Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Geodeta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Geodeta."— Zapis prezentacji:

1 Geodeta

2 Informacje ogólne Nazwę geodezja po raz pierwszy zastosował Arystoteles . Oznacza ona podział Ziemi. Zawód geodety pozostaje na styku administracji i nauki. Geodezja zajmuje się wyznaczaniem kształtu i rozmiarów bryły Ziemi oraz sporządzaniu jej modelu matematycznego. Jednak geodeta określa także położenie punktów na wydzielonych fragmentach ziemi. Od niedawna geodezja zajmuje się też deformacją powierzchni Ziemi przez ruchy płyt tektonicznych.

3 Zadnia i czynności Geodezja jest związana z kartografią. Na podstawie pomiarów wykonywanych przez geodetów sporządza się mapy, prace budowlane, ustala się granice własności. Geodeci wykreślają powierzchnie podziemne, ustalają położenie złóż, mierzą kopalnie. Do obowiązków geodety należy studiowanie i doradzanie w zakresie technicznych i ekonomicznych aspektów produkcji map. Mapa geodezyjna

4 Geodeci prowadzą lotnicze pomiary fotograficzne, a następnie analizują fotografie (i inne dane z pomiarów bezpośrednich i zdalnych), wykorzystywane do przygotowania map tematycznych. Zadaniem w tym zawodzie jest pomiar mórz oraz łożysk rzek i jezior, wykreślanie powierzchni podwodnych. Geodeci konsultują się z innymi specjalistami, przygotowują referaty i nadzorują innych pracowników. Oczywiście żaden geodeta nie zajmuje się wszystkimi tymi zadaniami – geodezja dzieli się na wiele dziedzin.

5 Podział geodezji (specjalności)
geodezja inżynieryjno-przemysłowa; szacowanie nieruchomości i kataster (urzędowych spisów nieruchomości) geoinformatyka (pozyskiwanie, przetwarzanie, udostępnianie informacji geograficznych) i teledetekcja (badania wykonywane z odległości, np. z samolotów); geodezja i systemy informacji przestrzennej; geodezja podstawowa i satelitarna; geodezja górnicza; geodezja urządzania terenów rolnych i leśnych.

6 Aby zostać geodetą... Wskazania: Przeciwwskazania:
Przyszły geodeta powinien posiadać zdolność logicznego myślenia, zastosowania teorii w praktyce, interesować się matematyką i techniką. Są to umiejętności typowe dla inżyniera. Niezbędna jest wyobraźnia przestrzenna, pamięć wzrokowa, umiejętność posługiwania się rysunkiem technicznym i planowania przestrzeni. Przydają się też: umiejętność koncentracji, dokładność i cierpliwość. Ze względu na rodzaj pracy (wykonywanej także w terenie) istotny jest dobry stan zdrowia i wzrok oraz sprawność fizyczna. Obecnie kandydat na geodetę powinien lubić pracę przy komputerze. Daltonizm Brak skoordynowania ruchowego i wzrokowego Lęk przestrzeni Ograniczona sprawność fizyczna (przede wszystkim rąk i nóg) . O przydatności do zawodu orzeka lekarz posiadający odpowiednie kwalifikacje w zakresie medycyny pracy.

7 Kształcenie By zostać geodetą należy studiować Geodezję i Kartografię. Kierunek obejmuje zazwyczaj szeroko rozumiana geodezję: wyznaczanie położenia obiektów w przestrzeni i przedstawianie ich na mapach. Studenci także praktycznie realizują obiekty inżynierskie zaprojektowane na mapie. W ciągu pierwszych dwóch lat studiów zalicza się program ogólny i obowiązkowy. Na III roku dochodzą do tego przedmioty specjalistyczne oraz napisanie pracy licencjackiej. Kierunek podzielony jest na dwa stopnie studiów. Po ukończeniu 3,5 letnich studiów inżynierskich otrzymuje się tytuł inżyniera geodety. Jeśli student ukończy studia 5-letnie zostanie magistrem inżynierem. Na studiach magisterskich student sam wybiera przedmioty specjalistyczne. Po ukończeniu studiów można już uprawiać zawód geodety. Jeśli jednak ktoś chce robić to samodzielnie (np. założyć firmę) musi zdobyć uprawnienia i zdać egzamin. Uprawnienia zdobywa się przed Komisją Kwalifikacyjną . Egzaminy na uprawnienia składają się z części pisemnej (60 pytań testowych, 3 opisowe) oraz ustnej. Jednak jednorazowo można zdobyć uprawnienia tylko z jednego zakresu (koszt egzaminu – 500zł). Po pomyślnym zdaniu egzaminu zostaje się geodeta uprawnionym.

8 Gdzie się uczyć? W Polsce Geodezję i Kartografię można studiować na uczelniach technicznych: Jest to kierunek popularny (średnio 6 osób na miejsce). Kiedyś aby się dostać obwiązywał egzamin z matematyki, jednak w przypadku nowej matury przyjmuje się na podstawie konkursu świadectw. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; Akademia Rolnicza w Krakowie; Politechnika Warszawska ; Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie; Akademia Rolnicza we Wrocławiu; Jest wśród nich tylko jeden uniwersytet: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie .

9 Płace Geodezja jest zawodem dobrze opłacanym. Już praktykant dostaje ok. 2tys zł. Taką stawkę otrzymuje też geodeta górniczy. Geodeta uprawniony może zarabiać znacznie więcej. Jest to ok. 6tys zł w zimie i 11tys zł w maju-czerwcu. Geodeta prowadzący firmę może zarabiać podobnie, wliczając koszty usług.

10 Szanse zatrudnienia Szanse zatrudnienia w zawodzie (inżynier geodeta) są wysokie. Jest to zawód poszukiwany. W rejestrze figurują oferty zawodu, a nie figurują bezrobotni geodeci.

11 Warunki pracy Geodeta może wykonywać prace terenowe lub typowe prace biurowe. Prace terenowe odbywają się w zmiennych warunkach pogodowych, a w geodezji górniczej pod ziemią. Prace terenowe najczęściej wykonywane są w 3-4 osobowych zespołach, a prace kameralne (np. dokładne obliczenia, modele Ziemi, mapy) geodeta wykonuje sam. Jednak cały czas ma kontakt z ludźmi – przy większych przedsięwzięciach korzysta z pomocy innych geodetów lub dzieli zadania między ludzi, wiec ważna jest umiejętność pracy w grupie. Czas pracy zależy od miejsca pracy lub terminowości poszczególnych zleceń. Efekty prac geodety po opracowaniu trafiają do Składnicy Map i Dokumentacji Geodezyjnych.

12 Najczęściej wykorzystywane przyrządy
Dalmierz jest wykorzystywany do pomiaru odległości między dwoma punktami. Dzięki temu można wyznaczyć współrzędne punktu. Obecnie w geodezji wykorzystuje się dalmierze optyczne. Jedna osoba z zespołu obsługuje przyrząd, druga ustawia się z lustrem w punkcie, którego współrzędne są nieznane. Dalmierz wysyła wiązkę lasera, odbijającego się od lustra i mierzącego tym samym odległość. Dalmierz

13 Niwelator Łata geodezyjna Niwelator służy do pomiaru różnicy wysokości między dwoma punktami w terenie. Po dwóch stronach niwelatora ustawia się łaty geodezyjne. Z przyrządu wysyłana jest wiązka laserowa, wskazująca wysokość na łatach. Dzięki temu można odczytać różnicę poziomów. Niwelatora można używać tylko przy odległościach do 113 m, gdyż przy większych trzeba już uwzględnić kulistość Ziemi.

14 Wywiad z geodetą Zawód geodety od wielu lat uprawia mój dziadek. Przeprowadziłam z nim krótką rozmowę. Jak długo jesteś geodetą Dziadku? Od 1959r. Czyli ok. 48 lat. Gdzie obecnie pracujesz? W Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym i Kartograficznym (POGiK) w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Kilińskiego 27. Na czym polega twoja praca? Teraz jestem inspektorem kontroli geodezyjnej z upoważnienia starosty, czyli sprawdzam, czy geodeci dobrze wykonują swoją pracę, poprawiam ich błędy. Kiedyś wyznaczałem cele projektowe – gdzie staną budynki, którędy poprowadzić przewody elektryczne, wodociągi – zajmowałem się inwentaryzacją przewodów (mediów), dzieliłem działki na np. budowlane, rekreacyjne, rolne. Poza tym sporządzałem mapy geodezyjne. Czym jest geodezja? Geodezja to wszystkie czynności , które przed chwilą opisałem. Oczywiście jest ich więcej. A wyjaśnienie tego słowa to podział ziemi.

15 Jakie szkoły skończyłeś Dziadku, aby zostać geodetą?
Najpierw Pomaturalne Technikum Geodezyjne, a następnie Politechnikę Warszawską – Wydział Geodezji i Kartografii. Jak wyglądał przebieg Twojej pracy zawodowej? r. => Ministerstwo Rolnictwa, Grupa interwencyjna i pomiar na terenie woj. Rzeszowskiego; r. => Wojewódzkie Biuro Geodezji w Warszawie, pracownia kameralna; r. => Powiatowe Biuro Geodezji w Grodzisku Mazowieckim, pracownia kameralna; r. => POGiK Czym się różni dzisiejsza geodezja od dawnej? Kiedyś do pomiaru wykorzystywało się taśmę, szpilki, tyczki, pryzmat, który służy do wyznaczania prostopadłych (dzięki niemu można ustawić się w odpowiednim miejscu). W pomiarach sytuacyjnych wykorzystywało się metodę ortogenalną (wyznacza się prostopadłe, aby wyznaczyć współrzędne punktu), rzadko biegunową, czyli mierzenie odległości między punktami. Teraz przy pomocy dalmierza wykorzystuje się tylko metodę biegunową. Dziękuję Ci Dziadku za rozmowę i za przybliżenie mi Twojej pracy.


Pobierz ppt "Geodeta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google