Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Resuscytacja noworodka po porodzie Marcin Rybakowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Resuscytacja noworodka po porodzie Marcin Rybakowski."— Zapis prezentacji:

1

2 Resuscytacja noworodka po porodzie Marcin Rybakowski

3 Cele  Prawidłowo identyfikować potrzebę rozpoczęcia resuscytacji dziecka po porodzie.  Zrozumieć sekwencje ABC w resuscytacji noworodka.  Leczenie zaburzeń rytmu serca.

4  Termin „świeżorodek” dotyczy dziecka w pierwszych minutach po urodzeniu. Definicja

5  5 do 10% noworodków po porodzie ma tuż po nim problemy i wymaga pewnych form pomocy po urodzeniu.  Upośledzenie adaptacji może prowadzić do asfiksji( uogólnione niedotlenienie)  Najlepiej aby w zespołach ratownictwa medycznego podczas porodu była obecna co najmniej jedna osoba przeszkolona w prowadzeniu resuscytacji „świeżorodka”. Wprowadzenie

6  Spontaniczny oddech lub płacz.  Dobre napięcie mięśniowe.  Termin porodu.  Brak smółki. Oglądnięcie noworodka

7  Większość nie wymaga żadnych działań resuscytacyjnych.  Jakkolwiek należy wykonać następujące działania:  Ogrzanie i osuszenie noworodka - zawsze  Oczyszczenie dróg oddechowych – jeśli są wskazania Ocena

8  Konieczność podjęcia działań ratujących życie można rozpoznać poprzez jednoczesną ocenę:  4 parametry: ◦ Napięcia mięśni ◦ Oddechu ◦ Częstości pracy serca ◦ Koloru skóry Ocena

9  Kolor skóry po porodzie może się wahać od prawidłowej sinicy końców palców do bladości lub sinicy centralnej.  Bladość może świadczyć o niskim rzucie serca, ciężkiej anemii, hipowolemii lub kwasicy.  Sinica centralna (twarz, tułów, i błony śluzowe) świadczy o niedotlenieniu. Kolor skóry

10  U noworodków, które nie wymagają resuscytacji, zalecane jest opóźnienie w zaklemowaniu pępowiny przynajmniej o minutę.  Podobne opóźnienie powinno być zastosowane u wcześniaków podczas stabilizacji ich stanu.  U dzieci wymagających resuscytacji priorytetem pozostaje jej podjęcie. Czas zaklemowania pępowiny

11  Kolor skóry jest niewiarygodnym sposobem oceny oksygenacji.  Powinna ona być oceniana, za pomocą pulsoksymetrii, której odczyt jest wiarygodny już po 2 min od urodzenia u ponad 80% noworodków. Kolor skóry

12  Jeżeli u spontanicznie oddychającego noworodka występuje sinica centralna: podaj tlen w mieszaninie z powietrzem Kolor skóry

13  Zginanie kończyn.  Spontaniczny ruch. Napięcie mięśni

14 Oceń HR  używając stetoskopu  palpacyjnie u podstawy sznura pępowinowego  za pomocą pulsoksymetru Częstość pracy serca (HR)

15 HR < 100/min, nawet jeżeli noworodek oddycha: Częstość pracy serca Rozpocznij wentylacje dodatnim ciśnieniem z użyciem powietrza.

16 Najważniejszym i najbardziej efektywnym działaniem w resuscytacji noworodka jest: Wentylacja = upowietrznienie płuc Kluczowe punkty

17 Resuscytacja noworodka

18  Utrzymanie głowy w pozycji neutralnej (ręcznik o grubości 2 cm położony pod ramiona dziecka).  Wysunięcie żuchwy do przodu.  Założenie rurki u – g.  Gęsta wydzielina usunięta pod kontrolą wzroku z ust, a następnie z nosa. A – udrożnienie dróg oddechowych

19  Rutynowe osuszenie.  Pocieranie pleców.  Delikatne uderzanie w podeszwę stopy  Jeżeli reakcja na stymulację nie nastąpi w ciągu kilku sekund: wentylacja workiem samorozprężalnym B – oddech, stymulacja

20  Właściwe rozprężenie płuc jest najważniejszym działaniem zapewniającym skuteczną resuscytację.  Wskazania do wentylacji dodatnim ciśnieniem: ◦ Apnoea / gasping ◦ HR < 100/min ◦ Utrzymująca się sinica centralna. B - wentylacja

21  Pierwsze pięć oddechów: ◦ wydłużony czas wdechu do 2 – 3 sek. ◦ wysokie dodatnie ciśnienie podczas wdechu:  30-40 cm H2O u noworodków donoszonych,  20-25 cm H2O u wcześniaków  Oceń efektywność upowietrznienia płuc (ruchy klatki piersiowej) Wentylacja dodatnim ciśnieniem

