Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Formy organizacyjnoprawne działalności gospodarczej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Formy organizacyjnoprawne działalności gospodarczej."— Zapis prezentacji:

1 Formy organizacyjnoprawne działalności gospodarczej

2 1. Jednoosobowa działalność osoby fizycznej Rejestracja działalności gospodarczej osoby fizycznej następuje w urzędzie gminy na podstawie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej na specjalnym formularzu EDG-1.

3 2. Spółki A. spółki prawa cywilnego B. spółki prawa handlowego a) spółki osobowe (odpowiedzialność za zobowiązania ponoszą wspólnicy)  spółka jawna  spółka partnerska  spółka komandytowa  spółka komandytowo-akcyjna b) spółki kapitałowe (odpowiedzialność za zobowiązania ponoszą nie wspólnicy, ale spółka jako samodzielny podmiot gospodarczy)  spółka akcyjna  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4 3. Spółdzielnie Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą. Spółdzielnia ma osobowość prawną i musi mieć uchwalony przez założycieli statut. Założycieli nie może być mniej niż 10, jeśli są to osoby fizyczne, i nie mniej niż 3, jeśli są to osoby prawne. Spółdzielnia musi być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Fundusz założycielski powstaje z wpłat udziałów przez członków założycieli i zwiększa się z każdym przyjęciem nowego członka. Fundusz ten nosi nazwę funduszu udziałowego.

5 4. Przedsiębiorstwa państwowe Jest samodzielnym, samorządnym i samofinansującym się podmiotem gospodarczym posiadającym osobowość prawną. Musi mieć ono, opracowany i zatwierdzony przez organ założycielski, statut i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Przedsiębiorstwa państwowe są tworzone bądź jako działające na zasadach ogólnych, bądź jako przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Organami założycielskimi przedsiębiorstwa państwowego mogą być naczelne oraz centralne organy administracji państwowej, w tym wojewodowie, Narodowy bank Polski i banki państwowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Organem zarządzającym jest dyrektor, który samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność.

6 Wykonała mgr inż. Ewa Chełchowska


Pobierz ppt "Formy organizacyjnoprawne działalności gospodarczej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google