Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYKŁAD 5.  odpowiednie kompetencje  odpowiednia motywacja  pasuje do organizacji PJATK 2015/162.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYKŁAD 5.  odpowiednie kompetencje  odpowiednia motywacja  pasuje do organizacji PJATK 2015/162."— Zapis prezentacji:

1 WYKŁAD 5

2  odpowiednie kompetencje  odpowiednia motywacja  pasuje do organizacji PJATK 2015/162

3  dociekliwe pytania  ”realistyczna wizja pracy”  zadawanie pytań przez kandydata  bezpośrednie spotkanie PJATK 2015/163

4  efekty w pracy  osoba przeprowadzająca rozmowę  kompetencje a wymagania stanowiska  niesprawiedliwa i subiektywna opinia PJATK 2015/164

5  rodzaj zadawanych pytań (rozmowy biograficzne, r.ustrukturalizowane behawioralne, ustrukturalizowane psychometryczne, wstępne)  klimat rozmowy  zakres zbieranych informacji (wstępne, pogłębione)  stopień formalizacji rozmowy (ustrukturalizowane, nieustrukturalizowane)  liczbę kandydatów  liczebność członków komisji PJATK 2015/165

6 6

7 7

8 zgromadzić informacje:  o przedsiębiorstwie  o obsadzanym stanowisku  o potencjalnej wysokości wynagrodzenia PJATK 2015/168

9 źródła informacji:  pracownicy PR  inni pracownicy przedsiębiorstwa  inne związane z przedsiębiorstwem osoby  broszury, wewnętrzne publikacje  reklamy i foldery  Internet  urzędy zajmujące się gromadzeniem informacji o podmiotach gospodarczych PJATK 2015/169

10 10PJATK 2015/16

11  powitanie  mowa ciała  sposób udzielania odpowiedzi  wykorzystywanie podobieństw  wykazywanie poczucia humoru PJATK 2015/1611

12 PJATK 2015/1612

13  z jakich powodów kandydat stara się o tę pracę  największe sukcesy /porażki w dotychczasowej pracy zawodowej  plany zawodowe na najbliższe lata-co chce osiągnąć, jakie zdobyć stanowisko czy kwalifikacje  jakie ma oczekiwania finansowe  przykłady najbardziej zaskakujących pytań PJATK 2015/1613

14  Czym chciałbyś się zajmować, gdybyś miał do wyboru każdą pracę?  Jakby Pana opisał ktoś nieżyczliwy?  Co by Pan zrobił w celu usprawnienia transportu publicznego w naszym mieście?  Gdybyśmy przyszli do Pani na kolację, co by nam Pani przygotowała?  Proszę ocenić mnie jako rekrutera w skali od 1 do 10.  Przez te drzwi wchodzi pingwin w sombrero. Co powie i dlaczego tu jest? PJATK 2015/1614

15  „Jaka była najtrudniejsza decyzja jaką podjąłeś?’’  „Podaj przykład swojej złej decyzji. Dlaczego była zła?’’  „Podaj przykład kiedy nie posłuchałeś czyjejś rady’’  „Jak uważasz dlaczego ludzie nie odnoszą sukcesów?’’ PJATK 2015/1615

16  „Jakie czytasz gazety?’’ a następnie „Jaki artykuł zwrócił ostatnio Twoją uwagę?’’  „Jakie istotne czynniki wpłynęły na branżę w ostatnich latach?’’  „Opisz ostatnie wydarzenie w branży’’  „Co interesuje Cie w sektorze X?’’  „Jakim biznesom nasza firma mogłaby zaoferować swoje usługi?’’  „Podaj przykład kiedy byłeś odpowiedzialny za budżet’’ PJATK 2015/1616

17  „Co wiesz o naszej firmie?’’  „Jak kształtuje się nasza pozycja na rynku i zmieniała się w ostatnim czasie?’’  „Kim są nasi głowni konkurenci?’’  „Co odróżnia nas od konkurencji?’’  „Kim są głowni udziałowcy?’’  „Do kogo skierowane są nasze usługi?’’ PJATK 2015/1617

