Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ czytania na rozwój intelektualny dzieci i młodzieży czyli Dlaczego trzeba czytać dzieciom.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ czytania na rozwój intelektualny dzieci i młodzieży czyli Dlaczego trzeba czytać dzieciom."— Zapis prezentacji:

1 Wpływ czytania na rozwój intelektualny dzieci i młodzieży czyli Dlaczego trzeba czytać dzieciom

2 „Nie mów dziecku, jak bardzo je kochasz, pokaż to, poświęcając mu czas.” „Nie mów dziecku, jak bardzo je kochasz, pokaż to, poświęcając mu czas.” Ulrich Schaffer Ulrich Schaffer

3 WSZYSCY CHCEMY, ABY WSZYSCY CHCEMY, ABY NASZE DZIECI WYROSŁY NA MĄDRYCH, DOBRYCH I SZCZĘŚLIWYCH LUDZI. JEST NA TO SPOSÓB – JEST NA TO SPOSÓB – CZYTAJMY DZIECIOM!

4 Drodzy Rodzice! Drodzy Rodzice! Pragniemy zachęcić Państwa do głośnego czytania dzieciom. Od Was w największym stopniu Od Was w największym stopniu zależy pomyślna przyszłość zależy pomyślna przyszłość Waszego dziecka. Jeśli chcecie, by Wasze dziecko Jeśli chcecie, by Wasze dziecko było mądre i odnosiło sukcesy było mądre i odnosiło sukcesy w szkole oraz w życiu...

5 CODZIENNIE CZYTAJCIE MU GŁOŚNO PRZEZ 20 MINUT!

6 Nawyk i potrzeba czytania muszą powstać w dzieciństwie. Czytanie książek jest zatem jedną z pierwszych Czytanie książek jest zatem jedną z pierwszych inwestycji w rozwój dzieci. inwestycji w rozwój dzieci. To właśnie w książce nasz maluch znajdzie To właśnie w książce nasz maluch znajdzie wskazówki, w jaki sposób zbudować swój własny system wartości. wskazówki, w jaki sposób zbudować swój własny system wartości.

7 Każde dziecko bez względu na wiek powinno mieć codzienny kontakt z książką, a obok każdego dziecka powinien być dorosły, który poczyta mu w ciągu dnia lub przed snem. Każde dziecko bez względu na wiek powinno mieć codzienny kontakt z książką, a obok każdego dziecka powinien być dorosły, który poczyta mu w ciągu dnia lub przed snem.

8 Oto siedem najważniejszych zalet czytania wpływających na rozwój osobowości dzieci: 1.Czytanie na głos niemowlęciu stymuluje rozwój jego mózgu i buduje trwałe skojarzenie czytania z przyjemnością, poczuciem bezpieczeństwa i więzi. 2.Czytanie kilkulatkowi rozbudza w nim ciekawość świata i pomaga mu zrozumieć siebie i innych. 3.Czytanie stymuluje rozwój mowy i usprawnia pamięć. 4.Czytanie kształtuje wrażliwość moralną dziecka. 5.Książki kształtują pozytywny obraz siebie. 6.Czytanie odpowiada również za budowanie szczególnego rodzaju więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami a dziećmi. 7.Wspólne głośne czytanie z nastolatkiem pomoże mu pokonać wiele problemów wieku dorastania.

9 W głośnym czytaniu chodzi tak W głośnym czytaniu chodzi tak naprawdę o to, aby poświęcić naprawdę o to, aby poświęcić dziecku swój czas, uwagę, dziecku swój czas, uwagę, a przy tym miłość. a przy tym miłość.

10 Głośne czytanie jest proste, bezpłatne Głośne czytanie jest proste, bezpłatne i dzieci je uwielbiają! i dzieci je uwielbiają! Spróbujmy poświęcić trochę czasu naszym Spróbujmy poświęcić trochę czasu naszym pociechom i książce. pociechom i książce. Bądźmy z nimi, poznawajmy je i razem Bądźmy z nimi, poznawajmy je i razem odkrywajmy piękno literatury.... odkrywajmy piękno literatury....

