Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Anna Pokorska „E-nauczanie w kształceniu ustawicznym pracowników i pracodawców z obszarów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Anna Pokorska „E-nauczanie w kształceniu ustawicznym pracowników i pracodawców z obszarów."— Zapis prezentacji:

1 IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Anna Pokorska „E-nauczanie w kształceniu ustawicznym pracowników i pracodawców z obszarów wiejskich"

2 Anna POKORSKA „E-nauczanie w kształceniu ustawicznym pracowników i pracodawców z obszarów wiejskich" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Współczesne firmy powinny uzyskiwać charakter organizacji uczących sie, czyli takich, w których: 1)uczy się rozwijać lepsze produkty 2)uczy się doskonalić procesy 3)uczy się rozpowszechniać nowe idee, praktyki, procesy i procedury 4)uczy się powiększać żywotny zasób wiedzy oraz posiada mechanizmy promujące nabywanie i rozpowszechnianie wiedzy 5)traktuje się każdą działalność jako okazję do uczenia się 6)jest się wrażliwym na zjawiska zewnętrzne 7)jest się całkowicie otwartym na otoczenie

3 Anna POKORSKA „E-nauczanie w kształceniu ustawicznym pracowników i pracodawców z obszarów wiejskich" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" warunek podstawowy nadania społeczeństwu i firmom właściwości struktur uczących sie SYSTEM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO do jego rozwijania państwo polskie jest zobowiązane już od połowy lat 90. na podstawie art. 65 ust. 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.

4 Anna POKORSKA „E-nauczanie w kształceniu ustawicznym pracowników i pracodawców z obszarów wiejskich" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Euracademy Observatory – europejski monitoring kształcenia ustawicznego o profilu zawodowym, które wspomagane jest technologiami informatycznymi i kierowane do małych, średnich i mikro przedsiębiorstw oraz osób samozatrudniających sie na obszarach wiejskich. Finlandia Grecja Hiszpania Niemcy Polska Węgry Wielka Brytania Uczestnicy projektu

5 Anna POKORSKA „E-nauczanie w kształceniu ustawicznym pracowników i pracodawców z obszarów wiejskich" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Mieszkańcy obszarów wiejskich charakteryzują się:  niedostatecznym poziomem kwalifikacji zawodowych  ograniczonym dostępem do szkoleń  niską skłonnością do podejmowania działań mających na celu poprawę własnych kwalifikacji zawodowych  ograniczoną mobilnością zawodową  niechęcią do zmiany miejsca zamieszkania

6 Anna POKORSKA „E-nauczanie w kształceniu ustawicznym pracowników i pracodawców z obszarów wiejskich" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" W ramach projektu Euracademy Observatory zgromadzono dane o: - instytucjach oferujących edukację wspomaganą nowoczesnymi technologiami informacyjnymi - uczestnikach szkoleń wspomaganych technologiami informacyjnymi - mieszkańcach obszarów wiejskich, którzy nigdy nie uczestniczyli w szkoleniach zawodowych wspomaganych technologiami informacyjnymi, a niekiedy nawet w jakichkolwiek szkoleniach zawodowych (grupa kontrolna)

7 Anna POKORSKA „E-nauczanie w kształceniu ustawicznym pracowników i pracodawców z obszarów wiejskich" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" W badaniu zajmowano sie wieloma sprawami: -treściami i metodami szkoleń (stosowanymi technologiami informatycznymi) - geograficzną lokalizacją oferty instytucji szkolących - kwalifikacjami uzyskiwanymi przez beneficjentów -barierami i motywacjami w korzystaniu ze szkoleń wspieranych teleinformatyką

8 Anna POKORSKA „E-nauczanie w kształceniu ustawicznym pracowników i pracodawców z obszarów wiejskich" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" INSTYTUCJE OFERUJĄCE SZKOLENIA WSPOMAGANE ICT

