Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Grzejszczyk Elżbieta, Plebańska Marlena, Piwowarska Elżbieta „Informatyka w przedsiębiorstwie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Grzejszczyk Elżbieta, Plebańska Marlena, Piwowarska Elżbieta „Informatyka w przedsiębiorstwie."— Zapis prezentacji:

1 IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Grzejszczyk Elżbieta, Plebańska Marlena, Piwowarska Elżbieta „Informatyka w przedsiębiorstwie. Pakiet studiów podyplomowych"

2 Grzejszczyk Elżbieta, Plebańska Marlena, Piwowarska Elżbieta – Informatyka w przedsiębiorstwie. Pakiet studiów podyplomowych Ośrodek Kształcenia na Odległość PW opracował pakiet studiów podyplomowych mających na celu wsparcie działalności przedsiębiorstw różnych branż w zakresie stosowania narzędzi informatyki, eEdukacji oraz eBiznesu. Pakiet obejmuje 3 kierunki studiów, tj. "Informatyka i Techniki Internetu edycja” e-biznes studia na Wydz. Elektrycznym "Narzędzia i Techniki Wirtualnej Edukacji” edycja e-Edukacja w przedsiębiorstwie studia na Wydz. Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz "Informatyka gospodarcza" studia podyplomowe na Wydz. Zarządzania. Na każdym z trzech oferowanych kierunków studiów realizowane są przedmioty podstawowe z zakresu technik informatycznych, przedmioty ekonomiczne w zakresie zarządzania, marketingu, biznesu internetowego oraz przedmioty specjalizacyjne ściśle powiązane z profilem danego kierunku studiów podyplomowych, takie jak Techniki Internetu w eBiznesie, eEdukacja czy eZarządzanie. IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

3 Grzejszczyk Elżbieta, Plebańska Marlena, Piwowarska Elżbieta – Informatyka w przedsiębiorstwie. Pakiet studiów podyplomowych CEL STUDIÓW Celem studiów podyplomowych Informatyka w przedsiębiorstwie jest nabycie przez uczestników, praktycznych umiejętności w zakresie stosowania najnowszych technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem stosowania oprogramowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz poznanie zasad jego funkcjonowania a także projektowania. Innym z przyjętych celów, jest -wyposażenie uczestników studiów w wiedzę z zakresu eLearningu w przedsiębiorstwie, - opanowanie technik komunikacji interpersonalnej oraz - poznanie narzędzi tworzenia szkoleń eLearningowych a także opanowanie wybranych funkcjonalności portali edukacyjnych. IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

4 Grzejszczyk Elżbieta, Plebańska Marlena, Piwowarska Elżbieta – Informatyka w przedsiębiorstwie. Pakiet studiów podyplomowych Profile kształcenia w ramach poszczególnych typów studiów: "Informatyka i Techniki Internetu" edycja e-biznes Studia ukierunkowane są przede wszystkim na zdobycie umiejętności projektowania i implementacji Internetowych serwisów sieciowych. Zawarte treści kształcenia dotyczą współcześnie stosowanych technologii wykorzystywanych w procesie ich tworzenia Obejmują takie zagadnienia jak zasady współpracy klient-serwer oraz ich definiowanie w językach HTML, JSP, PHP a także w oparciu o technologię ASP.NET 2.0. Znaczna część zagadnień poświęcona jest komunikacji z bazami danych, zasadom udostępniania żądanych/wybranych informacji w sieci, ich transferu oraz protokołom sieciowym. Analizowane są także różne aspekty poprawności działania stron oraz ich zabezpieczania. IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

5 Grzejszczyk Elżbieta, Plebańska Marlena, Piwowarska Elżbieta – Informatyka w przedsiębiorstwie. Pakiet studiów podyplomowych Profil kształcenia w ramach studiów: Informatyka i Techniki Internetu W trakcie studiów realizowane są przede wszystkim indywidualne zadania projektowe wykonywane w technologiach: JSP(Java Server Pages), PHP (w połączeniu z bazami MySQL) i serwerem Appache. Znaczną część czasu przeznacza się zgłębieniu technologii ASP.NET 2.0 oraz obsłudze baz MS SQL prowadząc w efekcie do tworzenia nowoczesnych, dynamicznych i funkcjonalnych stron ASP.NET. W ramach studiów IiTI realizowane są także przedmioty z zakresu podstaw i technik e-biznesu ze szczególnym uwzględnieniem pokazania i umiejscowienia roli systemów informacyjnych w zarządzaniu. Znaczną część czasu przeznacza się na omówienie podstawowych procesów zarządczych w przedsiębiorstwie takich jak zarządzanie produktem, zarządzanie dochodem czy zarządzanie relacjami z klientem. IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