11 Badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie dziecku: buduje mocną więź między dorosłym i dzieckiem; zapewnia emocjonalny rozwój dziecka; rozwija język, pamięć i wyobraźnię; uczy myślenia, poprawia koncentrację; wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka; poszerza wiedzę ogólną; ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces w szkole; uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu; zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputerów; chroni przed zagrożeniami ze strony masowej kultury; kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie.

12 TO NAJWAŻNIEJSZE 20 MINUT DNIA!

13 Umberto Eco powiedział: „kto czyta książki, żyje podwójnie”. Jeżeli więc nie chcemy aby nasze dziecko żyło Jeżeli więc nie chcemy aby nasze dziecko żyło w jednowymiarowym świecie pozbawionym w jednowymiarowym świecie pozbawionym prawdziwych emocji, zróbmy wszystko by prawdziwych emocji, zróbmy wszystko by polubiło literaturę, aby sięgało po książkę polubiło literaturę, aby sięgało po książkę w sposób spontaniczny, pozbawiony presji w sposób spontaniczny, pozbawiony presji i przymusu. i przymusu.

14

15

16

17 "Bez względu na to ile masz zajęć, najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla przyszłości swego dziecka, oprócz okazywania mu miłości przez przytulanie, jest codzienne głośne czytanie oraz radykalne ograniczenie telewizji". Jim Trelease

18 NIKT NIE RODZI SIĘ CZYTELNIKIEM, CZYTELNIKA TRZEBA WYCHOWAĆ.

19 NIKT NIE RODZI SIĘ CZYTELNIKIEM, CZYTELNIKA TRZEBA WYCHOWAĆ wprowadź rytuał głośnego czytania dziecku 20 minut dziennie; 20 minut dziennie; jeśli dziecko o to prosi - wielokrotnie czytaj tę samą książkę lub wiersz; samą książkę lub wiersz; pozwalaj na pytania, rozmowy, powrót do poprzedniej strony; poprzedniej strony; unikaj podziałów na książki dla chłopców i dla dziewcząt; dziewcząt; sam bądź przykładem - dzieci powinny widzieć dorosłych zagłębionych we własnych lekturach. dorosłych zagłębionych we własnych lekturach.

20 CZYTANIE POWINNO SIĘ DZIECKU CZYTANIE POWINNO SIĘ DZIECKU ZAWSZE KOJARZYĆ Z RADOŚCIĄ ZAWSZE KOJARZYĆ Z RADOŚCIĄ I PRZYJEMNOŚCIĄ, NIGDY I PRZYJEMNOŚCIĄ, NIGDY Z PRZYMUSEM, KARĄ CZY NUDĄ. Z PRZYMUSEM, KARĄ CZY NUDĄ.

21 Do czytania dziecku wybieraj odpowiednie książki: ciekawe dla dziecka; napisane lub tłumaczone poprawną i ładną polszczyzną; uczące racjonalnego myślenia; niosące przesłanie szacunku wobec dziecka, ludzi, zwierząt, prawa; promujące pozytywne wzorce postępowania; dostosowane do wrażliwości dziecka - nie wzbudzające lęków; unikające stereotypów kulturowych związanych z rasą, płcią itp. budujące pozytywny stosunek do świata i wiarę w siebie.

22 Nie zmarnuj szansy swojego dziecka! Kluczem do sukcesu jednostek i społeczeństw jest wiedza. Kluczem do wiedzy i sprawności umysłu jest czytanie. Nawyk czytania i zapał do książek trzeba kształtować od trzeba kształtować od najmłodszych lat, najmłodszych lat, czytając dziecku na głos. czytając dziecku na głos. Książki, które przeczytamy w dzieciństwie naszym dzieciom w dzieciństwie naszym dzieciom są najważniejsze, późniejsze są najważniejsze, późniejsze lektury nie mają już na nie tak lektury nie mają już na nie tak wielkiego wpływu. wielkiego wpływu.

23 Czytanie dziecku jest dziś ważniejsze niż było kiedykolwiek: Lawinowo rośnie ilość informacji i wiedzy. Kto nie czyta, nie nadąży za zmianami Kto nie czyta, nie nadąży za zmianami we współczesnym świecie. we współczesnym świecie. Czytanie chroni dziecko przed uzależnieniem od telewizji i komputerów. od telewizji i komputerów. Więź z rodzicami, wzmocniona czytaniem, Więź z rodzicami, wzmocniona czytaniem, daje dziecku siłę do pokonywania wielu pokus daje dziecku siłę do pokonywania wielu pokus i zagrożeń. i zagrożeń.

