Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ASP.NET Zarządzanie stanem w aplikacjach ASP.NET Elżbieta Mrówka-Matejewska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ASP.NET Zarządzanie stanem w aplikacjach ASP.NET Elżbieta Mrówka-Matejewska."— Zapis prezentacji:

1 ASP.NET Zarządzanie stanem w aplikacjach ASP.NET Elżbieta Mrówka-Matejewska

2 Techniki zarządzania stanem w ASP.NET O Używanie stanu widoku ASP.NET O Używanie stanu kontrolki ASP.NET O Zdefiniowanie zmiennych aplikacji O Zdefiniowanie zmiennych sesji O Zdefiniowanie danych w plikach cookie

3 Mechanizmy pozwalające na zarządzanie stanem O Po stronie Klienta: O parametry wywołania O pliki cookies O Po stronie serwera O stan strony (ViewState) O stan sesji O stan aplikacji

4 Stan aplikacji Współdzielenie informacji w całej aplikacji jest możliwe przy użyciu klasy HttpApplicationState. Klasa ta pozwala przechowywać zmienne w słowniku – kolekcji par klucz-wartość. Zmienne te są widoczne w obszarze całej aplikacji ASP.NET

5 Stan aplikacji O Zasoby –stan aplikacji jest przechowy- wany w pamięci; mamy do niego szybki dostęp, ale nie można pamiętać zbyt dużo informacji O Ulotność - jest usuwany z pamięci w momencie zatrzymania lub restartu aplikacji lub w momencie awarii serwera. O Skalowalność - nie jest dzielony na serwery w farmie serwerów O Współbieżność - konieczność zapewnienie mechanizmów bezpiecznej aktualizacji przechowywanych obiektów.

6 Stan aplikacji Tworzenie zmiennych stanu aplikacji jest możliwe poprzez obiekt Application np.: Application["info"] = "Witaj świecie"; Application["AppStartTime"] = DateTime.Now;

7 Stan aplikacji Pobranie wartości tak utworzonej zmiennej stanu aplikacji można zrealizować za pomocą następującej konstrukcji: string info = (string) Application["info"]; DateTime AppStartTime = (DateTime) Application["AppStartTime"];

8 Stan sesji O Tworzenie zmiennych stanu sesji jest możliwe poprzez obiekt Session. Np.: Session["info"] = "Witaj świecie!"; O Pobranie wartości tak utworzonej zmiennej stanu sesji : O string info = (string) Session["info"]; Przechowywanie i pobieranie złożonych danych, tj. obiektów, wymaga rzutowania do odpowiedniego typu.

9 Stan sesji O Standardowy czas życia - 20 min O Ograniczenie czasu w metodzie ( plik Global.asax) Session_Start(…) { Session.Timeout=5; Ses sion [”XX ”]=new(XX); }

10 G l obal Application Class Plik Global.asax umożliwia deklarowanie i zarządzanie zdarzeniami na poziomie aplikacji i sesji. Jest on umieszczony w głównym katalogu aplikacji. Podczas wykonywania plik jest parsowany i kompilowany w dynamiczną klasę dziedziczoną z klasy bazowej HttpApplication.

11 ViewState O Ukryte pole formularza _ViewState, które przepływa między przeglądarką a określoną stroną zawierające zbiór par nazwa/wartość, które reprezentują wartości każdej kontrolki interfejsu użytkownika na danej stronie O Odczytywane w czasie zdarzenia Init klasy bazowej System.Web.UI.Page

12 ViewState O Własność EnableViewState każdej kontrolki określa, czy jej stan pomiędzy kolejnymi wy wołaniami strony (PostBack) ma zostać odtworzony, czy serwer ma ponownie go wygenerować

13 ViewState O Do ukrytego pola _ViewState można dodać niestandardowe informacje np.: ViewState[”UkryteInfo”] = ”JakieśInfo”; …. Lbl1.Text = (string)ViewState[”UkryteInfo”] ;

14 Przykładowe zastosowanie: http://db-mssql/emrowka2/W9/Sesja_logowanie.aspx P:\emrowka\APBD Przykład Parametry Sesji i Aplikacji2014.docx


Pobierz ppt "ASP.NET Zarządzanie stanem w aplikacjach ASP.NET Elżbieta Mrówka-Matejewska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google