Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CII Group Polska Sp. z o.o. Al. Ujazdowskie 13 00-567 Warszawa Tel.: +48 22 523 67 00 Fax: +48 22 523 67 01 www.ciigroup.com Park przemysłowy jako element.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CII Group Polska Sp. z o.o. Al. Ujazdowskie 13 00-567 Warszawa Tel.: +48 22 523 67 00 Fax: +48 22 523 67 01 www.ciigroup.com Park przemysłowy jako element."— Zapis prezentacji:

1 CII Group Polska Sp. z o.o. Al. Ujazdowskie 13 00-567 Warszawa Tel.: +48 22 523 67 00 Fax: +48 22 523 67 01 www.ciigroup.com Park przemysłowy jako element restrukturyzacji firmy Konferencja z cyklu „Zmieniamy Polski Przemysł” 22 listopada 2004 r.

2 0423_041122WA_1824 1 Plan prezentacji Modelowe podejścia do utworzenia parku przemysłowego Trzy kroki do powstania parku przemysłowego Jak stworzyć wartość dodaną Korzyści dla właścicieli Doświadczenia CII Group

3 0423_041122WA_1824 2 Park przemysłowy nie musi być zawsze przedsięwzięciem wspólnym z jednostką samorządu terytorialnego Polskie ustawodawstwo definiuje Park przemysłowy jako przedsięwzięcie z udziałem jednostki samorządu terytorialnego: Park przemysłowy – zespół wyodrębnionych nieruchomości, w skład których wchodzi co najmniej nieruchomość, na której znajduje się infrastruktura techniczna powstała po restrukturyzowanym lub likwidowanym przedsiębiorstwie, utworzony na podstawie umowy cywilnoprawnej, której jedną ze stron jest jednostka samorządu terytorialnego, stwarzający możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom, w szczególności małym i średnim. (Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 o zmianie ustawy o finansowaniu i wspieraniu inwestycji oraz ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowania pomocy publicznej dla przedsiębiorców) Nie ma jednak obowiązku prawnego, aby tworzyć Park przemysłowy z udziałem jednostki samorządu terytorialnego.

4 0423_041122WA_1824 3 Dwa modelowe podejścia do budowy parków przemysłowych Publiczne działania zmierzające do aktywizacji regionalnej Inicjatywy władz przedsiębiorstw jako elementy programów restrukturyzacyjnych Wydzielenie terenów inwestycyjnych pod przedsięwzięcia przede wszystkim typu green field Wydzielenie gotowej infrastruktury budowlanej i technicznej Powołanie przedsiębiorstwa typu: Specjalna Strefa Ekonomiczna Partnerstwo Publiczno-Prywatne Opracowanie właściwej strategii marketingowej i selekcja inwestorów Kluczowym mechanizmem rozwoju są zwolnienia podatkowe i pomoc publiczna Kluczowym mechanizmem rozwoju jest kompleksowość oferowanych usług

5 0423_041122WA_1824 4 Park przemysłowy może być efektywnym narzędziem do wdrożenia skutecznego programu restrukturyzacyjnego firmy Zagospodarowanie zbędnego majątku Lepsze wykorzystanie infrastruktury technicznej Możliwość przekazania nadwyżki pracowników Wydzielenie działalności nie związanej z „core-biznesem” Obniżenie kosztów kooperacji poprzez ściągnięcie inwestorów z łańcucha dostaw firmy tworzącej park przemysłowy Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości Wpływy z tytułu dostaw usług dla inwestorów Poprawa efektywności wykorzystania aktywów firmy

6 0423_041122WA_1824 5 Tworzenie parku przemysłowego wspierającego proces restrukturyzacji Wybór aktywów Opracowanie planu modernizacji Opracowanie strategii funkcjonowania parku Przygotowanie katalogu usług –Etap inwestycji –Etap działalności operacyjnej Dobór partnerów Przygotowanie wniosków o dofinansowanie Cele i strategia parku Funkcjonowanie parku Wsparcie inwestorów na etapie inwestycyjnym Sprzedaż usług Wyjście z inwestycji –Sprzedaż –IPO 1 Podpisanie umów z partnerami Modernizacja infrastruktury Przekazanie aktywów Podpisanie umów na dostawę mediów Organizacja uruchomienia usług Pozyskanie finansowania Organizacja i infrastruktura parku 2 Marketing parku Stworzenie strategii marketingowe Przygotowanie materiałów Wyselekcjono- wanie potencjalnie zainteresowanych inwestorów Podpisanie umów z inwestorami 3