18  pytania zamknięte  pytania otwarte  pytania sondujące  pytania dotyczące zachowań  pytania dot. zdolności  pytania dot. motywacji  pytania hipotetyczne  pytania biograficzne  pytania sprawdzające wiedzę kandydata  pytania sprawdzające znajomość języków obcych  pytania sprawdzające umiejętności wypowiadania się  pytania kłopotliwe  pytania sugerujące PJATK 2015/1618

19  pytania nieprzydatne (wielokrotnego wyboru, naprowadzające)   pytania, których należy unikać  PJATK 2015/1619

20  zawodowy  motywacyjny  osobowościowy PJATK 2015/1620

21  1. Jak opisałbyś siłomierz 8-letniemu dziecku? (Engineering Technician, Tesla Motors) 2. Jak oszacowałbyś, ile rozgłośni radiowych działa w Stanach Zjednoczonych? (Product Manager, Google) 3. Czy wierzysz w siłę wyższą? (Merchandiser, PepsiCo) 4. Jaka była największa porażka w twojej karierze? (Software Engineer, Electronic Arts) 5. Wymień trzech nieznanych sobie ludzi, których najbardziej podziwiasz, i uzasadnij swój wybór. (Menadżer, Deloitte) 6. Gdybyś miał być produktem Sony, którym byś był? (Retail Sales Specialist, Sony) 7. Opowiedz mi dowcip. (Financial Analyst, JP Morgan Chase) 8. Jak rozwiązywałbyś problemy, gdybyś pochodził z Marsa? (Senior Recruiting Manager, Amazon) 9. Załóżmy, że otrzymałeś pudełko ołówków. Wymień 10 rzeczy, które mógłbyś z nimi zrobić, a które nie są ich tradycyjnym zastosowaniem (Administrative Assistant, Google). PJATK 2015/1621

22  czas  plan  atmosfera  relacje  zachęcić kandydata do mówienia  analizować karierę  zadawanie pytań  podanie przykładów  formułowanie osądów  kontrola nad treścią i czasem rozmowy  notowanie PJATK 2015/1622

23  testy na inteligencję  kwestionariusze osobowości  testy uzdolnień  testy osiągnięć PJATK 2015/1623

24  rzetelność  trafność  standaryzacja  obiektywizm  normalizacja PJATK 2015/1624

25 Niedopuszczalne jest:   przeprowadzanie przez osoby nieuprawnione i niedoświadczone  ustne odpytywanie w przypadku testów pisemnych  stosowanie testów klinicznych w procesie rekrutacji  posługiwanie się ogólnodostępnymi testami z księgarni PJATK 2015/1625

26  zacząć od zadań, które …….  nie stresować się ilością  nie czytać zbyt długiego tekstu zanim……. PJATK 2015/1626

27  adaptacja zawodowa- stanowisko  adaptacja społeczna – środowisko pracy PJATK 2015/1627

28 Wymiar społeczny Akceptacja norm i zasad współpracy w zespole, stylu kierowania, kontaktów ze współpracownikami Akceptacja misji i podstawowych wartości, którymi kieruje się firma Wymiar zawodowy Przystosowanie się do treści i warunków pracy Przystosowanie się do wewnętrznego podziału pracy, technologii, organizacji pracy Stanowisko pracyŚrodowisko organizacji PJATK 2015/1628

29 PJATK 2015/1629

30  adaptacja spontaniczna  adaptacja zorganizowana (kierowana) PJATK 2015/1630

31 zaletywady 1.Niższe koszty przeprowadzania procesu 2.Niższe wymagania stawiane uczestnikom procesu 3.Większa więź zatrudnionego pracownika ze współpracownikami 1.Większe ryzyko zwolnienia się z pracy nowo zatrudnionego 2.Dłuższy czas trwania procesu 3.Wyższe prawdopodobieństwo wykształcenia negatywnych nawyków 4.Mniejsza więź zatrudnionego pracownika z przedsiębiorstwem 5.Mniejsze poczucie bezpieczeństwa zatrudnionego pracownika PJATK 2015/1631

