Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Notacja nawigacji stron www Kamil Gołębicki s1843 PJWSTK, 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Notacja nawigacji stron www Kamil Gołębicki s1843 PJWSTK, 2006."— Zapis prezentacji:

1 Notacja nawigacji stron www Kamil Gołębicki s1843 PJWSTK, 2006

2 Rodzaje notacji WebML - The Web Modelling Language OOHDM - Object-Oriented Hypermedia Design Method

3 WebML Web ML – język wysokiego poziomu, zgodny z UML (rozszerzający go o elementy notacyjne i pojęciowe), służący do wysoko poziomowego, niezależnego od platformy specyfikowania zorientowanych na dane aplikacji internetowych WebML implementuje modele: Model strukturalny - opisujący dane przechowywane w systemie przy użyciu dowolnej notacji obiektowej lub relacyjnej (np. UML), Model hipertekstu składający się z : modelu kompozycji – zawartość hipertekstu i treści wchodzące w skład stron, modelu nawigacji - sposób połączenia stron oraz treści w celu stworzenia hipertekstu, Model prezentacji – wygląd, układ stron niezależny od platformy sprzętowo-systemowej (heterogeniczny), Model personalizacji – opis użytkowników, reguły specyficzne dla grup użytkowników, role, uprawnienia

4 Kiedy warto stosować notację WebML? Przy projektowaniu złożonych aplikacji www przetwarzających duże zróżnicowane zbiory danych Dla serwisów ukierunkowanych na częste przeglądanie, Serwisów www o zmiennej zawartości, strukturze, sposobie nawigacji i prezentacji treści Web ML nie sprawdza się w przypadku projektownia: Serwisów www pozbawionych logiki biznesowej i korzystających w niewielkim stopniu bądź wcale z zasobów bazodanowych.

5 Etapy modelu WebML Zbieranie wymagań Wykonanie projektów: struktur danych hipertekstu prezentacji użytkowników i grup personalizacji

6 Koncepcja WebML ● Strona www = struktura + kompozycja + nawigacja + prezentacja struktura Nawigacja + kompozycja prezentacja personalizacja encje i związki strony, linki perspektywy stron style

7 WebML – elementy notacji DATAUNIT INDEXUNIT content Prezentacja pojedynczego obiektu (np. AuthorDetail) Prezentacja listy obiektów (np. IndexOfAuthors)

8 DATAUNIT INDEXUNITMULTIDATAUNIT ENTRYUNIT SCROLLERUNIT WebML elementy notacji Author first name:XXX last name:YYY photo: Index of Authors S. Ceri P. Fraternali O.Versand All Authors Browse Authors 5/12: go to    1/12 Insert Your Data Fname Lname MULTICHOICE Choose Authors Ceri Fraternali Versand HIERARCHICAL Books&Authors 1. Web Applicat. Ceri Fraternali 2. Systems Tannenbaum

9 WebML elementy notacji (2) Author first name:James last name:Joyce photo: Author [OID=p1] Book [author2book(p2)] Book [OID=p3] Book Title:Ulysses Price:23$ Cover: Which author’s books?Which book? Books of YYY Ulysses The Dubliners Portrait... p1 p2p3

10 WebML elementy notacji (3) Author Strona źródłowadocelowa A Book [Author2Book(param)] Author param Link automatyczny Link z przekazaniem parametru

11 WebML elementy notacji (4) Author Strona źródłowa docelowa Link kontekstowy Entity [selector(params)] params OID Pobranie obiektu o określonych parametrach

12 WebML - DataUnit (przykład) Informacje o konkretnym produkcie Produkt

13 WebML notacja Index units: Wyświetla index elementów Parametry wejściowe dla wyświetlenia pozycji indeksu: atrybuty OID (id obiektu) Output parameter: OID – obiekt wybrany przez użytkownika Entity [Selector(params)] params selectedOID