7 0423_041122WA_1824 6 Fazy zmian organizacyjno-strukturalnych przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo przed restrukturyzacją Zbędne aktywa Infra- struktura Działalności pomocnicze Core- -biznes Tworzenie parku przemysłowego Zbędne aktywa Działalności pomocnicze Infra- struktura Park przemysłowy Model docelowy Core- -biznes Inwestorzy Park przemysłowy

8 0423_041122WA_1824 7 Korzyści z przekazania infrastruktury do parku przemysłowego Jedno przedsiębiorstwo infrastrukturalne Infrastruktura w rękach kilku firm Korzyści jednego przedsiębiorstwa dla nowego inwestora i firm w strefie Jeden kontrakt na wszystkie media Transparentne koszty Lepsza siła przetargowa przy zakupie mediów Posiadanie specjalistycznej know- how w jednych rękach Mniejsze ryzyko związane z możliwością utraty części infrastruktury (przy bankructwie podmiotu ze strefy) Infrastruktura: drogi, tory kolejowe, kanały itd. Usługi: ochrona, straż pożarna, laboratoria, centrum medyczne itd. Media: elektryczność, woda pitna i przemysłowa, oczyszczalnia ścieków, para wodna itd. Firmy produkcyjne Nowy inwestor InfrastrukturaDostawcy mediów

9 0423_041122WA_1824 8 Oprócz walorów związanych z położeniem geo-społecznym parku przemysłowego, takich jak bliskość ważnych ciągów komunikacyjnych, bliskość dużych rynków zbytu, dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej, rynków zaopatrzenia, kluczowe dla powodzenia rozwoju parku przemysłowego jest Sukces osiągają parki przemysłowe z dużą wartością dodaną dla użytkowników Zapewnienie współpracy użytkownika z jednym partnerem – spółką Park Przemysłowy w celu zwiększenia efektywności obsługi Zapewnienie użytkownikom parku szerokiej gamy usług świadczonych na miejscu, pozwalających na koncentrację na własnym „core – biznesie” Zbudowanie koncepcji parku o zasadę „sieci symbiotycznej” polegającej na przyciągnięciu użytkowników w zakresie kooperacji pionowej z przedsiębiorstwem restrukturyzowanym jak i między sobą Jasne i stabilne ustalenie relacji ekonomicznych między parkiem przemysłowym a inwestorami (ceny dzierżawy, mediów, serwisu technicznego, itp.) Efektywna współpraca z administracją lokalną i rządową Wykorzystanie w największym stopniu dostępnych ulg, środków pomocowych i innych preferencji kierowanych do tego typu przedsięwzięć

10 0423_041122WA_1824 9 Korzyści dla właścicieli parków przemysłowych Park przemysłowy powstały w wyniku restrukturyzacji Park przemysłowy oparty na działaniu publicznym Korzyści z tytułu –Sprzedaży nieruchomości –Dzierżawy nieruchomości X PLN(X – koszty infrastruktury) PLN Korzyści powtarzalne z tytułu –Sprzedaży mediów –Sprzedaży usług Y PLNBrak Korzyści z tytułu sprzedaży funkcjonującego parku przemysłowego Z PLNBrak

11 0423_041122WA_1824 10 Projekty CII Group w zakresie parków przemysłowych W ciągu ostatnich 10 lat CII Group zajmowało się Tworzeniem strategii Organizacją Marketingiem Zarządzaniem szeregu parków przemysłowych na terenie Niemiec Leuna Schwarze Pumpe Infraserv

12 0423_041122WA_1824 11 Informacje teleadresowe Leszek J. Wasilewski Dyrektor Wykonawczy CII Group Polska Sp. z o.o. Al. Ujazdowskie 13 00-567 Warszawa Tel.:+48 22 523 67 00 Fax:+48 22 523 67 01 Kom.:+48 600 254 425 E-mail:Leszek.J.Wasilewski@ciigroup.com


Pobierz ppt "CII Group Polska Sp. z o.o. Al. Ujazdowskie 13 00-567 Warszawa Tel.: +48 22 523 67 00 Fax: +48 22 523 67 01 www.ciigroup.com Park przemysłowy jako element."

Podobne prezentacje


Reklamy Google