Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Andrzej Syguła, „Metoda warsztatu w nauczaniu informatyki z wykorzystaniem platformy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Andrzej Syguła, „Metoda warsztatu w nauczaniu informatyki z wykorzystaniem platformy."— Zapis prezentacji:

1 IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Andrzej Syguła, „Metoda warsztatu w nauczaniu informatyki z wykorzystaniem platformy moodle"

2 Andrzej Syguła, „Metoda warsztatu w nauczaniu informatyki z wykorzystaniem platformy moodle" Plan prezentacji  Projekt Wirtualne Wyspy Wiedzy  Idea warsztatów  Warsztaty na zajęciach informatyki  Ocena jakości warsztatów  Podsumowanie IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

3 Andrzej Syguła, „Metoda warsztatu w nauczaniu informatyki z wykorzystaniem platformy moodle" Projekt Wirtualna Wyspa Wiedzy IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Zasoby edukacyjne Nauczanie zdalne Wideokonferencje Biblioteka cyfrowa Sieci wiedzy Wirtualne laboratoria Wirtualny dziekanat

4 Andrzej Syguła, „Metoda warsztatu w nauczaniu informatyki z wykorzystaniem platformy moodle" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

5 Andrzej Syguła, „Metoda warsztatu w nauczaniu informatyki z wykorzystaniem platformy moodle" Warsztat to rozbudowana forma zadania. Studenci przygotowują na zadany temat prace, które są oceniane przez prowadzącego zajęcia oraz przez innych studentów – współuczestników kursu. Na ocenę za warsztat składa się ocena prowadzącego, oceny od współuczestników kursu oraz ocena za wystawione oceny innym studentom. IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

6 Andrzej Syguła, „Metoda warsztatu w nauczaniu informatyki z wykorzystaniem platformy moodle" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Uniwersalny schemat warsztatów

7 Andrzej Syguła, „Metoda warsztatu w nauczaniu informatyki z wykorzystaniem platformy moodle" Schemat zrealizowanej wersji warsztatów (blended) IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Przygotowanie warsztatów: podział zadania na składowe i podanie karty ocen Przedstawienie przykładów z oceną i komentarzem Ocena przykładów przez studenta – osiągnięcie odpowiedniego pułapu Udostępnienie zadania głównego studentom Wykonanie zadania przez studentów Ocena zadania przez nauczyciela Udostępnienie prac studentów do oceny przez współuczestników Przedstawienie ocen – negocjowanie ocen Podsumowanie warsztatów – oceny końcowe

8 Andrzej Syguła, „Metoda warsztatu w nauczaniu informatyki z wykorzystaniem platformy moodle" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

9 Andrzej Syguła, „Metoda warsztatu w nauczaniu informatyki z wykorzystaniem platformy moodle" Opcje warsztatów (1): składowe ostatecznej oceny ocena za zadanie [80] stopień za wystawione oceny[20] strategia oceniania brak ocen ocenianie sumacyjne[tak] stopień z ilości błędów oceny zgodne z pewnym kryterium samoocena[tak] uzgadnianie oceny[nie] IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

10 Andrzej Syguła, „Metoda warsztatu w nauczaniu informatyki z wykorzystaniem platformy moodle" Opcje warsztatów (2): ilość składowych (od 5 do 15)‏[12] ilość załączników[2] wielokrotne przesyłanie zadania[nie] ilość ocenianych przykładów[0] ilość ocen prac współuczestników (od 3 do 8) [3] waga oceny nauczyciela (od 1 do 5)‏[3] przepełnienie[1] daty startu i zakończenia faz nadsyłania i oceniania prac. IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

11 Andrzej Syguła, „Metoda warsztatu w nauczaniu informatyki z wykorzystaniem platformy moodle" Warsztaty na zajęciach informatyki:  projekt relacyjnej bazy danych – studenci wykonują i przesyłają indywidualne projekty, a następnie analizują prace innych studentów, publikacja na temat zagadnień z technologii informacyjnej - wspólny projekt grupowy złożony z indywidualnych prac studentów  analiza projektu - ocena jednego projektu z różnych punktów widzenia (za pomocą innych metod lub różnych kryteriów). IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

