Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja Edukacyjne Drogi Polek i Polaków w Toruniu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja Edukacyjne Drogi Polek i Polaków w Toruniu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,"— Zapis prezentacji:

1 Fundacja Edukacyjne Drogi Polek i Polaków w Toruniu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, poddziałanie 9.1.1

2 1. Prowadzenie wszelkiej działalności na rzecz wspierania istniejącego systemu edukacji dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem wyrównywania szans edukacyjnych między miastem a wsią. 2. Prowadzenie alternatywnych form edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z obszarów wiejskich. 3. Prowadzenie wszelkiej działalności na rzecz ułatwienia Polkom i Polakom przez ich całe życie podnoszenia wykształcenia formalnego i zapewnienia wszechstronnego rozwoju kompetencji społeczno-zawodowych. 4. Propagowanie rozwoju i budowy społeczeństwa obywatelskiego. 5. Propagowanie ochrony środowiska przyrodniczego i promowanie odnawialnych źródeł energii. 6. Propagowanie ochrony zdrowia i promowanie zdrowego stylu życia Polek i Polaków. 7. Prowadzenie wszelkiej działalności na rzecz wyrównywania statusu społeczno-zawodowego kobiet i mężczyzn. 8. Propagowanie ochrony dziedzictwa kulturowego i architektonicznego. 9. Propagowanie tolerancji kulturowej i religijnej wobec mniejszości narodowych.

3 Projekt „Przedszkole na wsi szansą na dobry rozwój dzieci – II edycja ” jest kontynuacją projektu pierwszej edycji. Projekt pierwszej edycji Fundacja EDPP realizowała od 1 lipca 2008 do 30 września 2009 w partnerstwie z 8 gminami tj. GminaPunkt przedszkolny Chełmno Kolno, Małe Łunawy, Podwiesk, Starogród Dąbrowa Chełmińska Janowo, Otowice, Czemlewo, Wałdowo Królewskie Unisław Unisław (2 punkty), Bruki Unisławskie, Kokocko, Grzybno (2 punkty) Zławieś Wielka Górsk (2 punkty), Rzęczkowo, Łążyn, Zławieś Wielka Lniano Brzemiona, Ostrowite Świekatowo Tuszyny, Zalesie Królewskie Drzycim Gródek, Sierosław, Drzycim, Biechówko Śliwice Lińsk, Śliwiczki

4 Na obszarze tych gmin prowadziliśmy 30 punktów przedszkolnych działających 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku. W czasie realizacji projektu objęliśmy ponad 500 dzieci z 35 miejscowości (do miejscowości w której działał punkt dojeżdżały dzieci z przyległych miejscowości). Druga edycja projektu rozpoczęła się od 1 sierpnia 2009 roku i pierwotne zakończenie planowane było na 30 września 2011 roku. Ze względu na powstałe oszczędności w czasie dwuletniej realizacji projektu możliwe było przedłużenie projektu do 30 czerwca 2012 roku. Obszar projektu w drugiej edycji został powiększony o 4 kolejne gminy Partnerskie i miejscowości w tych gminach.

5 GminaMiejscowość Cekcyn Iwiec, Cekcyn InowrocławGóra (2 punkty), Tupadły, Turzany, Pławin RadominPłonne, Radomin (2 punkty) Wąpielsk Radziki Duże, Półwiesk, Długie, Wąpielsk Tak więc projekt ten obejmował łącznie 12 gmin wiejskich, na terenie których działało łącznie 46 punktów.

6 Ze względu na oszczędności jakie powstały podczas realizacji całego projektu w czerwcu 2011, po rozmowach z gminami partnerskimi i Urzędem Marszałkowskim zaistniała możliwość kontynuacji projektu przez kolejne 10 miesięcy. W przedłużeniu projektu uczestniczyło 10 gmin partnerskich. Kontynuacja trwała do 30 czerwca 2012. Poniżej lista gmin i miejscowości, w których przedłużenie projektu miało miejsce. GminaPunkt LnianoBrzemiona ŚwiekatowoZalesie Królewskie DrzycimGródek ChełmnoKolno Dąbrowa ChełmińskaJanowo ŚliwiceLińsk Zławieś WielkaŁążynRadomin CekcynIwiec WąpielskRadziki Duże

7 Nauczyciele realizują podstawę programową w oparciu o program Moniki Rościszewskiej Woźniak „Dobry start przedszkolaka”

8 Przez 5 lat istnienia Fundacji dzieci miały możliwość osiągnąć „gotowość szkolną”. Bawiły się poznając język angielski oraz uczestniczyły w zajęciach logopedycznych.

9

10

11 Jesienna wycieczka

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34


Pobierz ppt "Fundacja Edukacyjne Drogi Polek i Polaków w Toruniu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google