Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ASP.NET Tworzenie i zarządzanie wyglądem aplikacji, tworzenie mapy witryny. Kontrolki nawigacyjne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ASP.NET Tworzenie i zarządzanie wyglądem aplikacji, tworzenie mapy witryny. Kontrolki nawigacyjne."— Zapis prezentacji:

1 ASP.NET Tworzenie i zarządzanie wyglądem aplikacji, tworzenie mapy witryny. Kontrolki nawigacyjne.

2 Strona wzorcowa (główna) Master Page O wspólny wygląd dla całej witryny internetowej O szkielet dla treści dostarczanej przez poszczególne strony O zawiera tylko wspólne elementy. O zawiera kontrolki ContentPlaceHolder O W nagłówku O na stronie – do umieszczania treści właściwej (może być kilka)

3 Strona z zawartością Content Page O korzysta ze strony wzorcowej O Treść jest umieszczona w kontrolkach Content

4 Strona wzorcowa (główna) Master Page

5 Strona z zawartością Content Page O Dziedziczy wygląd po stronie Master Page O Pozwala na dodawanie treści tylko wewnątrz kontrolek Content (odzwierciedlających układ kontrolek ContentPlaceHolder) O Umożliwia dodanie indywidualnych elementów w nagłówku strony

6 Master Page - przykład

7

8 Dwie strony bazujące na jednej stronie wzorcowej: http://db-mssql/emrowka2/W4/Strona1.aspx http://db-mssql/emrowka2/W4/Strona2.aspx

9 Kompozycje w ASP.NET O arkusz stylów (CSS) - definiowanie wyglądu elementów utworzonych w języku HTML, O Wizualne cechy kontrolek Web – za pośrednictwem pliku motywu (.skin). O Katalog App_Themes zawiera O podkatalogi Kompozycji a w nich O pliki.skin (plik motywu) O pliki arkuszy styli.css.

10 Kompozycje w ASP.NET O Definicja motywów ma wpływ tylko na wygląd kontrolek serwerowych Web, nie ma natomiast wpływu na następujące elementy: O elementy HTML O kontrolki serwerowe HTML O kontrolki serwerowe Web, które nie mają właściwości wizualnych O niewizualne właściwości kontrolek serwerowych Web (np. AutoPostBack)

11 Kompozycje w ASP.NET O Zastosowanie kompozycji do wszystkich stron witryny - w pliku Web.config w sekcji O np:

12 Kompozycje w ASP.NET O Zastosowanie kompozycji do wybranej strony w dyrektywie strony:

13 Kompozycje w ASP.NET O Kilka wersji jednej kontrolki w danym temacie - wymaga określenia SkinID O oraz przypisania własności SkinID na stronie

14 Kompozycje w ASP.NET O Przykład: http://db-mssql/emrowka2/W4/Strona4.aspx http://db-mssql/emrowka2/W4/Strona1.aspx http://db-mssql/emrowka2/W4/Strona1.aspx http://db-mssql/emrowka2/W4/Strona2.aspx

15 Nawigacja w ASP.NET Możliwości systemu nawigacji : O Centralne zarządzanie logiczną strukturą witryny - w pliku Web.sitemap O Kontrolki nawigacyjne wyświetlają menu bazujące na pliku Web.sitemap O Możliwość określania reguł wyświetlania lub ukrywania odnośników w menu nawigacji. O Możliwość programowego dostępu do kontrolek nawigacji i wyświetlanych w nich informacji np. z bazy danych.

16 Tworzenie mapy witryny O Struktura serwisu określona w pliku XML Web.sitemap zawierającym hierarchię stron O Plik Web.sitemap musi być umieszczony w katalogu głównym aplikacji O Elementy posiadają atrybuty: O title O description (tool tip) O url

17 Web.sitemap

18 Kontrolki nawigacyjne O SiteMapPath O TreeView O M enu Wymagają użycia kontrolki SiteMapDataSource, która ładuje Web.sitemap do modelu obiektowego; kontrolki nawigacyjne ustawiają swoją własność DataSourceId na instancje typu SiteMapDataSource Źródłem kontrolek może być alternatywnie tabela z Bazy danych lub jakiś plik XML; Można tez utworzyć strukturę nawigacyjną wpisując dane statyczne

19 Kontrolka SiteMapPath Wskazuje tylko lokalizację i wyświetla nawigację do strony domowej.

20 Kontrolka TreeView

21 Kontrolki TreeView i Menu TreeView: Menu

22 Kontrolka TreeView

23 Adres przykładów O http://db-mssql/emrowka2/W4/Default.aspx http://db-mssql/emrowka2/W4/Default.aspx


Pobierz ppt "ASP.NET Tworzenie i zarządzanie wyglądem aplikacji, tworzenie mapy witryny. Kontrolki nawigacyjne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google