Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zrób to sam! Napisz CV w języku angielskim. Pokażemy Ci jak!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zrób to sam! Napisz CV w języku angielskim. Pokażemy Ci jak!"— Zapis prezentacji:

1 Zrób to sam! Napisz CV w języku angielskim. Pokażemy Ci jak!
Biuro Karier UAM Kontakt ul. Zwierzyniecka 7c Poznań

2 Znajdziesz tutaj: CV kontra résumé .
Co należy zamieścić w CV w języku angielskim? Cele zawodowe – co to takiego? Czego unikać w CV w języku angielskim? Klauzula w CV. Przydatne zwroty w języku angielskim.

3 résumé Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Opalińskiego podaj następujące informacje: résumé [wym. rezüme] krótkie streszczenie, podsumowanie (dyskusji, rozprawy itd.). Etym. - fr. 'jw.' od résumer 'streszczać' z łac. resumere 'podjąć na nowo’.

4 Brytyjskie CV, amerykańskie Resume.
Wielka Brytania Stany Zjednoczone Nazwa stosowana: CV (Curriculum Vitae). Stosowany jest standardowy format papieru czyli A4. Datę urodzenia umieszczamy opcjonalnie. Cele zawodowe nie są umieszczane. Ważne jest aby przetłumaczyć stopnie uzyskane podczas nauki w Polsce zgodnie z brytyjskim systemem klasyfikacji. Różnice w pisowni, słownictwie i gramatyce np. centre, bill (rachunek), dialogue. Nazwa stosowana: Resume (działania związane z pracą fizyczną) lub Curriculum Vitae (zawody akademickie). Resume pisane jest w formacie listu Letter-Legal-Executive. W dokumencie nie zapisujemy daty urodzenia. Cele zawodowe są częścią życiorysu, występują z reguły na początku. Nie jest konieczne tłumaczenie stopni uzyskanych podczas nauki w Polsce. Różnice w pisowni, słownictwie i gramatyce np. center, check (rachunek), dialog.

5 Wszystkie te formaty są zapisywane są w calach ( 1 cal = 2,54 cm).
Warto wiedzieć. Ze wszystkich formatów stosowanych w systemie amerykańskim największe praktyczne zastosowanie mają: letter - listowy (11 × 8½),  legal - oficjalny (14 × 8½), executive - biurowy (10½ × 7¼). Wszystkie te formaty są zapisywane są w calach ( 1 cal = 2,54 cm). Oprócz tego, we wszystkich instytucjach rządowych USA stosuje się obowiązkowo format government-letter (8×10½ cala). 

6 Stopnie naukowe w Wielkiej Brytanii.
Najpopularniejszymi stopniami w Wielkiej Brytanii są: Bachelor of Arts (BA – odpowiednik stopnia licencjata w dziedzinach humanistycznych). Bachelor of Science (BSc – odpowiednik stopnia licencjata w naukach ścisłych). Tytuły są przyznawane tym, którzy ukończą dodatkowy rok studiów po poziomie Bachelor.  Wyższym stopniem naukowym jest: Master of Arts (MA – odpowiednik magistra w dziedzinie nauk humanistycznych). Master of Science (MSc – magister nauk ścisłych). Od osób pragnących pracować w zawodzie nauczyciela wymagane jest ukończenie czteroletniego  Bachelor of Education (BEd) lub rocznego kursu organizowanego przez uczelnię dla absolwentów (tzw. Postgraduate Certificate of Education, PGCE (Certyfikat Edukacji Podyplomowej). https://www.justlanded.com/polski/WielkaBrytania/Przewodnik/Wyksztalcenie/Szkoly-wyzsze

7 CV w języku angielskim zazwyczaj składa się z pięciu elementów:
Pamietaj! CV w języku angielskim zazwyczaj składa się z pięciu elementów: PERSONAL DATE - dane osobowe. WORK EXPERIENCE - doświadczenie zawodowe. EDUCATIONS AND TRAINING - wykształcenie i odbyte kursy. QUALIFICATIONS AND ADDITIONAL SKILLS - kwalifikacje i dodatkowe umiejętności. REFERENCES - informacje dodatkowe - np. referencje poprzednich pracodawców.

8 Personal date Name (imię i nazwisko) E-mail Telephone (telefon)
Home address (adres zameldowania) Date of birth (data urodzenia) -opcjonalnie

9 Cele zawodowe – job objectives/career objectives.
Umieszczenie ich w dokumencie służy podkreśleniu Twoich doświadczeń i celów oraz zachęceniu pracodawcy do przeczytania całego CV. Tekst nie powinien zawierać więcej niż 50 znaków, a każde zdanie służy opisaniu Twoich mocnych stron. Te informacje należy umieścić pod danymi osobowymi.

10 Work experience Warto dokładnie opisać profil działalności firmy oraz rozwinąć i przetłumaczyć nazwę firmy, ponieważ przyszły pracodawca może nie znać profilu działalności polskiej firmy np. : PZU (Poland's largest insurer) Amica (leading household appliances manufacturer in Poland)

11 W tym segmencie podajemy nazwy firm i organizacji w których pracowaliśmy oraz wymieniamy dotychczasowe obowiązki i osiągnięcia.

