Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach Programu Infrastruktura.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach Programu Infrastruktura."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

2 Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice

3 Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice W grudniu 2009 r. podpisana została umowa na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w gminie Gierałtowice. Do tego ważnego wydarzenia nasza gmina przygotowywała się od kilku lat.

4 Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice Mając zapewnienie współfinansowania ze środków Unii Europejskiej i przygotowaną odpowiednio wcześniej dokumentację projektową rozpoczęta została procedura udzielania zamówienia na wybór wykonawców dla realizacji poszczególnych sołectw oraz oczyszczalni. Jako pierwsza została podpisana umowa na realizację sołectwa Gierałtowice

5 Następnie wybrano wykonawców na realizację kanalizacji sanitarnej w sołectwie Paniówki, oczyszczalni ścieków, w sołectwie Przyszowice i w sołectwie Chudów Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice

6

7 W sposób uroczysty wbito pierwszą symboliczną łopatę inaugurując rozpoczęcie prac budowlanych

8 Niezbędnym elementem realizacji każdego przedsięwzięcia unijnego są tablice informujące o współfinansowaniu przez Unię Europejską. Takie tablice można zobaczyć na terenie całej Polski. Umieszczane są w miejscach o dużym natężeniu ruchu, co pozwala zapoznać się z zamieszczonymi na nich informacjami możliwie dużej grupie osób. Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice

9

10 Rozpoczęcie realizacji zadania przypadło na przełom roku 2010 i 2011. Jeśli tylko warunki pogodowe na to pozwalały prowadzone były roboty budowlane. Poza tym czas ten wykorzystano na dopinanie wielu formalności. Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice

11

12

13

14

15 Z wiosną roku 2011 roboty budowlane nabrały znaczącego tempa, na kliku frontach robót równocześnie Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice

16

17

18

19

20 Przebieg kanalizacji został zaprojektowany odpowiednio do ukształtowania terenu, częściowo w prywatnych działkach gruntu i częściowo w drogach. W obydwu przypadkach wybrani wykonawcy mają obowiązek po wykonaniu prac doprowadzić teren do stanu pierwotnego – na tyle na ile to możliwe. Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice

21

22

23

24

25 W trakcie budowy kanalizacji najistotniejsze jest zachowanie parametrów wysokościowych, bo od tego w dużej mierze zależy jej sprawność Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice

26

27

28 Wiosną 2011 roku tempa nabrały prace związane z budową oczyszczalni ścieków w Przyszowicach. Rozruch przewidziano na czerwiec 2012 roku – jest to czas kiedy pierwsi mieszkańcy będą mogli rozpocząć korzystanie ze zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice

29

30

31

32

33

34 Dzięki budowie kanalizacji sanitarnej:  możemy skorzystać ze środków finansowych Unii Europejskiej dla poprawy naszego środowiska naturalnego, Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice  jako gmina mając zbiorczy system kanalizacji sanitarnej unikniemy płacenia kar jakie po roku 2015 może nałożyć na nas na mocy dyrektywy 91/271/EWG Komisja Europejska,  zaoszczędzimy - ponieważ wywóz ścieków z bezodpływowych zbiorników jest rozwiązaniem droższym niż zbiorczy system kanalizacji sanitarnej,  polepszy się sytuacja osób które planują budowę domu zwłaszcza na niewielkiej działce gruntu – nie będzie potrzebne wydzielenie miejsca na bezodpływowy zbiornik na nieczystości,  powstaną dodatkowe miejsca pracy,  oczyścimy nasze rzeki, potoki i inne cieki wodne,  nasza gmina stanie się atrakcyjniejsza dla nowych inwestorów,  ulegnie poprawie jakość naszego życia.

35 Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice

36 Dziękujemy za uwagę Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice

37 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w ramach Programu Infrastruktura."

Podobne prezentacje


Reklamy Google