Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przewodniczący Rady Nadzorczej WAZE Sp. o.o. Andrzej Bobrowski Biogazownie rolnicze Technologia III generacji Poznań, 21 stycznia 2016.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przewodniczący Rady Nadzorczej WAZE Sp. o.o. Andrzej Bobrowski Biogazownie rolnicze Technologia III generacji Poznań, 21 stycznia 2016."— Zapis prezentacji:

1 Przewodniczący Rady Nadzorczej WAZE Sp. o.o. Andrzej Bobrowski Biogazownie rolnicze Technologia III generacji Poznań, 21 stycznia 2016

2 Plan prezentacji - Sytuacja na rynku OZE w Polsce - Technologie biogazowe w Europie - Biogazownie III generacji: charakterystyka - Potencjał wdrożeniowy - Wnioski

3 Sytuacja na rynku OZE w Polsce

4 Duży potencjał, trudna rzeczywistość -Okres przejściowy pomiędzy uchwaloną ustawą o OZE a systemem certyfikatów. -Generalnie mała dochodowość branży OZE, zwłaszcza w porównaniu z Niemcami i innymi krajami Europy Zachodniej. -Brak pewności odnośnie ostatecznego kształtu finansowania rynku OZE po wejściu nowej ustawy.

5 POLSKA NIEMCY Polska i Niemcy: podobny potencjał produkcji biomasy, różne realia rynku OZE

6 Polska versus Niemcy: rynek biogazu -Niemcy: 9200 biogazowni rolniczych, Polska 78 -Niemcy: główny substrat - 60 mln ton kiszonki z kukurydzy, cena euro/tonę, Polska – 415 tys. ton kiszonki z kukurydzy (II substrat po gnojowicy – 574 tys. ton), cena zł/tonę -Niemcy – gwarantowana cena za energię elektryczną do 270 euro/MWh, Polska – cena za energię elektryczną plus zielony certyfikat ok zł/MWh, dodatkowo żółty certyfikat ok. 100 zł/MWh (jeżeli ciepło jest wykorzystywane)

7 Nadmiar zielonych certyfikatów na rynku  spadek ich ceny Efekt: bankructwo licznych firm z branży OZE w 2013

8 W 2013 r. dochodowość OZE (a zwłaszcza biogazowni) dramatycznie spadła

9 Technologie biogazowe w Europie

10

11 Dominacja biogazowni pracujących w technologii NaWaRo (kiszonki z kukurydzy lub traw plus odchody zwierzęce) Tego typu biogazownie źle znoszą karmienie różnorodnymi bioodpadami, co pokazuje casus biogazowni w Liszkowie Słaby stopień odfermentowania (duża ilość nierozłożonej frakcji stałej)

12 Biogazownie pracujące na odpadach organicznych rozwinęły się w Danii i Szwecji. - Biogazownie rolnicze i utylizacyjne (komunalne) - Technologia mezofilowa i termofilowa - Tendencja do centralizowania instalacji

13 Dlaczego w Danii rozwinęły się biogazownie odpadowe? -Niski stopień dofinansowania do energii elektrycznej (2 x niższy niż w Niemczech). -Konieczność poszukiwania niższych kosztów eksploatacji. -Zamiana surowców rolniczych (drogich) na odpadowe (bezpłatne lub nawet przyjmowane za opłatą). -Z uwagi na cenę energii elektrycznej z OZE w Polsce, biogazownie dla poprawienia opłacalności muszą iść w kierunku zmniejszenia kosztów substratów i zwiększenia wydajności fermentacji.

14 Biogazownie III generacji: charakterystyka

15 Dlaczego biogazownie III generacji? W biopaliwach wyróżnia się trzy generacje: -Pierwszej generacji (konwencjonalne) – pozyskiwane z typowych upraw polowych -Drugiej generacji (ulepszone) – z roślin energetycznych i bioodpadów -Trzeciej generacji – wytwarzane z alg i innych mikroorganizmów

16 Analogicznie w biogazowniach można wyróżnić grupy w zależności od wykorzystywanych substratów -Pierwszej generacji (konwencjonalne) – wykorzystujące głównie typowe uprawy polowe i dodatkowo odchody zwierzęce -Drugiej generacji – odchody zwierzęce i pozostałości z przetwórstwa rolno- spożywczego uzupełnione płodami rolnymi -Trzeciej generacji – pracujące wyłącznie na różnego typu bioodpadach

17 Z uwagi na bardzo niski stopień dofinansowania do cen produkowanej energii, w Polsce rozwijają się zaawansowane badania i wdrażane są innowacyjne rozwiązania instalacji biogazowych. W sprawozdaniach podmiotów składanych do Agencji Rynku Rolnego widać wyraźnie, że coraz więcej pojawia się biogazowni II i III generacji (większe wykorzystanie bioodpadów przy zmniejszonym zużyciu typowych płodów rolnych)

18 Przykład innowacyjnej biogazowni II generacji: 6 stalowych, izolowanych termicznie fermentorów Pionowe, niskoenergetyczne mieszanie

19 Optymalny system mieszania  bardzo jednorodna pulpa  dynamiczny rozwój bakterii

20 Korzyści - Mniejsze koszty eksploatacji (1 mieszadło 5 kW na zbiornik). - Obniżone zużycie substratu (nawet o ponad 20%) wskutek dokładniejszego odfermentowania. - Szybki rozruch instalacji (kilka tygodni). - Mniejsze ryzyko problemów technologicznych i technicznych (mieszadła są bardzo łatwo wymienialne).

21 Przykład biogazowni III generacji: biogazownia referencyjna w gospodarstwie doświadczalnym UP w Przybrodzie (na ukończeniu)

22 Zaawansowane rozwiązania techniczne i technologiczne: -Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej. -Mieszanie mechaniczne oraz opatentowany układ mieszania biogazem (do 10% CH 4 więcej). -Ujednoradnianie i obróbka biologiczna substratów w wydzielonym fermentorze. -Zwiększony asortyment możliwych substratów („wszystkożerność”). -Niskie zapotrzebowanie energii elektrycznej i cieplnej na własne potrzeby. -Możliwość demontażu i przeniesienia instalacji.

23 Potencjał wdrożeniowy biogazowni III generacji

24 Z uwagi na ilość odpadów dostępnych w kraju potencjał wdrożeniowy biogazowni III generacji jest ogromny. -Blisko 100 mln t odchodów zwierzęcych -Kilka mln t z przetwórstwa rolno- spożywczego -Ok. 9 mln t marnowanej żywności Zaleta: odpady te pozyskiwane bezkosztowo lub z opłatą za przyjęcie diametralnie poprawiają bilans ekonomiczny biogazowni

25 Wnioski - Potencjał dla rynku biogazowego w Polsce jest bardzo duży ale w małych stopniu wykorzystany. - Biogazownie III generacji wykorzystują jako substraty przede wszystkim odpady z rolnictwa i przetwórstwa, nie stanowiąc konkurencji dla produkcji roślinnej. - Ważnym dla opłacalności biogazowni jest wysoka wydajność technologii (podwyższona wydajność o nawet 20-30%) oraz obniżenie kosztów eksploatacji.

26 Dziękuję za uwagę Andrzej Bobrowski


Pobierz ppt "Przewodniczący Rady Nadzorczej WAZE Sp. o.o. Andrzej Bobrowski Biogazownie rolnicze Technologia III generacji Poznań, 21 stycznia 2016."

Podobne prezentacje


Reklamy Google