Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ODPRAWA ROCZNA Podsumowująca wyniki osiągnięte przez Komendę Powiatową Policji w Łęczycy w roku 2015 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ODPRAWA ROCZNA Podsumowująca wyniki osiągnięte przez Komendę Powiatową Policji w Łęczycy w roku 2015 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY."— Zapis prezentacji:

1 ODPRAWA ROCZNA Podsumowująca wyniki osiągnięte przez Komendę Powiatową Policji w Łęczycy w roku 2015 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY

2 INFORMACJA O STANIE ORGANIZACYJNYM I ETATOWYM
KPP W ŁĘCZYCY ZA ROK 2015 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY

3 STAN ETATOWY Na dzień 01 stycznia 2015 108 etatów
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY stan etatowy na dzień 108,7 etatów 90 etatów policyjnych 18,7 etatów pracowniczych WAKATY

4 ZATRUDNIENIE KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY Na dzień roku w KPP w Łęczycy służbę pełniło 88 funkcjonariuszy (w tym 1 funkcjonariusz przebywał w dyspozycji komendanta), przy występujących 2 wakatach.

5 W roku 2015 na wyższe stopnie awansowało:
AWANSE W roku 2015 na wyższe stopnie awansowało: 28 policjantów 2 w korpusie oficerów młodszych 13 w korpusie aspirantów 12 w korpusie podoficerów 1 w korpusie szeregowych KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY 2 policjantów otrzymało Brązową Odznakę Zasłużonego Policjanta 1 policjant otrzymał medal Srebrny za Długoletnią Służbę

6 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE ORAZ MIERNIKI I OBSZARY
MONITOROWANIA PIONU KRYMINALNEGO KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY

7 POSTĘPOWANIA WSZCZĘTE I WYKRYWALNOŚĆ
WSZCZĘCIA POSTĘPOWAŃ KRYMINALNYCH W 2015 ROKU WSZCZĘTO 365 POSTĘPOWAŃ SPADEK O 50 W STOSUNKU DO 2014 ROKU OSIĄGNIĘTO WYKRYWALNOŚĆ NA POZIOMIE 70,4 % WZROST O 5,66 % W STOSUNKU DO 2014 ROKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY

8 ROZBOJE I WYMUSZENIA ROZBÓJNICZE
WSZCZĘCIA SPRAW W 2015 ROKU WSZCZĘTO 8 SPRAW WZROST O 3 W STOSUNKU DO 2014 ROKU DYNAMIKA 160 % KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY WYKRYWALNOŚĆ OSIĄGNIĘTO WYKRYWALNOŚĆ NA POZIOMIE 100 % WZROST O 6,67% W STOSUNKU DO ROKU 2014

9 OSIĄGNIĘTO WYKRYWALNOŚĆ
BÓJKI I POBICIA WSZCZĘCIA SPRAW W 2015 ROKU WSZCZĘTO 4 SPRAW SPADEK O 1 W STOSUNKU DO 2014 ROKU DYNAMIKA 80 % KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY WYKRYWALNOŚĆ OSIĄGNIĘTO WYKRYWALNOŚĆ NA POZIOMIE 100 % TAK JAK W ROKU 2014

10 KRADZIEŻ CUDZEJ RZECZY
WSZCZĘCIA SPRAW W 2015 ROKU WSZCZĘTO 85 SPRAW SPADEK O 13 W STOSUNKU DO 2014 ROKU DYNAMIKA 86,73 % KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY WYKRYWALNOŚĆ OSIĄGNIĘTO WYKRYWALNOŚĆ NA POZIOMIE 38,89% WZROST O 1,85% W STOSUNKU DO 2014 ROKU

11 II MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE
KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM WSZCZĘCIA SPRAW W 2015 ROKU WSZCZĘTO 35 SPRAWY SPADEK O 8 W STOSUNKU DO 2014 ROKU DYNAMIKA 81,4 % KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY WYKRYWALNOŚĆ OSIĄGNIĘTO WYKRYWALNOŚĆ NA POZIOMIE 47,92% WZROST O 17,3% W STOSUNKU DO ROKU 2014 II MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE

12 II MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE
USZKODZENIE MIENIA WSZCZĘCIA SPRAW W 2015 ROKU WSZCZĘTO 31 SPRAW WZROST O 1 W STOSUNKU DO 2014 ROKU DYNAMIKA 103,33 % KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY WYKRYWALNOŚĆ OSIĄGNIĘTO WYKRYWALNOŚĆ NA POZIOMIE 52,94 % SPADEK O 5,39 % W STOSUNKU DO 2014 ROKU II MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE

13 OSIĄGNIĘTO WYKRYWALNOŚĆ
USZCZERBEK NA ZDROWIU WSZCZĘCIA SPRAW W 2015 ROKU WSZCZĘTO 14 SPRAW SPADEK O 1 W STOSUNKU DO ROKU DYNAMIKA 93,33 % KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY WYKRYWALNOŚĆ OSIĄGNIĘTO WYKRYWALNOŚĆ NA POZIOMIE 81,82 % WZROST O 6,32 % W STOSUNKU DO 2014 ROKU ŚREDNIA WYKRYWALNOŚĆ W WOJ. ŁÓDZKIM 81,53%

14 W KATEGORII PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH
WSZCZĘCIA SPRAW W 2015 ROKU WSZCZĘTO 99 SPRAWY WZROST O 35 W STOSUNKU DO 2014 ROKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY OSIĄGNIĘTO WYKRYWALNOŚĆ NA POZIOMIE 78,33 % SPADEK O 1,15 % W STOSUNKU DO 2014 ROKU LICZBA POSTĘPOWAŃ STWIERDZONYCH 60 (DYNAMIKA 153,85 %)

15 PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA
WSZCZĘCIA SPRAW W 2015 ROKU WSZCZĘTO 24 SPRAWY WZROST O 9 W STOSUNKU DO 2014 ROKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY OSIĄGNIĘTO WYKRYWALNOŚĆ NA POZIOMIE 100 % LICZBA PRZESTĘPSTW STWIERDZONYCH 37 (DYNAMIKA 119,35 %)

16 PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA
LICZBA ZABEZPIECZONYCH NARKOTYKÓW W PORÓWNANIU DO ROKU 2014 W 2015 ROKU ZABEZPIECZONO 1325 GRAMÓW NARKOTYKÓW KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY WZROST O 352 W STOSUNKU DO 2014 ROKU

17 MIERNIK KGP: SKUTECZNOŚĆ POSZUKIWAŃ ZAGINIONYCH
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY MIERNIK KGP: SKUTECZNOŚĆ POSZUKIWAŃ ZAGINIONYCH WARTOŚĆ OCZEKIWANA NIE MNIEJ NIŻ 100% KPP ŁĘCZYCA 100% MIERNIK ZREALIZOWANY

18 MIERNIK KGP: OSOBY POSZUKIWANE LISTAMI GOŃCZYMI
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY MIERNIK KGP: OSOBY POSZUKIWANE LISTAMI GOŃCZYMI WARTOŚĆ OCZEKIWANA NIE WIĘCEJ NIŻ 0,98 KPP ŁĘCZYCA 0,96 MIERNIK ZREALIZOWANY

19 MIERNIK NIEZREALIZOWANY
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY MIERNIK KGP: WARTOŚĆ MIENIA ZABEZPIECZONEGO (W ZŁ.) WARTOŚĆ OCZEKIWANA DLA KPP ŁĘCZYCA ZŁ KPP ŁĘCZYCA ZŁ MIERNIK NIEZREALIZOWANY

20 POSTĘPOWANIA Z MIENIEM ZABEZPIECZONYM I ODZYSKANYM
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY POSTĘPOWANIA Z MIENIEM ZABEZPIECZONYM I ODZYSKANYM POSTĘPOWANIA Z MIENIEM ZABEZPIECZONYM W 2015 ROKU WSZCZĘTO 30 SPRAW WZROST O 4 W STOSUNKU DO 2014 ROKU POSTĘPOWANIA Z MIENIEM ODZYSKANYM W 2015 ROKU WSZCZĘTO 28 SPRAW WZROST O 2 W STOSUNKU DO 2014 ROKU

