Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek biogazowni – co dalej z jego rozwojem?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek biogazowni – co dalej z jego rozwojem?"— Zapis prezentacji:

1 Rynek biogazowni – co dalej z jego rozwojem?
dr inż. Wojciech Czekała dr hab. inż. Jacek Dach, prof. nadzw. 21 stycznia 2016 r., Poznań

2 Stan obecny rynku energii,
w tym biogazu w Polsce

3 Produkcja energii pierwotnej w Polsce
Główny Urząd Statystyczny (2015)

4 Produkcja energii pierwotnej w Polsce
80% energii elektrycznej jest produkowane z węgla kamiennego oraz brunatnego. Produkcja energii pierwotnej w Polsce Redukcja CO2 w Polsce jest poważnym problemem

5 Udział nośników energii odnawialnej w łącznym pozyskaniu energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych w 2013 r. EU-27 Polska Główny Urząd Statystyczny (2015)

6 Biogazownie rolnicze w Polsce
Funkcjonujące biogazownie rolnicze: 78 biogazowni rolniczych 100% produkcji energii w kogeneracji Łączna moc elektryczna – 85,94 MWe r.

7 Co dalej z rynkiem biogazowni? Dlaczego warto stawiać na biogaz?

8 Czynniki przemawiające za produkcją biogazu
Stabilna produkcja energii przez cały rok Znaczny areał gruntów rolnych (minimalnie większy niż w Niemczech biogazowni) Rozwinięty przemysł rolno-spożywczy generujący znaczne ilości odpadów organicznych Produkcja wartościowych nawozów z pofermentu Miejsce utylizacji odpadów uciążliwych – skuteczna redukcja odorów oraz uporządkowanie gospodarki odpadami W przypadku budowy 2000 biogazowni realna możliwość zastąpienia planowanej elektrowni jądrowej (3750 MW)

9 Czynniki mające wpływ eksploatację biogazowni rolniczej
Cena energii elektrycznej: z biogazowni w Polsce (około zł/MWh), w Niemczech do 270 Euro/MWh stąd: bezpośredni import technologii z Niemiec to prosta droga do bankructwa. Koszt substratów – technologie NaWaRo: koszt kiszonki z kukurydzy Polska – zł/t, Niemcy Euro/t. Kluczem do sukcesu jest wykorzystanie surowców odpadowych oraz zwiększenie efektywności fermentacji w stosunku do technologii NaWaRo.

10 Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych

11 Obniżenie kosztów substratów dla biogazowni w trakcie jej funkcjonowania:
Rynek producentów odpadów z rolnictwa i przetwórstwa, rzeźnie i ubojnie, mleczarnie, gorzelnie, zakłady przetwórcze warzyw i owoców, przeterminowana i pozaklasowa żywność, Lokalizacja biogazowni przy zakładzie wytwórczym (obniżenie kosztów transportu, łatwiejsze uzyskanie pozwoleń). Dodatkowo: większe możliwości wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej.

12 Lokalizacja biogazowni
* Inwestycja w zespołach: - Producent odpadu (gorzelnia, rzeźnia)   biogazownia - Wykorzystanie ciepła (producent odpadu, lub suszarnie, szklarnie, hodowle ryb, krewetek itp.) Lokalizacja biogazowni ciepło odpady

13 Zaawansowane rozwiązania technologiczne w polskich biogazowniach:
Niskie dofinansowanie warunkują konieczność poszukiwania nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, Na podstawie uczestnictwa w I, II i III światowym kongresie biogazowym Great Cycle w Pekinie (2013, 2014 i 2015) należy stwierdzić, że rozwiązania spotykane w niektórych polskich biogazowniach reprezentują najbardziej zaawansowane technologie światowe.

14 Unikatowa biogazownia rolnicza z „jelitowym” systemem fermentacji
(1200 kWe kWt), wysoka wydajność, możliwość produkcji H2

15 2-stopniowa fermentacja metanowa w instalacji stalowej z innowacyjnym systemem mieszania centralnego

16 Biogazownia w gospodarstwie doświadczalnym UP w Poznaniu (przewidywane uruchomienie wiosna 2016 roku)

17 Zaawansowane rozwiązania technologiczne w polskich biogazowniach:
Wykorzystanie CO2 z silnika kogeneracyjnego biogazowni do zasilania szklarni celem intensyfikacji wzrostu roślin (badania na UP w Poznaniu).

18 Możliwości zagospodarowania pulpy pofermentacyjnej
pulpa nawóz rolniczy separacja - grawitacyjna mechaniczna inna wykorzystanie ponowne w biogazowni R10 nawóz certyfikowany odciek gęstwa nawóz rolniczy suszenie R3 pelety susz kompost wprowadzenie do obiegu nawóz dedykowany

19 Rozwój biogazowni jako umocnienie strategicznej niezależności energetycznej Polski:
Biogazownie mogą zapewniać stabilność dostaw energii elektrycznej i ciepła. Ilość bioodpadów i biomasy w Polsce umożliwia produkcję biometanu w ilości większej niż aktualny import gazu ziemnego z Rosji. Rozwój rynku biogazowego zapewnia aktywizację lokalnej gospodarki (podwykonawcy i dostawcy materiałów w dużej mierze wywodzą się z lokalnych rynków).

20 Podsumowanie Przyszłość rynku biogazowego w Polsce jest obiecująca dzięki zmianie podejścia nowego rządu do tej formy OZE. Kluczem do rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce wydaje się być zwiększenie wydajności technologii fermentacji i wykorzystanie substratów bio-odpadowych. Problemy w zgodnym z prawem zagospodarowaniu odpadów z przemysłu rolno-spożywczego sprzyjają inwestycjom w biogazownie przy wielu zakładach produkcyjnych, nawet przy ograniczonych subwencjach.

21 Dziękuję za uwagę Kontakt: wojciech@up.poznan.pl
Kontakt:


Pobierz ppt "Rynek biogazowni – co dalej z jego rozwojem?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google