12 Education and training
W tym segmencie dodajemy ukończone szkoły i studia wyższe w porządku odwrotnym do chronologicznego ( patrz przykład na slajdzie 15).

13 Odwrócona chronologia
Stosując ten zabieg jako pierwsze zapisujemy najbardziej aktualne fakty dotyczące naszego wykształcenia i doświadczenia. Zaczynamy od obecnego miejsca pracy, poniżej umieszczamy informacje o poprzednich miejscach zatrudnienia. Zasada ta odnosi się również do wykształcenia, które prezentujemy od najwyższego, ostatnio ukończonego poziom.

14 Przykład odwróconej chronologii.

15 Nazwy szkół piszemy zawsze w języku angielskim
Nazwy szkół piszemy zawsze w języku angielskim. Zamiast pisać XII Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja Warszawie, wystarczy użyć nazwy High School in Warsaw.

16 Qualifications and additional skills
Podajemy kategorie posiadanego prawa jazdy, ukończone kursy i szkolenie np. z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (training in health and safety), czy kurs pierwszej pomocy (first aid course) jak również znajomość języków obcych czy umiejętność obsługi programów komputerowych.

17 W tej części można zawrzeć dodatkowe kwalifikacje nabyte podczas praktyk oraz zdobyte w trakcie zatrudnienia.

18 References "References available upon request„,
W Wielkiej Brytanii i USA referencje mają ogromne znaczenie. Sami pracodawcy często zasięgają opinii o kandydatach. Jeśli możesz pochwalić się referencjami od byłych przełożonych, warto dołączyć je do CV lub załączyć w osobnych plikach. Inną stosowną formą jest umieszczenie w CV informacji: "References available upon request„, w tym przypadku należy przynieść dokumenty na spotkanie rekrutacyjne.

19 Zapisywanie daty w języku angielskim
Stosowane formaty zapisu daty: 13th January, 2015 January 13th, 2015 13 January, 2015 January 13, 2015 Dwie ostatnie są coraz częściej stosowane w języku potocznym. W przypadku dat zapisywanych samymi cyframi zapis brytyjski i amerykański różnią się od siebie: (GB)  = 13 stycznia 2015 (US)  = 13 stycznia 2015

20 Przykłady I am a hard working, honest individual. I am a good timekeeper, always willing to learn new skills. I am friendly, helpful and polite, have a good sense of humour. I am able to work independently in busy environments and also within a team setting. I am outgoing and tactful, and able to listen effectively when solving problems. I am a punctual and motivated individual who is able to work in a busy environment and produce high standards of work. I am an excellent team worker and am able to take instructions from all levels and build up good working relationships with all colleagues. I am flexible, reliable and possess excellent time keeping skills.

21 Unikaj! umieszczania takich informacji takich jak:
płeć miejsce urodzenia stan cywilny obywatelstwo zdjęcie Umieszczanie tych informacji w krajach anglojęzycznych jest błędem. Pracodawcy chcą uniknąć w ten sposób zarzutów o dyskryminację.

22 EUROPASS CV jest to standardowy formularz życiorysu,
używany w takiej samej formie we wszystkich krajach UE. Bezpłatna aplikacja on-line we wszystkich językach UE wraz z instrukcją jest dostępna na stronie:

23 Klauzula CV Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zagraniczny pracodawca nie jest zobowiązany do jej przestrzegania. Jeżeli natomiast wysyłasz CV po angielsku do polskiej firmy, możesz dołączyć tłumaczenie aktualnej klauzuli o poufności danych osobowych. “I hereby give consent for my personal data to be processed for the purposes of recruitment, in accordance with the Personal Data Protection Act dated (uniform text: Journal of Laws of the Republic of Poland 2002 No 101, item 926 with further amendments)”

24 SŁOWNICZEK nationality - narodowość, adress - adres,
telephone - numer telefonu marital status - status matrymonialny, professional experience/work history - doświadczenie zawodowe, historia zatrudnienia education/ training/courses - edukacja,szkolenie/kursy qualifications - kwalifikacje, interests/hobbies - zainteresowania, computer skills - umiejętność obsługi komputera, languages - znajomość języków obcych, occupation - zawód, driving licence - prawo jazdy, references - referencje, annexes – załączniki.

25 Tu znajdziesz dodatkowe informacje na temat CV oraz Resume.
https://interviewme.pl/blog/tlumaczenie-cv-8-bledow

26 Literatura i strony internetowe

27 Źródła zdjęć Autorka prezentacji: NATALIA WEGNER
https://www.carlschroedl.com/blog/about/ https://www.corning-cc.edu/academic-calendar Autorka prezentacji: NATALIA WEGNER

28 Biuro Karier UAM Kontakt ul. Zwierzyniecka 7c 60-813 Poznań

29 Tu jesteśmy!


Pobierz ppt "Zrób to sam! Napisz CV w języku angielskim. Pokażemy Ci jak!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google