Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Katarzyna Kopyściańska.  Samorządowy zakład budżetowy otrzymał dotację celową na realizację zadania finansowanego z Funduszu Spójności w kwocie 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Katarzyna Kopyściańska.  Samorządowy zakład budżetowy otrzymał dotację celową na realizację zadania finansowanego z Funduszu Spójności w kwocie 1."— Zapis prezentacji:

1 Dr Katarzyna Kopyściańska

2  Samorządowy zakład budżetowy otrzymał dotację celową na realizację zadania finansowanego z Funduszu Spójności w kwocie 1 mln złotych. W tym samym roku otrzymał również dotację celową na zakup samochodu służbowego w kwocie w kwocie 100 tys. Złotych oraz dotację przedmiotową na dofinansowanie kosztów swojej działalności w wysokości 500 tys. Złotych. Koszty działalności zakładu budżetowego w tym roku wyniosły 800 tys. Złotych.  Oceń poprawność dokonanych dotacji.

3  Agencja wykonawcza do 30 czerwca roku następującego, po roku w którym powstała nadwyżka środków finansowych, nie wpłaciła jej na właściwy rachunek budżetu państwa.  Proszę ocenić sytuację

4  Szkoła podstawowa w R. działająca jako gminna jednostka budżetowa zatrudniała 20 nauczycieli a uczyło się w niej 40 uczniów. Minister Finansów – po analizie interpelacji jednego z posłów – podjął decyzję o likwidacji tej jednostki. Dokonaj oceny prawnej działania Ministra Finansów.

5  Sejmik wojewódzki podjął uchwałę z dnia 22 lipca o utworzeniu w gminie K. biblioteki, określając jej status jako „gminna jednostka budżetowa”. Sejmik wojewódzki nadał jej statut oraz określił mienie przekazane w zarząd. Czy uchwała sejmiku jest legalna?

6  Szpital będący jednostką budżetową otrzymał dotację celową na budowę zaplecza kuchennego dla pacjentów placówki. Wykorzystał 75% dotacji a pozostałą kwotę przeznaczył na remont sanitariatów w części szpitala znajdującej się tuż za zapleczem kuchennym. Oceń powyższą sytuację.

7  Rada gminy w C. podjęła uchwałę o utworzeniu gminnej jednostki budżetowej, która została powołana do odpłatnego wykonywania zadań z zakresu prowadzenia targowiska gminnego a koszty swojego funkcjonowania miała finansować z osiąganych przychodów. Oceń tę uchwałę z punktu widzenia legalności.

8  Prezes Rady Ministrów utworzył państwową jednostkę budżetową do realizacji zadań na rzecz administracji rządowej. Czy takie działanie Prezesa RM jest prawnie dopuszczalne?

9  Państwowy zakład budżetowy został utworzony przez Ministra Zdrowia jako pralnia przyszpitalna. Oceń prawidłowość takiego rozwiązania.

10  Państwowy fundusz celowy działający jako osoba prawna został powołany na podstawie ustawy, która przewidziała że podstawowym źródłem finansowania funduszu będą dotacje z budżetu państwa. Oceń prawidłowość takiego rozwiązania.

11  Gminna Instytucja Gospodarki Budżetowej została powołana przez Wojewodę do realizacji zadań gospodarki mieszkaniowej. Oceń prawidłowość tego rozwiązania.


Pobierz ppt "Dr Katarzyna Kopyściańska.  Samorządowy zakład budżetowy otrzymał dotację celową na realizację zadania finansowanego z Funduszu Spójności w kwocie 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google