Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowanie: mgr Dorota Ściślewska Doradca zawodowy Gimnazjum nr 10 w Gliwicach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowanie: mgr Dorota Ściślewska Doradca zawodowy Gimnazjum nr 10 w Gliwicach."— Zapis prezentacji:

1

2 Opracowanie: mgr Dorota Ściślewska Doradca zawodowy Gimnazjum nr 10 w Gliwicach

3 Zawód jest to wewnętrznie spójny system zadań i czynności, które są wykonywane w ramach danej profesji. System ten opiera się na całokształcie wymaganej wiedzy, na kwalifikacjach i umiejętnościach, które powinniśmy posiadać, na predyspozycjach psychicznych i fizycznych i jest ukierunkowany na osiąganie określonych celów wynikających ze specyfiki zawodu”.

4  treść pracy – czyli zadania i czynności, które się w danym zawodzie wykonuje oraz pozycja, jaką się zajmuje w zespole pracowniczym,  warunki pracy – tj. warunki, w jakich się pracuje, środki pracy (narzędzia, pomoce, urządzenia itp.), technologie i proces pracy, końcowy produkt lub wytwór wykonanej pracy,  wymagania stanowiska pracy obejmujące: wykształcenie, wykaz specjalistycznych umiejętności pożądanych lub wymaganych do pracy w określonym zawodzie, opis możliwości lub wymagań dotyczących dokształcania i rozwoju w danym zawodzie,  predyspozycje psychofizyczne  możliwości rozwoju i awansu

5 rozumiane są jako zestaw wiedzy i umiejętności wymaganych do realizacji składowych zadań zawodowych (w wybranej specjalności). Wynikają z określonych dokumentów (świadectw, dyplomów, zaświadczeń) i stwarzają domniemanie, że legitymujący się nimi człowiek ma odpowiednie kompetencje. umiejętnościzawodowych specjalności

6 - Klasyfikacja zawodów i specjalności jest usystematyzowanym zbiorem zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Stanowi "spis z natury" zawodów zidentyfikowanych na rynku pracy. Klasyfikacja opracowana została w oparciu o Międzynarodowy Standard Klasyfikacji Zawodów ISCO-08. Aktualizowanie klasyfikacji, w celu dostosowania do zmian zachodzących na rynku pracy (polskim i europejskim), poprzez wprowadzanie do niej nowych zawodów/specjalności, odbywa się co 2-3 lata w drodze zmian rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu ich stosowania. - W Polsce jest zarejestrowanych ponad 2500 zawodów (Źródło: Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia)

7 Rynek pracy obejmuje całokształt zagadnień związanych z kształtowaniem podaży pracy i popytu na pracę, na rynku pracy mają miejsce transakcje kupna pracy, czyli angażowania pracowników oraz transakcje sprzedaży pracy. Popyt reprezentowany jest przez pracodawców oferujących miejsca pracy, podaż natomiast reprezentowana jest przez poszukujących pracy (źródło: „Encyklopedia zarządzania”

8  pośrednictwo pracy  usługi Eures (partnerstwo transgraniczne)  poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa  pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy  organizacja szkoleń (źródło: „Encyklopedia zarządzania” Więcej informacjina temat rynku pracy znajdziesz na stronach MPiPS - https://www.mpips.gov.pl/praca/

9 zawody, na które występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w danym zawodzie.

10 zawody, na które zapotrzebowanie na rynku pracy jest mniejsze niż liczba osób poszukujących pracy w danych zawodach.

11  Informatyka i usługi internetowe  Mechatronika  Biotechnologia  Medycyna i ochrona zdrowia  Finanse  Edukacja  Bezpieczeństwo  Rozrywka


Pobierz ppt "Opracowanie: mgr Dorota Ściślewska Doradca zawodowy Gimnazjum nr 10 w Gliwicach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google