22 0.3 sec 0.0 sec 0.6 sec LIND J. Initiation of breathing in the newborn infant. J Ir Med Assoc. 1962 Apr;50:88-93 Phys 10 Radiogramy – pierwszy oddech

23  U noworodków urodzonych o czasie należy rozpocząć wentylację powietrzem. ◦ jeżeli mimo skutecznej wentylacji częstość pracy serca nie wzrasta lub oksygenacja nie jest akceptowalna, należy dodać tlen.  U wcześniaków urodzonych poniżej 32 tygodnia ciąży zwykle konieczna będzie podaż mieszaniny tlenu z powietrzem w sposób rozważny pod kontrolą pulsoksymetru celem osiągnięcia zadawalającej oksygenacji. Hiperoksemia uszkadza komórki i tkanki Wentylacja a tlen

24  Jeżeli częstość pracy serca jest < 60/min pomimo 30 sekund efektywnej wentylacji: Rozpocznij uciskanie klatki piersiowej C – uciskanie klatki piersiowej

25  120 czynności/min  90 uciśnięć i 30 oddechów na minutę  3 : 1 stosunek Uciskanie klatki piersiowej

26  0.03 do 0.12% noworodków wymaga uciskania klatki piersiowej.  Bradykardia i asystolia są prawie zawsze wynikiem niewydolności oddechowej, niedotlenienia i kwasicy.  Właściwa wentylacja i natlenianie są wystarczające do przywrócenia prawidłowych czynności życiowych u większości noworodków. Uciskanie klatki piersiowej

27  Jeżeli HR < 60/ po 30 sekundach prawidłowej wentylacji i uciskania klatki piersiowej: Adrenalina Leki i płyny

28 Adrenalina  10 do 30 µg/kg dożylnie lub doszpikowo 0.1 do 0.3 ml/kg roztworu 1:10.000 w razie konieczności dawkę powtarzaj co 3 do 5 minut.  50 – 100 µg/kg dotchawiczo, jeżeli droga donaczyniowa jest niedostępna. Leki i płyny

29 Wodorowęglan sodu  1 – 2 mmol/kg w przypadku przedłużającego się i niereagującego na inne leczenie zatrzymania krążenia i tylko po zapewnieniu właściwej wentylacji i perfuzji. Leczenie przez zespół S lub N. Leki i płyny

30 Resuscytacja płynowa  Jeżeli podejrzewa się u noworodka utratę krwi lub obserwuje się objawy wstrząsu, a dziecko nie reaguje adekwatnie na inne zabiegi resuscytacyjne.  Krystaloidy (0,9% NaCl, mleczan Ringera) są płynami z wyboru stosowanymi w płynoterapii: wstępny bolus: 10 ml/kg i.v. w ciągu 5 do 10 min Leki i płyny

31  Żyła pępowinowa jest zalecana jako droga podawania leków Drogi podawania leków

32  Dostęp IO może być efektywną alternatywą jeżeli: ◦ Wymagane jest podanie płynów lub leków ◦ Nie udało się uzyskać dostępu donaczyniowego. Dostęp doszpikowy

33 Algorytm NLS

34

35  „Świeżorodki” zwykle bradykardia, która powinna być leczona odpowiednim natlenowaniem, adrenaliną i płynami jeżeli wskazane. Zaburzenia rytmu serca

36  Dzieci starsze  Kluczowe pytanie: stabilne czy nie stabilne?  Cechy niestabilności:  Objawy wstrząsu  Objawy niewydolności serca  Niskie ciśnienie tętnicze Zaburzenia rytmu serca

37 Częstoskurcz zatokowy (ST)Częstoskurcz nadkomorowy (SVT) WywiadWskazówki: gorączka, stres, krwawienie, odwodnienie Nieswoisty Częstość pracy serca< 220 u niemowląt <180 u dzieci >220 u niemowląt >180 u dzieci Załamek PObecne, prawidłowe/> 200 trudne do zaobserwowania brak Zmienność R-Rzmienny w zależności od stymulacji stały Początek/koniecstopniowynagły Różnicowanie ST i SVT

38 Leczenie

39  Stabilne czy nie?  Wąskie czy szerokie zespoły QRS?  Wąskie: Adenozyna 100µg/kg lub kardiowersja 0,5-1J/kg  Szerokie: kardiowersja 0,5-1J/kg  Adenozyna i kardiowersja nie jest przewidziana jako leczenie przez zespoły P. Tachyarytmie

40 ?

41  Kluczowe punkty oceny ◦ Ocena napięcia mięśniowego, koloru skóry, oddechu i częstości pracy serca. ◦ ABC u noworodka ◦ Rozprężenie płuc jako kluczowe działanie ◦ Zaburzenia rytmu: Świeżorodki- zwykle bradykardia ◦ Dzieci starsze: stabilne- kardiolog, niestabilne- pilne leczenie Podsumowanie


Pobierz ppt "Resuscytacja noworodka po porodzie Marcin Rybakowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google