32 zaletywady 1.Mniejsze ryzyko zwolnienia się z pracy 2.Krótszy czas trwania procesu 3.Niższe prawdopodobieństwo wykształcenia się negatywnych nawyków 4.Większa więź z przedsiębiorstwem 5.Większe poczucie bezpieczeństwa zatrudnionego 1.Wyższe koszty przeprowadzenia procesu 2.Wyższe wymagania stawiane uczestnikom procesu 3.Mniejsza więź zatrudnionego z pracownikami ze współpracownikami PJATK 2015/1632

33 przyjście do pracy wprowadzenie na stanowisko pracy wybór opiekuna szkolenie wstępne i środowiskowe ocena pracownika i procesu adaptacji DECYZJA o przedłużeniu umowy lub nieprzedłużaniu PJATK 2015/1633

34  naturalne  zwolnienie PJATK 2015/1634

35 PJATK 2015/1635 rodzaje zwolnień pracowników z inicjatywy pracowników na zasadzie porozumienia stron z inicjatywy pracodawcy w wyniku restrukturyzacji w wyniku usprawnień lub zmian organizacyjnych w wyniku negatywnej oceny pracownika

36  złagodzenie skutków zwolnień  pomoc osobom, które tracą pracę przejść przez ten trudny okres  pomoc bezpiecznego wylądowania w nowej firmie PJATK 2015/1636

37 1. Wsparcie psychologiczne. 2. Analiza predyspozycji uczestnika, która pozwala nam na lepsze poznanie siebie, swoich możliwości, zdolności, mocnych i słabych stron. 3. Planowanie dalszej drogi zawodowej. 4. Przekazanie umiejętności poruszania się na rynku pracy. 5. Pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy kwalifikacyjnej. 6. Szukanie odpowiednich firm i ofert pracy. PJATK 2015/1637

38 PJATK 2015/1638

39  wzrost lojalności pracowników pozostających  wzmacnia identyfikację z przedsiębiorstwem wśród dalej zatrudnionych  polepszenie wizerunku firmy  zmniejszenie liczby konfliktów  redukcja obaw i napięcia wśród pracowników PJATK 2015/1639

40 ze względu na kryterium  zleceniodawcy (korporacyjny i prywatny)  grupę odbiorców (indywidualny, executive, dla grup jednorodnych, dla grup mieszanych, mieszany)  zakres (pełny, na czas ograniczony, kafeteryjny, just in time)  ukierunkowanie usługi (pełny oraz zorientowany na: zmianę postaw i rozwój umiejętności, przekwalifikowanie zawodowe, rozwój przedsiębiorczości, przejście na emeryturę) PJATK 2015/1640

41  outplacement on-line  szkolenia PJATK 2015/1641

42 Element outplacementu w społeczeństwach wiedzy w Polsce CelZapewnienie pracownikowi możliwości kontynuowania kariery Rozwiązanie konkretnego problemu danego przedsiębiorstwa WymiarIndywidualny, związany z zatrudnieniem konkretnych osób Grupowy KwalifikacjeWysokie, wysoki stopień kwalifikacji specjalizacji Niskie i średnie, niski poziom specjalizacji PostawyPodmiot starający się wywierać maksymalny wpływ na swoje dalsze losy zawodowe Przeważają bierne i roszczeniowe Orientacja natzw. re-training, przypominanie, powrót do umiejętności nabytych w poprzednich etapach kariery zawodowej Proste działania adaptacyjne z nauką podstaw funkcjonowania na rynku pracy PJATK 2015/1642


Pobierz ppt "WYKŁAD 5.  odpowiednie kompetencje  odpowiednia motywacja  pasuje do organizacji PJATK 2015/162."

Podobne prezentacje


Reklamy Google