6 Grzejszczyk Elżbieta, Plebańska Marlena, Piwowarska Elżbieta – Informatyka w przedsiębiorstwie. Pakiet studiów podyplomowych Profil kształcenia w ramach studiów: Informatyka i Techniki Internetu Studenci zapoznawani są z klasyfikacją i charakterystyką informatycznych systemów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, tj. systemami DSS (Decision Support System), ERP (Enterprise Resource Planing), EIS (Executive Information System), CAM (Computer Aided Manufacturing) oraz innymi. Opracowane treści kształcenia obejmują zarówno analityczne systemy zarządzania takie jak OLAP (On Line Analize Protocol) czy hurtownie danych jak również zintegrowane systemy zarządcze na przykładzie systemu SAP (Systems Applications and Products in Data Processing). W ramach tego bloku zajęć analizowane są również struktury systemów wykorzystujące techniki internetowe IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

7 Grzejszczyk Elżbieta, Plebańska Marlena, Piwowarska Elżbieta – Informatyka w przedsiębiorstwie. Pakiet studiów podyplomowych Wykaz realizowanych przedmiotów w ramach studiów Informatyka i Techniki Internetu. IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" L.P.PrzedmiotECTS 1 Wybrane zagadnienia informatyki 4 2 Systemy i sieci komputerowe 3 3 Podstawy Technik Internetowych I 4 4 Podstawy e-biznesu 3 5 Podstawy technik internetowych II 3 6 Techniki e-biznesu 3 7 Zjazd projektowy 1: Techniki Internetu 2 8 Ekonomiczne i prawne aspekty e-biznesu 3 9 Kierowanie przedsiębiorstwem. Symulacje. 3 10 Zjazd projektowy 2: Techniki e-biznesu 2 11 Seminarium i Praca dyplomowa 4 12 Konsultacje i obrona pracy dyplomowej 7 Razem 41

8 Grzejszczyk Elżbieta, Plebańska Marlena, Piwowarska Elżbieta – Informatyka w przedsiębiorstwie. Pakiet studiów podyplomowych Profil kształcenia w ramach studiów: Narzędzia i Techniki Wirtualnej Edukacji "Narzędzia i Techniki Wirtualnej Edukacji” edycja e-Edukacja w przedsiębiorstwie Celem studiów jest usystematyzowanie posiadanej wiedzy oraz dodanie nowej w zakresie współczesnych narzędzi komunikacji interpersonalnej w Internecie i Intranecie, usystematyzowanie i zdefiniowanie pojęć na temat funkcjonowania i projektowania stron i portali internetowych ze szczególnym uwzględnieniem portali edukacyjnych. Wprowadzenie w zagadnienia technologii e_Learningu oraz modelowania procesów edukacyjnych w przedsiębiorstwie jak również przegląd wybranych platform edukacyjnych. Uzupełniającym blokiem zagadnień jest analiza opracowanych i ulepszonych rozwiązań podręczników multimedialnych dla szkoleń prowadzonych w Ośrodku Kształcenia Na Odległość w PW jak również wybrane zagadnienia inżynierii multimediów. Treści kształcenia obejmują takie zagadnienia jak: IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

9 Grzejszczyk Elżbieta, Plebańska Marlena, Piwowarska Elżbieta – Informatyka w przedsiębiorstwie. Pakiet studiów podyplomowych Treści kształcenia w ramach studiów: Narzędzia i Techniki Wirtualnej Edukacji Techniki komunikacji interpersonalnej w Internecie.(wyszukiwarki, katalogi, roboty internetowe, portale internetowe oraz poczta elektroniczna, grupy dyskusyjne w sieci, podłączanie się do grupy, subskrypcja grupy, komunikatory sieciowe i video konferencje, praca grupowa w Intranecie i Internecie. Technologie eLearningu (narzędzia tworzenia contentu, narzędzia prowadzenia e-zajęć dla wykładowcy /trenera oraz narzędzia służące administrowaniu systemem nauczania) Środowisko typowej platformy edukacyjnej (Baza użytkowników, Baza szkoleń, Baza testów i egzaminów, Tablica wirtualna, komunikatory VoIP) oraz narzędzia typowej platformy edukacyjnej (tworzenie szkoleń standardowych, definiowanie profili użytkowników, raportowanie osiągnięć i historii uczenia, budowanie repozytorium wiedzy, testowanie nowych rozwiązań, tworzenie curriculums) IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

