Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Resuscytacja noworodka po porodzie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Resuscytacja noworodka po porodzie"— Zapis prezentacji:

1

2 Resuscytacja noworodka po porodzie
Marcin Rybakowski

3 3 Cele Prawidłowo identyfikować potrzebę rozpoczęcia resuscytacji dziecka po porodzie. Zrozumieć sekwencje ABC w resuscytacji noworodka. Leczenie zaburzeń rytmu serca.

4 4 Definicja Termin „świeżorodek” dotyczy dziecka w pierwszych minutach po urodzeniu.

5 5 Wprowadzenie 5 do 10% noworodków po porodzie ma tuż po nim problemy i wymaga pewnych form pomocy po urodzeniu. Upośledzenie adaptacji może prowadzić do asfiksji( uogólnione niedotlenienie) Najlepiej aby w zespołach ratownictwa medycznego podczas porodu była obecna co najmniej jedna osoba przeszkolona w prowadzeniu resuscytacji „świeżorodka”.

6 Oglądnięcie noworodka
6 Oglądnięcie noworodka Spontaniczny oddech lub płacz. Dobre napięcie mięśniowe. Termin porodu. Brak smółki.

7 Ocena Większość nie wymaga żadnych działań resuscytacyjnych.
7 Ocena Większość nie wymaga żadnych działań resuscytacyjnych. Jakkolwiek należy wykonać następujące działania: Ogrzanie i osuszenie noworodka - zawsze Oczyszczenie dróg oddechowych – jeśli są wskazania

8 8 Ocena Konieczność podjęcia działań ratujących życie można rozpoznać poprzez jednoczesną ocenę: 4 parametry: Napięcia mięśni Oddechu Częstości pracy serca Koloru skóry

9 9 Kolor skóry Kolor skóry po porodzie może się wahać od prawidłowej sinicy końców palców do bladości lub sinicy centralnej. Bladość może świadczyć o niskim rzucie serca, ciężkiej anemii, hipowolemii lub kwasicy. Sinica centralna (twarz, tułów, i błony śluzowe) świadczy o niedotlenieniu.

10 Czas zaklemowania pępowiny
U noworodków, które nie wymagają resuscytacji, zalecane jest opóźnienie w zaklemowaniu pępowiny przynajmniej o minutę. Podobne opóźnienie powinno być zastosowane u wcześniaków podczas stabilizacji ich stanu. U dzieci wymagających resuscytacji priorytetem pozostaje jej podjęcie.

11 Kolor skóry Kolor skóry jest niewiarygodnym sposobem oceny oksygenacji. Powinna ona być oceniana, za pomocą pulsoksymetrii, której odczyt jest wiarygodny już po 2 min od urodzenia u ponad 80% noworodków.

12 1212 Kolor skóry Jeżeli u spontanicznie oddychającego noworodka występuje sinica centralna: podaj tlen w mieszaninie z powietrzem

13 1313 Napięcie mięśni Zginanie kończyn. Spontaniczny ruch.

14 Częstość pracy serca (HR)
1414 Częstość pracy serca (HR) Oceń HR używając stetoskopu palpacyjnie u podstawy sznura pępowinowego za pomocą pulsoksymetru

15 Rozpocznij wentylacje dodatnim ciśnieniem z użyciem powietrza.
1515 Częstość pracy serca HR < 100/min, nawet jeżeli noworodek oddycha: Rozpocznij wentylacje dodatnim ciśnieniem z użyciem powietrza.

16 Wentylacja = upowietrznienie płuc
1616 Kluczowe punkty Najważniejszym i najbardziej efektywnym działaniem w resuscytacji noworodka jest: Wentylacja = upowietrznienie płuc

17 Resuscytacja noworodka
1717 Resuscytacja noworodka

18 A – udrożnienie dróg oddechowych
1818 A – udrożnienie dróg oddechowych Utrzymanie głowy w pozycji neutralnej (ręcznik o grubości 2 cm położony pod ramiona dziecka). Wysunięcie żuchwy do przodu. Założenie rurki u – g. Gęsta wydzielina usunięta pod kontrolą wzroku z ust, a następnie z nosa.

19 B – oddech, stymulacja Rutynowe osuszenie. Pocieranie pleców.
1919 B – oddech, stymulacja Rutynowe osuszenie. Pocieranie pleców. Delikatne uderzanie w podeszwę stopy Jeżeli reakcja na stymulację nie nastąpi w ciągu kilku sekund: wentylacja workiem samorozprężalnym

20 2020 B - wentylacja Właściwe rozprężenie płuc jest najważniejszym działaniem zapewniającym skuteczną resuscytację. Wskazania do wentylacji dodatnim ciśnieniem: Apnoea / gasping HR < 100/min Utrzymująca się sinica centralna.

