Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Katarzyna Kopyściańska. Obligatoryjność planowania wieloletniego 1. WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA 4 LATA 2. BUDŻET ZADANIOWY – 3 LETNI SKONSOLIDOWANY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Katarzyna Kopyściańska. Obligatoryjność planowania wieloletniego 1. WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA 4 LATA 2. BUDŻET ZADANIOWY – 3 LETNI SKONSOLIDOWANY."— Zapis prezentacji:

1 Dr Katarzyna Kopyściańska

2 Obligatoryjność planowania wieloletniego 1. WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA 4 LATA 2. BUDŻET ZADANIOWY – 3 LETNI SKONSOLIDOWANY PLAN 3. ZESTAWIENIE ZADAŃ I CELÓW PRIORYTETOWYCH 4. ZADANIOWE PLANY FINANSOWE

3 WPFP Wieloletni Plan Finansowy Państwa jest sporządzany na dany rok budżetowy i trzy kolejne lata ZAWIERA:1. PROGRAM KONWERGENCJI 2. CELE WRAZ Z MIERNIKAMI ICH REALIZACJI W PODZIALE NA FUNKCJE PAŃSTWA

4 w części zawierającej Program Konwergencji określa dodatkowo: 1)główne cele polityki społecznej i gospodarczej; 2) planowane działania i ich wpływ na poziom dochodów i wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych,

5 WPFP  stanowi podstawę przygotowywania projektu ustawy  Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów projekt Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.  Rada Ministrów uchwala Wieloletni Plan Finansowy Państwa, w terminie do dnia 30 kwietnia, i ogłasza go w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

6 WPFP  Ministrowie, w terminie do dnia 15 kwietnia, przedkładają Ministrowi Finansów informację o realizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa

7 BUDŻET ZADANIOWY SKONSOLIDOWANY PLANY WYDATKÓW PJB, PFC, AW, IGB, niektórych państw. Os. Pr. ZAKRES PODMIOTOWY TRZY LATA okres DLA CZĘŚCI WYD. DYREKTYWNY (NP. PROGRAMY WIELOLETNIE) DLA CŻĘSCI NIEWIĄŻĄCY PLAN FINANSOWY CHARAKTER PLANU WYDATKÓW

8 BUDŻET ZADANIOWY C.D. FUNKCJA, ZADANIE, PODZADANIE KLASYFIKACJA WYDATKÓW PLANOWANE WYDATKI, CELE I MIENIKI REALIZACJI CELÓW ZAKRES PRZEDMIOTOWY

9 BUDŻET TRADYCYJNY PLAN WYDATKÓW PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZAKRES PODMIOTOWY JEDEN ROK OKRES CO DO ZASADY DYREKTYWNY CHARAKTER PLANU WYDATKÓW

10 BUDŻET TRADYCYJNY CZĘŚĆ, DZIAŁ, ROZDZIAŁ KLASYFIKACJA WYDATKÓW PLANOWANE WYDATKI ZAKRES PRZEDMIOTOWY

11 UKŁAD ZADANIOWY  FUNKCJE PAŃSTWA – poszczególne obszary działań państwa  ZADANIA BUDŻETOWE – grupują wydatki wg celów  PODZADANIA BUDŻETOWE – grupują działania umożliwiające realizację poszczególnych celów  MIERNIKI REALIZACJI CELU

12 KOORDYNACJA KRAJOWEGO BUDŻETU ZADANIOWEGO  Zadania z zakresu koordynacji b.z. wykonuje KRAJOWY KOORDYNATOR BUDŻETU ZADANIOWEGO – powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw budżetu.  ZAKRES ZADAŃ KOORDYNATORA:  Wzory formularzy planów fin. W układzie zadaniowym  Koordynowanie prac nad wykazem zadań budżetowych i ich celów plus mierników

13 c.d.  Zapewnienie zgodności zadań budżetowych ze strategiami, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.


Pobierz ppt "Dr Katarzyna Kopyściańska. Obligatoryjność planowania wieloletniego 1. WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA 4 LATA 2. BUDŻET ZADANIOWY – 3 LETNI SKONSOLIDOWANY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google