14 WebML – IndexUnit (przykład) Indeks pozycji Użytkownicy mają dostęp do listy wyświetlonych produktów Product selOID

15 WebML - notacja (przykłady) Artist Album [Title contains t] [Year > y] t,y Scroller + data unit Scroller + index

16 WebML - notacja

17 Brak danych wejściowych: wszystkie obiekty widoczne Parametr wejściowy: OID Wyświetlone zostają obiekty Powiązane z obiektem, sourceOID EntityB [Relationship(A2B)] sourceOID (A) selOID (B) EntityB Param1 selOID (B) Paramter wejściowy: atrybut

18 WebML – notacja IndexUnit Brak danych wejściowych: wyświetlane są wszystkie obiekty Zaznaczone obiekty: sourceOID- wszystkie obiekty są wyświetlone, zaznaczone są obiekty powiązane z obiektem A. EntityB [PRE:Relationship(A2B)] sourceOID (A) {selOIDs} (B) EntityB {selOIDs} (B) EntityB [Relationship(A2B)] sourceOID (A) {selOIDs} (B) Wybrane obiekty: wyświetlane są wyłącznie obiekty powiązane z A. Atzeni Ceri Fraternali Versand Ceri Fraternali Atzeni Ceri Fraternali Versand

19 WebML notacja (4) Authors Books L Book Details Store Page Authors Books Book Details Store Page Main H Home & Landmark pages

20 WebM - widoki Customer Product area Store Page Combination area Home Page L L H,LL Struktura: Dwa główne obiekty: products i combinations Strony pomocnicze: home, stores

21 Pozostałe symbole WebML

22 Pozostałe symbole WebML (2)

23 Pozostałe symbole WebML (3)

24 WebML notacja (przykład)

25

26 Country Change Country ProductsFull hierarchical index ProductsShort hierarchical index ProductGroup

27 Object Oriented Hypermedia Design Model (OOHDM) Etapy: Zbieranie wymagań (UML) Budowa modelu koncepcyjnego – diagramy klas, perspektywy atrybutow

28 OOHDM (2) Model nawigacji: Na podstawie diagramu klas nawigacyjnych tworzy się diagram kontekstów nawigacyjynch: - węzły – odzwierciadlają logiczny podział ston lub odniesienie do widoku koncepcyjnego, - odsyłacze do innych elementów klas nawigacyjnych, - indeksy reprezentują indeksy elementów, - trasy - sekwencje elementów

29 OOHDM (3) Przykładowy diagram kontekstów nawigacyjnych:

30 OOHDM (4)

31 OOHDM (5)

32 Materiały WebML www.webml.orgwww.webml.org SWC_http://www.inf.ufrgs.br/cg/publications/carla/Paper-1241- FreitasEtAl.pdfhttp://www.inf.ufrgs.br/cg/publications/carla/Paper-1241- FreitasEtAl.pdf Włodzimierz Dąbrowski, Rafał Hryniów, Tomasz Pieciukiewicz – „Metody projektowania aplikacji internetowych”- http://www.si.pjwstk.edu.pl/publications/papers/KKIO2004 MetodykiProjektowaniaEAplikacji.pdf http://www.si.pjwstk.edu.pl/publications/papers/KKIO2004 MetodykiProjektowaniaEAplikacji.pdf WebML„Podstawy inżynierii oprogramowania” – Włodzimierz Dąbrowski, Kazimierz Subieta, Wydawnictwo PJWSTK Warszawa 2005 OOHDM http://www.telemidia.puc-rio.br/oohdm/oohdm.htmlhttp://www.telemidia.puc-rio.br/oohdm/oohdm.html OOHDM http://www.cs.unc.edu/~barman/HT96/P52/section3.html http://www.cs.unc.edu/~barman/HT96/P52/section3.html


Pobierz ppt "Notacja nawigacji stron www Kamil Gołębicki s1843 PJWSTK, 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google