21 I MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY MIERNIK LOKALNY: WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI WYBRANYCH 7 KATEGORII PRZESTĘPSTW WARTOŚĆ OCZEKIWANA DLA KPP ŁĘCZYCA NIE MNIEJ NIŻ 31,13 % KPP ŁĘCZYCA 48,69 % MIERNIK ZREALIZOWANY I MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE

22 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE ORAZ MIERNIKI I OBSZARY
MONITOROWANIA PIONU PREWENCJI KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY

23 MIERNIK NIEZREALIZOWANY
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY MIERNIK KGP: LICZBA BEZWZGLĘDNA POLICJANTÓW SKIEROWANYCH DO SŁUŻBY PATROLOWEJ I OBCHODOWEJ POLICJANCI KPP W ŁĘCZYCY W ROKU 2015 WYKONALI 5228 SŁUŻB PATROLOWYCH I OBCHODOWYCH, WIĘCEJ O 335 SŁUŻB W STOSUNKU DO ROKU 2014 LICZBA POLICJANTÓW SKIEROWANYCH DO SŁUŻBY PATROLOWEJ I OBCHODOWEJ WYNIOSŁA 93,2 % PRZY ZAKŁADANYCH 100% PRZYCZYNY: - długoterminowe zwolnienia lekarskie konieczność kierowania policjantów do innych zadań nie związanych bezpośrednio ze służbą patrolową i obchodową MIERNIK NIEZREALIZOWANY

24 MIERNIK KGP: DEBATY SPOŁECZNE
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY MIERNIK KGP: DEBATY SPOŁECZNE W 2015 ROKU NA TERENIE DZIAŁANIA KPP W ŁĘCZYCY ZORGANIZOWANO 2 DEBATY SPOŁECZNE Z ZAKŁADANYCH MINIMUM 2 DEBATY ZORGANIZOWANE ZOSTAŁY ZGODNIE Z OCZEKIWANIAMI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Tematy debat: „Przeciwdziałanie uzależnieniom” „Agresji, Przemocy, Cyberprzemocy – Mówimy NIE” MIERNIK ZREALIZOWANY

25 MIERNIK KGP: CZAS REAKCJI NA ZDARZENIE
CZAS REAKCJI NA ZDARZENIE W TERENIE MIEJSKIM KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI OKREŚLIŁ MAKSYMALNY CZAS REAKCJI NA ZDARZENIE W TERENIE MIEJSKIM 10 MINUT 10 minut max czas reakcji na zdarzenie w terenie miejskim DLA KPP W ŁĘCZYCY W TERENIE MIEJSKIM ŚREDNI CZAS REAKCJI NA ZDARZENIE WYNIÓSŁ 5,33 MINUTY CZAS REAKCJI NA ZDARZENIE W TERENIE WIEJSKIM KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY 11 minut 50 sekund max czas reakcji na zdarzenie w terenie wiejskim KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI OKREŚLIŁ MAKSYMALNY CZAS REAKCJI NA ZDARZENIE W TERENIE WIEJSKIM 11 MINUT 50 SEKUND DLA KPP W ŁĘCZYCY W TERENIE WIEJSKIM ŚREDNI CZAS REAKCJI NA ZDARZENIE WYNIÓSŁ 9,15 MINUTY

26 KATEGORIACH PRZESTĘPSTW
MIERNIK LOKALNY: EFEKTYWNOŚĆ POLICJI W ZAKRESIE UJĘĆ SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW NA GORĄCYM UCZYNKU LUB W BEZPOŚREDNIM POŚCIGU W 7 WYBRANYCH KATEGORIACH PRZESTĘPSTW W 2015 ROKU POLICJANCI PEŁNIĄCY SŁUŻBĘ PATROLOWĄ I OBCHODOWĄ ZATRZYMALI NA GORĄCYM UCZYNKU 14 SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW W WYBRANYCH 7 KATEGORIACH EFEKTYWNOŚĆ KPP W ŁĘCZYCY W TYM OBSZARZE WYNIOSŁA 7,91%, PRZY ŚREDNIEJ WOJEWÓDZKIEJ 5,23% KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY

27 MIERNIK LOKALNY : DYNAMIKA W WYBRANYCH 7 KATEGORIACH PRZESTĘPSTW
WARTOŚĆ OCZEKIWANA MNIEJSZA LUB RÓWNA 100% KPP ŁĘCZYCA 91,71% KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY ŚREDNIA WOJEWÓDZKA 91,39% MIERNIK ZREALIZOWANY

28 MIERNIK NIEZREALIZOWANY
MIERNIK LOKALNY KWP : PROCENTOWY UDZIAŁ LICZBY ZATRZYMANYCH LUB DOPRWADZONYCH W CELU WYTRZEŹWIENIA W ZWIĄZKU Z PRZEMOCĄ W RODZINIE W OGÓLNEJ LICZBIE OSÓB, WOBEC KTÓRYCH ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJĄ PRZEMOC W RODZINIE. WARTOŚĆ OCZEKIWANA NIE MNIEJSZA NIŻ 59,42% KPP ŁĘCZYCA 49% KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY MIERNIK NIEZREALIZOWANY

29 ZABEZPIECZENIE IMPREZ SPORTOWYCH
(przejazdy kibiców, mecze Górnika Łęczyca) ZABEZPIECZENIE PRZEJAZDÓW KIBICÓW SPADEK ZABEZPIECZEŃ PRZEJAZDÓW O 1 W STOSUNKU DO ROKU 2014 23 ZAANGAŻOWANO 45 POLICJANTÓW Przejazdy A-2 i A-1 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY Zabezpieczenie meczów Górnika Łęczyca WZROST O 1 ZABEZPIECZENIE MECZU I O 35 ZAANGAŻOWANYCH POLICJANTÓW WIĘCEJ W STOSUNKU DO 2014 ROKU 14 ZAANGAŻOWANO 287 POLICJANTÓW (W TYM 103 OP KWP W ŁODZI)

30 ZABEZPIECZENIE IMPREZ ARTYSTYCZNO ROZRYWKOWYCH
ZABEZPIECZENIE W REJONIE DYSKOTEKI „BANDEROZA” INNE IMPREZY 10 46 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY ZAANGAŻOWANO 160 POLICJANTÓW ZAANGAŻOWANO 127 POLICJANTÓW ZAANGAŻOWANO 80 RADIOWOZÓW ZAANGAŻOWANO 62 RADIOWOZÓW

31 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE ORAZ MIERNIKI I OBSZARY
MONITOROWANE PIONU RUCHU DROGOWEGO KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY

32 WARTOŚĆ OCZEKIWANA DLA KWP W ŁODZI 49,79 %
MIERNIK KGP: PROCENTOWY UDZIAŁ POLICJANTÓW RUCHU DROGOWEGO PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ NA DRODZE WARTOŚĆ OCZEKIWANA DLA KWP W ŁODZI 49,79 % KPP ŁĘCZYCA 55,74% KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY MIERNIK ZREALIZOWANY

33 MIERNIK KGP: PROCENTOWY UDZIAŁ WYPADKÓW DROGOWYCH SPOWODOWANYCH PRZEZ PIESZYCH
A EFEKTYWNOŚĆ ZASTOSOWANYCH ŚRODKÓW PRAWNYCH W STOSUNKU DO TYCH UŻYTKOWNIKÓW DROGI WYMAGANE MINIMUM 8,7 % KPP ŁĘCZYCA 15,1 % MIERNIK ZREALIZOWANY KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY

34 KIERUJĄCYCH POD WPŁYWEM ALKHOLU
MIERNIK LOKALNY: ZMNIEJSZENIE LICZBY ZDARZEŃ SPOWODOWANYCH PRZEZ KIERUJĄCYCH POD WPŁYWEM ALKOHOLU W ODNIESIENIU DO 2014 ROKU ZDARZENIA DROGOWE SPOWODOWANE PRZEZ KIERUJĄCYCH POD WPŁYWEM ALKHOLU KIERUJĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU SPOWODOWALI KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY

35 KIERUJĄCYCH POD WPŁYWEM ALKOHOLU
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY MIERNIK LOKALNY: ZMNIEJSZENIE LICZBY ZDARZEŃ SPOWODOWANYCH PRZEZ KIERUJĄCYCH POD WPŁYWEM ALKOHOLU W ODNIESIENIU DO 2014 ROKU LICZBA UJAWNIONYCH KIERUJĄCYCH POD WPŁYWEM ALKOHOLU PRZEBADANO 5242 KIERUJĄCYCH

36 STATYSTYCZNA ILOŚĆ REAKCJI POLICJANTA WOBEC „NIECHRONIONYCH” UCZESTNIKÓW RUCHU
Rok 2015 PIESI SPOWODOWALI 3 WYPADKI i 2 KOLIZJE W WYNIKU TYCH ZDARZEŃ 3 PIESZYCH ZOSTAŁO RANNYCH PRZYCZYNY: KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY SKUTKI: 1. NIEOSTROŻNE WEJŚCIE NA JEZDNIĘ PRZED JADĄCY POJAZD 3 wypadki 0,5 WYKROCZENIA ŚREDNIO NA SŁUŻBĘ UJAWNIŁ W TEJ KATEGORII POLICJANT RD W 2015 ROKU

37 WYPADKI I KOLIZJE LICZBA WYPADKÓW LICZBA KOLIZJI LICZBA RANNYCH
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY LICZBA RANNYCH LICZBA ZABITYCH

38 WYPADKI DROGOWE ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM
W ROKU 2015 ODNOTOWANO SPADEK WYPADKÓW ŚMIERTELNYCH Z 9 W ROKU 2014 NA 5 W ROKU 2015 LICZBA WYPADKÓW ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM W LATACH KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY

39 KATEGORIE WYKROCZEŃ NAJCZĘŚCIEJ UJAWNIONYCH PRZEZ POLICJANTÓW RD
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY KATEGORIE WYKROCZEŃ NAJCZĘŚCIEJ UJAWNIONYCH PRZEZ POLICJANTÓW RD KIEROWCY PRZEKROCZENIE DOZWOLONEJ PRĘDKOŚCI NIESTOSOWANIE PASÓW BEZPIECZEŃSTWA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYPOSAŻENIU/STANIE TECHNICZNYM POJAZDÓW NIEPRAWIDŁOWE WYPRZEDZANIE PIESI PRZECHODZENIE PRZEZ JEZDNIĘ W MIEJSCU NIEDOZWOLONYM CHODZENIE PO NIEPRAWIDŁOWEJ STRONIE JEZDNI

40 WYSTĘPOWANIE ZDARZEŃ NA GŁÓWNYCH
DROGACH POWIATU Droga krajowa nr 91 (Gdańsk-Cieszyn) 9 wypadków 0 zabitych 9 rannych 62 kolizje Droga krajowa nr 60 (Łęczyca – Kutno) 1 wypadek 1 ranny 22 kolizje Droga wojewódzka 702 (Kutno – Zgierz) 4 wypadki 0 zabity 5 rannych 31 kolizji Droga wojewódzka 703 (Porczyny – Łowicz) 13 wypadków 2 zabitych 14 rannych 52 kolizje Autostrada A2 0 rannych 14 kolizji Autostrada A1 0 wypadków 24 kolizje KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY

41 WYSTĘPOWANIE ZDARZEŃ W ROZBICIU NA GMINY
GMINA DASZYNA 7 wypadków 0 zabitych 8 rannych 28 kolizji GMINA GÓRA ŚW. MAŁGORZATY 4 wypadki 4 rannych 17 kolizji GMINA GRABÓW 5 wypadków 2 zabitych 35 kolizji GMINA ŁĘCZYCA 9 wypadków 3 zabitych 7 rannych 78 kolizji MIASTO ŁĘCZYCA 16 wypadków 18 rannych 131 kolizji GMINA PIĄTEK 81 kolizji GMINA ŚWINICE WARCKIE 2 wypadki 26 kolizji GMINA WITONIA 14 kolizji KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY

42 ZESPÓŁ DO SPRAW NIELETNICH i PATOLOGII
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY

43 CZYNY KARALNE Ogólna liczba ujawnionych czynów karalnych (przestępstw) popełnionych przez nieletnich W 2015 ROKU NIELETNI POPEŁNILI 16 CZYNYÓW WZROST O 4 W STOSUNKU DO ROKU 2014 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY W 2015 roku skierowano do sądu rodzinnego 35 wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie nieletniego dotyczących czynów karalnych stanowiących wykroczenie. W 2014 roku takich wniosków było 10. Jest to wzrost o 25 ujawnionych wykroczeń.

44 Rozboje i wymuszenie rozbójnicze
WYBRANE CZYNY KARALNE Czyny karalne 2014 r. 2015 r. Rozboje i wymuszenie rozbójnicze 6 - Bójki i pobicia 1 3 Kradzieże 4 Kradzież z włamaniem Uszkodzenia mienia 2 Z ustawy o narkomanii Inne KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY

45 PREWENCJA KRYMINALNA W 2015 roku na terenie powiatu łęczyckiego w celu zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich prowadzono działania poprzez spotkania z dziećmi szkół podstawowych i gimnazjalnych, rodzicami i gronami pedagogicznymi. Łącznie przeprowadzono 50 spotkań w których udział wzięło 3949 osób. Ponadto w 2015 roku policjanci KPP w Łęczycy prowadzili działania profilaktyczne: „PaT” „Bezpieczne ferie” „Bezpieczne wakacje” KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa” „Odblaskowe Pierwszaki” „Szkoła bez przemocy” „Bezpieczna sprzedaż STOP – 18” „Bezpieczna droga do szkoły” i inne;

46 PREWENCJA KRYMINALNA Ogólnopolski Głos Profilaktyki – 1 czerwca 2015 roku Udział w X Przystanku PaT czerwca 2015 roku Wojewódzki Przegląd Grup Patowskich 6-7 listopad 2015 roku Spotkanie podsumowujące działalność łęczyckiej grupy Pat – 8 grudzień 2015 roku KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY

47 WSPARCIE KPP W ŁĘCZYCY PRZEZ SAMORZĄDY
SŁUŻBY PONADNORMATYWNE SŁUŻBY PONADNORMATYWNE URZĄD MIASTA ŁĘCZYCY URZĄD GMINY ŁĘCZYCA STAROSTWO POWIATOWE URZĄD GMINY DASZYNA URZĄD GMINY GRABÓW URZĄD MIASTA ŁĘCZYCY URZĄD GMINY ŁĘCZYCA URZĄD GMINY GRABÓW URZĄD GMINY WITONIA 6 000 zł 5 000 zł 3 000 zł 0 zł 3 000 zł KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY URZĄD GMINY GÓRA ŚW. MAŁGORZATY URZĄD GMINY PIĄTEK URZĄD GMINY ŚWINICE WARCKIE URZĄD GMINY WITONIA 5 000 zł 3 000 zł 3 000 zł ŁĄCZNIE ZŁ 0 zł 2 500 zł 2 000 zł 2 000 zł ŁĄCZNIE 37,500 ZŁ

48 WSPARCIA RZECZOWE I FINANSOWE BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI ŁĘCZYCKIEJ
URZĄD MIASTA ŁĘCZYCY Współfinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego zł BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI ŁĘCZYCKIEJ KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY Drukarka laserowa zł

49 ŁĘCZYCKA POLICJA MEDIALNIE
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY

50 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY
Włamania W ubiegłym roku rozbiliśmy zorganizowaną grupę przestępczą, która miała na swoim koncie kilkadziesiąt kradzieży i kradzieży z włamaniem. Zatrzymaliśmy 8 mężczyzn i odzyskaliśmy znaczną część mienia. Straty wyceniono na ponad 60 tysięcy złotych. Łupem złodziei, którzy działali między innymi na terenie gminy Piątek, Góra świętej Małgorzaty, Witonia i Daszyna padały kosiarki, zraszacze, piły spalinowe oraz inne elektronarzędzia. W połowie maja zatrzymaliśmy 2 mężczyzn, którzy w latach 2012 – 2015 dokonali 14 włamań do altanek na terenie ogródków działkowych. Tutaj łupem padły przede wszystkim artykuły spożywcze. Na początku roku pracowaliśmy przy sprawie usiłowania włamania do sklepu jubilerskiego na terenie miasta. Zatrzymaliśmy wtedy 2 nastolatków, którzy nie weszli do środka tylko dlatego, że wystraszyli się przejeżdżającego niedaleko radiowozu policyjnego.

51 Kradzieże Naszym sukcesem w ubiegłym roku było między innymi odzyskanie skradzionej koparki wartości około 200 tysięcy złotych, przechowywanej na terenie jednej z firm na terenie powiatu łęczyckiego. Kilka dni później w kolejnej akcji odzyskaliśmy 5 skradzionych z terenu województwa łódzkiego aut oraz zabezpieczyliśmy zdemontowane elementy karoserii, kół, poduszek powietrznych itp. Do sprawy zatrzymaliśmy 3 mężczyzn. KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY

52 Oszustwa Godziny pracy spędzone przed komputerem i analiza przestępstw gospodarczych zaprocentowały zatrzymaniem 54 – letniej oszustki. Kobieta wyszukiwała osoby, które wykorzystywała jako tzw. „słupy”. Dysponując ich danymi osobowymi podrabiała dokumenty potwierdzające ich tożsamość i na ich podstawie zakładała internetowe konta bankowe. Następnie zwracała się o pożyczki do internetowych firm kredytowych i pobierała pieniądze przelewane na wcześniej utworzone konta. Na początku zapowiadaliśmy, że sprawa jest rozwojowa i tak się stało. Pracując nad zgromadzonym materiałem dowodowym ustalaliśmy kolejnych pokrzywdzonych. W efekcie kobieta ma już na swoim koncie 69 czynów karalnych. KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY

53 Narkotyki i kontrabanda
W biegłym roku przeprowadziliśmy kilkanaście realizacji uderzając w przestępczy proceder zajmujący się kontrabandą i narkotykami. W tej kategorii przykłady można mnożyć. Spośród wielu na uwagę zasługuje między innymi realizacja przeprowadzona na terenie gminy Piątek, gdzie zabezpieczyliśmy 6 ton nielegalnego tytoniu o wartości blisko 3 milionów złotych. Nie mniej spektakularnym było zatrzymanie 3 mężczyzn w wieku 20,21 i 24 lat podejrzanych o uprawę konopi prowadzonej ta terenie nieużytków rolnych na terenie gminy Piątek. KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY

54 Majówka zdrowia z Policją
Obok typowej służby policyjnej staramy się utrzymywać stały kontakt ze społeczeństwem. Dlatego w okresie wiosenno-letnim można nas spotkać na różnego rodzaju inicjatywach plenerowych organizowanych przez władze miasta i powiatu. Na naszym stoisku można wtedy zobaczyć a nawet przymierzyć sprzęt używany w codziennej służbie oraz sprzęt do zadań specjalnych, można usiąść w radiowozie a chętni mogą zrobić odbitki linii papilarnych. KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY

55 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY


Pobierz ppt "ODPRAWA ROCZNA Podsumowująca wyniki osiągnięte przez Komendę Powiatową Policji w Łęczycy w roku 2015 KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŁĘCZYCY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google