Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mieszkalnictwo I 11 luty 2016 I. 1.SUiKZP 2007 2.Analizy 3.Chłonność terenów mieszkaniowych 4.Założenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mieszkalnictwo I 11 luty 2016 I. 1.SUiKZP 2007 2.Analizy 3.Chłonność terenów mieszkaniowych 4.Założenia."— Zapis prezentacji:

1 Mieszkalnictwo I 11 luty 2016 I

2 1.SUiKZP 2007 2.Analizy 3.Chłonność terenów mieszkaniowych 4.Założenia

3

4

5 199020002014

6

7 72% 28% 461,5 tys. mieszkańców wg GUS wg meldunków Udział ludności w %

8

9

10 72% 28% liczba mieszkań 206,9 tys. mk

11 69% 31% pow. mieszkań 12,3 mln m 2

12 pow. użytkowa mieszkań w m 2 /osobę

13

14 Zmiany w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynikające z zapisów Ustawy z dn. 9.X.2015 r. o rewitalizacji

15 potencjalna, maksymalna liczba mieszkańców mogących zasiedlić dany obszar, przy założeniu odpowiednich wskaźników intensywności zabudowy oraz programowania odpowiednich standardów zamieszkiwania.

16

17

18 614 tys. osób 25,7 mln m 2 powierzchni użytkowej mieszkań

19 30% DOPUSZCZALNEJ NADWYŻKI WYNIKAJĄCE Z USTAWY LICZBA LUDNOŚCI Stan ludności w 2014 r. Chłonność max. terenów mieszkaniowych 461 tys. 440 tys. 130 tys. 614 tys. Wniosek nie możemy wyznaczać nowych terenów mieszkaniowych w SUiKZP Prognoza liczby mieszkańców wg GUS na 2035 r. 138 tys.

20 Prognoza GUS z 2007 r. 362,4 SUiKZP z 2007 r. 440 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GDAŃSKA Aktualna Prognoza GUS

21 30% NADWYŻKI POWIERZCHNIA MIESZKANIOWA W M 2 stan w 2014 r. Zapotrzebowanie na pow. mieszk. wg projektowanych standardów chłonność max. terenów mieszkaniowych 12,3 mln 19,3 mln 5,8 mln 25,7 mln

22 ? GRANICE MIASTA GRANICE DZIELNIC OSIE GŁÓWNYCH ULIC LASY WODY FUNKCJA MIESZKANIOWA FUNKCJA USŁUGOWA FUNKCJA PRZEMYSŁOWA Górny taras Dolny taras Racjonalizacjazagospodarowania obszarów obszarów rozwojowych miasta rozwojowych miasta Rozwój miasta do wewnątrz delimitacja w pełni wykształconej zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej delimitacja w pełni wykształconej zwartej struktury funkcjonalno-przestrzennej

23 1.Rozwój do wewnątrz 2.Nie wyznacza się nowych terenów mieszkaniowych poza wskazanymi w mpzp i SUiKZP 2007

24 ZAPRASZAMY DO DYSKUSJI www.brg.gda.pl www.facebook.com/BiuroRozwojuGdanska www.gdansk.pl/studium #gdnstudium #ilovegdn Biuro Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24 80-855 Gdańsk Zespół Programowania Urbanistycznego tel. 308-44-84 zpu@brg.gda.pl Więcej informacji na:

25 www.brg.gda.pl www.facebook.com/BiuroRozwojuGdanska www.gdansk.pl/studium #gdnstudium #ilovegdn Biuro Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24 80-855 Gdańsk Zespół Programowania Urbanistycznego tel. 308-44-84 zpu@brg.gda.pl Więcej informacji na: PROSIMY O UWAGI, WNIOSKI, SUGESTIE DOTYCZĄCE MIESZKALNICTWA DO 29 LUTEGO 2016 ROKU


Pobierz ppt "Mieszkalnictwo I 11 luty 2016 I. 1.SUiKZP 2007 2.Analizy 3.Chłonność terenów mieszkaniowych 4.Założenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google