Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Podstawowy składnik.NET Framework  Technologia tworzenia w pełni dynamicznych stron internetowych działających po stronie serwera  Zorientowanie na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Podstawowy składnik.NET Framework  Technologia tworzenia w pełni dynamicznych stron internetowych działających po stronie serwera  Zorientowanie na."— Zapis prezentacji:

1

2  Podstawowy składnik.NET Framework  Technologia tworzenia w pełni dynamicznych stron internetowych działających po stronie serwera  Zorientowanie na komponenty – podobnie jak w programowaniu aplikacji Windows  Duża ilość kontrolek i bibliotek klas umożliwia szybkie tworzenie aplikacji (RAD)

3

4 .NET Framework 2.0 + SP1 Windows Presentation Foundation Windows Communication Foundation Windows Workflow Foundation Windows CardSpace.NET Framework 3.0 + SP1.NET Framework 3.5 LINQLINQ ASP.NET 3.5 CLR Add-in Framework Framework Dodatkowe rozszerzenia Visual Studio 2008

5  formularze internetowe (ang. Web Forms) – pliki z rozszerzeniem.aspx  usługi Web (ang. Web Services) – pliki z rozszerzeniem.asmx  pliki logiki aplikacji – pliki z rozszerzeniem.vb lub.cs  globalna klasa aplikacji – plik Global.asax  pliki konfiguracyjne – pliki Web.config  inne pliki – np. strony HTML, arkusze CSS itp.

6

7  Witryna w systemie plików (File System)  Witryna lokalnego serwera IIS (Local IIS)  Witryna zdalnego serwera IIS (Remote IIS)  Witryna dostępna przez FTP (FTP Site)

8

9

10

11  Kontrolki możemy dodać do strony w dowolnym widoku: Design, Split lub Source. W oknie Toolbox należy wybrać interesujący nas komponent, a następnie, przeciągnąć go na formularz lub dwukrotnie kliknąć.  Każda kontrolka posiada zbiór właściwości, które możemy określić w oknie Properites

12  Zdarzenia to pewne akcje wykonywane w odpowiedzi na interakcję użytkownika z kontrolkami na stronie.  Mogą nastąpić, gdy naciska on przycisk, wybiera rekord w liście rekordów lub w inny sposób wchodzi w interakcję z interfejsem użytkownika.

13  Kod po stronie wysyłającej (np. Button1_Click): Response.Redirect("Info.aspx?imie=" + imieTextBox.Text + "&nazwisko=" + nazwiskoTextBox.Text);  Pobieranie informacji przesłanych (np. Page_Load) Request.Params["imie"]

14  Kod po stronie wysyłającej  Kod po stronie odbierającej protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { TextBox txt = (TextBox) PreviousPage.FindControl("TextBox1"); lub TextBox.Text=Request.Form["TextBox1"].ToString() … } … } protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { TextBox txt = (TextBox) PreviousPage.FindControl("TextBox1"); lub TextBox.Text=Request.Form["TextBox1"].ToString() … } … }

15  Problem 1 (czas realizacji 15 min) Wyświetl na stronie internetowej fragment tekstu, dzisiejszą datę oraz pobierz od użytkownika imię  Problem 2 (czas realizacji 30 min) Przygotuj prostą ankietę dla agencji modelek i modeli, którą prowadzi Twój dobry przyjaciel. Na pierwszej stronie użytkownik będzie mógł wprowadzić imię oraz określić swoją płeć, na podstawie której będzie następnie przekierowany na odpowiednią stronę z pytaniami


Pobierz ppt " Podstawowy składnik.NET Framework  Technologia tworzenia w pełni dynamicznych stron internetowych działających po stronie serwera  Zorientowanie na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google