21 Wentylacja dodatnim ciśnieniem
Pierwsze pięć oddechów: wydłużony czas wdechu do 2 – 3 sek. wysokie dodatnie ciśnienie podczas wdechu: 30-40 cm H2O u noworodków donoszonych, 20-25 cm H2O u wcześniaków Oceń efektywność upowietrznienia płuc (ruchy klatki piersiowej)

22 Radiogramy – pierwszy oddech
This is a series of stills from a cineradiograph of a baby immediately after delivery showing how quickly the lungs are aerated when a baby is delivered in good condition. Taken by Professor John Lind 2222 Radiogramy – pierwszy oddech 0.0 sec 0.3 sec 0.6 sec LIND J. Initiation of breathing in the newborn infant. J Ir Med Assoc Apr;50:88-93 Phys 10

23 Hiperoksemia uszkadza komórki i tkanki
Wentylacja a tlen U noworodków urodzonych o czasie należy rozpocząć wentylację powietrzem. jeżeli mimo skutecznej wentylacji częstość pracy serca nie wzrasta lub oksygenacja nie jest akceptowalna, należy dodać tlen. U wcześniaków urodzonych poniżej 32 tygodnia ciąży zwykle konieczna będzie podaż mieszaniny tlenu z powietrzem w sposób rozważny pod kontrolą pulsoksymetru celem osiągnięcia zadawalającej oksygenacji. Hiperoksemia uszkadza komórki i tkanki

24 C – uciskanie klatki piersiowej
2424 C – uciskanie klatki piersiowej Jeżeli częstość pracy serca jest < 60/min pomimo 30 sekund efektywnej wentylacji: Rozpocznij uciskanie klatki piersiowej

25 Uciskanie klatki piersiowej
2525 Uciskanie klatki piersiowej 120 czynności/min 90 uciśnięć i 30 oddechów na minutę 3 : 1 stosunek

26 Uciskanie klatki piersiowej
2626 Uciskanie klatki piersiowej 0.03 do 0.12% noworodków wymaga uciskania klatki piersiowej. Bradykardia i asystolia są prawie zawsze wynikiem niewydolności oddechowej, niedotlenienia i kwasicy. Właściwa wentylacja i natlenianie są wystarczające do przywrócenia prawidłowych czynności życiowych u większości noworodków.

27 Leki i płyny Adrenalina
2727 Leki i płyny Jeżeli HR < 60/ po 30 sekundach prawidłowej wentylacji i uciskania klatki piersiowej: Adrenalina

28 Leki i płyny Adrenalina 10 do 30 µg/kg dożylnie lub doszpikowo
2828 Leki i płyny Adrenalina 10 do 30 µg/kg dożylnie lub doszpikowo 0.1 do 0.3 ml/kg roztworu 1:10.000 w razie konieczności dawkę powtarzaj co 3 do 5 minut. 50 – 100 µg/kg dotchawiczo, jeżeli droga donaczyniowa jest niedostępna.

29 Leczenie przez zespół S lub N.
Leki i płyny Wodorowęglan sodu 1 – 2 mmol/kg w przypadku przedłużającego się i niereagującego na inne leczenie zatrzymania krążenia i tylko po zapewnieniu właściwej wentylacji i perfuzji. Leczenie przez zespół S lub N.

30 wstępny bolus: 10 ml/kg i.v. w ciągu 5 do 10 min
3030 Leki i płyny Resuscytacja płynowa Jeżeli podejrzewa się u noworodka utratę krwi lub obserwuje się objawy wstrząsu, a dziecko nie reaguje adekwatnie na inne zabiegi resuscytacyjne. Krystaloidy (0,9% NaCl, mleczan Ringera) są płynami z wyboru stosowanymi w płynoterapii: wstępny bolus: 10 ml/kg i.v. w ciągu 5 do 10 min

31 3131 Drogi podawania leków Żyła pępowinowa jest zalecana jako droga podawania leków

32 Dostęp doszpikowy Dostęp IO może być efektywną alternatywą jeżeli:
3232 Dostęp doszpikowy Dostęp IO może być efektywną alternatywą jeżeli: Wymagane jest podanie płynów lub leków Nie udało się uzyskać dostępu donaczyniowego.

33 Algorytm NLS

34

35 Zaburzenia rytmu serca
„Świeżorodki” zwykle bradykardia, która powinna być leczona odpowiednim natlenowaniem, adrenaliną i płynami jeżeli wskazane.

36 Zaburzenia rytmu serca
Dzieci starsze Kluczowe pytanie: stabilne czy nie stabilne? Cechy niestabilności: Objawy wstrząsu Objawy niewydolności serca Niskie ciśnienie tętnicze

37 Różnicowanie ST i SVT Częstoskurcz zatokowy (ST)
Częstoskurcz zatokowy (ST) Częstoskurcz nadkomorowy (SVT) Wywiad Wskazówki: gorączka, stres, krwawienie, odwodnienie Nieswoisty Częstość pracy serca < 220 u niemowląt <180 u dzieci >220 u niemowląt >180 u dzieci Załamek P Obecne, prawidłowe/> 200 trudne do zaobserwowania brak Zmienność R-R zmienny w zależności od stymulacji stały Początek/koniec stopniowy nagły

38 Leczenie

39 Tachyarytmie Stabilne czy nie? Wąskie czy szerokie zespoły QRS?
Wąskie: Adenozyna 100µg/kg lub kardiowersja 0,5-1J/kg Szerokie: kardiowersja 0,5-1J/kg Adenozyna i kardiowersja nie jest przewidziana jako leczenie przez zespoły P.

40 4040 ?

41 Podsumowanie Kluczowe punkty oceny
4141 Podsumowanie Kluczowe punkty oceny Ocena napięcia mięśniowego, koloru skóry, oddechu i częstości pracy serca. ABC u noworodka Rozprężenie płuc jako kluczowe działanie Zaburzenia rytmu: Świeżorodki- zwykle bradykardia Dzieci starsze: stabilne- kardiolog, niestabilne- pilne leczenie


Pobierz ppt "Resuscytacja noworodka po porodzie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google