Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBYWATEL EDI EDUKACJA, DZIAŁANIA INFORMACYJNE. LEKCJA 8 Edukacja pozaformalna, czyli jak sprawić żeby nauka była czymś ekscytującym? Projekt jest dofinansowany.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBYWATEL EDI EDUKACJA, DZIAŁANIA INFORMACYJNE. LEKCJA 8 Edukacja pozaformalna, czyli jak sprawić żeby nauka była czymś ekscytującym? Projekt jest dofinansowany."— Zapis prezentacji:

1 OBYWATEL EDI EDUKACJA, DZIAŁANIA INFORMACYJNE

2 LEKCJA 8 Edukacja pozaformalna, czyli jak sprawić żeby nauka była czymś ekscytującym? Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

3 LEKCJA 8 Edukacja pozaformalna, czyli jak sprawić żeby nauka była czymś ekscytującym? Edukacja może przybierać różne formy. Jedną z nich, którą pewnie dobrze już znacie jest edukacja formalna. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

4 LEKCJA 8 Edukacja formalna, charakteryzuje się tym, że: wiedza przekazywana jest jednostronnie od nauczyciela do grupy docelowej. Nauczyciel i grupa docelowa funkcjonują w hierarchii w której nauczyciel jest wyżej i ma odgórnie przyjęty autorytet. Między nauczycielem, a grupą jest dystans. Jest oparta o odgórnie ustalony program oraz wymagania, które muszą spełnić uczestnicy. Wyniki uczestników są oceniane wg ustalonych kryteriów i skali ocen, najniższa ocena powoduje, że nie można przejść dalej. Wszyscy powinni osiągnąć te same rezultaty, a więc nauczyć się tego samego w ten sam sposób, mniej więcej na tym samym poziomie (np. poznać zasady trygonometrii i funkcji trygonometrycznych). Jest skupiona na przekazaniu wiedzy lub wykształceniu umiejętności oraz na twardych wynikach – zdaniu egzaminów, średniej ocen. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

5 LEKCJA 8 Alternatywą dla takiego sposobu nauki może być edukacja pozaformalna. Jest obecna wszędzie tam, gdzie młodzi ludzie zaczynają być aktywni, wychodzić poza ramy standardowej nauki i aktywności szkolnej, np. w kołach zainteresowań, organizacjach młodzieżowych, grupach nieformalnych. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

6 LEKCJA 8 Edukacja formalna, charakteryzuje się tym, że: wiedza przekazywana jest jednostronnie od nauczyciela do grupy docelowej, nauczyciel i grupa docelowa funkcjonują w hierarchii w której nauczyciel jest wyżej i ma odgórnie przyjęty autorytet; Jest oparta o odgórnie ustalony program oraz wymagania, które muszą spełnić uczestnicy. Wyniki uczestników są oceniane wg ustalonych kryteriów i skali ocen, najniższa ocena powoduje, że nie można przejść dalej. Wszyscy powinni osiągnąć te same rezultaty, a więc nauczyć się tego samego w ten sam sposób, mniej więcej na tym samym poziomie. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

7 LEKCJA 8 Najważniejsze cechy edukacji pozaformalnej to: Wszyscy ( w tym prowadzący) mają równe prawa w grupie. Dystans między prowadzącym a grupą jest mniejszy, a jej autorytet oparty jest na relacjach w grupie. Musi sobie na niego zapracować i zasłużyć. Zajęcia planowane są w oparciu o cele, rezultaty i ogólne ramy tego czego mają się uczyć uczestnicy. Każdy uczestnik przechodzi przez proces indywidualnie, tzn., że każdy może wynieść co innego z zajęć, pozostając jednak w ramach wyznaczonych przez osobę prowadzącą. Każdy uczy się tego czego potrzebuje i tak jak chce. Nie ma ocen, każdy indywidualnie z pomocą prowadzącego ocenia czego się nauczył. Jest oparta na kształceniu kompetencji. Wymaga zaangażowania uczestników, wykorzystuje doświadczenie i refleksję jako motor nauki. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

8 LEKCJA 8 KOMPETENCJE = WIEDZA + UMIEJĘTNOŚCI + POSTAWA Podobnie jak w przypadku edukacji formalnej, pracuje się nad przekazaniem konkretnej wiedzy i umiejętności. Co jest jednak ważne, w tym przypadku pracuje się nad tym, żeby uczestnicy chcieli rozwijać się dalej i by aktywnie korzystali ze swojej wiedzy/umiejętności. To jest główna część tego co wynosimy ze szkoły zaciera się. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

9 LEKCJA 8 Ponadto w ramach edukacji pozaformalnej rozwija się tzw. kompetencje miękkie, czyli w pewnym sensie zaradność, zdolność do radzenia sobie w różnych sytuacjach, komunikatywność, odporność na stres, kreatywność itp. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

