Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ODPRAWA ROCZNA Podsumowująca wyniki osiągnięte przez Komendę Powiatową Policji w Łęczycy w roku 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ODPRAWA ROCZNA Podsumowująca wyniki osiągnięte przez Komendę Powiatową Policji w Łęczycy w roku 2015."— Zapis prezentacji:

1 ODPRAWA ROCZNA Podsumowująca wyniki osiągnięte przez Komendę Powiatową Policji w Łęczycy w roku 2015

2 INFORMACJA O STANIE ORGANIZACYJNYM I ETATOWYM KPP W ŁĘCZYCY ZA ROK 2015

3 STAN ETATOWY Na dzień 01 stycznia 2015 108 etatów stan etatowy na dzień 31.12.2015 108,7 etatów 90 etatów policyjnych18,7 etatów pracowniczych WAKATY 01.01.2015 - 3 31.12.2015 - 3

4 ZATRUDNIENIE Na dzień 01.01.2015 roku w KPP w Łęczycy służbę pełniło 88 funkcjonariuszy (w tym 1 funkcjonariusz przebywał w dyspozycji komendanta), przy występujących 2 wakatach.

5 AWANSE W roku 2015 na wyższe stopnie awansowało: 28 policjantów 13 w korpusie aspirantów 12 w korpusie podoficerów 1 w korpusie szeregowych 1 policjant otrzymał medal Srebrny za Długoletnią Służbę 2 policjantów otrzymało Brązową Odznakę Zasłużonego Policjanta 2 w korpusie oficerów młodszych

6 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE ORAZ MIERNIKI I OBSZARY MONITOROWANIA PIONU KRYMINALNEGO

7 POSTĘPOWANIA WSZCZĘTE I WYKRYWALNOŚĆ W 2015 ROKU WSZCZĘTO 365 POSTĘPOWAŃ SPADEK O 50 W STOSUNKU DO 2014 ROKU OSIĄGNIĘTO WYKRYWALNOŚĆ NA POZIOMIE 70,4 % WZROST O 5,66 % W STOSUNKU DO 2014 ROKU WSZCZĘCIA POSTĘPOWAŃ KRYMINALNYCH

8 ROZBOJE I WYMUSZENIA ROZBÓJNICZE W 2015 ROKU WSZCZĘTO 8 SPRAW WZROST O 3 W STOSUNKU DO 2014 ROKU WYKRYWALNOŚĆ WSZCZĘCIA SPRAW OSIĄGNIĘTO WYKRYWALNOŚĆ NA POZIOMIE 100 % WZROST O 6,67% W STOSUNKU DO ROKU 2014 DYNAMIKA 160 %

9 BÓJKI I POBICIA W 2015 ROKU WSZCZĘTO 4 SPRAW OSIĄGNIĘTO WYKRYWALNOŚĆ NA POZIOMIE 100 % TAK JAK W ROKU 2014 SPADEK O 1 W STOSUNKU DO 2014 ROKU WYKRYWALNOŚĆ WSZCZĘCIA SPRAW DYNAMIKA 80 %

10 KRADZIEŻ CUDZEJ RZECZY W 2015 ROKU WSZCZĘTO 85 SPRAW OSIĄGNIĘTO WYKRYWALNOŚĆ NA POZIOMIE 38,89% WZROST O 1,85% W STOSUNKU DO 2014 ROKU SPADEK O 13 W STOSUNKU DO 2014 ROKU WYKRYWALNOŚĆ WSZCZĘCIA SPRAW DYNAMIKA 86,73 %

11 KRADZIEŻ Z WŁAMANIEM W 2015 ROKU WSZCZĘTO 35 SPRAWY OSIĄGNIĘTO WYKRYWALNOŚĆ NA POZIOMIE 47,92% WZROST O 17,3% W STOSUNKU DO ROKU 2014 SPADEK O 8 W STOSUNKU DO 2014 ROKU WYKRYWALNOŚĆ WSZCZĘCIA SPRAW DYNAMIKA 81,4 % II MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE

12 USZKODZENIE MIENIA W 2015 ROKU WSZCZĘTO 31 SPRAW OSIĄGNIĘTO WYKRYWALNOŚĆ NA POZIOMIE 52,94 % SPADEK O 5,39 % W STOSUNKU DO 2014 ROKU WZROST O 1 W STOSUNKU DO 2014 ROKU WYKRYWALNOŚĆ WSZCZĘCIA SPRAW II MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE DYNAMIKA 103,33 %

