Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dominik Benduski Michał Mandecki Podstawy Visual Basic w Excelu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dominik Benduski Michał Mandecki Podstawy Visual Basic w Excelu."— Zapis prezentacji:

1 Dominik Benduski Michał Mandecki Podstawy Visual Basic w Excelu

2 Nasza pierwsza procedura Aby zacząć zabawę w VBA Excel na początku potrzebujemy, aby w kartach Excela pojawiło się „Deweloper”. W tym celu klikamy Plik – Opcje – Dostosowanie Wstążki i zaznaczamy okienko Deweloper

3 Teraz wchodzimy w nowo utworzoną kartę i klikamy Visual Basic W ten sposób włączyliśmy Edytor Visual Basic, aby stworzyć naszą pierwszą procedurę w menu klikamy Insert, a następnie Module. Każda procedura rozpoczyna się od napisania „Sub nazwa_procedury()”, a kończy przy napisaniu „End Sub”. Pomiędzy tymi linijkami zapisujemy nasz kod. Teraz zróbmy naszą pierwszą procedurę, która będzie uruchamiać okienko z wiadomością. W tym celu pomiędzy wyżej wymienionymi linijkami trzeba napisać MsgBox („Tekst”).

4

5 Naszą procedurę możemy uruchomić na kilka sposobów. Oto niektóre z nich. Przycisk Run w edytorze. Okienko Makra w karcie Deweloper, gdzie wybieramy swoją procedurę i klikamy uruchom.

6 Przycisk w Excelu Naszą procedurę możemy uruchamiać również za pomocą tzw. przycisków. Tworzymy je wybierając Wstawianie – Kształty, możemy wybrać kształt jaki nam się podoba i go narysować. Teraz napiszemy na naszym kształcie coś abyśmy wiedzieli do czego będzie służył nasz przycisk, a potem klikamy PPM na nasz kształt, wybieramy opcję „przypisz makro”, następnie naszą pierwszą procedurę i klikamy ok. W ten sposób stworzyliśmy swój własny przycisk.

7 Zapisywanie z makrem Aby zapisać nasz Arkusz wraz z makrem musimy kliknąć Plik – Zapisz jako i po wybraniu ścieżki zapisu wybrać z listy „Zapisz jako typ:” opcję „Skoroszyt programu Excel z obsługą makr”.

8 Polecenie „Range” Polecenie „Range” umożliwia przypisanie danej wartości do podanej komórki. A1- oznacza miejsce value – oznacza wartość

9 Zastosowanie „Range” Jeżeli chcemy uzupełnić więcej niż jedno pole wystarczy wstawić „:” między polami.

10 Usuwanie oraz Kopiowanie Do kopiowanie oraz usuwania będziemy używać dwóch komend -Clear (do usuwania) -Copy (do kopiowania)

11 Edycja Arkuszy Korzystać będziemy z komendy „worksheets”. przy pomocy tej komendy aktywujemy nowy arkusz.

12 Dodawanie Arkuszy Aby stworzyć arkusze w wybranej przez nas kolejnosci należy skożystać z komendy „Sheets.Add”.

13 Usuwanie Arkuszy Aby usunąć arkusz należy użyć „Delete”.

14 Zmiana nazwy arkusza Do zmiany nazwy arkusza urzywać będziemy komendy name = „nowa_nazwa”.

15 Zapisywanie plików Excel Przy pomocy naszego edytora możemy otwierać różne pliki typu Excel. Do tego używać będziemy komendy „Open” Do całego procesu otwierania pliku będziemy musieli znać ścieżkę dostępu to tego pliku. Workbooks.Open („ścieżka_dostępu”)

16

17 Zmienne W VBA, jak w innych językach programowania, możemy również posługiwać się zmiennymi. Tworzymy zmienną pisząc: Dim nazwa_zmiennej As rodzaj_zmiennej np. Dim napis As String Przypisanie zmiennej to np. napis = „Hello Wrold” Rodzaje zmiennych w VBA: Tekstowe – String Liczbowe – Byte, Integer, Long, Single, Double, Currency Daty i czasu – Date Logiczne - Boolean

18 Instrukcje warunkowe Aby stworzy ć tak ą instrukcj ę piszmy If warunek Then … Else … End If Warunki warte zapamiętania: IsNumeric(zmienna) – sprawdza czy zmienna jest liczbą >, =, <=, = - sprawdzenia równości liczb Najważniejsze operatory logiczne: And Or

19 Koniec Ż ródła: Youtube.pl ZłoteKursy.pl Mielk.pl


Pobierz ppt "Dominik Benduski Michał Mandecki Podstawy Visual Basic w Excelu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google