10 Grzejszczyk Elżbieta, Plebańska Marlena, Piwowarska Elżbieta – Informatyka w przedsiębiorstwie. Pakiet studiów podyplomowych Treści kształcenia w ramach studiów: Narzędzia i Techniki Wirtualnej Edukacji Tryby realizacji zajęć eLearningowych (tryb synchroniczny - asynchroniczny - tryb bazy danych - tryb support on-line - tryb samokształcenia oraz szkolenia mieszane.) Standardy eLearningu (ang. packaging standard- AICC oraz SCORM), ang. metadata standards oraz communication standard. Standardy jakości kursu (certyfikacja opracowania metodycznego ASTD (Certification Institute's E-learning Courseware) a certyfikacja opracowania technologicznego IEEE LTSC - IEEE Learning Technology Standards Commitette) Narzędzia eLearningu (platforma Moodlee, platforma Fronter) Wybrane zagadnienia metodyki kształcenia w kontekście kształcenia na odległość Modelowanie procesu dydaktycznego i jego składowe, cele ogólne i szczegółowe, definicja treści programowych, metody i formy kształcenia w oparciu o dostępne narzędzia i technologie informatyczne, struktura treści oraz ścieżki kształcenia, adaptacyjność systemu studiowania, weryfikacja jakości kształcenia, modularność systemu. Algorytmizacja nauczania. Modele liniowe, wielopoziomowe, mieszane. Elementy teorii grafów. IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

11 Grzejszczyk Elżbieta, Plebańska Marlena, Piwowarska Elżbieta – Informatyka w przedsiębiorstwie. Pakiet studiów podyplomowych Wykaz realizowanych przedmiotów w ramach studiów Narzedzia i Techniki Wirtualnej Edukacji IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" L.PPrzedmiotECTS 1 Podstawy informatyki dla e_Learningu 4 2 Podstawy e-Learningu 3 3 Narzędzia i techniki Internetu 4 4 Wstęp do inżynierii multimediów 3 5 Portal edukacyjny: funkcje i narzędzia 3 6 Podręczniki i prezentacje wirtualne 3 7 Zjazd projektowy 1: Portal edukacyjny 2 8 Wybrane zagadnienia metodyki kształcenia na odległość 3 9 Narzędzia tworzenia szkoleń e-learningowych 3 10 Zjazd projektowy 2: Techniki e-Learningu 2 11 Seminarium i Praca dyplomowa 4 12 Konsultacje i obrona pracy dyplomowej 7 Razem 41

12 Grzejszczyk Elżbieta, Plebańska Marlena, Piwowarska Elżbieta – Informatyka w przedsiębiorstwie. Pakiet studiów podyplomowych Profil kształcenia w ramach studiów: Informatyka Gospodarcza "Informatyka gospodarcza" Celem studiów "Informatyka gospodarcza" jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie definiowania procesów w przedsiębiorstwie, analizy i modelowania przepływu danych biznesowych, opanowanie notacji graficznych do zapisu modeli procesów biznesowych a także eksploatacji systemów informatycznych w zarządzaniu organizacjami gospodarczymi. Komplementarnym celem jest opanowanie wiedzy z zakresu funkcjonowania biznesu internetowego oraz analizy czynników stymulujących i kształtujących gospodarkę internetową. Tak więc treści kształcenia służą opanowaniu umiejętności definiowania procesów w przedsiębiorstwie, ich złożoności, współzależności oraz realizowanych funkcji. Definiują różne sposoby zapisu analizowanych modeli poprzez technologię RUP (z ang. Rational Unified Process ), metody strukturalne jak również obiektowe w oparciu o język UML (Unified Modeling Language). IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

13 Grzejszczyk Elżbieta, Plebańska Marlena, Piwowarska Elżbieta – Informatyka w przedsiębiorstwie. Pakiet studiów podyplomowych Profil kształcenia w ramach studiów: Informatyka Gospodarcza Istotną rolę w kształceniu zajmują modele wykorzystujące technologię WorkFlow (przepływów pracy). W trakcie modelowania danych biznesowych, studenci poznają język definiowania procesów biznesowych BPEL (ang. Business Process Execution Language) język modelowania procesów BPML (z ang. Business Process Modeling Language) a także notację modelowania BPMN (z ang. Business Process Modeling Notation). Dużą wagę kładzie się na praktykę zagadnienia, tzn. poznanie komputerowych narzędzi CASE wspomagających modelowanie oraz realizacje przykładowych projektów.. W efekcie zakłada się opanowanie umiejętności przejścia od modelu biznesowego do modelu systemu informatycznego. IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

