Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2015 Funkcjonowanie podmiotu w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR) Aleksandra Berg - Koza Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2015 Funkcjonowanie podmiotu w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR) Aleksandra Berg - Koza Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 2015 Funkcjonowanie podmiotu w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR) Aleksandra Berg - Koza Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r.

2 Ogólne założenia audytu:  PARP jednostką audytującą,  cel audytu – zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych za pośrednictwem RUR  bieżąca weryfikacja poprawności Kart Usług  audyt odbywa się w siedzibie podmiotu, w oparciu o przedstawione dokumenty oraz w miejscu świadczenia usług Audyt funkcjonowania podmiotu świadczącego usługi rozwojowe w RUR

3 Zakres audytu:  kryteria jakościowe dot. usług rozwojowych weryfikowane po zarejestrowaniu podmiotu w RUR (kryteria ex post)  przestrzeganie regulaminu RUR (m.in. w zakresie realizacji usługi zgodnie z informacjami podanymi w Karcie Usługi)  inne wymagania z Rozporządzenia KSU Audyt funkcjonowania podmiotu świadczącego usługi rozwojowe w RUR

4 Konsekwencje w przypadku informacji o naruszeniu regulaminu lub zapisów Rozporządzenia KSU:  przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego: odstąpienie od dalszych działań potwierdzenie naruszenia zasad zawartych w ww. dokumentach: czasowe zablokowanie podmiotu w RUR blokada warunkowa podmiotu w RUR, Przywrócenie uprawnień w RUR = weryfikacja wstępna Audyt funkcjonowania podmiotu świadczącego usługi rozwojowe w RUR

5  weryfikacja aktualizacyjna co 12 miesięcy  obowiązek spełniania kryteriów przez cały okres funkcjonowania w RUR  obowiązek aktualizacji przez podmiot daty ważności certyfikatu: - przed upływem ważności certyfikatu (zapewnienie płynnego funkcjonowania podmiotu w RUR) - po upływie ważności certyfikatu (konieczność ponownego ubiegania się o wpis) Weryfikacja aktualizacyjna wpisu w RUR

6 Rola PARP oraz IZ RPO w systemie zapewnienia jakości usług rozwojowych w RUR IZ RPO  kontrola u Operatora  kontrola u Beneficjenta  kontrola w miejscu realizacji usługi rozwojowej (wizyta monitoringowa) PARP  weryfikacja wstępna  audyt funkcjonowania podmiotu w Rejestrze Usług Rozwojowych,  weryfikacja aktualizacyjna podmiotu


Pobierz ppt "2015 Funkcjonowanie podmiotu w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR) Aleksandra Berg - Koza Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google