13 USZCZERBEK NA ZDROWIU W 2015 ROKU WSZCZĘTO 14 SPRAW OSIĄGNIĘTO WYKRYWALNOŚĆ NA POZIOMIE 81,82 % WZROST O 6,32 % W STOSUNKU DO 2014 ROKU SPADEK O 1 W STOSUNKU DO 2014 ROKU WYKRYWALNOŚĆ ŚREDNIA WYKRYWALNOŚĆ W WOJ. ŁÓDZKIM 81,53% WSZCZĘCIA SPRAW DYNAMIKA 93,33 %

14 W KATEGORII PRZESTĘPSTW GOSPODARCZYCH W 2015 ROKU WSZCZĘTO 99 SPRAWY OSIĄGNIĘTO WYKRYWALNOŚĆ NA POZIOMIE 78,33 % SPADEK O 1,15 % W STOSUNKU DO 2014 ROKU WZROST O 35 W STOSUNKU DO 2014 ROKU WSZCZĘCIA SPRAW LICZBA POSTĘPOWAŃ STWIERDZONYCH 60 (DYNAMIKA 153,85 %)

15 PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA W 2015 ROKU WSZCZĘTO 24 SPRAWY WSZCZĘCIA SPRAW WZROST O 9 W STOSUNKU DO 2014 ROKU OSIĄGNIĘTO WYKRYWALNOŚĆ NA POZIOMIE 100 % LICZBA PRZESTĘPSTW STWIERDZONYCH 37 (DYNAMIKA 119,35 %)

16 PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA LICZBA ZABEZPIECZONYCH NARKOTYKÓW W PORÓWNANIU DO ROKU 2014 W 2015 ROKU ZABEZPIECZONO 1325 GRAMÓW NARKOTYKÓW WZROST O 352 W STOSUNKU DO 2014 ROKU

17 MIERNIK KGP: SKUTECZNOŚĆ POSZUKIWAŃ ZAGINIONYCH WARTOŚĆ OCZEKIWANA NIE MNIEJ NIŻ 100% KPP ŁĘCZYCA 100% MIERNIK ZREALIZOWANY

18 MIERNIK KGP: OSOBY POSZUKIWANE LISTAMI GOŃCZYMI WARTOŚĆ OCZEKIWANA NIE WIĘCEJ NIŻ 0,98 KPP ŁĘCZYCA 0,96 MIERNIK ZREALIZOWANY

19 MIERNIK KGP: WARTOŚĆ MIENIA ZABEZPIECZONEGO (W ZŁ.) WARTOŚĆ OCZEKIWANA DLA KPP ŁĘCZYCA 277 479 ZŁ KPP ŁĘCZYCA 74 837 ZŁ MIERNIK NIEZREALIZOWANY

20 POSTĘPOWANIA Z MIENIEM ZABEZPIECZONYM I ODZYSKANYM W 2015 ROKU WSZCZĘTO 30 SPRAW WZROST O 4 W STOSUNKU DO 2014 ROKU POSTĘPOWANIA Z MIENIEM ZABEZPIECZONYM POSTĘPOWANIA Z MIENIEM ODZYSKANYM W 2015 ROKU WSZCZĘTO 28 SPRAW WZROST O 2 W STOSUNKU DO 2014 ROKU

21 MIERNIK LOKALNY: WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI WYBRANYCH 7 KATEGORII PRZESTĘPSTW WARTOŚĆ OCZEKIWANA DLA KPP ŁĘCZYCA NIE MNIEJ NIŻ 31,13 % KPP ŁĘCZYCA 48,69 % MIERNIK ZREALIZOWANY I MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE

22 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE ORAZ MIERNIKI I OBSZARY MONITOROWANIA PIONU PREWENCJI

23 MIERNIK KGP: LICZBA BEZWZGLĘDNA POLICJANTÓW SKIEROWANYCH DO SŁUŻBY PATROLOWEJ I OBCHODOWEJ POLICJANCI KPP W ŁĘCZYCY W ROKU 2015 WYKONALI 5228 SŁUŻB PATROLOWYCH I OBCHODOWYCH, WIĘCEJ O 335 SŁUŻB W STOSUNKU DO ROKU 2014 PRZYCZYNY: - długoterminowe zwolnienia lekarskie - konieczność kierowania policjantów do innych zadań nie związanych bezpośrednio ze służbą patrolową i obchodową LICZBA POLICJANTÓW SKIEROWANYCH DO SŁUŻBY PATROLOWEJ I OBCHODOWEJ WYNIOSŁA 93,2 % PRZY ZAKŁADANYCH 100% MIERNIK NIEZREALIZOWANY