9 Anna POKORSKA „E-nauczanie w kształceniu ustawicznym pracowników i pracodawców z obszarów wiejskich" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Węgry, Wielka Brytania i Polska – specjalna oferta kierowana na obszary wiejskie. Grecja, Hiszpania, Niemcy, Finlandia - oferta skierowana na terytorium całego kraju. W Grecji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz na Węgrzech zdecydowana większość organizacji szkolących kierowała swoja ofertę do sfery usług. W Niemczech, Finlandii i Polsce - oferta skierowana do kilku różnych sektorów gospodarki. Grecja, Polska i Węgry w wysokim stopniu wykorzystywały unijne i państwowe subsydia. W Niemczech, Finlandii i Hiszpanii szkolący się sami pokrywali koszty szkolenia. POLSKA:

10 Anna POKORSKA „E-nauczanie w kształceniu ustawicznym pracowników i pracodawców z obszarów wiejskich" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Instytucje szkolące istniejące na rynku od roku do 5 lat przeważały w Polsce, Niemczech i na Węgrzech. Najbardziej doświadczone instytucje działały w Wielkiej Brytanii, Finlandii i Hiszpanii. Narzędzia wykorzystywane w szkoleniach wspomaganych technologiami informatycznymi: - platformy nauczania na odległość - strony internetowe - grupy dyskusyjne - poczta elektroniczna PERSPEKTYWA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROJEKTU

11 Anna POKORSKA „E-nauczanie w kształceniu ustawicznym pracowników i pracodawców z obszarów wiejskich" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" W Polsce kształcenie wspomagane technologiami informatycznymi to najczęściej nauczanie tradycyjne wzbogacane przez pokaz filmu, prezentację multimedialną czy materiał zawarty na płycie CD (podobnie jak Niemczech, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech) Rzadziej spotykamy sie z nauczaniem na odległość w czystej postaci (najczęściej w Hiszpanii). Realizacja tej formy nauczania wymaga zaawansowanych technologii po stronie instytucji szkolących i odpowiedniego wyposażenia technicznego po stronie potencjalnych odbiorców - z tym ciągle jeszcze występują kłopoty.

12 Anna POKORSKA „E-nauczanie w kształceniu ustawicznym pracowników i pracodawców z obszarów wiejskich" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" POLSKA:

13 Anna POKORSKA „E-nauczanie w kształceniu ustawicznym pracowników i pracodawców z obszarów wiejskich" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" POLSKA:

14 Anna POKORSKA „E-nauczanie w kształceniu ustawicznym pracowników i pracodawców z obszarów wiejskich" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" UCZESTNICY SZKOLEŃ WSPOMAGANYCH ICT

15 Anna POKORSKA „E-nauczanie w kształceniu ustawicznym pracowników i pracodawców z obszarów wiejskich" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Ograniczenia nauczania wspomaganego ICT: - konieczny dostęp do komputera i Internetu - wiedza i umiejętności z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu Zalety nauczania wspomaganego ICT: - przystępna cena (za wyjątkiem grup kontrolnych z Finlandii, Węgier, Polski i Hiszpanii) - łatwiejsza nauka - elastyczność i dostosowanie tempa, formy nauki do indywidualnych potrzeb PERSPEKTYWA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROJEKTU

16 Anna POKORSKA „E-nauczanie w kształceniu ustawicznym pracowników i pracodawców z obszarów wiejskich" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" MOTYWACJE WSKAZYWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ: różnorodna, atrakcyjna tematyka dostępność cenowa możliwość uzyskania dofinansowania ze środków publicznych zindywidualizowane tempo i sposób przyswajania wiedzy BARIERY WSKAZYWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ: niska ranga certyfikatu/dyplomu ukończenia konieczność dostępu do komputera posiadanie umiejętności obsługi komputera POLSKA:

