie w CV informacji: "References available upon request„, w tym przypadku należy przynieść dokumenty na spotkanie rekrutacyjne.

19 Zapisywanie daty w języku angielskim Stosowane formaty zapisu daty: 13th January, 2015 January 13th, January, 2015 January 13, 2015 Dwie ostatnie są coraz częściej stosowane w języku potocznym. W przypadku dat zapisywanych samymi cyframi zapis brytyjski i amerykański różnią się od siebie: ( GB) = 13 stycznia 2015 (US) = 13 stycznia 2015

20 I am a hard working, honest individual. I am a good timekeeper, always willing to learn new skills. I am friendly, helpful and polite, have a good sense of humour. I am able to work independently in busy environments and also within a team setting. I am outgoing and tactful, and able to listen effectively when solving problems. I am a punctual and motivated individual who is able to work in a busy environment and produce high standards of work. I am an excellent team worker and am able to take instructions from all levels and build up good working relationships with all colleagues. I am flexible, reliable and possess excellent time keeping skills. Przykłady

21 Unikaj! umieszczania takich informacji takich jak: płeć miejsce urodzenia stan cywilny obywatelstwo zdjęcie Umieszczanie tych informacji w krajach anglojęzycznych jest błędem. Pracodawcy chcą uniknąć w ten sposób zarzutów o dyskryminację.

22 EUROPASS CV jest to standardowy formularz życiorysu, używany w takiej samej formie we wszystkich krajach UE. Bezpłatna aplikacja on-line we wszystkich językach UE wraz z instrukcją jest dostępna na stronie:

23 Klauzula CV

24 SŁOWNICZEK nationality - narodowość, adress - adres, telephone - numer telefonu marital status - status matrymonialny, professional experience/work history - doświadczenie zawodowe, historia zatrudnienia education/ training/courses - edukacja,szkolenie/kursy qualifications - kwalifikacje, interests/hobbies - zainteresowania, computer skills - umiejętność obsługi komputera, languages - znajomość języków obcych, occupation - zawód, driving licence - prawo jazdy, references - referencje, annexes – załączniki.

25 Tu znajdziesz dodatkowe informacje na temat CV oraz Resume. https://interviewme.pl/blog/tlumaczenie-cv-8-bledow

26 Literatura i strony internetowe taka-wazna/ zawodowy/article.aspx #.VaVKEvntmko profile-examples/

27 Źródła zdjęć things-to-leave-out/ things-to-leave-out/ https://www.carlschroedl.com/blog/about/ https://www.corning-cc.edu/academic-calendar Autorka prezentacji: NATALIA WEGNER

28 ul. Zwierzyniecka 7c Poznań Kontakt Biuro Karier UAM

29 Tu jesteśmy!


Pobierz ppt "Biuro Karier UAM Kontakt 61 829 24 28 61 829 25 11 ul. Zwierzyniecka 7c."

Podobne prezentacje


Reklamy Google