24 MIERNIK KGP: DEBATY SPOŁECZNE W 2015 ROKU NA TERENIE DZIAŁANIA KPP W ŁĘCZYCY ZORGANIZOWANO 2 DEBATY SPOŁECZNE Z ZAKŁADANYCH MINIMUM 2 DEBATY ZORGANIZOWANE ZOSTAŁY ZGODNIE Z OCZEKIWANIAMI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ MIERNIK ZREALIZOWANY Tematy debat: „Przeciwdziałanie uzależnieniom” „Agresji, Przemocy, Cyberprzemocy – Mówimy NIE”

25 10 minut max czas reakcji na zdarzenie w terenie miejskim 11 minut 50 sekund max czas reakcji na zdarzenie w terenie wiejskim CZAS REAKCJI NA ZDARZENIE W TERENIE MIEJSKIM KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI OKREŚLIŁ MAKSYMALNY CZAS REAKCJI NA ZDARZENIE W TERENIE MIEJSKIM 10 MINUT DLA KPP W ŁĘCZYCY W TERENIE MIEJSKIM ŚREDNI CZAS REAKCJI NA ZDARZENIE WYNIÓSŁ 5,33 MINUTY CZAS REAKCJI NA ZDARZENIE W TERENIE WIEJSKIM KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI OKREŚLIŁ MAKSYMALNY CZAS REAKCJI NA ZDARZENIE W TERENIE WIEJSKIM 11 MINUT 50 SEKUND DLA KPP W ŁĘCZYCY W TERENIE WIEJSKIM ŚREDNI CZAS REAKCJI NA ZDARZENIE WYNIÓSŁ 9,15 MINUTY MIERNIK KGP: CZAS REAKCJI NA ZDARZENIE

26 MIERNIK LOKALNY: EFEKTYWNOŚĆ POLICJI W ZAKRESIE UJĘĆ SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW NA GORĄCYM UCZYNKU LUB W BEZPOŚREDNIM POŚCIGU W 7 WYBRANYCH KATEGORIACH PRZESTĘPSTW W 2015 ROKU POLICJANCI PEŁNIĄCY SŁUŻBĘ PATROLOWĄ I OBCHODOWĄ ZATRZYMALI NA GORĄCYM UCZYNKU 14 SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW W WYBRANYCH 7 KATEGORIACH EFEKTYWNOŚĆ KPP W ŁĘCZYCY W TYM OBSZARZE WYNIOSŁA 7,91%, PRZY ŚREDNIEJ WOJEWÓDZKIEJ 5,23%

27 MIERNIK LOKALNY : DYNAMIKA W WYBRANYCH 7 KATEGORIACH PRZESTĘPSTW WARTOŚĆ OCZEKIWANA MNIEJSZA LUB RÓWNA 100% KPP ŁĘCZYCA 91,71% ŚREDNIA WOJEWÓDZKA 91,39% MIERNIK ZREALIZOWANY

28 MIERNIK LOKALNY KWP : PROCENTOWY UDZIAŁ LICZBY ZATRZYMANYCH LUB DOPRWADZONYCH W CELU WYTRZEŹWIENIA W ZWIĄZKU Z PRZEMOCĄ W RODZINIE W OGÓLNEJ LICZBIE OSÓB, WOBEC KTÓRYCH ISTNIEJE PODEJRZENIE, ŻE STOSUJĄ PRZEMOC W RODZINIE. WARTOŚĆ OCZEKIWANA NIE MNIEJSZA NIŻ 59,42% KPP ŁĘCZYCA 49% MIERNIK NIEZREALIZOWANY

29 ZABEZPIECZENIE IMPREZ SPORTOWYCH (przejazdy kibiców, mecze Górnika Łęczyca) ZABEZPIECZENIE PRZEJAZDÓW KIBICÓW 23 ZAANGAŻOWANO 45 POLICJANTÓW SPADEK ZABEZPIECZEŃ PRZEJAZDÓW O 1 W STOSUNKU DO ROKU 2014 WZROST O 1 ZABEZPIECZENIE MECZU I O 35 ZAANGAŻOWANYCH POLICJANTÓW WIĘCEJ W STOSUNKU DO 2014 ROKU Zabezpieczenie meczów Górnika Łęczyca 14 ZAANGAŻOWANO 287 POLICJANTÓW (W TYM 103 OP KWP W ŁODZI) Przejazdy A-2 i A-1

