Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem, dyrekcją szkoły i pedagogiem podczas „burzy mózgów” wspólnie opracowali harmonogram zadań, które były realizowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem, dyrekcją szkoły i pedagogiem podczas „burzy mózgów” wspólnie opracowali harmonogram zadań, które były realizowane."— Zapis prezentacji:

1

2 Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem, dyrekcją szkoły i pedagogiem podczas „burzy mózgów” wspólnie opracowali harmonogram zadań, które były realizowane w Tygodniu Działań Profilaktycznych w naszej szkole.

3 Samorządy klasowe, Samorząd Uczniowski i dyrekcja utworzyli Kontrakt dotyczący zasad obowiązujących w szkole. Świetnie się przy tym wszyscy bawili.

4 Odbył się konkurs na plakat dotyczący przeciwdziałaniu uzależnieniom. Ilość zgłoszonych prac przerosła nasze oczekiwania. Plakaty rozwieszone zostały w głównym holu i auli szkoły. Były one zaprezentowane uczniom, rodzicom, pracownikom szkoły i absolwentom ZST.

5 Młodzież zmierzyła się z konkursem na ulotkę dotyczącą walki z cyberprzemocą. Prace były bardzo ciekawe i twórcze.

6 Pani Agnieszka Halama, specjalista terapii uzależnień, przeprowadziła interesujące warsztaty z wykorzystaniem wizualizacji dla liderów klasowych. Dotyczyły one walki z uzależnieniami.

7 Przeszkoleni liderzy na podstawie pozyskanych wiadomości i umiejętności z warsztatów przeprowadzili zajęcia w swoich klasach na godzinach wychowawczych.

8 Uczniowie: Dawid Urbańczyk, Grzegorz Kowalczyk, Michał Towpik, Dawid Król przygotowali i nagrali zajawkę muzyczno – słowną promującą poprawne relacje rówieśnicze.

9 Mieliśmy możliwość obejrzenia ciekawych i nowatorskich prezentacji multimedialnych wykonanych przez uczniów klasy IV C (technik informatyk) dotyczących tematyki przeciwdziałania uzależnieniom.

10 Uczniowie wzięli udział w prelekcji prowadzonej przez panią Esterę Bartol z Komisariatu Policji w Trzciance dotyczącą szkodliwości dopalaczy.

11 Uczniowie ZST wyrazili swoją aktywność i kreatywność organizując happening dla społeczności lokalnej dotyczący walki z cyberprzemocą.

12 Podczas happeningu uczniowie rozdawali ulotki oraz częstowali cukierkami w myśl głównego hasła imprezy „Zamiast boksa wirtualnego przyjmij cukierka realnego”

13 W auli szkolnej w obecności uczniów, nauczycieli oraz zaproszonego gościa – Pana Starosty Tadeusza Teterusa odbyło się uroczyste podsumowanie Tygodnia Działań Profilaktycznych. Wręczono podziękowania i dyplomy laureatom konkursów.

14 Był to tydzień pełen wrażeń, wielu założeń, przedsięwzięć, postanowień oraz nowych wiadomości i umiejętności. Świetnie się wszyscy wspólnie bawiliśmy, ale nie zapomnieliśmy, że są to bardzo ważne kwestie, które dotykają podstawowych spraw w życiu nas wszystkich.

15 ZST dziękuje za uwagę


Pobierz ppt "Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem, dyrekcją szkoły i pedagogiem podczas „burzy mózgów” wspólnie opracowali harmonogram zadań, które były realizowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google