Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Łukasz Hada, Kamil Różycki Mikrobiogazownie rolnicze jako element rozwoju energetyki prosumenckiej – doświadczenia z wdrażania projektu BioEnergy Farm.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Łukasz Hada, Kamil Różycki Mikrobiogazownie rolnicze jako element rozwoju energetyki prosumenckiej – doświadczenia z wdrażania projektu BioEnergy Farm."— Zapis prezentacji:

1

2 Łukasz Hada, Kamil Różycki Mikrobiogazownie rolnicze jako element rozwoju energetyki prosumenckiej – doświadczenia z wdrażania projektu BioEnergy Farm 2

3 1.Wprowadzenie 2.Mikrobiogazownie 3.Projekt BioEnergy Farm2: Partnerzy i cele projektu Kto i jak może skorzystać z projektu? 4.Podsumowanie SPIS TREŚCI

4 Energetyka prosumencka Produkcja biogazu Wykorzystanie biogazu: produkcja ciepła, instalacje CHP - produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu, uzdatnienie biogazu do biometanu. Poferment i jego wykorzystanie: zastosowanie jako nawóz, sprzedaż. Wprowadzenie 1/1

5 Mikroinstalacja oze – definicja instalacja o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW. Porównanie mikrobiogazowni z pozostałymi biogazowniami: zapotrzebowanie na mniejszą ilość substratów, dostępnych „na miejscu”. Mikrobiogazownie 1/4 Biogazownia mokrej fermentacji. Lokalizacja: Balve, Germany. Źródło: NQ Anlagentechnik Mikrobiogazownia na gnojowicę. Lokalizacja: Saint Lambert la Potherie, Francja. Źródło: Evalor

6 Zalety produkcji energii w mikroskali: Konkurencyjna energia: zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii, produkcja energii przez rolników na potrzeby własne, z substratów dostępnych za darmo: obornika, gnojowicy, odpadów produkcji rolnej. Energia zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju: stworzenie nowych miejsc pracy, ograniczenie odpływu kapitału poza region - substraty są dostępne za darmo, możliwość wykorzystania pofermentu. Mikrobiogazownie 2/4

7 Mikrobiogazownie 4/4 Mikrobiogazownie, a gazy cieplarniane: dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4) – oddziaływanie 23 razy silniejsze niż C02 – druga główna przyczyna zmian klimatu: pochodzi głównie z chowu bydła i wytwarzanych przez nie odchodów, podtlenek azotu (N2O) – oddziaływanie 310 razy silniejsze niż C02. Rolnictwo stanowi najważniejsze, pojedyncze źródło emisji CH4 i N2O. Emisje tych dwóch gazów w rolnictwie są znacznie wyższe niż emisje CO2.

8 Mikrobiogazownie 3/4 Na 1 kg ekwiwalentu CO2 redukowanego w wyniku zastąpienia paliw kopalnych biogazem otrzymuje się dodatkowo około 1 kg ekwiwalentu CO2 (głównie z metanu) redukowanego przez zastąpienie tradycyjnego sposobu gospodarowania odchodami zwierzęcymi ich fermentacją w biogazowni. To podwaja redukcję emisji!!! (przeciętnie dla wybranych krajów UE)

9 Ustawa OZE, a mikrobiogazownie: Cena odsprzedaży energii zależy od mocy mikroinstalacji biogazowej: 3 - 10 kWe – określona stała cena jednostkowa: 0,70 gr/kWh przez 15 lat od dnia oddania do użytkowania tej instalacji, 10 - 40 kWe - 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa URE. W roku 2014 było to 163,58 zł/MWh (ponad 4 razy mniej) Mikrobiogazownie 2/4

10 Mikrobiogazownia na gnojowicę z jedną komorą fermentacyjną. Lokalizacja: Oelegem, Belgia. Źródło: Bioelectric Wsad: 2 900 t/rok gnojowicy bydlęcej Produkcja biogazu: 69 600 m 3 /rok Wykorzystanie biogazu: ciepło + energia el. w kogeneracji Moc elektryczna: 19,4 kW Energia el.: 155 200 kWh Ciepło: 335 000 kWh Zagospodarowanie ciepła: ciepło procesowe i ogrzewanie budynków gospodarstwa

11 Mikrobiogazownia kontenerowa. Lokalizacja: Birkenhof, Niemcy. Źródło: DynaHeat-HPE Wsad: 2 200 t/rok gnojowicy bydlęcej Produkcja biogazu: 80 000 m 3 /rok Wykorzystanie biogazu: ciepło + energia el. w kogeneracji Moc elektryczna: 7-12 kW Energia el.: 90 000 kWh Ciepło: 180 000 kWh Zagospodarowanie ciepła: ciepło procesowe i ogrzewanie domu mieszkalnego

12 Mikrobiogazownia z prostą separacją. Lokalizacja: Aarhus, Dania. Źródło: Gosmer Wsad: 9 100 t/rok gnojowicy świńskiej Produkcja biogazu: 120 000 m 3 /rok Wykorzystanie biogazu: ciepło + energia el. w kogeneracji Moc elektryczna: 30 kW Energia el.: 150 000 kWh Ciepło: 360 000 kWh+ 130 000 kWh (kocioł) Zagospodarowanie ciepła: ciepło procesowe i ogrzewanie budynków gospodarstwa

13 Partnerzy: Polska, Holandia, Włochy, Niemcy, Dania, Francja, Belgia. Projekt BioEnergy Farm 2 1/5

14 Cele i założenia projektu: Stymulacja rozwoju rynku biogazowni poprzez: dostarczenie uporządkowanej, teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej mikrobiogazowni, wykorzystania biogazu i zagospodarowania pofermentu, wspieranie zainteresowanych rolników poprzez bezpłatne wykonywanie analiz wykonalności mikrobiogazowni. Projekt skupia się na wytwarzanie biogazu w mikroskali w procesie fermentacji beztlenowej dostępnych na miejscu: gnojowicy i obornika, odpadów produkcji rolnej. 2/5 Projekt BioEnergy Farm 2

15 Do kogo skierowany? do dużego grona odbiorców, w tym w szczególności do: rolników, decydentów politycznych. Co znajdę na stronie internetowej: www.bioenergyfarm.eu ? informacje nt. rynku biogazu w Europie oraz dostępnych technologii, poradniki dla rolników oraz kompendium informacji dla decydentów politycznych, kalkulator on-line. 3/5 Projekt BioEnergy Farm 2

16 4/5 Projekt BioEnergy Farm 2

17 5/5 ZACHĘCAMY DO ZAPISANIA SIĘ DO NEWSLETTERA Projekt BioEnergy Farm 2

18 Projekt może zainteresować: potencjalnych inwestorów, osoby zaangażowane w rozwój rynku OZE. Korzyści z programu: dostęp do niezależnych informacji nt. rynku biogazowni, możliwość skorzystania z kontaktu z ekspertami, którzy oferują bezpłatną pomoc doradczą. Podsumowanie 1/1

19 Łukasz Hada, lhada@nape.pl Kamil Różycki, krozycki@nape.pl Mikrobiogazownie rolnicze jako element rozwoju energetyki prosumenckiej – doświadczenia z wdrażania projektu BioEnergy Farm 2 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Łukasz Hada, Kamil Różycki Mikrobiogazownie rolnicze jako element rozwoju energetyki prosumenckiej – doświadczenia z wdrażania projektu BioEnergy Farm."

Podobne prezentacje


Reklamy Google