30 ZABEZPIECZENIE IMPREZ ARTYSTYCZNO ROZRYWKOWYCH ZABEZPIECZENIE W REJONIE DYSKOTEKI „BANDEROZA” 46 ZAANGAŻOWANO 160 POLICJANTÓW INNE IMPREZY 10 ZAANGAŻOWANO 127 POLICJANTÓW ZAANGAŻOWANO 80 RADIOWOZÓW ZAANGAŻOWANO 62 RADIOWOZÓW

31 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE ORAZ MIERNIKI I OBSZARY MONITOROWANE PIONU RUCHU DROGOWEGO

32 WARTOŚĆ OCZEKIWANA DLA KWP W ŁODZI 49,79 % KPP ŁĘCZYCA 55,74% MIERNIK ZREALIZOWANY MIERNIK KGP: PROCENTOWY UDZIAŁ POLICJANTÓW RUCHU DROGOWEGO PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ NA DRODZE

33 WYMAGANE MINIMUM 8,7 % MIERNIK ZREALIZOWANY KPP ŁĘCZYCA 15,1 % MIERNIK KGP: PROCENTOWY UDZIAŁ WYPADKÓW DROGOWYCH SPOWODOWANYCH PRZEZ PIESZYCH A EFEKTYWNOŚĆ ZASTOSOWANYCH ŚRODKÓW PRAWNYCH W STOSUNKU DO TYCH UŻYTKOWNIKÓW DROGI

34 MIERNIK LOKALNY: ZMNIEJSZENIE LICZBY ZDARZEŃ SPOWODOWANYCH PRZEZ KIERUJĄCYCH POD WPŁYWEM ALKOHOLU W ODNIESIENIU DO 2014 ROKU ZDARZENIA DROGOWE SPOWODOWANE PRZEZ KIERUJĄCYCH POD WPŁYWEM ALKHOLU KIERUJĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU SPOWODOWALI

35 LICZBA UJAWNIONYCH KIERUJĄCYCH POD WPŁYWEM ALKOHOLU PRZEBADANO 5242 KIERUJĄCYCH MIERNIK LOKALNY: ZMNIEJSZENIE LICZBY ZDARZEŃ SPOWODOWANYCH PRZEZ KIERUJĄCYCH POD WPŁYWEM ALKOHOLU W ODNIESIENIU DO 2014 ROKU

36 STATYSTYCZNA ILOŚĆ REAKCJI POLICJANTA WOBEC „NIECHRONIONYCH” UCZESTNIKÓW RUCHU PIESI SPOWODOWALI 3 WYPADKI i 2 KOLIZJE Rok 2015 W WYNIKU TYCH ZDARZEŃ 3 PIESZYCH ZOSTAŁO RANNYCH 0,5 WYKROCZENIA ŚREDNIO NA SŁUŻBĘ UJAWNIŁ W TEJ KATEGORII POLICJANT RD W 2015 ROKU PRZYCZYNY: 1. NIEOSTROŻNE WEJŚCIE NA JEZDNIĘ PRZED JADĄCY POJAZD3 wypadki SKUTKI:

37 WYPADKI I KOLIZJE LICZBA WYPADKÓWLICZBA KOLIZJI LICZBA RANNYCHLICZBA ZABITYCH

38 W ROKU 2015 ODNOTOWANO SPADEK WYPADKÓW ŚMIERTELNYCH Z 9 W ROKU 2014 NA 5 W ROKU 2015 WYPADKI DROGOWE ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM LICZBA WYPADKÓW ZE SKUTKIEM ŚMIERTELNYM W LATACH 2010 - 2015

39 KATEGORIE WYKROCZEŃ NAJCZĘŚCIEJ UJAWNIONYCH PRZEZ POLICJANTÓW RD NIEPRAWIDŁOWOŚCI W WYPOSAŻENIU/STANIE TECHNICZNYM POJAZDÓW - 314 NIESTOSOWANIE PASÓW BEZPIECZEŃSTWA - 603 PRZEKROCZENIE DOZWOLONEJ PRĘDKOŚCI - 3062 NIEPRAWIDŁOWE WYPRZEDZANIE - 311 KIEROWCY PIESI PRZECHODZENIE PRZEZ JEZDNIĘ W MIEJSCU NIEDOZWOLONYM - 311 CHODZENIE PO NIEPRAWIDŁOWEJ STRONIE JEZDNI - 339