10 LEKCJA 8 Porównując na przykładzie uczenia przedsiębiorczości: W edukacji formalnej zajęcia skupiłyby się na przekazaniu wiedzy na temat przedsiębiorczości i przykładów tego jak funkcjonują firmy. Np. poprzez lekcje, prezentacje, wizyty w firmach, spotkania itp. W edukacji pozaformalnej zajęcia skupiłyby się na tym, by uczestnicy mogli na własnej skórze doświadczyć jak to jest być przedsiębiorcą, lub dlaczego warto nim być. Zajęcia miałyby wykształcić w nich motywację i chęć działania, przekazać pewną część wiedzy i zachęcić do samodzielnego poszukania jej dalej. Typowe działania tutaj to praca w grupach, miniprojekty, gry symulacyjne, spotkania, staże, wizyty studyjne. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

11 LEKCJA 8 Edukacja pozaformalna to uczenie się przez działanie i doświadczenie. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

12 LEKCJA 8 Nie jest wykluczone by edukacja pozaformalna była wykorzystywana w szkołach. Jest w nich coraz częstszym gościem. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

13 LEKCJA 8 Obydwa sposoby uczenia – formalny i pozaformalny, są ze sobą powiązane, wzajemnie się uzupełniają. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

14 LEKCJA 8 Program ERASMUS + To program Komisji Europejskiej wspierający edukację mieszkańców Europy. Jego celem jest zwiększenie mobilności obywateli, zachęcenie ich do nauki i rozwoju oraz podniesienie ich szans na znalezienie pracy. Powstał jako kontynuacja dotychczasowych Programów edukacyjnych, m.in. Młodzieży w działaniu, Commenius, Erasmus, Leonardo da Vinci. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

15 LEKCJA 8 Program ERASMUS + Młodzież To część programu zajmująca się wspieraniem edukacji pozaformalnej młodzieży. W ramach Programu ERASMUS +, działań skierowanych do młodzieży, młodzi ludzie w wieku od 13 do 30 lat mogą wziąć udział w międzynarodowych projektach takich jak wymiany młodzieżowe, wolontariat europejski oraz w projektach szkoleniowych. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

16 LEKCJA 8 Międzynarodowe Wymiany Młodzieży To kilkudniowe (6-21 dni) spotkania grup młodych ludzi z różnych krajów. Celem tych projektów jest właśnie spotkanie młodych ludzi z różnych kultur. Poprzez wspólne warsztaty i zajęcia uczestnicy mogą poznać swoje doświadczenia, poglądy, a także nauczyć się czegoś nowego. Dzięki dofinansowaniu kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia i innych kosztów, dla wielu młodych ludzi to jest szansa na wyjazd za granicę i zobaczenie innego kraju. I przede wszystkim zachęta do tego by być aktywnym i mobilnym. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

17 LEKCJA 8 Wolontariat Europejski EVS To krótko- (2 tygodnie do 2 miesięcy) lub długo- (2 do 12 miesięcy) wyjazdy indywidualne młodych ludzi do innego kraju, podczas których mogą pracować społecznie jako wolontariusze, rozwijać swoje pasje i zainteresowania, zdobywać nowe kompetencje i poznawać inne kultury. Wolontariusze mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie i zwrot większości kosztów podróży. Ponadto otrzymują kieszonkowe i są ubezpieczeni przez cały czas trwania projektów. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

18 LEKCJA 8 Wolontariat Europejski EVS Tematyka projektów może być dowolna. Wszystkie organizacje goszczące wolontariuszy są wcześniej sprawdzane. Jeśli chcecie zobaczyć dostępne projekty, zajrzyjcie na Europejski Portal Młodzieżowy: http://europa.eu/youth/pl Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

19 LEKCJA 8 Projekty szkoleniowe To ok. tygodniowe międzynarodowe projekty dla młodych ludzi zaangażowanych w działania społeczne. Podczas tych projektów młodzi ludzie mogą rozwinąć kompetencje, które pozwolą im działać skuteczniej i bardziej efektywniej. Projekty te są prowadzone przez profesjonalnych trenerów i wykładowców. Projekty są bezpłatne, a uczestnicy otrzymują zwrot kosztów podróży. Oferty dostępnych szkoleń znajdziecie na w kalendarzu na stronie www.salto-youth.netwww.salto-youth.net Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

20 LEKCJA 8 Jak wziąć udział? Zacznij działać w organizacji młodzieżowej. Poszukaj informacji o projektach wokół ciebie. Zastanów się co cię interesuje i co chciałbyś osiągnąć. Poszukaj osób, które chciałyby działać z Tobą. Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

21 LEKCJA 8 Gdzie szukać informacji? Europejski Portal Młodzieżowy: http://europa.eu/youth/plhttp://europa.eu/youth/pl Sieć Eurodesk: www.eurodesk.plwww.eurodesk.pl Portal SALTO-YOUTH: www.salto-youth.netwww.salto-youth.net Na Facebooku: Na stronie Centrum Aktywności Młodzieżowej: www.mlodziez.karski.org.pl Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.


Pobierz ppt "OBYWATEL EDI EDUKACJA, DZIAŁANIA INFORMACYJNE. LEKCJA 8 Edukacja pozaformalna, czyli jak sprawić żeby nauka była czymś ekscytującym? Projekt jest dofinansowany."

Podobne prezentacje


Reklamy Google