Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIELOLETNIE PLANOWANIE FINANSOWE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIELOLETNIE PLANOWANIE FINANSOWE"— Zapis prezentacji:

1 WIELOLETNIE PLANOWANIE FINANSOWE
Dr Katarzyna Kopyściańska WIELOLETNIE PLANOWANIE FINANSOWE

2 Obligatoryjność planowania wieloletniego
1. WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA 4 LATA 2. BUDŻET ZADANIOWY – 3 LETNI SKONSOLIDOWANY PLAN 3. ZESTAWIENIE ZADAŃ I CELÓW PRIORYTETOWYCH 4. ZADANIOWE PLANY FINANSOWE

3 WPFP Wieloletni Plan Finansowy Państwa jest sporządzany na dany rok budżetowy i trzy kolejne lata ZAWIERA: 1. PROGRAM KONWERGENCJI 2. CELE WRAZ Z MIERNIKAMI ICH REALIZACJI W PODZIALE NA FUNKCJE PAŃSTWA

4 w części zawierającej Program Konwergencji określa dodatkowo:
1)główne cele polityki społecznej i gospodarczej; 2)   planowane działania i ich wpływ na poziom dochodów i wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych,

5 WPFP stanowi podstawę przygotowywania projektu ustawy
Minister Finansów przedstawia Radzie Ministrów projekt Wieloletniego Planu Finansowego Państwa. Rada Ministrów uchwala Wieloletni Plan Finansowy Państwa, w terminie do dnia 30 kwietnia, i ogłasza go w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

6 WPFP Ministrowie, w terminie do dnia 15 kwietnia, przedkładają Ministrowi Finansów informację o realizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa

7 CHARAKTER PLANU WYDATKÓW
BUDŻET ZADANIOWY ZAKRES PODMIOTOWY SKONSOLIDOWANY PLANY WYDATKÓW PJB, PFC, AW, IGB, niektórych państw. Os. Pr. okres TRZY LATA CHARAKTER PLANU WYDATKÓW DLA CZĘŚCI WYD. DYREKTYWNY (NP. PROGRAMY WIELOLETNIE) DLA CŻĘSCI NIEWIĄŻĄCY PLAN FINANSOWY

8 KLASYFIKACJA WYDATKÓW
BUDŻET ZADANIOWY C.D. KLASYFIKACJA WYDATKÓW FUNKCJA, ZADANIE, PODZADANIE ZAKRES PRZEDMIOTOWY PLANOWANE WYDATKI, CELE I MIENIKI REALIZACJI CELÓW

9 CHARAKTER PLANU WYDATKÓW
BUDŻET TRADYCYJNY ZAKRES PODMIOTOWY PLAN WYDATKÓW PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH OKRES JEDEN ROK CHARAKTER PLANU WYDATKÓW CO DO ZASADY DYREKTYWNY

10 KLASYFIKACJA WYDATKÓW
BUDŻET TRADYCYJNY KLASYFIKACJA WYDATKÓW CZĘŚĆ, DZIAŁ, ROZDZIAŁ ZAKRES PRZEDMIOTOWY PLANOWANE WYDATKI

11 UKŁAD ZADANIOWY FUNKCJE PAŃSTWA – poszczególne obszary działań państwa
ZADANIA BUDŻETOWE – grupują wydatki wg celów PODZADANIA BUDŻETOWE – grupują działania umożliwiające realizację poszczególnych celów MIERNIKI REALIZACJI CELU

12 KOORDYNACJA KRAJOWEGO BUDŻETU ZADANIOWEGO
Zadania z zakresu koordynacji b.z. wykonuje KRAJOWY KOORDYNATOR BUDŻETU ZADANIOWEGO – powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw budżetu. ZAKRES ZADAŃ KOORDYNATORA: Wzory formularzy planów fin. W układzie zadaniowym Koordynowanie prac nad wykazem zadań budżetowych i ich celów plus mierników

13 c.d. Zapewnienie zgodności zadań budżetowych ze strategiami, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.


Pobierz ppt "WIELOLETNIE PLANOWANIE FINANSOWE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google