Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program rozwoju turystyki w województwie śląskim Mariusz Raczek Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego www.rcas.slaskie.pl Wydział Rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program rozwoju turystyki w województwie śląskim Mariusz Raczek Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego www.rcas.slaskie.pl Wydział Rozwoju."— Zapis prezentacji:

1 Program rozwoju turystyki w województwie śląskim Mariusz Raczek Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego www.rcas.slaskie.pl Wydział Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Pszczyna, 10 lutego 2016 r.

2 Wprowadzenie

3 Podstawa prawna art. 14 ust. 1 pkt 11, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1392) art. 4 ust. 1, art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1649)

4 Podstawa strategiczna Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” Strategia dla Rozwoju Polski Południowej do roku 2020

5 Lp. Wyszczególnienie zadańTermin 1. Opracowanie i przyjęcie Zasad, trybu i harmonogramu opracowania Programu rozwoju turystyki w województwie śląskim. październik 2015 2. Prace badawcze i analityczne. październik - listopad 2015 3. Prace warsztatowe i konsultacyjne. grudzień - kwiecień 2015/2016 4. Opracowanie projektu Programu rozwoju turystyki w województwie śląskim. maj - lipiec 2016 5. Opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu Programu rozwoju turystyki w województwie śląskim. sierpień - październik 2016 6. Konsultacje i opiniowanie projektu Programu rozwoju turystyki w województwie śląskim wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. listopad - grudzień 2016 7. Sprawozdanie i rozpatrzenie uwag zgłoszonych podczas konsultacji. styczeń 2017 8. Opracowanie ostatecznego projektu Programu rozwoju turystyki w województwie śląskim. luty 2017 9. Przyjęcie Programu rozwoju turystyki w województwie śląskim przez Zarząd Województwa Śląskiego. marzec 2017 Harmonogram prac

6 Plan warsztatów I warsztat z ekspertami Określenie charakteru programu (produkty czy obszary) Określenie zakresu programu Warsztaty subregionalne Określenie potencjałów i problemów Sposoby wykorzystania potencjałów i rozwiązania problemów (projekty) II warsztat z ekspertami Określenie celów programu Określenie przedsięwzięć realizujących cele Warsztat między instytucjami Województwa Śląskiego oraz Województwa Małopolskiego Określenie celów programu Określenie przedsięwzięć realizujących cele

7 Harmonogram warsztatów WarsztatTerminOrganizator I warsztat z ekspertami Luty 2016Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Warsztaty w subregionach Marzec 2016Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego II warsztat z ekspertami Kwiecień 2016Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Warsztat między instytucjami Województwa Śląskiego oraz Województwa Małopolskiego Maj 2016Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

8 Część dyskusyjna

9 Znaczenie programu w kształtowaniu rozwoju sektora turystyki integrowanie funkcji i działalności w spójny rozwój regionalny i lokalny odkrywanie nowych funkcji decydujących o rozwoju społeczno- ekonomicznym obszarów w równych wymiarach stworzenie pola działania dla podmiotów publicznych oraz podmiotów branżowych przyciągnięcie podmiotów zewnętrznych z ich potencjałami i aktywnościami napędzającymi rozwój integrowanie aktywności samorządu województwa oraz podmiotów lokalnych określenie pozycji turystyki w gospodarce regionu ocena wizerunku i potencjału sektora w otoczeniu oraz określenie pożądanych relacji z podmiotami w otoczeniu

10 Strategiczna pozycja województwa przedsięwzięcia strategiczne samodzielnie realizowane przez samorząd województwa Samorząd województwa śląskiego jako realizator przedsięwzięcia strategiczne inspirowane i wspierane przez samorząd o charakterze wzorcowym lub pilotażowym (docelowe wykreowanie nowych liderów-realizatorów) Samorząd województwa śląskiego jako inicjator przedsięwzięcia strategiczne realizowane przez podmioty z regionu (osoby, organizacje, instytucje, gminy itp.) wspierane koordynacyjnie przez samorząd Samorząd województwa śląskiego publiczny jako koordynator przedsięwzięcia partnerskie, w których samorząd jest jednym z realizatorów Samorząd województwa śląskiego jako kooperant

11 Procedura formułowania programu rozwoju turystyki Przygotowanie metodologii. Analiza materiałów wyjściowych. Utworzenie grupy liderów rozwoju. Przeprowadzenie warsztatów:  Sporządzenie diagnozy uwarunkowań i przygotowanie podstaw do nawiązania partnerstwa strategicznego.  Opracowanie wizji, celów i priorytetów rozwoju.  Sformułowanie kierunków rozwoju, przeprowadzenie analizy SWOT w kontekście wypracowanych celów, określenie procedury tworzenia projektów strategicznych, przygotowanie i wstępna ocena propozycji projektów.  Przygotowanie podstaw do wdrażania i monitoringu. Porządkowanie materiału i przygotowanie dokumentu z załącznikami. Przygotowanie ostatecznej wersji dokumentu. konsultacje społeczne

12 Czym powinien być program? Jakich korzyści powinien dostarczyć proces formułowania i wdrażania programu rozwoju turystyki? Jaka powinna być relacja programu w stosunku do dokumentów regionalnych i lokalnych?

13 Źródła danych Statystyka publiczna Obecne raporty i analizy Badania projektowane dla programu …..???? Diagnoza

14 Twórca danych Samorząd regionalny Jednostki samorządu lokalnego Instytucje podległe samorządu lokalnego i regionalnego Instytucje naukowe NGO’s Operatorzy turystyczni …..???? Diagnoza

15 Dziękuję za uwagę Wnioski i uwagi prosimy kierować na poniższe adresy mailowe wdabrowa@slaskie.pl bądź mkolasinska@slaskie.pl wdabrowa@slaskie.pl mkolasinska@slaskie.pl


Pobierz ppt "Program rozwoju turystyki w województwie śląskim Mariusz Raczek Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego www.rcas.slaskie.pl Wydział Rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google