40 WYSTĘPOWANIE ZDARZEŃ NA GŁÓWNYCH DROGACH POWIATU Droga krajowa nr 91 (Gdańsk-Cieszyn) 9 wypadków 9 wypadków 0 zabitych 9 rannych 62 kolizje Droga krajowa nr 60 (Łęczyca – Kutno) 1 wypadek 0 zabitych 1 ranny 22 kolizje Droga wojewódzka 702 (Kutno – Zgierz) 4 wypadki 0 zabity 5 rannych 31 kolizji Droga wojewódzka 703 (Porczyny – Łowicz) 13 wypadków 2 zabitych 14 rannych 52 kolizje Autostrada A2 1 wypadek 2 zabitych 0 rannych 14 kolizji Autostrada A1 0 wypadków 0 zabitych 0 rannych 24 kolizje

41 WYSTĘPOWANIE ZDARZEŃ W ROZBICIU NA GMINY GMINA DASZYNA 7 wypadków 0 zabitych 8 rannych 28 kolizji GMINA GÓRA ŚW. MAŁGORZATY 4 wypadki 0 zabitych 4 rannych 17 kolizji GMINA GRABÓW 5 wypadków 2 zabitych 8 rannych 35 kolizji GMINA ŁĘCZYCA 9 wypadków 3 zabitych 7 rannych 78 kolizji MIASTO ŁĘCZYCA 16 wypadków 0 zabitych 18 rannych 131 kolizji GMINA PIĄTEK 7 wypadków 0 zabitych 8 rannych 81 kolizji GMINA ŚWINICE WARCKIE 2 wypadki 2 zabitych 4 rannych 26 kolizji GMINA WITONIA 4 wypadki 0 zabitych 4 rannych 14 kolizji

42 ZESPÓŁ DO SPRAW NIELETNICH i PATOLOGII

43 CZYNY KARALNE Ogólna liczba ujawnionych czynów karalnych (przestępstw) popełnionych przez nieletnich W 2015 ROKU NIELETNI POPEŁNILI 16 CZYNYÓW WZROST O 4 W STOSUNKU DO ROKU 2014 W 2015 roku skierowano do sądu rodzinnego 35 wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie nieletniego dotyczących czynów karalnych stanowiących wykroczenie. W 2014 roku takich wniosków było 10. Jest to wzrost o 25 ujawnionych wykroczeń.

44 WYBRANE CZYNY KARALNE Czyny karalne 2014 r. 2015 r. Rozboje i wymuszenie rozbójnicze6- Bójki i pobicia13 Kradzieże-4 Kradzież z włamaniem-- Uszkodzenia mienia2- Z ustawy o narkomanii13 Inne26

45 PREWENCJA KRYMINALNA W 2015 roku na terenie powiatu łęczyckiego w celu zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich prowadzono działania poprzez spotkania z dziećmi szkół podstawowych i gimnazjalnych, rodzicami i gronami pedagogicznymi. Łącznie przeprowadzono 50 spotkań w których udział wzięło 3949 osób. Ponadto w 2015 roku policjanci KPP w Łęczycy prowadzili działania profilaktyczne: „Bezpieczne ferie” „Bezpieczne wakacje” „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa” „Odblaskowe Pierwszaki” „Szkoła bez przemocy” „Bezpieczna sprzedaż STOP – 18” „Bezpieczna droga do szkoły” „PaT” i inne;

46 PREWENCJA KRYMINALNA 1.Ogólnopolski Głos Profilaktyki – 1 czerwca 2015 roku 2.Udział w X Przystanku PaT 23-24 czerwca 2015 roku 3.Wojewódzki Przegląd Grup Patowskich 6-7 listopad 2015 roku 4.Spotkanie podsumowujące działalność łęczyckiej grupy Pat – 8 grudzień 2015 roku

47 6 000 zł3 000 zł5 000 zł ŁĄCZNIE 37,500 ZŁ 0 zł URZĄD GMINY WITONIA 2 500 zł 0 zł3 000 zł URZĄD GMINY ŚWINICE WARCKIE URZĄD MIASTA ŁĘCZYCY URZĄD GMINY ŁĘCZYCA URZĄD GMINY GRABÓW URZĄD GMINY DASZYNA STAROSTWO POWIATOWE URZĄD GMINY PIĄTEK 2 000 zł URZĄD GMINY GÓRA ŚW. MAŁGORZATY SŁUŻBY PONADNORMATYWNE WSPARCIE KPP W ŁĘCZYCY PRZEZ SAMORZĄDY 10 000 zł 3 000 zł 5 000 zł ŁĄCZNIE 21 000 ZŁ URZĄD GMINY WITONIA URZĄD MIASTA ŁĘCZYCY URZĄD GMINY ŁĘCZYCA URZĄD GMINY GRABÓW 3 000 zł SŁUŻBY PONADNORMATYWNE