17 Anna POKORSKA „E-nauczanie w kształceniu ustawicznym pracowników i pracodawców z obszarów wiejskich" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" KWALIFIKACJE ZDOBYTE W TRAKCIE KURSU POTWIERDZNE: DYPLOMEM PAŃSTOWYMCERYTFIKATEM WYDAWANYM PRZEZ INSTYTUCJĘ SZKOLĄCĄ Grecja, Węgry, Wielka Brytania Hiszpania, Finlandia, Polska, Niemcy

18 Anna POKORSKA „E-nauczanie w kształceniu ustawicznym pracowników i pracodawców z obszarów wiejskich" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" PROFIL SZKOLEŃ: -zasady korzystania z funduszy Unii Europejskiej (głównie Funduszy Strukturalnych) - finanse i rachunkowość - kompetencje informatyczne – korzystanie z Internetu, szkolenia z pakietu MS Office - kursy z zakresu stosowania dobrych praktyk rolniczych - innowacyjnych technologii produkcji rolniczej - rozpoznawania potrzeb konsumentów na rynku lokalnym. Najczęściej wymieniane Rzadziej wymieniane POLSKA:

19 Anna POKORSKA „E-nauczanie w kształceniu ustawicznym pracowników i pracodawców z obszarów wiejskich" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Czynnik dodatkowy: brak zainteresowania mieszkańców obszarów wiejskich kształceniem ustawicznym – zarówno tradycyjnym, jak i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych

20 Anna POKORSKA „E-nauczanie w kształceniu ustawicznym pracowników i pracodawców z obszarów wiejskich" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" 79% - koszt szkolenia jest za wysoki 83% - zadeklarowała dobry dostęp do technicznego wyposażenia niezbędnego do ukończenia kursu (za wyjątkiem Polski) 84% - zadeklarowała posiadanie odpowiednich umiejętności komputerowych 91% - uważa, że ICT uławia przyswajanie wiedzy 66% - uważa, że nauczanie wspomagane ICT jest bardziej motywujące do nauki niż tradycyjne (za wyjątkiem respondentów z Polski i Niemiec) 89% - uważa, że brak ścisłych ram czasowych jest największą zaletą e-nauczania PERSPEKTYWA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROJEKTU

21 Anna POKORSKA „E-nauczanie w kształceniu ustawicznym pracowników i pracodawców z obszarów wiejskich" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" UCZESTNICY SZKOLEŃ - POLSKA:

22 Anna POKORSKA „E-nauczanie w kształceniu ustawicznym pracowników i pracodawców z obszarów wiejskich" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" GRUPA KONTROLNA

23 Anna POKORSKA „E-nauczanie w kształceniu ustawicznym pracowników i pracodawców z obszarów wiejskich" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" GRUPA KONTROLNA - POLSKA

24 Anna POKORSKA „E-nauczanie w kształceniu ustawicznym pracowników i pracodawców z obszarów wiejskich" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Większość respondentów z grupy kontrolnej (64.8%) deklarowało, że słyszało o nauczaniu wspomaganym ICT. Tylko w Grecji, Polsce i na Węgrzech część respondentów nigdy nie słyszała o nauczaniu wspomaganym ICT. Koszt szkolenia - 55% uważało, że będzie dla nich zbyt duży (za wyjątkiem Grecji i Niemiec) Dostęp do wyposażenia technicznego - 74% oceniło, że nie są w stanie uzyskać dostępu do wyposażenia niezbędnego aby ukończyć kurs Poziom umiejętności w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu - 68% uważało, że ich umiejętności są wystarczające by ukończyć kurs (za wyjątkiem Hiszpanii)

25 Anna POKORSKA „E-nauczanie w kształceniu ustawicznym pracowników i pracodawców z obszarów wiejskich" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

26 Anna POKORSKA „E-nauczanie w kształceniu ustawicznym pracowników i pracodawców z obszarów wiejskich" IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Anna Pokorska „E-nauczanie w kształceniu ustawicznym pracowników i pracodawców z obszarów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google