24 Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie! Codziennie!

25 Jeśli chcemy żyć w kraju Jeśli chcemy żyć w kraju mądrych, uczciwych mądrych, uczciwych i kulturalnych ludzi, zadbajmy i kulturalnych ludzi, zadbajmy o to, by codzienne głośne o to, by codzienne głośne czytanie stało się priorytetem czytanie stało się priorytetem w naszym domu oraz w naszym domu oraz w przedszkolu i w szkole w przedszkolu i w szkole naszego dziecka. naszego dziecka.

26 Moc głośnego czytania to nie tylko Moc głośnego czytania to nie tylko tekst książki, tekst książki, to także miły głos czytającego, to także miły głos czytającego, bliskość, przytulenie, wspólny bliskość, przytulenie, wspólny uśmiech i wzruszenie, uśmiech i wzruszenie, niepowtarzalny nastrój chwili. niepowtarzalny nastrój chwili.

27 Wystarczy 20 minut czytania Wystarczy 20 minut czytania każdego dnia, by dziecko stało każdego dnia, by dziecko stało się bardziej pogodne i śmiałe, się bardziej pogodne i śmiałe, wrażliwe i ciekawe świata. wrażliwe i ciekawe świata. Wspólne czytanie to także bliski Wspólne czytanie to także bliski kontakt z mamą i tatą, dający kontakt z mamą i tatą, dający dziecku poczucie dziecku poczucie bezpieczeństwa. bezpieczeństwa.

28 Czytać albo nie czytać? Wybór należy do Ciebie. Wybór należy do Ciebie. Jeśli wybierzesz czytanie, dajesz wiele różnych szans dziecku i sobie. Otwierasz przed nim możliwości, i z takim kapitałem wchodzi ono w coraz doroślejsze życie. Dzieci, którym czytano, potrafią mądrzej myśleć, mają większą wiedzę, podejmują lepsze decyzje, zwykle radzą sobie w życiu, w szkole i w późniejszej pracy. Jeśli wybierzesz czytanie, dajesz wiele różnych szans dziecku i sobie. Otwierasz przed nim możliwości, i z takim kapitałem wchodzi ono w coraz doroślejsze życie. Dzieci, którym czytano, potrafią mądrzej myśleć, mają większą wiedzę, podejmują lepsze decyzje, zwykle radzą sobie w życiu, w szkole i w późniejszej pracy.

29

30

31

32

33

34 Drodzy Rodzice! Wasze dziecko potrzebuje Was! Wybierzmy więc czytanie! Dawno, dawno temu... rodzice czytali swoim dzieciom książki. I niech tak będzie nadal. W głośnym czytaniu siła!

35

36 To jest dorosłych powołanie – To jest dorosłych powołanie – Głośne dzieciom czytanie! Głośne dzieciom czytanie!

37 Książka jest naszym Książka jest naszym towarzyszem w towarzyszem w samotności. Łatwo wziąć samotności. Łatwo wziąć ją ze sobą i czytać ją ze sobą i czytać gdziekolwiek. Z biblioteki gdziekolwiek. Z biblioteki można ją wypożyczyć za można ją wypożyczyć za darmo i nie trzeba darmo i nie trzeba podłączać jej do prądu. podłączać jej do prądu.

38 "Kiedy przeczytam nową książkę, to tak "Kiedy przeczytam nową książkę, to tak jakbym znalazł jakbym znalazł nowego przyjaciela, nowego przyjaciela, a gdy przeczytam a gdy przeczytam książkę, książkę, którą już czytałem którą już czytałem - to tak jakbym - to tak jakbym spotkał się ze starym spotkał się ze starym przyjacielem.” przyjacielem.”

39 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Wpływ czytania na rozwój intelektualny dzieci i młodzieży czyli Dlaczego trzeba czytać dzieciom."

Podobne prezentacje


Reklamy Google