48 WSPARCIA RZECZOWE I FINANSOWE BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI ŁĘCZYCKIEJ Współfinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego 21 500 zł Drukarka laserowa 1 000 zł URZĄD MIASTA ŁĘCZYCY

49 ŁĘCZYCKA POLICJA MEDIALNIE

50 W ubiegłym roku rozbiliśmy zorganizowaną grupę przestępczą, która miała na swoim koncie kilkadziesiąt kradzieży i kradzieży z włamaniem. Zatrzymaliśmy 8 mężczyzn i odzyskaliśmy znaczną część mienia. Straty wyceniono na ponad 60 tysięcy złotych. Łupem złodziei, którzy działali między innymi na terenie gminy Piątek, Góra świętej Małgorzaty, Witonia i Daszyna padały kosiarki, zraszacze, piły spalinowe oraz inne elektronarzędzia. W połowie maja zatrzymaliśmy 2 mężczyzn, którzy w latach 2012 – 2015 dokonali 14 włamań do altanek na terenie ogródków działkowych. Tutaj łupem padły przede wszystkim artykuły spożywcze. Na początku roku pracowaliśmy przy sprawie usiłowania włamania do sklepu jubilerskiego na terenie miasta. Zatrzymaliśmy wtedy 2 nastolatków, którzy nie weszli do środka tylko dlatego, że wystraszyli się przejeżdżającego niedaleko radiowozu policyjnego.

51 Naszym sukcesem w ubiegłym roku było między innymi odzyskanie skradzionej koparki wartości około 200 tysięcy złotych, przechowywanej na terenie jednej z firm na terenie powiatu łęczyckiego. Kilka dni później w kolejnej akcji odzyskaliśmy 5 skradzionych z terenu województwa łódzkiego aut oraz zabezpieczyliśmy zdemontowane elementy karoserii, kół, poduszek powietrznych itp. Do sprawy zatrzymaliśmy 3 mężczyzn.

52 Godziny pracy spędzone przed komputerem i analiza przestępstw gospodarczych zaprocentowały zatrzymaniem 54 – letniej oszustki. Kobieta wyszukiwała osoby, które wykorzystywała jako tzw. „słupy”. Dysponując ich danymi osobowymi podrabiała dokumenty potwierdzające ich tożsamość i na ich podstawie zakładała internetowe konta bankowe. Następnie zwracała się o pożyczki do internetowych firm kredytowych i pobierała pieniądze przelewane na wcześniej utworzone konta. Na początku zapowiadaliśmy, że sprawa jest rozwojowa i tak się stało. Pracując nad zgromadzonym materiałem dowodowym ustalaliśmy kolejnych pokrzywdzonych. W efekcie kobieta ma już na swoim koncie 69 czynów karalnych.

53 W biegłym roku przeprowadziliśmy kilkanaście realizacji uderzając w przestępczy proceder zajmujący się kontrabandą i narkotykami. W tej kategorii przykłady można mnożyć. Spośród wielu na uwagę zasługuje między innymi realizacja przeprowadzona na terenie gminy Piątek, gdzie zabezpieczyliśmy 6 ton nielegalnego tytoniu o wartości blisko 3 milionów złotych. Nie mniej spektakularnym było zatrzymanie 3 mężczyzn w wieku 20,21 i 24 lat podejrzanych o uprawę konopi prowadzonej ta terenie nieużytków rolnych na terenie gminy Piątek.

54 Obok typowej służby policyjnej staramy się utrzymywać stały kontakt ze społeczeństwem. Dlatego w okresie wiosenno-letnim można nas spotkać na różnego rodzaju inicjatywach plenerowych organizowanych przez władze miasta i powiatu. Na naszym stoisku można wtedy zobaczyć a nawet przymierzyć sprzęt używany w codziennej służbie oraz sprzęt do zadań specjalnych, można usiąść w radiowozie a chętni mogą zrobić odbitki linii papilarnych.

55 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "ODPRAWA ROCZNA Podsumowująca wyniki osiągnięte przez Komendę Powiatową Policji w Łęczycy w roku 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google