14 Grzejszczyk Elżbieta, Plebańska Marlena, Piwowarska Elżbieta – Informatyka w przedsiębiorstwie. Pakiet studiów podyplomowych Profil kształcenia w ramach studiów: Informatyka Gospodarcza W ramach studiów IG, zawarte są także treści kształcenia związane z projektowaniem systemów informatycznych. Oprócz dostarczenia ogólnej wiedzy z zakresu budowy serwisów WWW oraz przeglądu dostępnych technologii, prezentowana jest niezbędna wiedza do tworzenia rozbudowanych i nowoczesnych witryn internetowych w technologii ASP.NET oraz ADO.NET. Weryfikacją opanowania wiedzy z tego obszaru jest projekt oraz implementacja tzw. sklepu internetowego ( w ASP.NET ) Osobny blok kształcenia stanowią zagadnienia związane z zarządzaniem wiedzą w przedsiębiorstwie, metodami stymulującymi rozwój gospodarki Internetowej oraz technikami wspomagającymi różnego rodzaju e-biznes oraz sprzedaż. IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

15 Grzejszczyk Elżbieta, Plebańska Marlena, Piwowarska Elżbieta – Informatyka w przedsiębiorstwie. Pakiet studiów podyplomowych Profil kształcenia w ramach studiów: Informatyka Gospodarcza Ważne miejsce w omawianych treściach zajmują modele rynków elektronicznych występujących w handlu B2B (ang. Business to Business), relacje występujące pomiędzy firmą a klientem końcowym B2C (ang.) Business-to- Consumer jak również analiza internetowych stref działalności gospodarczych od strony prywatnych użytkowników C2C (ang. Consumer to Consumer) IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

16 Grzejszczyk Elżbieta, Plebańska Marlena, Piwowarska Elżbieta – Informatyka w przedsiębiorstwie. Pakiet studiów podyplomowych Wykaz realizowanych przedmiotów w ramach studiów Informatyka Gospodarcza IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" L.PPrzedmiotECTS 1 Podstawy Informatyki dla e_Biznesu 4 2 Bazy danych i zarządzanie danymi 3 3 Techniki Internetu 4 4 Zjazd 1: Narzędzia informatyki i Internetu 3 5 Informatyka w zarządzaniu 3 6 Techniki e_Biznesu 3 7 Komputerowa integracja przedsiębiorstw 2 8 Zjazd 2: Narzędzia informatyki zarządzania 3 9 Modelowanie przepływów danych biznesowych 3 10 Marketing internetowy 2 11 Kierowanie przedsiębiorstwem. Symulacja 4 12 Systemy wspomagania podejmowania decyzji 7 13 Gospodarka oparta na wiedzy 2 14 Zjazd 3: Informatyka gospodarcza 2 15 Konsultacje, Seminarium i Praca dyplomowa 7

17 Grzejszczyk Elżbieta, Plebańska Marlena, Piwowarska Elżbieta – Informatyka w przedsiębiorstwie. Pakiet studiów podyplomowych Realizacja studiów  Każde z analizowanych studiów trwa 5 półsemestrów przedzielonych Zjazdami wykładowo/egzaminacyjnymi. W trakcie 4 pierwszych półsemestrów trwających około 8 tyg. każdy, prowadzone są wykłady (36 osób w grupie), ćwiczenia (12 osób w grupie) projekty (9 osób w grupie ) oraz Laboratoria komputerowe (12 osób w grupie). Ostatni półsemestr to przygotowanie i obrona pracy dyplomowej. W trakcie studiów przewidziano dwa 2-dniowe zjazdy laboratoryjne poświęcone realizacji zadań praktycznych oraz 1-dniowe zjazdy konsultacyjne stanowiące uzupełnienie form kontaktu studentów z wykładowcami. IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

18 Grzejszczyk Elżbieta, Plebańska Marlena, Piwowarska Elżbieta – Informatyka w przedsiębiorstwie. Pakiet studiów podyplomowych Realizacja studiów Programy studiów opracowano w wymiarze 41(IiTI), 41(eE) i 39 (IG) punktów ECTS dla poszczególnych rodzajów studiów, co odpowiada około 410 (390) godzin zajęć i pracy studentów w cyklu rocznym. Wykłady, seminaria, laboratoria, projekty oraz obrony, realizuje kadra naukowa PW (Wydziałów: Elektryczny, Elektroniki i Technik Informacyjnych, Wydziału Zarządzania, Mechatroniki, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji, Centralny Ośrodek informatyki) oraz eksperci zewn. Formuła prowadzonych zajęć: Blended Learning - łącząca zajęcia stacjonarne z zajęciami e-learning IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka"

19 Grzejszczyk Elżbieta, Plebańska Marlena, Piwowarska Elżbieta – Informatyka w przedsiębiorstwie. Pakiet studiów podyplomowych IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "IX Konferencja "Uniwersytet Wirtualny: model, narzędzia, praktyka" Grzejszczyk Elżbieta, Plebańska Marlena, Piwowarska Elżbieta „Informatyka w przedsiębiorstwie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google