12 Andrzej Syguła, „Metoda warsztatu w nauczaniu informatyki z wykorzystaniem platformy moodle" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Formularz do wystawiania ocen

13 Andrzej Syguła, „Metoda warsztatu w nauczaniu informatyki z wykorzystaniem platformy moodle" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

14 Andrzej Syguła, „Metoda warsztatu w nauczaniu informatyki z wykorzystaniem platformy moodle" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

15 Andrzej Syguła, „Metoda warsztatu w nauczaniu informatyki z wykorzystaniem platformy moodle" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Formularz do wystawiania ocen

16 Andrzej Syguła, „Metoda warsztatu w nauczaniu informatyki z wykorzystaniem platformy moodle" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Oceny za warsztaty

17 Andrzej Syguła, „Metoda warsztatu w nauczaniu informatyki z wykorzystaniem platformy moodle" Tabela ligowa warsztatów: (a) waga nauczyciela = 3, (b) waga nauczyciela = 1 IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

18 Andrzej Syguła, „Metoda warsztatu w nauczaniu informatyki z wykorzystaniem platformy moodle" Ocena jakości warsztatów Ocena jakości warsztatu to sprawdzenie, czy założone cele zostały osiągnięte Badanie reakcji uczestników warsztatów Ankiety na koniec zajęć Obserwacje zmian postaw i zachowań Kryteria oceny jakości kursów SEA IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

19 Andrzej Syguła, „Metoda warsztatu w nauczaniu informatyki z wykorzystaniem platformy moodle" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Założone cele warsztatów

20 Andrzej Syguła, „Metoda warsztatu w nauczaniu informatyki z wykorzystaniem platformy moodle" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Opinie studentów:

21 Andrzej Syguła, „Metoda warsztatu w nauczaniu informatyki z wykorzystaniem platformy moodle" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Opinie studentów dotyczące formularza ocen:

22 Andrzej Syguła, „Metoda warsztatu w nauczaniu informatyki z wykorzystaniem platformy moodle" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Opinie studentów na temat oceniania:

23 Andrzej Syguła, „Metoda warsztatu w nauczaniu informatyki z wykorzystaniem platformy moodle" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Opinie studentów na temat warsztatów:

24 Andrzej Syguła, „Metoda warsztatu w nauczaniu informatyki z wykorzystaniem platformy moodle" Problemy w realizacji warsztatów: Studenci mają tendencję do podwyższania ocen (połowa ocenianych przez studentów prac miała wyższe oceny od oceny prowadzącego) Niektórzy studenci oceniali prace pobieżnie, co wywołało reakcje niezadowolenia u dobrych studentów Niedotrzymanie terminów prac przez studentów ogranicza losowanie zadań do oceny Przygotowanie i realizacja warsztatów wymaga zwiększonej pracy nauczyciela. IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

25 Andrzej Syguła, „Metoda warsztatu w nauczaniu informatyki z wykorzystaniem platformy moodle" Kiedy stosować warsztaty? Zadanie wymaga przygotowania indywidualnych prac na różne tematy Formularz ocen pozwala zawrzeć zasady stosowane dla potrzeb przygotowania pracy (np. metodologia realizacji projektu) Ocena wzajemna prac przez studentów niesie z sobą walory poznawcze (?) IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

26 Andrzej Syguła, „Metoda warsztatu w nauczaniu informatyki z wykorzystaniem platformy moodle" Podsumowanie Warsztaty aktywizują studentów, uczą współpracy oraz wyrażania krytycznego stosunku do projektów Warsztaty służą promocji i przygotowaniu do edukacji zdalnej Warsztaty zyskały u studentów pozytywną opinię i były rekomendowane do stosowania na innych zajęciach. IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

27 Andrzej Syguła, „Metoda warsztatu w nauczaniu informatyki z wykorzystaniem platformy moodle" Dziękuję za uwagę IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Andrzej Syguła a.sygula@pwsz.kalisz.pl


Pobierz ppt "IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Andrzej Syguła, „Metoda warsztatu w nauczaniu informatyki z wykorzystaniem platformy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google